Home Nieuws BREIN samenvatting van Algemeen Overleg Tweede Kamer 30.11.11 over Speerpunten auteursrechtbeleid

BREIN samenvatting van Algemeen Overleg Tweede Kamer 30.11.11 over Speerpunten auteursrechtbeleid

Vanmorgen vond het Algemeen Overleg plaats van de Tweede Kamer met de Staatssecretaris van Justitie over zijn beleidsvoornemens aangaande het auteursrecht die hij heeft geformuleerd in zijn speerpuntenbrief. Vertegenwoordigers van de PVV, D66, PvdA, VVD, GL en het CDA gaven hun opinie. De speerpuntenbrief gaat over een aantal onderwerpen naast handhaving. Voor BREIN is de discussie over handhaving van belang. Daarin ging het vooral over de geforceerde keuze tussen enerzijds wat met een misleidende term een ‘downloadverbod’ genoemd wordt en anderzijds een uitbreiding van de ’thuiskopieheffing’ op privé kopiëren.
De regering heeft de keuze gemaakt voor het onrechtmatig maken van
downloaden van evident illegaal aangeboden content. In principe zou er
echter geen keuze gemaakt hoeven worden, in bijvoorbeeld Duitsland en
Frankrijk bestaan een verbod op illegaal downloaden en een heffing voor
privé kopiëren gewoon naast elkaar. Daags voor het overleg van vandaag
speelden bonden van uitvoerende kunstenaars en de consumenten in op het
idee van een keuze tussen het een of het ander door zich uit te spreken
tegen een ‘downloadverbod’ (dat wil zeggen handhaving daarvan tegen
consumenten) en voor een uitbreiding van de thuiskopieheffing.
 
Het woord ‘downloadverbod’ is misleidend en afkomstig van
anti-auteursrecht activisten die vinden dat alles op internet voor
iedereen gratis toegankelijk moet zijn ongeacht of het met toestemming
van de rechthebbenden op het internet geplaatst is. Het gaat, en het is
inderdaad een mond vol, om het onrechtmatig maken van het downloaden van
ongeautoriseerd aanbod. Dat maakt het namelijk mogelijk om tegen
downloadsites op te treden, dat wil zeggen sites die illegaal downloaden
faciliteren af te sluiten. De door de staatssecretaris voorgestelde
onrechtmatigheid van illegaal downloaden is niet bedoeld om
rechthebbenden in staat te stellen individuele downloaders
privaatrechtelijk te vervolgen.
 
Alle partijen onderschrijven dat rechthebbenden betaald moeten worden
voor het gebruik van hun creatieve werk. De PVV en PvdA denken dat dit
kan gebeuren door investering in legale platforms zonder dat die
investering beschermd hoeft te worden: bouw legale platforms en de
klanten komen vanzelf. D66 zegt weliswaar “illegaal downloaden is
diefstal” maar denkt dat er niet gehandhaafd moet worden en dat
vergoeding het best via een collectieve licentie kan, het “radiomodel”.
GL wil ook geen handhaving maar een uitbreiding van de heffing. D66 en
GL willen ook geen blokkering van illegale sites. SP is wel voor
handhaving maar denkt dat die niet mogelijk is. “Als het niet kan zoals
het moet, dan moet het maar zoals het kan” zegt de SP en dat is dan
zoals de bonden willen via een heffing. VVD en CDA zijn tegen een
heffing en voor het onrechtmatig maken van downloaden van illegaal
aanbod mits er garanties komen dat er geen kleinschalige inbreukmakers
worden vervolgd.
 
De bezwaren van de partijen tegen een vermeend ‘downloadverbod’  blijken
vooral ingegeven door de angst dat dit door rechthebbenden gebruikt zou
worden om kleinschalige inbreukmakers te vervolgen. De staatssecretaris
zag dan ook niet af van zijn voornemen maar zegde uitdrukkelijk toe dat
hij in een wetsvoorstel garanties in zou bouwen om te voorkomen dat
kleinschalige gebruikers privaatrechtelijk vervolgd zouden kunnen
worden. In dat geval zijn VVD en CDA voor dat voorstel. De
staatssecretaris denkt dat hij anderen ook nog over de streep kan
trekken. De staatssecretaris houdt ook vast aan zijn voornemen de
thuiskopieheffing uit te faseren omdat hij denkt dat die geen duurzame
oplossing meer biedt. Hij wil legaal aanbod stimuleren en illegaal
aanbod de pas afsnijden door privaatrechtelijke handhaving tegen
illegale sites en grootschalige verspreiders. Daarnaast wil hij
voorlichting zodat gebruik van legaal aanbod weer de norm wordt.
 
Het Algemeen Overleg werd vandaag niet afgesloten, er komt nog een
tweede termijn op 7 december. Daarna kan men, afhankelijk van de
uitkomst, voort met de behandeling van voorliggende wetsvoorstellen en
het opstellen van nieuwe.
 
BREIN concludeert dat politieke partijen geen ‘downloadverbod’ willen
omdat zij geen handhaving tegen individuele consumenten willen. Het
voorstel van de staatssecretaris is daar eigenlijk mee in
overeenstemming. BREIN is het daarmee eens. De staatssecretaris wil dat
downloaden van illegaal aanbod wettelijk onrechtmatig is zodat platforms
die illegaal downloaden faciliteren afgesloten worden. Daar richt de
privaatrechtelijke handhaving zich op. Het is niet de bedoeling tegen
(kleinschalige) downloaders op te treden anders dan door voorlichting.
BREIN denkt dat dit consumentengedrag in principe meegenomen zou kunnen
worden middels een aangepaste heffing die niet tot gevolg heeft dat
illegale verspreiding en het faciliteren daarvan de facto gelegaliseerd
wordt.
 
Als downloaden uit evident illegale bron niet onrechtmatig wordt en de toegang tot sites die illegaal downloaden faciliteren niet geblokkeerd mag worden, dan zou er voor rechthebbenden die hun recht willen handhaven niets anders op zitten dan de huidige wetgeving gebruiken voor het privaatrechtelijk vervolgen van individuele gebruikers die illegaal uploaden. BREIN wil echter de illegale downloadplatforms aanpakken en niet de gebruikers, zie http://http://www.anti-piracy.nl/nieuws.php?id=240