Home Nieuws Belofte breken komt illegaal uploadend echtpaar duur te staan

Belofte breken komt illegaal uploadend echtpaar duur te staan

Een echtpaar illegale uploaders dat in 2018 een onthoudingsverklaring met BREIN tekende waarin zij beloofden hun inbreuken te staken op verbeurte van een boete, bleek zich niet aan die afspraak te houden. Dat is hen zuur opgebroken.

Er is nu met hen notarieel afgesproken dat zij 16.200 euro betalen en bij wanbetaling direct opeisbaar 55.000 euro schuldig zijn. Daarnaast is er een notariƫle onthoudingsverklaring dat zij in geval van toekomstige inbreuk, 5.000 per dag(deel) of per inbreuk verschuldigd zullen zijn. Zo een notariƫle dwangsom is direct executeerbaar met een deurwaarder. Beide echtelieden zijn hoofdelijk aansprakelijk.

Dat het echtpaar achter verschillende aliassen verantwoordelijk was voor duizenden uploads kwam aan het licht door informatie uit een recente actie van BREIN met betrekking tot verscheidene illegale websites waarop illegale bestanden met films, series, muziek, ebooks en tijdschriften werden aangeboden. Ondanks hun belofte in de onthoudingsverklaring uit 2018, waren zij stiekem toch doorgegaan met hun illegale uploads waarbij zij zich schuil hielden met hulp van betrokkenen bij de illegale websites.

“Een schikking is meer dan een stukje papier, als je je belofte breekt dan komt het je duur te staan”

BREIN biedt inbreukmakers zoals uploaders of site-eigenaren de mogelijkheid een gerechtelijke procedure te vermijden door een zogeheten onthoudingsverklaring te ondertekenen. Daarin belooft de dader dat hij de inbreuken zal staken en gestaakt houden op verbeurte van een boete of dwangsom per dag(deel) of, naar keuze van BREIN, per inbreuk. Ook wordt er een bedrag ter compensatie afgesproken waarvan de hoogte onder meer afhangt van de omvang van de inbreuk. Daarbij houdt BREIN rekening met persoonlijke omstandigheden. Dat is alleszins redelijk maar wanneer de inbreukmakers deze afspraken aan hun laars lappen dan verbeuren zij de boetes of dwangsommen en aarzelt BREIN niet om die te innen.