logo

Pelé: Scoor tegen piraterij!

Gepubliceerd op 15/06/2006 om 15:00 | Link

In het kader van het wereldkampioenschap voetbal heeft de brancheorganisatie van Amerikaanse filmstudio's MPAA een voorlichtingstrailer uitgebracht waarin Pelé, een van de grootste voetballers aller tijden, een statement maakt tegen piraterij. Pelé belichaamt 'fair play' en de liefde voor sport en is een blijvende inspirator voor jonge sporters wereldwijd. In zijn voetbalcarrière heeft Pelé drie wereldbekers gewonnen en meer dan dan 1200 doelpunten gescoord. In de trailer spoort Pelé zijn 'vrienden' aan om te scoren tegen piraterij en legt uit dat piraterij de banen van duizenden mensen die op een eerlijke manier hun brood verdienen en de creativiteit onder grote druk zet. De trailer zal in de Verenigde Staten maar ook in diverse landen in Europa, Azië en Latijns Amerika op televisie worden vertoond. In Nederland wordt de trailer vooralsnog alleen via het Internet verspreid. Klik hier om de trailer te bekijken.      

NFOrce staakt hosting van Thepiratebay

Gepubliceerd op 13/06/2006 om 15:00 | Link

De Roosendaalse hosting provider NFOrce heeft besloten haar hosting van de illegale bittorrentsite Thepiratebay stop te zetten. Die beslissing is genomen na sommatie van BREIN om het hosten te staken teneinde medeplichtigheid aan een strafbaar feit en aansprakelijkheid voor schade te voorkomen. 'De heer Taks van NFOrce heeft ons medegedeeld dat hij van zijn klant PRQ heeft geëist dat die voor het eind van vandaag de website thepiratebay.org en thepiratebay.com van de servers haalt', zegt Tim Kuik, directeur van stichting BREIN. 'Dat is inmiddels gebeurd. De heer Taks meldde ons telefonisch dat hij relevante IP-nummers aan PRQ heeft afgedragen. PRQ is een Zweedse onderneming die bekend is als beheerder van de illegale bittorrentsite Thepiratebay. Het ziet er naar uit dat Leaseweb uit Schiphol-Rijk de rol van NFOrce heeft overgenomen. We zijn dus nog niet klaar.' Vorige week meldde BREIN dat de 's werelds grootste illegale bittorrentsite Thepiratebay onderdak in Nederland had gevonden bij de hosting provider NFOrce die op haar beurt bij Leaseweb onderdak staat. Dit gebeurde nadat de Zweedse justitie in het kader van strafrechtelijk onderzoek de servers van de illegale site in beslag had genomen.

Scholieren massaal aan de slag met 'Get it Right'

Gepubliceerd op 12/06/2006 om 15:00 | Link

De Stichting Auteursrecht Manifestaties (STAM) maakte onlangs bekend dat sinds de introductie meer dan 33.000 scholieren onder leiding van ruim 1000 docenten gebruik hebben gemaakt van het lespakket 'Get it Right'. Dit lespakket is bedoeld voor jongeren van 14 en 15 jaar in het voortgezet onderwijs en gaat in op het belang van het auteursrecht en en het maken van cultuur, entertainment en informatie. Het lespakket wordt gratis ter beschikking gesteld. Vorig jaar werden een aantal marketingacties in gang gezet om het lespakket opnieuw onder de aandacht te brengen van docenten CKV, economie en maatschappijleer op het VMBO, HAVO en VWO. Als gevolg daarvan werden in het voorjaar ruim 11.000 lespakketten besteld, bestaande uit een leerlingenmagazine, een introductievideo met de band Di-Rect, de speciale website www.auteursrecht.nl/voorjou en een docentenhandleding. In december werd opnieuw een mailing verstuurd die resulteerde in de bestelling van ruim 6.000 lespakketten. De Stichting Auteursrechtmanifestaties is een samenwerkingsverband tussen de Vereniging voor Auteursrecht, de Ministeries van Justitie, Economische Zaken en OCW en organisaties van recht- en belanghebbenden verenigd in de Stichting Auteursrechtbelangen (STARBEL), waaronder BREIN.

