Home Nieuws BREIN start met voorlichtingsproject frequente of langdurige uploaders

BREIN start met voorlichtingsproject frequente of langdurige uploaders

Op 15 december gaat BREIN van start met het voorlichtingsproject voor frequent of langdurig inbreukmakende uploaders van auteursrechtelijk beschermde werken zoals films, series, boeken en muziek. BREIN gaat met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde software op zoek naar Nederlandse IP-adressen via welke meermaals inbreukmakende uploads plaatsvinden van op de Nederlandse markt gericht populair werk, bij voorkeur origineel Nederlands werk.

BREIN start met voorlichtingsproject frequente of langdurige uploaders

Op 15 december maand gaat BREIN van start met het voorlichtingsproject voor frequent of langdurig inbreukmakende uploaders van auteursrechtelijk beschermde werken zoals films, series, boeken en muziek. BREIN gaat met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde software op zoek naar Nederlandse IP-adressen via welke meermaals inbreukmakende uploads plaatsvinden van op de Nederlandse markt gericht populair werk, bij voorkeur origineel Nederlands werk.

Seeders zijn smeerolie voor illegaal aanbod

Het gaat in dit project niet om incidentele – zogenoemde ‘hit & run’- downloaders maar om de frequente bittorrent-uploaders. Gewoonte inbreukmakers die niet zozeer fungeren als eerste en grootschalige bron, waartegen al met succes is en wordt gehandhaafd, maar meer als smeerolie, omdat zij door hun zogeheten ‘seeden’ de uitwisseling van illegale content in stand houden. Zonder dit soort gebruikers functioneert de uitwisseling niet.

Voorlichtende waarschuwingen van BREIN

BREIN gaat gedurende tenminste een half jaar voorlichtende waarschuwingen versturen aan abonnees van Internet Service Providers, waarvan wij hebben gedetecteerd dat via hun IP-adres ongeautoriseerd uploads zijn gedaan. De waarschuwingsmail is opgesteld met behulp van een communicatieadviseur en aan de hand van interviews met gebruikers door een marktonderzoeksbureau. Wij vragen telkens medewerking van de betreffende ISP’s om die e-mail door te sturen. Bij weigering zullen wij de bijbehorende email adressen opvragen (of vorderen) zodat we de waarschuwingen zelf kunnen sturen. We beginnen daarom eerst met een kleiner aantal IP- adressen. Het is de bedoeling om vervolgens op te schalen naar maximaal 1000 unieke IP-adressen per maand.

Verwerking persoonsgegevens

Om relevante Nederlandse IP-adressen te detecteren gebruikt BREIN speciale software die in opdracht is ontwikkeld. Elke maand worden er meerdere steekproeven op diverse titels gedaan. Niet-relevante adressen worden niet opgeslagen. Gegevens die niet worden gebruikt worden gewist en gegevens die wel worden gebruikt worden zo snel mogelijk na verzending van de voorlichtende waarschuwing gewist. De verwerking van persoonsgegevens is met een privacy-expert onderzocht en vindt plaats conform de geldende wettelijke privacy-bescherming. Bij de ontwikkeling van dit project is overleg gevoerd met de Autoriteit Persoonsgegevens. Die heeft geoordeeld dat wij hiervoor geen vergunning nodig hebben. Uiteraard houden wij ons aan de regelgeving.

Marktonderzoek naar effect voorlichting

Het gaat in dit stadium enkel om voorlichting die tevens beoogt te waarschuwen. Er wordt in de e- mail namelijk ook op gewezen dat er in de toekomst mogelijk gehandhaafd gaat worden. Of er inderdaad tot handhaving zal worden overgegaan hangt af van de effectiviteit van de voorlichtende waarschuwingen. Hiernaar wordt onderzoek gedaan door een marktonderzoeksbureau middels een voor- en een nameting. Voor dit effectonderzoek is subsidie ontvangen van het ministerie van
OC&W. De voormeting is inmiddels afgerond. Bij voldoende effect zullen we het voorlichtingstraject voort willen zetten en anders zullen wij overwegen om daarnaast ook te gaan handhaven.

Meer informatie

Op deze pagina staat meer informatie voor ontvangers van een waarschuwingsmail inclusief de voorbeeldtekst. Het protocol voor het project vindt u hier en veel gestelde vragen hier.