Home Nieuws BREIN commentaar naar aanleiding van Thuiskopie vonnis

BREIN commentaar naar aanleiding van Thuiskopie vonnis

BREIN is het eens met het oordeel van de rechter dat het toestaan van downloaden uit illegale bron in strijd is met de drie stappen toets. Die verbiedt namelijk uitzonderingen op het auteursrecht die de normale exploitatie schaden. Daarvan is duidelijk sprake bij een uitzondering die ongebreideld gebruik van illegaal aangeboden content toelaat. Dat is vanaf het begin het argument van BREIN tegen deze uitzondering geweest. De rechter heeft eveneens aangegeven dat een verbod op downloaden uit illegale bron geen aanleiding is voor verlaging van de heffing.
‘Een verbod op downloaden uit illegale bron is juridisch en ethisch verantwoord’, zegt BREIN. ‘Wie diefstal verbiedt moet ook heling verbieden. Anders creëer je een markt voor gestolen goederen. Dat is op het Internet ook gebeurd. Bijvoorbeeld met zo een site als Mininova, die toegang tot illegaal aanbod organiseert en daarmee feitelijk als superheler fungeert.’
Handhaving van een download verbod tegen illegaal downloaden door gebruikers is een kwestie van proportionaliteit. Het recht op privacy moet afgewogen worden tegen het recht op bescherming van auteursrecht.
BREIN stelt daarom een systeem voor waarbij de identiteit van een gebruiker verborgen kan blijven voor de benadeelde rechthebbende. Een inbreukmakende gebruiker wordt dan eerst gewaarschuwd door zijn ISP in reactie op een betrouwbare melding van de rechthebbende. Daarna kan dan sprake zijn van handhaving in geval een gewaarschuwde gebruiker toch doorgaat met inbreuk maken. Zo een volhardende inbreukmaker zou eerst een tijdelijke beperking van dienstverlening kunnen krijgen en daarna voor langere tijd. 
BREIN heeft dit systeem voorgesteld voor gebruikers die illegaal uploaden maar het kan ook toegepast worden op illegale downloaders. Het is vergelijkbaar met het zogenaamde graduele respons systeem dat in Frankrijk door de regering is voorgesteld en ook in Engeland met ISP’s besproken wordt. Het verschil is dat daar over afsluiting van de verbinding wordt gesproken terwijl BREIN een beperking van dienstverlening voorstaat.
Het voordeel voor ISP’s bij meewerken aan zo een systeem, is dat de privacy van hun klanten niet in het geding komt. Als ISP’s niet willen meewerken aan zo een systeem dan brengen zij de privacy van hun klanten in het geding. In dat geval zou rechthebbenden immers weinig anders resten dan Naam, Adres, Woonplaats gegevens van inbreukmakende gebruikers op te vorderen om daar het conflict mee op te lossen.