Home Nieuws Blokkering shadow libraries bevolen

Blokkering shadow libraries bevolen

Op verzoek van Stichting BREIN heeft de Rechtbank Rotterdam afgelopen week bevolen de twee grootste illegale downloadplatforms voor ebooks te blokkeren. Het gaat om Library Genesis en Anna’s Archive. Deze zogenaamde shadow libraries stellen on demand gratis vele duizenden ongeautoriseerde kopieën van auteursrechtelijk beschermde boeken, tijdschriften en artikelen gratis ter beschikking. BREIN vraagt de blokkering door access providers conform het ‘Convenant Blokkeren Websites’. Op grond van het Convenant zijn de toegetreden internetaccessproviders, gehouden om een bevel van een Nederlandse rechter tot blokkering van websites die inbreuk maken op auteursrechten en/of naburige rechten uit te voeren. Voorwaarde is dat tegen één van die providers vonnis wordt gewezen in een procedure op tegenspraak. Het Convenant bepaalt dat BREIN eerst het afgesproken stappenplan moet doorlopen om te proberen inbreukmakende websites aan de bron af te sluiten voordat BREIN een vordering kan instellen om websites te blokkeren.

De voorzieningenrechter stelt vast dat de platforms Library Genesis en Anna’s Archive op grote schaal auteursrechtelijk beschermde werken ter beschikking stellen aan het publiek. BREIN heeft getracht de partijen achter de sites en ook de betrokken hostingbedrijven en andere relevante tussenpersonen aan te spreken om de diensten offline te krijgen. Deze partijen zijn allemaal in het buitenland gevestigd en veelal anoniem. Door het volgen van het stappenplan uit het convenant heeft BREIN voldaan aan alle geldende vereisten en wijst de voorzieningenrechter de gevraagde maatregelen toe. Net als bij de voorgaande blokkeringsbevelen gaat het om een bevel dat de internet access provider de toegang voor haar klanten tot domeinnamen en IP adressen, binnen 5 werkdagen na aanlevering door BREIN, dient te blokkeren en geblokkeerd te houden.

“Dit soort illegale shadow libraries zijn zeer schadelijk. De enige die er beter van worden zijn de anonieme eigenaren van deze illegale diensten. Auteurs en uitgevers zien niets terug van hun inspanningen en investeringen. Als een boek eenmaal op deze manier illegaal wordt aangeboden, dan kan je het als auteur of uitgever niet meer offline krijgen en kan een ieder er gratis bij. Het is daarom goed dat deze diensten nu ontoegankelijk worden gemaakt. Auteursrechthebbenden verdienen een eerlijke boterham. Er zijn talloze legale manieren om aan ebooks te komen. Dit kan desgewenst ook heel goedkoop zoals via de bibliotheek.”

Het gaat om een dynamisch blokkeergebod. Dit betekent dat als de illegale websites wijzigen van domeinnaam of IP-adres, of als er nieuwe proxy- en mirror sites opduiken, BREIN deze wijzigingen door kan geven aan de access providers. De effectiviteit van de blokkeringsmaatregel wordt vergroot doordat Google meewerkt met het tegengaan van deze inbreuken en op verzoek van BREIN alle verwijzingen naar websites die op bevel van de Nederlandse rechter worden geblokkeerd, volledig uit de zoekresultaten verwijdert.