Home Nieuws BREIN – Euroaccess

BREIN – Euroaccess

De voorzieningenrechter overweegt dat het onrechtmatige karakter van de activiteiten op torrent.to evident is en ook voor Euroaccess volstrekt duidelijk moet zijn. Dit geldt nog sterker voor een professionele partij die zich toelegt op het hosten van websites die bovendien door BREIN ook nog eens is gewezen op het onrechtmatige karakter van de activiteiten opwww.torrent.to. De gevorderde afsluiting wordt derhalve toegewezen. BREIN vorderde ook bekendmaking van de namen en adressen van de (rechts)personen die schuilgaan achter torrent.to.
Aangenomen mag worden dat Euroaccess wel beschikt over de juiste NAW-gegevens van haar klanten en dus ook van de (rechts)personen achter torrent.to. De rechter vindt de verklaring ter zitting van Euroaccess (dat zij daarover niet beschikt omdat daar geen aanleiding toe bestaat zolang door de klant netjes voor de diensten van Euroaccess wordt betaald) niet geloofwaardig. Aangenomen mag worden dat Euroaccess in staat is die gegevens alsnog te verkrijgen. Daarnaast gaat het op de website niet om het verkondigen van een mening, maar om het verspreiden van auteursrechtelijk beschermde werken. Het belang van vrije meningsuiting speelt hier dus geen rol.

De websitehouder heeft er uiteraard belang bij om anoniem te kunnen blijven, maar mag dat belang niet misbruiken om jegens derden (onmiskenbaar) onrechtmatig te handelen en zonder dat zij daarvoor ter verantwoording kan worden geroepen. BREIN heeft een reƫel belang bij verkrijging van de NAW-gegevens en er zijn voor BREIN geen minder ingrijpende middelen voor handen om achter de NAW-gegevens te komen dan door het instellen van onderhavige vordering tegen Euroaccess. Het belang van BREIN bij het verkrijgen van de NAW-gegevens dient te prevaleren boven het belang van Euroaccess en dat van de websitehouder om de gegevens voor BREIN geheim te houden. Euroaccess dient de NAW-gegevens van haar klant aan BREIN te verstrekken. Gelet op het grootschalige karakter van de op www.torrent.to gepleegde inbreuken en de evidente onrechtmatigheid daarvan, alsmede het feit dat Euroaccess na verzoeken van BREIN daartoe niet is overgegaan tot afsluiting van de website en door Euroaccess geen verweer is gevoerd tegen de door BREIN overgelegde opgave van de gemaakte advocaatkosten, heeft de rechter Euroaccess als de in het ongelijk gestelde partij onder toepassing van artikel 1019 Rv veroordeelt in de werkelijke proceskosten, waaronder de advocaatkosten.