logo

Hosting provider moet kosten BREIN betalen

Gepubliceerd op 10/07/2008 om 15:00 | Link
Opnieuw is een weigerachtige hosting provider veroordeeld. Hij had de evident illegale site niet mogen hosten en moet aan BREIN de volledige proceskosten terug betalen. 

De Voorzieningenrechter in Den Bosch heeft hosting provider Euroaccess veroordeeld tot afsluiting van de illegale website Torrent.to, afgifte van de persoonsgegevens van de beheerder van de site en betaling van de volledige advocaatkosten van piraterijbestrijder stichting BREIN.

'Hosting providers behoren hun verantwoordelijkheid te nemen', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'Euroaccess biedt onderdak aan verscheidene illegale sites en servers en reageerde niet op meldingen van onder andere BREIN. Daar moest verandering in komen.'

Ook met betrekking tot de Duitstalige site www.torrent.to weigerde Euroaccess af te sluiten en de Naam-, Adres- en Woonplaatsgegevens van de beheerder aan BREIN te verstrekken. BREIN eiste daarop van de rechter een bevel tot afsluiting van de site, afgifte van de klantgegevens en de volledige proceskosten. Die eisen werden toegewezen op verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro per dag(deel) dat Euroaccess niet voldoet. Bovendien moet Euroaccess 16.816,35 euro proceskosten aan BREIN betalen.

De p2p uitwisselsite Torrent.to biedt gebruikers toegang tot duizenden kennelijk illegale bestanden zoals de laatste films, games en muziekalbums. De voorzieningenrechter oordeelt dat het onrechtmatige karakter van de activiteiten op de site evident is en dus ook voor Euroaccess volstrekt duidelijk moet zijn.

De rechter rekent het Euroaccess in het bijzonder aan dat zij als professionele partij geen actie heeft genomen op de melding van BREIN. Het verweer van Euroaccess dat de klacht niet van de FIOD-ECD afkomstig was wordt verworpen want 'Euroaccess heeft haar eigen verantwoordelijkheid' zo oordeelt de rechter.

Inzake het privacy verweer van Euroaccess overweegt de rechter dat het belang van de vrijheid van meningsuiting hier geen rol speelt omdat 'het op Torrent.to niet gaat om het verkondigen van meningen maar om het verspreiden van auteursrechtelijk beschermde werken'.

De voorzieningenrechter hanteert de norm dat een service provider een deugdelijke klantenadministratie behoort bij te houden en gaat er vanuit dat Euroaccess beschikt over de juiste NAW-gegevens van haar klanten. De verklaring van Euroaccess dat zij daarover niet beschikt noemt de voorzieningenrechter niet erg geloofwaardig.

Tenslotte oordeelt de rechter dat er vanwege het grootschalig inbreuk maken en het evident onrechtmatige karakter van de site reden is om Euroaccess te veroordelen in de door BREIN gemaakte advocaatkosten. De volledige uitspraak vindt u hier
http://brein.info/nieuws/bericht.asp?nieuwsberichtid=138  

« Ga terug naar de hoofdpagina