logo

Regering antwoordt op kritiek op ACTA

Gepubliceerd op 11/04/2012 om 14:39 | Link
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Ministerie van Veiligheid en Justitie antwoorden op kamervragen om een reactie op kritiek van met name professor Michael Geist (Canada) op de Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA. Geist uitte zijn kritiek tijdens een Workshop van het Europees Parlement en richtte zich op drie onderdelen van ACTA: het proces, de inhoud en de mogelijke effecten. De regering weerspreekt die kritiek, zie de brief hier.

Zie verder een artikel over de reactie van de regering op ICT nieuwssite Tweakers.net hier

Zie ook een eerder artikel van BREIN met betrekking tot ACTA (protest tegen ACTA schiet mis, internet ook aanjager van misinformatiemaatschappij).

Het belang van ACTA voor Nederland en Europa is erin gelegen dat het verdrag meer bescherming tegen namaak en piraterij moet brengen op de markten buiten Europa. Dat is in het belang van de innovatie, economie en werkgelegenheid in Europa.

Samenvattend zegt de regering in haar antwoord dat Nederland en de Europese Commissie veel gedaan hebben om transparantie te bevorderen in het totstandkomingsproces van ACTA. Voor vertrouwelijkheid was gekozen omdat het om een handelsverdrag gaat en deelnemende landen dit als conditie stelden om alles vrijelijk te kunnen bespreken. Het mandaat was dat ACTA niet verder mocht gaan dan het EU-acquis en de Nederlandse strafwetgeving. Dat is gelukt. Ook de optionele bepalingen zijn niet verdergaand. Het verdrag past ook binnen WIPO en WTO-TRIPS.

ACTA zou idealiter ooit nog eens onder WTO-vlag gebracht moeten kunnen worden. WTO en WIPO wilden het onderwerp aanvankelijk niet bespreken en daarom is voor een handelsverdrag gekozen want niets doen was geen optie, het onderwerp is daarvoor te belangrijk. Iedereen mocht meedoen, er zijn geen landen buiten gehouden. De 37 landen die meegedaan hebben vertegenwoordigen meer dan de helft van de wereldhandel. De EU dringt aan op acceptatie van haar acquis in vrijhandelsovereenkomsten, daar heeft ACTA geen invloed op.

Er is geen invloed op Nederlandse en Europese burgers en bedrijven, dat wil zeggen: ACTA creŰert geen nieuwe verplichtingen of verwijdert waarborgen voor hen maar brengt meer bescherming op de markten van de andere ACTA-deelnemers. ACTA heeft nooit voorzien in een zogenaamd 'three strikes' systeem jegens internetgebruikers. De EU kent al mogelijkheden tot het treffen van civielrechtelijke maatregelen tegen tussenpersonen. ACTA introduceert op dit gebied niks nieuws. Nederland kent al strafrechtelijke bepalingen omtrent medeplichtigheid en uitlokking.

Uitvoering moet proportioneel zijn, er zijn waarborgen en recht op schadevergoeding of compensatie als er ten onrechte maatregels worden toegepast.

Behalve een juridisch kader kent ACTA ook bepalingen op het gebied van internationale samenwerking en het uitwisselen van best practices om namaak en piraterij te bestrijden.

De regering bevordert een vrij en open internet. Dit betekent niet dat zomaar alles mag op internet: ook internetvrijheid kent grenzen die bij of krachtens wet worden gesteld. Regelgeving moet kenbaar en voorzienbaar zijn, noodzakelijk in een democratische samenleving, proportioneel en er moet geen minder ingrijpende maatregel redelijkerwijs mogelijk zijn.

« Ga terug naar de hoofdpagina