Home Nieuws BREIN naar Hoge Raad over aansprakelijkheid van usenetaanbieder

BREIN naar Hoge Raad over aansprakelijkheid van usenetaanbieder

BREIN heeft cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad tegen het arrest van het Hof Amsterdam waarin een bepaalde usenet provider (News-service Europe) vrijstelling van aansprakelijkheid is toegekend. BREIN vindt dat dit ten onrechte is. De provider kopieerde content en stelde die op eigen servers beschikbaar voor gebruikers die middels een abonnement voor toegang betaalden juist omdat die een broeinest van illegaal aanbod waren.
Overigens bepaalde het Hof wel dat de hosting provider een effectieve Notice & Take Down procedure moet hebben waarvan de opvolging sneller is dan de aanwas van illegale uploads. Dit op verbeurte van een dwangsom indien NSE haar dienst zou hervatten. Omdat NSE aangaf dat zij haar dienst niet zal hervatten, oordeelde het Hof dat BREIN geen belang zou hebben bij doorprocederen over ​de inhoud van ​aanvullende maatregelen die NSE ​behoort​ te nemen. Ook tegen dit oordeel stelt BREIN cassatieberoep in.
 
“Wij vinden dat het Hof heeft miskend dat NSE wel degelijk aansprakelijk is voor haar bedrijfsvoering, die erop neer kwam dat zij zich de door gebruikers geüploadde bestanden feitelijk toe-eigende en inkomsten verwierf door kopieën van deze bestanden lange tijd beschikbaar te houden voor betalende abonnees om te downloaden,” zegt BREIN directeur Tim Kuik.
 
“NSE was bekend met het inbreukmakend karakter van de zogeheten ‘binaries’ die zij zo voor lange tijd ter beschikking hield. Aanvankelijk categoriseerde zij die ook. Later liet zij de promotie over aan zogenaamde ‘resellers’ van toegangsabonnementen. Voor de gebruikers was duidelijk dat zij onbeperkt illegaal aanbod van de nieuwste content konden downloaden. De makers en producenten van die content zagen daar geen cent van terug.”
 
“Het gaat ons niet om het usenet als zodanig, dat is op zich een mooi protocol, maar om hoe commerciële aanbieders zoals NSE er gebruik of beter gezegd bewust misbruik van maken om geld te verdienen met massale inbreuk,” aldus Kuik. “Het gaat niet om de technologie maar om hoe je die gebruikt.”