Home Nieuws BREIN – Mininova

BREIN – Mininova

Rechter legt filterverplichting op aan Mininova. Mininova houdt zich bezig met de exploitatie van een Bittorrent-platform. Via dit platform worden .torrents aangeboden die toegang gegeven tot voor overgrote deel auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde werken. De rechtbank oordeelde dat Mininova aan haar gebruikers structureel de gelegenheid geeft tot, aanzet tot en profiteert van de door haar gebruikers gepleegde inbreuken op de auteursrechten en naburige rechten van rechthebbenden uit de entertainmentindustrie.  Aannemelijk is dat de auteursrechthebbenden daardoor schade lijden. Mininova handelen wordt dan ook als onrechtmatig gekwalificeerd. Mininova kan zich niet beroepen beperkte aansprakelijkheid en is dus niet gevrijwaard van aansprakelijkheid ten opzichte van BREIN voor haar handelwijze met betrekking tot (de inhoud van) de van derden afkomstige, opgeslagen informatie. De door Mininova gehanteerde Notice and Take Down-procedure om torrents te verwijderen volstaat niet.
Mininova dient zodanige maatregelen te nemen dat op haar platform geen torrent-links worden aangeboden naar bestanden ten aanzien waarvan gegronde twijfel dient te bestaan over de vraag of deze geen auteursrechtelijk of nabuurrechtelijk beschermde werken bevatten, voor de openbaarmaking waarvan de rechthebbenden geen toestemming hebben gegeven op verbeurte van een dwangsom. Volgens de rechtbank is het algemeen bekend dat op commercieel vervaardigde films, games, muziek en tv-series auteursrechten rusten, en dat die werken slechts bij uitzondering rechtenvrij zijn. Ten aanzien van de torrents die in de genoemde categorie├źn op haar platform worden geplaatst, moet Mininova dan ook in beginsel gegronde twijfel hebben of de torrents wel verwijzen naar rechtmatige informatie.