Home Nieuws BREIN sluit opnieuw ‘open directories’ met illegale ebook bestanden

BREIN sluit opnieuw ‘open directories’ met illegale ebook bestanden

Ten gevolge van het arrest in hoger beroep in de BREIN / Ziggo zaak hebben de afgelopen weken ook andere grote internet accessproviders op verzoek van BREIN abonnees met zogeheten ‘open directories’ met (soms vele) honderden of duizenden ongeautoriseerde ebook bestanden aangeschreven. Die directories zijn daarna door de betreffende abonnee afgesloten anders zou BREIN, conform het arrest, de naam- en adresgegevens gevorderd hebben. Het (door)sturen van de waarschuwende sommaties van BREIN lag enige tijd stil in afwachting van het arrest maar is daarna weer opgepakt. Zie ook https://stichtingbrein.nl/hof-ziggo-is-verplicht-mee-te-werken-aan-vordering-van-brein/

‘Open directories’ zijn folders op iemands computer of netwerk die niet afgeschermd zijn met een password. De bestanden in de folder kunnen dan door iedereen worden gedownload. Dat zo’n folder per ongeluk open staat is onwaarschijnlijk aangezien de benodigde software nadrukkelijk waarschuwt dat de directory open zal staan wanneer geen gebruik wordt gemaakt van een username en password. Vanuit privacy oogpunt en eventuele schadeclaims is het interessant dat de gebruikshistorie van de betrokkene in de directory is te zien.

Het delen, uploaden en downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal is verboden tenzij je toestemming hebt van de rechthebbende. Schrijvers en uitgevers zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van de verkoop van hun boeken en geven ze over het algemeen niet gratis weg. Het is dus niet oké als je een folder hebt met illegaal gedownloade ebooks en het is nog eens extra schadelijk als je die door middel van een open directory aan anderen aanbiedt. Ebooks zijn uit legale bron gewoon per stuk te koop, er zijn verschillende abonnementsmodellen en ook de bibliotheek leent ebooks uit.

In een aantal gevallen is de aanbieder benaderd via een melding van BREIN aan diens access provider die deze heeft doorgestuurd. Omdat de betreffende directories daarna zijn afgesloten is het daarbij gebleven. Anders wordt een schikking getroffen bestaande uit de ondertekening van een onthoudingsverklaring met boetebeding en een vergoeding van kosten. De hoogte daarvan kan laag blijven wanneer er direct gevolg wordt gegeven aan de sommatie. Wanneer de schikking wordt geweigerd of in de inbreuk wordt volhard dan volgen gerechtelijke stappen en lopen de te vergoeden kosten snel op. Afhankelijk van de omvang van de inbreuk kan het overigens ook zo zijn dat direct een onthoudingsverklaring met boetebeding en vergoeding wordt gevorderd. Daarnaast kunnen rechthebbenden een schadevergoeding vorderen.