logo

Verkoper Usenet abonnementen moet persoonsgegevens illegale uploaders aan BREIN afstaan

Gepubliceerd op 14/12/2016 om 12:21 | Link
Deze week wees de voorzieningenrechter te Den Bosch de vordering toe van BREIN tegen de verkoper van usenet abonnementen om persoonsgegevens van illegale uploaders af te staan. Ook moet de verkoper zijn administratie zo inrichten dat hij aan toekomstige verzoeken om afgifte kan voldoen. Het niet op eerste gemotiveerd verzoek verstrekken in een duidelijk geval van illegaliteit is onrechtmatig, aldus de rechter. De verkoper had deze gegevens vrijwillig behoren af te staan.

Het is algemeen bekend dat het Usenet al jarenlang vooral wordt gebruikt voor het up- en downloaden van ongeautoriseerde entertainmentbestanden, met name films, series, boeken, muziek en games. Deze staan opgeslagen op zogeheten newsservers van usenet providers. Deze providers verkopen abonnementen voor toegang en sneller up- en downloaden, dat doen zij direct aan consumenten maar ook via zogenoemde resellers. Internetgebruikers kopen zulke abonnementen omdat zij daarmee toegang krijgen tot vrijwel alle illegale content die er te krijgen is. Naast mainstream entertainment gaat het overigens ook om pornografie. BREIN's strategie richt zich op deze tussenpersonen en op de illegale uploaders waar zij gebruik van maken door hen in de gelegenheid te stellen zoveel mogelijk content te uploaden die de abonnementen aantrekkelijk maken en houden.

Voor de zomer haalde BREIN al een rechterlijk bevel tot afgifte van persoonsgegevens van twee illegale uploaders van boeken tegen een usenet provider en een reseller, die binnen 20 minuten de gevraagde gegevens kon verstrekken. Saillant is dat in het huidige geval de Nederlandse hosting provider sindsdien zegt dat het zijn servers heeft verkocht aan een bedrijf in San Marino dat aangeeft alleen per briefpost te kunnen communiceren. Om een abonnee te kunnen identificeren moet een reseller bepaalde gegevens van de hosting provider verkrijgen met betrekking tot de illegale uploads. In het onderhavige geval zei de Nederlandse usenet provider niet meer betrokken te zijn en zei de Nederlandse reseller geen contractuele relatie te hebben met de nieuwe eigenaar in San Marino. Overigens staan de servers nog altijd in Nederland en worden door dezelfde mensen beheerd. BREIN houdt de reseller verantwoordelijk om zijn zaakjes zo te regelen dat hij inbreukmakende klanten kan identificeren. De rechter doorziet de schijnconstructie en stelt BREIN in het gelijk.

"Een zichzelf respecterend usenetprovider zou niet geassocieerd moeten willen worden met grootschalig onrechtmatig handelen door daartoe gelegenheid te beiden en daarmee zelfs door te gaan nadat zij op inbreuken door haar klanten is gewezen", aldus de rechter. "(De reseller) had, na de sommatie daartoe van BREIN..., de gevraagde gegevens moeten verstrekken en kan zich thans niet verschuilen achter de email van (het bedrijf in San Marino)... dat deze niet meer over de gegevens beschikt. Het kennelijk uitblijven van actie door (de reseller)...doet de verdenking rijzen dat het bedrijfsmodel...mede rust op het faciliteren van misbruik van auteursrechtelijk materiaal." Zie overwegingen 4.2 t/m 4.7 van het vonnis http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2016:6846

Wanneer BREIN de identiteit van illegale uploaders heeft vastgesteld dan wordt hen een schikking aangeboden. Die bestaat enerzijds uit een onthoudingsverklaring met boete ten aanzien van toekomstige inbreuken en anderzijds uit een tegemoetkoming voor schade en kosten ten aanzien van de reeds gepleegde inbreuken. Afhankelijk van het geval en de persoonlijke omstandigheden kunnen deze schikkingen oplopen tot tienduizenden euro's. In het onderhavige geval gaat het om zeer grote uploaders.

Naast de uploaders zelf spreekt BREIN ook de bij handel betrokken tussenpersonen aan. Zij moeten maatregelen treffen om misbruik van hun diensten, die schering en inslag is, tegen te gaan. Bij usenet is dat een farce maar eerder deze maand oordeelde het Hof te Amsterdam dat een usenet provider in elk geval een effectieve Notice and Take Down moet hebben die op zijn minst de pas kan houden met de aanwas van illegale content. Omdat de usenet provider in kwestie al eenzijdig had besloten haar activiteiten te staken, stond het Hof niet toe dat werd doorgeprocedeerd over de aanvullende maatregelen die daarnaast ook nog verlangd kunnen worden. Ondanks de erkenning van deze verantwoordelijkheid illegaliteit tegen te gaan, hetgeen BREIN als een morele overwinning ziet, oordeelde het Hof toch dat de provider beroep toekwam op de beperking van aansprakelijkheid voor neutrale tussenpersonen ten aanzien van schade die haar gebruikers veroorzaken. BREIN vindt dat daar nog wel het een en ander op af is te dingen en houdt de mogelijkheid tot cassatie in beraad. Er zou naar het oordeel van BREIN wel degelijk van verwijtbare aansprakelijkheid voor inbreuk sprake kunnen zijn.

Wat betreft de verkopers van abonnementen die toegang tot de door de providers beschikbaar gehouden content verschaffen, heeft de rechter nu niet alleen bevestigd dat die de persoonsgegevens van illegale uploaders behoren af te geven op gemotiveerd verzoek van BREIN, maar daar nu ook aan toegevoegd dat zij hun bedrijfsvoering zo behoren in te richten dat zij dat ook daadwerkelijk snel en efficient kunnen doen.

"Usenet is verworden tot een broeinest van piraterij waar providers moedwillig hun ogen voor sluiten. Zij faciliteren illegaal up- en downloaden omdat het abonnementen verkoopt. Grote illegale uploaders krijgen zelfs gratis abonnementen omdat ze de business boosten", zegt BREIN directeur Tim Kuik. "We gaan dat niet tolereren en zullen het misbruik op alle fronten aanpakken. Er zijn genoeg legale alternatieven beschikbaar."

« Ga terug naar de hoofdpagina