Home Nieuws BREIN stuurt waarschuwing aan downloaders illegale ebooks

BREIN stuurt waarschuwing aan downloaders illegale ebooks

BREIN berichte onlangs over een ex parte bevel dat zij had verkregen tegen een ebook piraat die illegale ebooks verspreidde via een dropbox account (zie:http://anti-piracy.nl/nieuws.php?id=380).
BREIN berichte onlangs over een ex parte bevel dat zij had verkregen tegen een ebook piraat die illegale ebooks verspreidde via een dropbox account (zie:http://anti-piracy.nl/nieuws.php?id=380).

Naast het treffen van een schikking met de illegale aanbieder stuurde BREIN ook het hieronder opgenomen informatieve bericht aan de illegale downloaders. De mail van BREIN ging naar de e-mail adressen die toegang hadden tot de Dropbox account waarmee de illegale ebooks werden aangeboden.

BREIN heeft hiermee de betreffende groep mensen geïnformeerd over het illegale karakter van het langs deze en soortgelijke wegen uitwisselen van ebooks. BREIN ontving diverse positieve reacties op haar bericht en ook lijkt de uitwisseling van ebooks via de fora die BREIN in haar onderzoek had betrokken, nagenoeg tot geheel gestaakt.

Bericht aan de dropbox-gebruikers:

———- Doorgestuurd bericht ———-
Van: Stichting BREIN <[email protected]>
Onderwerp: Waarschuwing: ter beschikkingstelling van ebooks zonder toestemming rechthebbende onrechtmatig

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij breng ik u op de hoogte van het volgende.

BREIN heeft onlangs geconstateerd dat u gebruiker (of: lid) bent geworden van de Dropbox  account genaamd “—”, aangeboden door [—]. Uw e-mailadres is daarbij zichtbaar geworden voor derden en door BREIN voor het doel om u deze e-mail te sturen, verwerkt.

BREIN heeft de beheerder van het Dropbox account “—” aangesproken op het beheer van dit account en deze heeft daarop, mede op last van de Voorzieningenrechter te Arnhem, het account gesloten. Het account werd namelijk gebruikt voor het – zonder toestemming van de rechthebbenden – delen van kopieën van ebooks, hetgeen onrechtmatig is. De beheerder was (als eigenaar en beheerder) verantwoordelijk hiervoor en de rechter heeft dan ook geoordeeld dat deze persoon hiermee inbreuk maakte op de auteursrechten van de rechthebbenden wier belangen door BREIN worden behartigd.

Als gebruiker van het account “—” is de kans echter zeer groot dat u ook inbreuk heeft gemaakt op de rechten van de genoemde rechthebbenden. Vanzelfsprekend is het verspreiden van een bestand met daarin een auteursrechtelijk beschermd werk zonder dat daarvoor de toestemming van de rechthebbende is verkregen, onrechtmatig. Wat u zich echter wellicht niet direct heeft gerealiseerd is dat ook het downloaden uit een bron die niet de rechten heeft om de werken aan te bieden (een illegale bron dus), onrechtmatig is en bij wet verboden. Ieder boek dat u via het account heeft gedownload is dus een niet-toegestane kopie van het werk van de rechthebbenden en het downloaden daarvan is een inbreukmakende handeling.

Het is BREIN bovendien bekend dat de beheerder van het account “—” reclame maakte voor het account op fora zoals het forum van [—] en [—] en op deze fora meerdere oproepen worden gedaan met betrekking tot het uitwisselen van ebooks. U bent wellicht ook gebruiker van deze of soortgelijke fora. Ik wijs u er op dat wat hierboven is vermeld met betrekking tot het account “—”, tevens geldt voor iedere andere uitwisseling van kopieën van ebooks (ook via privé berichten) waarvoor niet de voorafgaande toestemming is verkregen van de rechthebbenden.

BREIN volstaat in dit geval met het versturen van deze informatieve e-mail aan u en wijst u graag op het feit dat het aanbod uit het account “—” tevens legaal verkrijgbaar is. Voor een overzicht van deze legale bronnen verwijs ik u naar http://www.thecontentmap.nl/ebooks/.

Hoogachtend,