Home Nieuws BREIN resultaten 2008 en vooruitzicht 2009

BREIN resultaten 2008 en vooruitzicht 2009

Piraterijbestrijder BREIN sloot in 2008 398 illegale websites: 304 bittorrentsites, 57 eDonkey servers, 34 video linking sites en 3 top sites. Tezamen bedienden deze sites enige tientallen miljoenen gebruikers wereldwijd. Twee van de afgesloten top sites behoorden tot de allergrootste ter wereld, zij hadden samen 100 terabyte aan allernieuwste illegale content opgeslagen. Top sites zijn ftp servers die aan de bron van illegale verspreiding via Internet staan. De massale illegale verspreiding vindt voornamelijk via p2p file-sharing sites en usenet sites plaats. Content die illegaal via websites wordt aangeboden staat ook aan de bron van de illegale verspreiding op digitale dragers, met name dvd-r, die meestal via veilingsites worden aangeboden. BREIN verwijderde 26.750 illegale advertenties van het Internet. Daarnaast voerde BREIN 269 acties uit tegen verkoop van illegale discs op markten waarbij rond de 90.000 illegale kopieën werden ingenomen: 57.423 door BREIN en 31.455 door politie. In 37 gevallen nam BREIN actie naar aanleiding van Douane informatie over illegale invoer.
In 2009 gaat BREIN inmiddels op volle kracht door. De eerste twee maanden van het jaar werden alweer 81 illegale sites afgesloten. De rechtszaak tegen Mininova zal op zitting komen en ook zullen dagvaardingen tegen verscheidene soorten usenet sites worden uitgebracht. Sites die structureel naar illegale bestanden linken zullen preventief moeten gaan controleren of afgesloten worden, belooft BREIN directeur Tim Kuik. Hetzelfde geldt voor websites die illegale bestanden hosten.
Hoogtepunten in 2008 waren onder meer:
BREIN bestond in 2008 tien jaar. Er werden in die tijd meer dan 28.000 acties gevoerd tegen de traditionele handel in illegale kopieën, waarvan ruim 2300 strafrechtelijk. Bij al die acties zijn meer dan 11 miljoen illegale kopieën in beslag genomen. Wat Internet betreft werden ruim 80.000 acties genomen. Meer dan de helft betrof het aanbod van illegale kopieën. Rond de 37.000 acties betroffen de verspreiding van illegale bestanden via Internet. Slechts een handvol van die acties waren strafrechtelijk.
Januari/Februari
De rechtbank Amsterdam verbiedt de eigenaar van Shareconnector door te gaan met zijn site waar hij ed2k-links aanbood naar bestanden op het eDonkey netwerk. Dat hij dit naar eigen zeggen hobbymatig deed maakt niet uit. 95% van de verwijzingen betrof illegale content, met name films, muziek en games die zonder toestemming van de rechthebbenden werd aangeboden. De eigenaar gaat in hoger beroep.
Maart
Een cd-piraat die in hoger beroep was gegaan wordt zwaarder veroordeeld: 15 maanden onvoorwaardelijk en 20.000 euro boete.
April
Een Nederlandse hosting provider sluit vlak voor aanvang van de door BREIN aangespannen rechtszaak de door BREIN gemelde illegale site af en verschaft de NAW van de eigenaar. Tot dat moment had de hosting provider aangegeven nooit voor BREIN te zullen buigen en werd daarom als veilige haven gezien voor illegale sites.
Op de Dag van de Intellectuele Eigendom sluit BREIN in een klap 24 illegale sites en neemt de politie 6000 illegale discs in beslag. De sites staan in Nederland voor een eenmanszaak uit India die op basis van informatie van BREIN een bezoek van de politie krijgt. De jongeman haalt in de dagen erna nog eens 63 sites offline.
Mei
Nintendo sluit zich bij BREIN aan na een uitzending van Kassa waaruit blijkt dat illegale kopieën van Nintendo games makkelijk verkrijgbaar zijn. BREIN verwijdert in korte tijd 15.000 illegale advertenties van veilingsites.
BREIN brengt een dagvaarding uit tegen Mininova, de grootste illegale bittorrentsite ter wereld. Het merendeel van de links verwijzen naar illegale content en BREIN wil dat Mininova daar zelf op eigen kosten preventieve controle op uitoefent.
Juni
Het Team High Tech Crime van de KLPD houdt een 20-jarige hacker aan naar aanleiding van informatie van BREIN. Hij heeft ingebroken op het netwerk van een gamesontwikkelaar en daar een spel gestolen.
De rechtbank in Den Haag wijst een opmerkelijk vonnis in een zaak tussen hardware fabrikanten en de stichting Thuiskopie. In tegenstelling tot de mening van de regering oordeelt de rechtbank dat het maken van een privé-kopie van illegaal aangeboden muziek en film een illegale handeling is. Je mag dus net als bij games geen kopie maken of downloaden van illegaal aanbod van muziek en film, ook niet voor eigen gebruik. Dat lijkt logisch maar het doet veel stof opwaaien. Er is hoger beroep aangetekend.
Juli
Het Gerechtshof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat een grote Nederlandse hosting provider onrechtmatig handelde door niet op melding van BREIN een illegale bittorrentsite af te sluiten en de NAW van haar klant aan BREIN af te geven. Het Hof bepaalt dat de site welbewust een faciliterende rol speelde bij grootschalige auteursrechtinbreuk en dus kennelijk onrechtmatig handelde. Het eerdere vonnis van de rechtbank Amsterdam waartegen de hosting provider beroep had aangetekend, wordt daarmee bekrachtigd. Een exodus van illegale torrentsites bij de hosting provider is het gevolg.
De rechtbank Den Bosch vonnist eveneens tegen een Nederlandse hosting provider dat hij op melding van BREIN een illegale torrentsite had moeten sluiten en de NAW aan BREIN moet geven. De hosting provider moet ook de volledige proceskosten van 17.000 euro aan BREIN betalen.
Augustus/September
De laatste van de grootste overgebleven eDonkey servers worden op aandringen van BREIN offline gehaald. Het aantal bediende gebruikers is inmiddels terug gelopen van enkele miljoenen naar enkele honderdduizenden.
Oktober
Onder toeziend oog van staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken voeren de grootste internet providers van Nederland de gedragscode tegen cybercrime in. Ook BREIN heeft meegewerkt aan de totstandkoming. De code heeft betrekking op alle strafbare en/of onrechtmatige content, ook content die inbreuk maakt op auteursrecht. ISPs zeggen toe die content op melding te verwijderen.
November/December
Twee grote top sites TV Land en Sparta worden afgesloten. Het zijn de grootste top sites ooit, samen goed voor 100 terabyte aan voornamelijk illegale content. Er loopt al een strafrechtelijk onderzoek naar een andere top site die in September door de FIOD-ECD is neer gehaald.
BREIN sluit een keten van 75 illegale bittorrent sites die donaties vragen voor het downloaden van illegale content. De sites zijn door een en dezelfde persoon in franchise gegeven. Het levert naar schatting enkele duizenden euro in de maand op.