Home Nieuws BREIN – Leaseweb

BREIN – Leaseweb

Vordering van Stichting BREIN om Leaseweb te gebieden de naam- en adres gegevens van de websitehouder van www.everlasting.nu te verstrekken. Leaseweb stelt dat BREIN niet ontvankelijk is omdat BREIN niet zelf rechthebbende is op de door haar genoemde titels. Daarnaast is er volgens Leaseweb, voorafgaand aan het geding, geen overleg gevoerd en heeft BREIN nagelaten om de termijn voor overleg, van twee weken, aan Leaseweb te gunnen. De voorzieningenrechter stelt vast dat niet gezegd kan worden dat BREIN onvoldoende heeft getracht het gevorderde, door het voeren van overleg met Leaseweb, te bereiken en dat BREIN op grond van haar statuten ontvankelijk is in haar vorderingen.
In het kort geding wordt vastgesteld dat Everlasting structureel inbreuken op auteursrechten en naburige rechten faciliteert en dat (de houder) van Everlasting zich hiervan bewust moet zijn. Het handelen van Everlasting is derhalve onrechtmatig. Gezien het kennelijk onrechtmatig handelen van Everlasting op het internet kan Leaseweb niet volstaan met het verstrekken van NAW-gegevens, maar is zij tevens gehouden om de desbetreffende verbinding af te sluiten.