logo

Gedragscode tegen Cybercrime

Gepubliceerd op 09/10/2008 om 15:00 | Link
Vandaag is een Gedragscode tegen Cybercrime operationeel. Zie onderstaand persbericht van het Ministerie van Economische Zaken. BREIN is een van de partijen die meegewerkt heeft aan de totstandkoming van de gedragscode. De code heeft betrekking op verwijdering van alle strafbare en/of onrechtmatige inhoud, niet alleen inhoud die inbreuk maakt op intellectuele eigendom.     'Dit is een goed begin, nu gaat het om uitvoering in de praktijk', zegt BREIN directeur Tim Kuik. Veel van de juridische acties van BREIN hebben betrekking op anonieme websites die een onrechtmatig zakenmodel hebben en daarom geheel ontoegankelijk gemaakt moeten worden. Daarnaast zal afgifte van de juiste naam en adresgegevens moeten plaatsvinden zodat de eigenaars en beheerders van de sites kunnen worden aangesproken om herhaling te voorkomen en schadevergoeding te kunnen eisen. Het onrechtmatige zakenmodel van dergelijke sites bestaat eruit dat zij structureel gebruik maken van op het Internet beschikbare ongeautoriseerde muziek, films, games en andere auteursrechtelijk beschermde werken. Dat gebeurt door het structureel aanbieden van links naar bestanden met zulke inbreukmakende inhoud. BREIN voert geregeld rechtszaken waarin de rechter dergelijke zoekmachines, link- en uitwisselsites verbiedt.    De gedragscode maakt het mogelijk om dit soort sites snel door hun hosting provider verwijderd te krijgen en de naam- en adresgegevens van de verantwoordelijke klant op te vragen. Persbericht Ministerie van Economische Zaken 9 oktober 2008 Heemskerk geeft aftrap voor gedragscode tegen cybercrime Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken heeft vandaag in Den Haag de aftrap gegeven voor de gedragscode Notice-and-Take-Down. Deze gedragscode maakt helder hoe internetbedrijven omgaan met meldingen over illegale websites. Vanuit Nederland gehoste, Illegale websites worden volgens de gedragscode uiteindelijk verwijderd. Met de bestrijding van spam, spyware en malware waren we al ver gevorderd. Door deze afspraken wordt het nu ook beter mogelijk andere illegale activiteiten op internet zoals heling, discriminatie of phishing aan te pakken, aldus Heemskerk. De gedragscode is gebaseerd op bestaande goede voorbeelden bij bedrijven, overheden en andere partijen die betrokken zijn bij de bestrijding van cybercrime. De code is onder de vlag van de Nationale Infrastructuur Cybercrime (EZ) door marktpartijen zoals KPN, XS4ALL, ISPConnect, Dutch Hosting Provider Association, NLKabel, Ziggo, UPC, CAIW, Zeelandnet  en SIDN opgesteld. Ook ministeries, politie- en opsporingsdiensten en organisaties zoals Marktplaats/eBay en de stichting BREIN hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de code.  De aangesloten bedrijven -85% van de accessproviders en een deel van de hostingproviders- geven met de code een duidelijk signaal dat internet niet bedoeld is voor illegale praktijken. Ik roep andere bedrijven op hun voorbeeld te volgen, aldus Heemskerk. Vaak is op internet niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor bepaalde illegale informatie en stranden veel meldingen over illegale Nederlandse sites die daardoor in de lucht blijven. In de code zijn door de deelnemers nu heldere afspraken gemaakt over wie welke rol heeft. Hiermee moeten meldingen voortaan altijd worden afgehandeld. Internetgebruikers die illegale inhoud tegen komen, melden dit in principe bij degene die de inhoud geplaatst heeft. Als dit niet mogelijk of duidelijk is kan men bij de eerstvolgende in de keten terecht. Dat is bijvoorbeeld de beheerder van een discussieforum, het bedrijf dat de betreffende website host, de serviceprovider en/of uiteindelijk de politie. Deze andere partijen in de keten spannen zich in om de informatie alsnog uit de lucht te halen. De nieuwe gedragscode is vanaf vandaag operationeel.  

« Ga terug naar de hoofdpagina