Home Nieuws BREIN sluit twee illegale websites en bereikt schikkingen met grootschalige uploaders

BREIN sluit twee illegale websites en bereikt schikkingen met grootschalige uploaders

Stichting BREIN heeft recentelijk twee websites gesloten waar op grote schaal auteursrechtelijk beschermde werken werden geopenbaard. Het betroffen de websites Movies2explore.com en Music4you.org/smf. Op beide websites met fora werden door meerdere uploaders massaal onderling films, tv-series, e-books, muziekwerken en games gedeeld.
Gecombineerd hadden de websites in totaal meer dan 4.000 leden. Tegen de beheerder en tevens grootste uploader van Movies2explore.com behaalde BREIN een ex parte beschikking bij de Rechtbank Limburg. De inbreukmaker werd, met een dwangsom van 2.000 euro per dag tot een maximum van 50.000 euro voor iedere toekomstige inbreuk, bevolen zijn inbreuken te staken​. De beheerders en tevens uploaders van Music4you.org/smf zijn middels sommaties benaderd. Ook zij hebben hun inbreuken gestaakt en de website gesloten. Met de aangesproken personen zijn schikkingen getroffen voor een totaalbedrag van 6.000 euro. ​Daar​bij is rekening gehouden met de draagkracht van de personen in kwestie.
 
De ex parte van de rechtbank Limburg is hier terug te lezen:
http://www.ie-forum.nl/documents/ecli/59d22532-0744-4e16-bc6e-3dafc35ff8c2.pdf