Home Nieuws BREIN/Mininova – korte samenvatting van zitting

BREIN/Mininova – korte samenvatting van zitting

De zitting van de rechtbank te Utrecht op 2 juni was de laatse acte voor de uitspraak in eerste instantie op 15 juli aanstaande. Aan de zitting gingen uitgebreide schriftelijke stukken vooraf. De pleidooien vormden een samenvatting en aanvulling met laatste ontwikkelingen en gaven de rechtbank de gelegenheid vragen te stellen.
BREIN wees er op dat Mininova structureel gebruik maakt van de beschikbaarheid van illegale entertainment content en daarom verantwoordelijk en aansprakelijk is om effectieve maatregelen te nemen dit misbruik te voorkomen. Notice and Take Down (NTD) is niet afdoende. Dat helpt wel in geval van incidentele inbreuk maar niet tegen structureel misbruik. Dan is preventie en toezicht op kosten van de website noodzakelijk. Niet achteraf zoals bij NTD maar vooraf. Als handreiking leverde BREIN een niet-uitputtende lijst van titels die momenteel commercieel verhandeld worden om Mininova op weg te helpen links naar inbreukmakende content van haar site te weren.
Het argument van Mininova is hoofdzakelijk dat zij een tussenpersoon met beperkte aansprakelijkheid zou zijn die niets te maken heeft met wat haar gebruikers op hun website doen. Een NTD beleid is voldoende maar toch is Mininova bereid om vrijwillig te filteren als BREIN maar bepaalt wat illegaal is want Mininova zou dat niet zelf kunnen. Het filteren houdt dan in dat reeds geplaatste links na melding worden weggehaald en niet terug mogen komen. Mininova verwees naar de filtering test die zij met betrekking tot een beperkt aantal Amerikaanse films en TV-series doet en vroeg zich af waarom BREIN daar niet aan mee doet.
BREIN verklaarde dat zij heeft aangedrongen op de filtering test die met een deel van haar aangeslotenen uitgevoerd wordt. Het verzamelen, controleren en aanleveren van het voor het filteren benodigde informatie gebeurt door derden tegen betaling. Het punt van de test is te laten zien dat het mogelijk is om preventief te filteren. Het punt van de rechtszaak is dat het preventief filteren de verantwoordelijkheid van Mininova is en dat die ervoor moet betalen. Het gaat er bij preventief filteren om te voorkomen dat links naar illegale content op de site toegelaten worden. ‘Hun site, hun zaak, hun taak’, zegt BREIN.
De rechtbank ondervroeg de oprichters en eigenaars van Mininova over de rol van de moderators en administrators. Waarom controleren zij wel op porno, racisme en virussen maar niet op schending van auteursrecht? Volgens Mininova zouden de moderators niet onder hun gezag staan en konden zij daarom het antwoord niet geven. Toch werd duidelijk dat de eigenaren als admins het laatste woord hebben. In geval een link ten onrechte verwijderd wordt dan kan die door de admins terug geplaatst worden.
De rechtbank is voornemens op 15 juli uitspraak te doen.