Home Nieuws BREIN – Shareconnector

BREIN – Shareconnector

Het Hof Amsterdam heeft het vonnis uit 2008 van de voorzieningenrechter Amsterdam in hoger beroep bevestigd. De website Shareconnector was ook naar het oordeel van het Hof onrechtmatig. Op de site werden zogenaamde hash codes (ook wel has links of ed2k-links genoemd) geïndexeerd. Hash codes karakteriseren de inhoud van een bestand maar verwijzen niet naar een specifieke locatie. De codes waren afkomstig van het peer-to-peer netwerk eDonkey waar gebruikers bestanden kunnen uitwisselen. De rol van Shareconnector was het indexeren van betrouwbaar bevonden hash codes. Gebruikers plaatsten de codes op de Shareconnector site waar zij na verificatie werden voorzien van de naam Shareconnector als ‘keurmerk’. De site verdeelde de codes in verschillende inhoudscategorieën. Door op de code te klikken werd het downloadproces in werking gesteld. Uit een steekproef was gebleken dat 95% van de titels naar illegaal aangeboden bestanden verwezen. Het ging vooral om recente en populaire speelfilms, televisieseries, muziek, software en games.
Hoewel het Hof van mening was dat inbreukmakende bestanden zonder sites als Shareconnector aanzienlijk ontoegankelijker zijn, oordeelde het Hof dat Shareconnector desondanks de bestanden niet zelf openbaar maakte. Het Hof motiveerde dit door te stellen dat geen zelfstandige betrokkenheid van Shareconnector bij de eigenlijke, tot toegankelijkheid voor het publiek leidende, openbaarmakingshandeling kon worden geconstateerd. De site beschikte niet zelf over de bestanden en had geen bemoeienis met het proces van up- en downloaden, aldus het Hof. Wel werd  Shareconnector onrechtmatig bevonden, omdat de site het door haar werkwijze voor gebruikers aanzienlijk gemakkelijker maakte om beschikking te krijgen over ongeautoriseerd ter beschikking gestelde bestanden.

Hoewel een site in principe op het internet beschikbare bestanden mag selecteren, rubriceren en aan anderen toegankelijk maken, was Shareconnector onrechtmatig omdat die het gebruik maken (en weer ter beschikking stellen) van bestanden die inbreuk maken op auteursrecht en naburige rechten, systematisch en structureel faciliteerde en bevorderde. Dat de eigenaar/beheerder van de site dit als hobby zonder commercieel oogmerk deed, ontneemt niet het onrechtmatige karakter van zijn handelen. Het Hof oordeelde eveneens dat het voorshands voldoende aannemelijk is dat rechthebbenden schade lijden door de beschikbaarheid van illegaal aangeboden bestanden op het Internet, ook als dat niet ‘een-op-een’ zou zijn.