Home Nieuws BREIN – Leaseweb

BREIN – Leaseweb

Leaseweb is in hoger beroep gekomen van het vonnis dat de voorzieningenrechter heeft gewezen en uitgesproken op 21 juni 2007. Volgens Leaseweb had de Amsterdamse voorzieningenrechter BREIN niet mogen ontvangen in haar vorderingen omdat BREIN niet de keus maakte of zij optrad als gevolmachtigde van de bij de rechteninbreuk betrokkenen dan wel op eigen hoofde op de voet van art. 3:305a BW. Daarnaast voert Leaseweb aan dat BREIN onvoldoende heeft getracht het gevorderde door het voeren van overleg te bereiken. Het Hof verwerpt de grieven van Leaseweb.
Daarnaast hebben de verweren van Leaseweb betrekking op de beoordeling van de toewijsbaarheid van de vorderingen tot het verstrekken van de NAW-gegevens van de houder van Everlasting en tot verwijdering van de website. Het Hof komt tot de conclusie dat de voorzieningenrechter de vordering tot verstrekking van de NAW-gegevens terecht heeft toegewezen, net als de vordering tot verwijdering en tot het verwijderd houden van de website www.everlasting.nu. Het vonnis waarvan beroep dient te worden bekrachtigd.