Home Nieuws BREIN eist verbod FTD

BREIN eist verbod FTD

BREIN eist dat de usenet dienst FTD haar activiteiten staakt op verbeurte van een dwangsom van 50.000 euro per dag. Bovendien eist BREIN een nader te bepalen schadevergoeding en volledige vergoeding van de proceskosten. BREIN stelt dat FTD de illegaal aangeboden content mede openbaar maakt en deze in elk geval organiseert en bevordert. Het merendeel van de bestanden waar FTD toegang toe biedt is illegaal. Ondanks dat FTD dit weet en dat haar moderators vooraf verwijzingen controleren laat zij toch verwijzingen naar onmiskenbaar ongeautoriseerde content willens en wetens toe op haar dienst.
BREIN sommeerde FTD eerder dit jaar haar onrechtmatige activiteiten te stoppen en nodigde FTD uit voor een gesprek. BREIN verzocht FTD maatregelen te nemen om structureel gebruik van illegale content te voorkomen. Daarna maakte FTD enige aanpassingen, met name verving zij ogenschijnlijk haar automatische verwijzingen (de zogenaamde NZB-links) door een copy-paste methode. BREIN vindt de aanpassingen onvoldoende maar besloot aanvankelijk het resultaat in de praktijk even af te wachten. Ondanks dat FTD BREIN verzocht had met een verbod te wachten, wachtte FTD zelf de uitkomst niet af en maakte in de pers bekend dat zij BREIN dagvaardde om een verklaring voor recht te krijgen dat haar activiteiten rechtmatig zijn. FTD stelt dat zij geen inbreuk zou maken noch inbreuk zou faciliteren omdat haar klanten zich voornamelijk bezig zouden houden met downloaden. BREIN heeft nu haar antwoord daarop tezamen met een tegeneis ingediend.
FTD wist natuurlijk al dat haar maatregelen niets zouden uitmaken, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Inmiddels is duidelijk dat het misbruik onverminderd doorgaat en dat de zogenaamde aanpassingen de ware aard van FTD slechts trachten te verbergen. Het is een wolf in schaapskleren. FTD verdient haar geld met een systeem dat bestaat bij de gratie van het enorme illegale aanbod van content op het Usenet. FTD zet met haar ‘downloaden mag’ redenering de wereld op zijn kop. Het is teleurstellend maar ook tekenend dat zij onze uitgestoken hand hebben afgeslagen.
Usenet is een internet protocol waarop oorspronkelijk slechts tekst werd uitgewisseld. Met de mogelijkheid om beeld en geluid in tekstbestanden om te zetten wordt Usenet inmiddels voornamelijk gebruikt om illegale film-, games- en muziekbestanden uit te wisselen. Het gaat BREIN niet om de technologie zelf maar om de zakenmodellen die ermee gebouwd worden. Als die structureel om illegale content gaan dan moet de beheerder van het zakenmodel maatregelen nemen om zulk misbruik te voorkomen in plaats van dat te organiseren en te faciliteren. Zo heeft BREIN eerder rechterlijke verboden uitgevaardigd gekregen tegen andere downloadsystemen waarbij de illegale content ook niet op server van de beheerder stond. Wat telt is of zo een systeem net als FTD een structurele schakel vormt in de uitwisseling van onmiskenbaar illegale content.