Home Nieuws Beheerders Finse bittorrent site schuldig aan auteursrechtinbreuk

Beheerders Finse bittorrent site schuldig aan auteursrechtinbreuk

In Turku, Finland zijn gisteren 12 beheerders van de p2p uitwisselsite Finreactor in hoger beroep door het Hof veroordeeld wegens opzettelijke inbreuk van auteursrecht. De beheerders moeten 566.000 euro in schade en kosten betalen. De site bood links aan naar bestanden met film, muziek, games en software. In drie maanden tijd hadden gebruikers ongeveer 136.000 films, 274.000 muziekalbums en 16.000 games gedownload. Het Hof oordeelde dat de beheerders ermee bekend waren dat vrijwel alle content die via hun dienst gedeeld werd illegaal was en dat zij dus willens en wetens betrokken waren bij het beschikbaar maken en verveelvoudigen van auteursrechtelijk beschermde content door hun gebruikers.
Beheerders van dit soort sites beweren in het algemeen dat zij niets te maken hebben met wat hun gebruikers doen en dat zij geen content maar enkel links op hun site hebben staan. Het Hof wees dat verweer  ondubbelzinnig af. Het Hof overwoog dat het doel van het netwerk was om zoveel mogelijk populaire inbreukmakende content te delen. Gebruikers moesten een minimum deel van wat zij downloaden ook uploaden om hun account te behouden.
Daarnaast beweren beheerders van dit soort sites meestal dat zij onder de beperkte aansprakelijkheidsregeling voor Internet Service Providers vallen. Ook dit verweer werd verworpen. De beheerders van Finreactor beargumenteerden dat zij niet aansprakelijk waren omdat de rechthebbenden geen gebruik hadden gemaakt van de Notice & Take Down procedure. Dat wil zeggen dat de rechthebbenden hen geen meldingen hadden gedaan welke links illegaal waren. Het Hof oordeelde echter dat de beheerders van de dienst direct betrokken waren bij de illegale activiteiten en zich daarom niet op een beperking van aansprakelijkheid konden beroepen.
Stichting BREIN wijst erop dat er in Nederland ook een strafrechtelijk onderzoek loopt tegen eenzelfde bittorrent uitwisselsite die onder de namen Liquidtorrent en Phoenixtorrent bekend stond. Het Finse vonnis maakt precies duidelijk waarom het gaat, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Deze sites zijn de winkels waar gebruikers naartoe gaan om illegale bestanden te vinden. Zij organiseren de toegang. Dat is hun doel. Daar verdienen ze hun geld mee. De Finse strafrechter houdt de beheerders van de site daar dan ook verantwoordelijk voor.
In Nederland zijn sites die structureel links naar illegale content aanbieden al herhaaldelijk onrechtmatig bevonden door de civiele rechter. Dat betekent dat zij verboden en schadeplichtig zijn. In totaal zijn al 315 p2p uitwisselsites op vordering van BREIN afgesloten.