Home Nieuws BREIN sluit open directories met illegale ebook bestanden

BREIN sluit open directories met illegale ebook bestanden

De afgelopen weken heeft BREIN enkele tientallen zogeheten ‘open directories’ met tienduizenden ongeautoriseerde ebook bestanden gesloten. Dit zijn directories of folders op iemands computer of netwerk die niet afgeschermd zijn met een password. De bestanden in de folder kunnen dan door iedereen worden gedownload. Dat een betrokkene zijn directory met illegale ebooks per ongeluk open heeft staan is onwaarschijnlijk. De benodigde software waarschuwt de gebruiker ervoor dat de directory open zal staan wanneer geen gebruik wordt gemaakt van een username en password. Vanuit privacy oogpunt en eventuele schadeclaims is het interessant dat de gebruikshistorie van de betrokkene in de directory is te zien.

Het delen, uploaden en downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal is verboden tenzij je toestemming hebt van de rechthebbende. Schrijvers en uitgevers zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van de verkoop van hun boeken en geven ze over het algemeen niet gratis weg. Het is dus niet oké als je een folder hebt met illegaal gedownloade ebooks en het is nog eens extra schadelijk als je die door middel van een open directory aan anderen aanbiedt.

In een aantal gevallen is de betrokkene benaderd via een melding van BREIN aan diens access provider die deze heeft doorgestuurd. Omdat de betreffende directories daarna zijn afgesloten is het daarbij gebleven. In gevallen waarin BREIN de identiteit van de betrokkene heeft vastgesteld is een schikking getroffen bestaande uit de ondertekening van een onthoudingsverklaring met boetebeding en een vergoeding van kosten. De hoogte daarvan kan laag blijven wanneer er direct gevolg wordt gegeven aan de sommatie. Wanneer de schikking wordt geweigerd of in de inbreuk wordt volhardt dan volgen gerechtelijke stappen en lopen de te vergoeden kosten snel op.