Home Nieuws BREIN bestaat 10 jaar: ruim 100.000 acties tegen piraterij.

BREIN bestaat 10 jaar: ruim 100.000 acties tegen piraterij.

Er werden in die tijd meer dan 28.000 acties gevoerd tegen de traditionele handel in illegale kopieën, waarvan ruim 2.300 strafrechtelijk. Bij al die acties zijn meer dan 11 miljoen illegale dragers ingenomen. Wat het Internet betreft zijn er 79.000 acties gevoerd. Meer dan de helft daarvan betrof het aanbod van illegale kopieën.  Rond de 36.000 acties betroffen de verspreiding van illegaal aangeboden bestanden via Internet. Slechts een handvol van deze acties waren strafrechtelijk.
‘BREIN is bezig een juridisch raamwerk te creëren waarin wij illegale sites zo snel mogelijk een halt kunnen toeroepen’, zegt directeur Tim Kuik. ‘We zijn er bijna maar we hebben hulp nodig. Het zijn maar een paar dingen en die liggen vooral op het vlak van maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen.’
Hosting providers waar sites onderdak vinden, moeten de identiteit van hun klanten verifiëren, vindt BREIN. De dienstverlening aan klanten die valse naam en adres opgeven moet worden gestaakt. ‘Er moet voorkomen worden dat illegale sites anoniem van provider naar provider kunnen hoppen’, zegt Kuik. ‘Je moet bedenken dat de eigenaar van een site die zakelijke activiteiten onderneemt zichzelf al wettelijk op zijn site behoort te identificeren. Logisch, want je moet weten met wie je zaken doet. Het is ook logisch dat van hosting providers verlangd wordt om een deugdelijke administratie te voeren.’ BREIN weet zich in haar voorstel gesteund door iedere handhaver tegen strafbare en onrechtmatige activiteiten op het Internet.
Sites die structureel misbruik maken van de ongeautoriseerde content op het Internet, moeten volgens BREIN verplicht worden om preventieve maatregels te nemen. ‘Zulke sites baseren hun zakenmodel op illegaliteit. Het zijn de Internetwinkels waar gebruikers de illegale content vinden’, zegt Kuik. ‘Die sites moeten gedwongen worden zelf de kraan voor illegaal aanbod dicht te draaien voordat wij ze gaan helpen incidentele inbreuken te verwijderen.’
Een andere aangelegenheid is inbreuk op auteursrecht door Internet gebruikers. Daar staat BREIN een proportionele benadering voor zonder dat de privacy van gebruikers in het geding komt. BREIN stelt voor dat access providers consumenten eerst middels waarschuwingen voorlichten. Pas als gebruikers volharden in het maken van inbreuken moet er dreiging van consequenties komen. BREIN denkt daarbij aan een tijdelijke beperking van dienstverlening. ‘Dat betekent dat een gebruiker die waarschuwingen in de wind slaat nog wel kan emailen maar een tijdje niet meer kan internetten’, aldus Kuik.