Home Nieuws BREIN vraagt NAW wat moet ik doen?

BREIN vraagt NAW wat moet ik doen?

Nederlandse hosting providers zijn bereid om op sommatie van BREIN zogenaamde ‘superheler’ sites ontoegankelijk te maken die structureel inbreuk op auteursrecht faciliteren. Hun verplichting daartoe is gebaseerd op de wet en bevestigd in diverse rechterlijke uitspraken (onder meer BREIN-KPN Rechtbank Den Haag 5 januari 2007, BREIN-Leaseweb Hof Amsterdam 3 juli 2008 en BREIN-Euroaccess Rechtbank Den Bosch 8 juli 2008). Weigering om na betrouwbare sommatie een illegale site ontoegankelijk te maken leidt niet alleen tot aansprakelijkheid voor schade maar kan ook tot een veroordeling tot betaling van de volledige proceskosten leiden (BREIN-Euroaccess Rechtbank Den Bosch 8 juli 2008).
Naast ontoegankelijk maken van een illegale site vordert BREIN ook afgifte van de persoonsgegevens van de verantwoordelijke klant. Dat is nodig om die klant aansprakelijk te houden en herhaling te voorkomen. Sommige hosting providers verkeren in de veronderstelling dat zij na het ontoegankelijk maken geen persoonsgegevens zouden hoeven af te geven. Dat is onjuist. Ook hun verplichting persoonsgegevens af te geven is gebaseerd op de wet en diverse rechterlijke uitspraken (onder meer dezelfde uitspraken als reeds geciteerd alsmede Lycos-Pessers Hoge Raad 25 november 2005). Natuurlijk is het daarbij van belang dat hosting providers niet door nalatigheid of opzet onjuiste persoonsgegevens registreren teneinde eigen aansprakelijkheid te vermijden. Helemaal uit den boze is het snel vernietigen van gegevens nadat een site ontoegankelijk is gemaakt. Naast Naam- Adres- en Woonplaatsgegevens (NAW) zijn ook andere identificerende gegevens van belang.

De correspondentie op het forum Webhostingtalk http://www.webhostingtalk.nl/bedrijfsvoering-van-een-hostingbedrijf/168278-brein-vraagt-naw-wat-moet-ik-doen.html illustreert dat met name kleine hosting providers ten onrechte menen dat BREIN geen recht zou hebben op afgifte van de persoonsgegevens van een klant nadat diens illegale website ontoegankelijk is gemaakt. BREIN heeft daar recht op en er is geen rechterlijk bevel voor nodig. De betreffende hosting provider heeft na een nader gesprek met BREIN over de bestaande rechtspraak besloten de persoonsgegevens met betrekking tot inmiddels vier op Nederlandse gebruikers gerichte illegale torrentsites aan BREIN af te geven. De betreffende sites zijn reeds door de hosting provider verwijderd en de kopie (back-up) die hij van een van de afgesloten sites maakte heeft hij gewist.

“Wij richten ons eerst tot de illegale site zelf maar die is meestal anoniem en geeft niet thuis”, zegt BREIN directeur Tim Kuik. “In tweede instantie gaan wij naar de hosting provider die de site onderdak geeft. We tonen aan dat de website onrechtmatig is indien dat niet al overduidelijk is en verzoeken om ontoegankelijk maken van de site en de persoonsgegevens van de klant. Natuurlijk heeft een klant recht op privacy maar er bestaat geen recht om anoniem onrechtmatige activiteiten te ontplooien en al helemaal niet om dat structureel en bedrijfsmatig te doen. Bovendien heeft iemand die handel drijft op internet al de verplichting zichzelf op zijn site te identificeren op basis van nationale en internationale wetgeving.”

BREIN staat in voor de betrouwbaarheid van haar meldingen en dat wordt ook in rechterlijke vonnissen erkend. BREIN controleert al haar meldingen op feiten en rechten en vrijwaart de hosting providers van wie zij maatregelen vraagt tegen claims van de betreffende website.