Home Nieuws BREIN betrapt verkopers illegale kopieën

BREIN betrapt verkopers illegale kopieën

Bij een controle zaterdag op de maandelijkse markt in de Zuid-West Hallen te Roosendaal betrapte BREIN twee verkopers van illegale kopieën. Een van hen specialiseerde in cd’s met populaire muziek, de ander in dvd’s van de allernieuwste films. In totaal werden 292 kopieën ingenomen. De controle werd uitgevoerd naar aanleiding van een melding.
Een van de verkopers liep al eerder tegen de lamp en verbeurt daardoor een boete van 500 euro per illegale kopie. BREIN heeft een vordering van in totaal 102.000 euro. De andere handelaar ondertekende een onthoudingsverklaring die hem bij herhaling ook op 500 euro per illegale kopie zal komen te staan. Recidive komt weinig voor omdat bekend is dat BREIN zich inzet om bij herhaling de boete daadwerkelijk te innen en niet schroomt om daarvoor eigendommen van de inbreukmaker te laten veilen.
Op zondag nam de politie in de Bijlmer bij een belwinkel 20 illegale kopieën van recente bioscoopfilms in beslag. Ook de eigenaar van deze winkel zal een onthoudingsverklaring ter ondertekening worden voorgelegd. Bij weigering zal van de rechter een verbod, schadevergoeding en volledige proceskosten geëist worden, hetgeen de inbreukmaker minimaal op 15.000 euro zal komen te staan.
De schade door verspreiding van illegale kopieën van film, muziek en games in Nederland bedraagt naar schatting rond de 300 miljoen euro per jaar. Deze illegale verspreiding vindt voornamelijk via Internet plaats. Ook de kopieën op dvd of cd die op de markt of via websites te koop worden aangeboden zijn vrijwel zonder uitzondering van het Internet gedownload.
Stichting BREIN bestrijdt piraterij van film, muziek, games en andere interactieve software namens recht- en belanghebbenden zoals auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs.