Home Nieuws BREIN wil illegale downloadplatforms aanpakken en niet de gebruikers

BREIN wil illegale downloadplatforms aanpakken en niet de gebruikers

Naar aanleiding van ons bericht op
<http://www.anti-piracy.nl/nieuws.php?id=239> verscheen in de
media het bericht dat BREIN gebruikers zou willen aanpakken. Dat is
onjuist. BREIN pleit juist voor aanpak van illegale platforms en richt
zich daar ook op. Het is niet de bedoeling dat te veranderen.
BREIN heeft een constructieve benadering. BREIN stelt dat verdere ontwikkeling en groei van de online markt voorop staat en dat daarvoor de illegale concurrentie de pas moet kunnen worden afgesneden. Up- of downloadende consumenten worden niet lastig gevallen en hooguit met voorlichting benaderd.

De aanpak van de illegale concurrentie, dwz inbreuk-faciliterende sites, ging tot op heden goed maar BREIN loopt steeds vaker op tegen sites die pretenderen zich enkel op het faciliteren van downloaden van ongeautoriseerde content toe te leggen alsmede tegen sites die zich in het buitenland bij malafide hosting providers schuil houden en van daaruit hun onrechtmatige activiteiten doorzetten. Dat is de reden dat BREIN enerzijds om het onrechtmatig verklaren van het downloaden van evident illegaal aanbod vraagt en anderzijds om het blokkeren van toegang tot onrechtmatige sites die zich willens en wetens aan de wet en rechterlijke vonnissen onttrekken.

Het feit dat BREIN individuele gebruikers niet civielrechtelijk wil vervolgen toont zich doordat BREIN ook nu niet inbreukmakende uploaders aanpakt, hetgeen onder de huidige wetgeving mogelijk is, en ook geen inbreukmakende downloaders van interactieve software (games), hetgeen onder de huidige wetgeving ook al mogelijk is. Wel luidt BREIN de noodklok omdat als de wetgeving niet zou worden aangepast uiteindelijk de enig overblijvende mogelijkheid voor handhaving zou zijn om inbreukmakende uploaders aan te pakken. Dat is iets dat BREIN juist niet wil en ook niet voorstelt.

Het afwijzen van een “downloadverbod’ vanwege de vrees dat dit tegen gebruikers zou worden ingezet, zou dan paradoxaal genoeg kunnen leiden tot een situatie waarin (uploadende) gebruikers aansprakelijk worden gehouden. Beter is dus het voorstel van de staatssecretaris om downloaden van illegaal aanbod wel onrechtmatig te maken en tegelijkertijd waarborgen in te bouwen tegen gebruik daarvan tegen nietsvermoedende consumenten.

De meeste rechthebbenden willen, evenals BREIN, niet dat individuele consumenten civielrechtelijk vervolgd worden. Wel willen zij dat illegale platforms aangepakt kunnen worden. Die fungeren immers als internetwinkel waar gebruikers naartoe gaan om van illegaal aanbod gebruik te maken. Het gaat erom dat de consument voor legale platforms gaat kiezen en dat er daarop meer valt te gaan kiezen. Daarvoor is het nodig dat de keuze uit illegale platforms drastisch gaat verminderen door die ontoegankelijk te maken.