logo

Het Europees bedrijfsleven en creatieve industrie reageren op stemming in Europees Parlement

Gepubliceerd op 04/07/2012 om 14:31 | Link

Zie het persbericht hier. Meer informatie over ACTA is te vinden op www.actafacts.com

Het ACTA verdrag biedt bescherming tegen georganiseerde namaak en piraterij op commerciŽle schaal. Die is schadelijk voor de innovatie, werkgelegenheid en economie in Europa. Behalve de getroffen bedrijven gaat het om meer dan 120 miljoen werknemers.

Het protest tegen ACTA gaat er ten onrechte vanuit dat dit verdrag de vrijheid van individuele internetgebruikers aan banden zou leggen, internet service providers aansprakelijk zou maken en de handel in generieke medicijnen zou verbieden. Dat is allemaal onjuist gebleken maar blijft desondanks door tegenstanders hardnekkig herhaald worden.

De controverse komt voort uit het feit dat ACTA aanvankelijk in het geheim onderhandeld werd, hetgeen voeding gaf aan geruchten dat het verdrag heel ver zou gaan en fundamentele rechten zou beperken door 'three strikes' wetgeving verplicht te stellen. Hoewel dat uiteindelijk niet het geval bleek, is de weerstand tegen het totstandkomingsproces toch zodanig dat het Europees Parlement tegen het verdrag heeft gestemd. Het Europees Hof is gevraagd om te beoordelen of het ACTA verdrag inderdaad indruist tegen de in Europa geldende regelgeving omtrent fundamentele rechten. Hoewel vele EuroparlementariŽrs die beoordeling wilde afwachten, haalde dat voorstel geen meerderheid mede vanwege spanning tussen de Commissie en het Parlement dat grotere betrokkenheid wil.

Het ACTA verdrag vereist geen veranderingen in de wetgeving voor Nederland of andere EU landen. In een aantal landen buiten de EU zijn wel aanpassingen vereist om de bron en handel in namaak en piraterij effectief aan te kunnen pakken. Die namaak betreft vervalste producten en de piraterij betreft complete kopieŽn van auteursrechtelijk beschermde werken. Het gaat dus niet om generieke medicijnen of citaten, nieuwsgaring en remixen. Bij de implementatie van ACTA geldt dat de interpretatie van het verdrag ter goeder trouw moet gebeuren volgens de gewone betekenis van de gebruikte termen en het doel van het verdrag.

De internationale aanpak van georganiseerde commerciŽle namaak en piraterij is nodig omdat die de innovatie, creatie, economie en werkgelegenheid grote schade toebrengt. Meer werkgelegenheid en export zijn cruciaal voor Europa en Nederland. Daarvoor is een internationaal geharmoniseerd raamwerk nodig voor gebruikelijke juridische remedies tegen georganiseerde commerciŽle inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. Respect voor fundamentele rechten zoals privacy, vrijheid van meningsuiting en informatie en behoorlijke rechtsgang is een uitdrukkelijk basisprincipe van ACTA.

De onderhandelingen over het verdrag zijn in het beginstadium niet openbaar geweest. Dat is op zich gebruikelijk voor een handelsverdrag maar dit oogstte in het geval van ACTA veel kritiek. Met name omdat een aantal critici ervan uitging dat het verdrag een zogeheten 'three strikes, you're out' regel zou bevatten waarmee inbreukmakende internetgebruikers tijdelijk de toegang tot het internet ontzegd zou kunnen worden. Het verdrag bevat zo een regel niet en richt zich ook niet op individuele gebruikers maar op georganiseerde namaak en piraterij op commerciŽle schaal. Gedurende de onderhandelingen heeft een aantal landen, waaronder Nederland, aangedrongen op openbaarheid. Naar aanleiding daarvan zijn uiteindelijk tussentijdse verdragsteksten geopenbaard. Het uiteindelijke verdrag is uiteraard ook openbaar.

Nu het Europees Parlement tegen ACTA verdrag heeft gestemd, zal het niet automatisch voor alle lidstaten gaan gelden. Het verdrag zal overigens wel in werking treden tussen de landen die het verdrag geratificeerd hebben en dat nog zullen doen. De Commissie heeft eerder aangegeven dat zij zich na de stemming van het Parlement zal beraden over een eventuele herindiening van een gewijzigde versie.

« Ga terug naar de hoofdpagina