logo

BREIN - KPN

Gepubliceerd op 05/01/2007 om 15:00 | Link | PDF Vonnis

ISP moet site afgesloten houden en NAW van abonnee aan BREIN verstrekken. Service provider KPN weigerde de illegale website Dutchtorrent.org af te sluiten en de naam en het adres van de abonnee aan BREIN te verstrekken. BREIN eiste daarop van de rechter een bevel tot afsluiting van de site en afgifte van de persoonsgegevens van de abonnee. Die eisen werden op 5 januari 2007 toegewezen. Daardoor kan BREIN de beheerder van de illegale website Dutchtorrent.org aanspreken met een verbod en schadevergoeding. De site bood toegang tot honderden illegale bestanden aan duizenden geregistreerde gebuikers. [..] Lees meer

BREIN - UPC

Gepubliceerd op 24/08/2006 om 15:00 | Link | PDF Vonnis

ISP moet naam-, adres-, woonplaats gegevens van inbreukmakende klant afstaan. De rechter in kort geding heeft de Internet Serviceprovider Chello bevolen de NAW gegevens van een grote peer-to-peer (p2p) uploader aan BREIN af te geven. BREIN eiste van Chello de afgifte van NAW gegevens van drie grote uploaders van de illegale bittorrent site Dikkedonder. Van twee van deze uploaders stelde Chello vast dat de gegevens buiten twijfel naar de juiste abonnee wezen en besloot daarom de NAW aan BREIN te verschaffen. Met betrekking tot de derde uploader had Chello wel twijfel. BREIN was het daar niet mee eens en vorderde de afgifte in kort geding. De rechter wees deze eis toe. [..] Lees meer

BREIN - ZoekMP3

Gepubliceerd op 15/06/2006 om 15:00 | Link | PDF Vonnis

Linken naar illegale bestanden is onrechtmatig, bij structureel gebruik van die links is de hele dienst illegaal. In deze zaak oordeelde het hof dat het onrechtmatig is om als website structureel en systematisch misbruik te maken van illegaal aangeboden mp3- bestanden op het Internet. Techno Design stelde een database met links naar mp3-bestanden samen, waarin gebruikers konden zoeken. Het feitelijke downloaden van die bestanden werd door de gebruikers zelf uitgevoerd. Techno Design werd door het Hof bevolen om zoekmp3 en de daaraan gerelateerde sites binnen zeven dagen uit de lucht te halen op verbeurte van een dwangsom. Daarnaast werd Techno Design veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding. [..] Lees meer

Lycos - Pessers

Gepubliceerd op 25/11/2005 om 15:00 | Link | PDF Vonnis

ISP behoort NAW af te geven indien onrechtmatigheid aannemelijk is en de benadeelde partij een gerechtvaardigd belang heeft. In deze zaak oordeelde de Hoge Raad dat iemand die onrechtmatig handelt op Internet verantwoordelijk moet kunnen worden gehouden door de benadeelde partij. Een ISP behoort daarom de NAW (Naam, Adres, Woonplaats) gegevens van een abonnee die onrechtmatig handelt af te geven aan de benadeelde partij in plaats van de anonimiteit te garanderen. [..] Lees meer

«
1
2
»

« Ga terug naar de hoofdpagina