Home Nieuws Aansprakelijkheid van serviceproviders

Aansprakelijkheid van serviceproviders

Hoe zit het nu met die aansprakelijkheid van serviceproviders voor wat hun klanten doen? Wanneer zijn zij verplicht om onrechtmatig gedrag van klanten tegen te gaan? Onlangs beweerde Kazaa advocaat Alberdingk Thijm dat serviceproviders niet hoeven mee te werken met BREIN tegen onrechtmatig aanbod via p2p uitwisseldiensten omdat zij alleen aansprakelijk zijn in gevallen van hosting en niet in gevallen van louter doorgifte zoals p2p. Alberdingk Thijm klapt daarmee twee aparte kwesties samen: aansprakelijkheid voor schade en de zorgvuldigheidsplicht om schade tegen te gaan als je dat vrijwel moeiteloos kunt doen.
De beperkte aansprakelijkheid voor serviceproviders in geval van hosting
heeft betrekking op aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een
klant. Voorwaarde voor die aansprakelijkheid voor schade is dat de
serviceprovider een betrouwbare melding heeft gehad van het
onrechtmatige gedrag van zijn klant op het Internet en daar niet
onverwijld actie op onderneemt om dat gedrag te doen stoppen. In dat
geval zal de serviceprovider actie ondernemen teneinde aansprakelijkheid
voor schade te vermijden.

In geval van louter doorgifte zoals bij p2p uitwisseldiensten bepaalt de
wet dat er geen aanprakelijkheid voor schade ontstaat bij de
serviceprovider voor onrechtmatig gedrag van zijn klant op het Internet.
Maar de verplichting om zich zorgvuldig te gedragen brengt met zich mee
dat de serviceprovider wel de nodige actie zal behoren te ondernemen om
het onrechtmatige gedrag te doen stoppen zodra hij daarvan op de hoogte
is gebracht. Indien de serviceprovider redelijke medewerking zou
weigeren dan kan BREIN weliswaar geen schadevergoeding eisen maar
bestaat wel de mogelijkheid medewerking via de rechter af te dwingen op
verbeurte van een dwangsom.

Zover hoeft het natuurlijk niet te komen. BREIN is een betrouwbare
partij die haar meldingen op feiten en rechten controleert alvorens een
serviceprovider te vragen contact op te nemen met hun klant. Wanneer die
klant daarop zijn onrechtmatig handelen staakt en gestaakt houdt is er
geen reden om afsluiting of persoonsgegevens te eisen teneinde die klant
met een verbod en schadevergoeding te confronteren.

Waar het om draait is dat rechthebbenden betaald krijgen voor het
gebruik van hun werk. Wat muziek betreft komen er steeds meer legale
downloadmogelijkheden beschikbaar. Om die kans van slagen te geven zal
paal en perk gesteld moeten worden aan onrechtmatig aanbod door
gebruikers van p2p uitwisseldiensten. Dat kan via voorlichting,
waarschuwing, sommatie en, in geval van opzettelijke en grote of
herhaalde inbreuken, verbod op verbeurte van een dwangsom en
schadevergoeding. BREIN’s taak is om auteurs, artiesten, uitgevers,
producenten en distributeurs tegen grootschalige inbreuk te beschermen.
Dat komt ten goede aan nieuwe creatie en technologische innovatie zoals
distributie via het Internet. Uiteindelijk beschermt BREIN ook de
werkgelegenheid van auteur tot aan werkstudent of die nu bij de legale
downloaddienst of de cd-winkel staat.