Home Nieuws BREIN – Shareconnector

BREIN – Shareconnector

Uitgangspunt in deze zaak is dat het beschikbaar stellen via internet van bestanden een openbaarmaking van die bestanden in de zin van de Auteurswet vormt. Dit betekent dat aan het ophalen van die bestanden noodzakelijkerwijs een auteursrechtelijk of nabuurrechtelijk relevante openbaarmaking voorafgaat. ShareConnector beschikt niet zelf over bestanden en kan deze dus ook niet aanbieden. Muzur, al dan niet samen met anderen, selecteert en indexeert de beschikbare bestanden en maakt deze bestanden toegankelijk via het eDonkey peer-to-peer-netwerk. Hieruit volgt dat Muzur niet zelf die bestanden openbaar maakt.
Het feit dat hij die openbaarmaking door anderen via Shareconnector faciliteert maakt dit niet anders. Van een door hem gepleegde inbreuk op de Auteurswet en/of de Wet op de naburige rechten is dan ook niet gebleken. Het puur als hobby, structureel en systematisch, behulpbaar zijn bij het maken van inbreuken zonder rekening te houden met de belangen van de rechthebbenden is onrechtmatig jegens hen. De vordering van BREIN tot het staken van de onrechtmatige handelingen is toewijsbaar.