Maximumboetes verhoogd

Gepubliceerd op 16/05/2006 om 15:00 | Link

De boetes die de Nederlandse strafrechter kan opleggen zijn onlangs verhoogd. Dat geldt dus ook voor de boetes die bij strafrechtelijke vervolging van piraterij kunnen worden opgelegd. De wet biedt zowel strafrechtelijke autoriteiten als civiele partijen zoals BREIN tal van middelen om piraterij aan te pakken. Zo bevatten zowel de Auteurswet 1912 als de Wet op de Naburige Rechten straf- en civielrechtelijke sancties. De maximumstraf is 4 jaar gevangenis en de maximumboete is verhoogd van 45.000,- naar 67.000,-. Voor rechtspersonen kan zelfs een boete van 670.000,- (voorheen 450.000,-) gelden. Inbreukmakende goederen en productie- of distributiemiddelen mogen in beslag genomen worden. Ook door civiele partijen kunnen inbreukmakende goederen en productiemiddelen worden opgeëist. Daarnaast kan BREIN naast een verbod onder andere winstafdracht en schadevergoeding vorderen. Ook het Wetboek van Strafrecht biedt middelen ter vervolging van piraterij. Sinds 1993 kent het strafrecht uitgebreide ontnemingmogelijkheden. Zowel de strafrechtelijke autoriteiten als BREIN hebben de mogelijkheid om opbrengsten die piraten uit hun illegale praktijken hebben verkregen, te ontnemen cq te vorderen. Tot slot heeft ook de douane de mogelijkheid de doorvoer van inbreukmakende goederen aan te pakken. De maximum straf die daarbij geldt is 1 jaar gevangenis en een boete van 67.000,--

Civiel- en strafrechtelijke acties tijdens marktcontroles

Gepubliceerd op 08/05/2006 om 15:00 | Link

De afgelopen dagen voerde BREIN weer diverse controles uit op markten en beurzen. Vrijdag werd tijdens een controle in Dordrecht een kraam met een grote hoeveelheid illegale muziek-cd's en -dvd's aangetroffen. Gezien de omvang van het illegale aanbod werden de dragers door de plaatselijke Politie in beslag genomen. Tegen de aanbieder wordt proces-verbaal opgemaakt. Zaterdag werd in samenwerking met de Belastingdienst een snuffelmarkt in Hazerswoude-dorp bezocht. Ter plaatse werd 1 aanbieder aangetroffen met illegale dragers. Die deed afstand van 40 illegale dvd's met recente films en 10 illegale PS2 games en tekende een APV, die hem in geval van recidive op een boete van 500 euro per illegale kopie komt te staan. Zondag werd nog een markt in de Brabanthallen in Den Bosch bezocht. Daar werd geen illegaal aanbod aangetroffen.

Opnieuw illegale p2p-sites gestopt

Gepubliceerd op 29/04/2006 om 15:00 | Link

Deze week hebben opnieuw drie p2p-websites hun illegale activiteiten gestaakt na sommatie door BREIN. In totaal zijn er nu 49 illegale p2p-sites met in totaal ongeveer 460.000 geregistreerde gebruikers gestopt. Illegale bittorrent sites faciliteren massale inbreuk en de torrents zijn ook een onmisbaar bestanddeel van de inbreuk. Dat is onrechtmatig en een strafbaar feit. BREIN vordert afsluiting van de sites en NAW van de houders die aansprakelijk zullen worden gesteld. Hosting providers en illegale torrentsites die niet aan BREIN sommaties voldoen worden gedagvaard. Strafrechtelijke actie tegen volhardende inbreukmakers is ook mogelijk.  

Integrale controle Beverwijkse Bazaar

Gepubliceerd op 23/04/2006 om 15:00 | Link

Vandaag vond een integrale controle plaats op de Beverwijkse Bazaar, de bekendste zwarte markt van Nederland. Naast diverse strafrechtelijke opsporingsdiensten waaronder de FIOD-ECD en de Voedsel en Waren Autoriteit waren de Stichting Thuiskopie, Stichting Namaakbestrijding en BREIN aanwezig. De FIOD-ECD nam bij een aanbieder honderden illegale dvds en een grote hoeveelheid illegale sigaretten in. Daarnaast werden nog twee kleinschaliger aanbieders van illegale dragers aangetroffen op het kofferbak-gedeelte van de markt. Die deden jegens BREIN afstand van respectievelijk 50 illegale dvds en 30 illegale cds en tekenden een anti-piraterijverklaring, die hen in geval van recidive op een boete van 500 euro per illegale kopie komt te staan. Een van de aanbieders was niet in staat om zich te legitimeren en kreeg daarvoor op de koop toe een proces-verbaal.

BREIN neemt actie tegen grote illegale uitwisseldienst

Gepubliceerd op 12/04/2006 om 15:00 | Link

Vanavond heeft BREIN opnieuw een vordering overhandigd bij de houder van een illegale uitwisseldienst thuis. Het betreft de 20-jarige W uit Helmond. W is de houder van de illegale p2p-uitwisseldienst Torrentit.com (voorheen 123torrents). Op deze site worden op gecontroleerde wijze bijna 2000 links naar speelfilms, muziek, computerspellen en andere auteursrechtelijk beschermde werken aangeboden. Veel speelfilms zijn afkomstig van zogenaamde releasegroepen die zich erop toeleggen als eerste nieuwe films illegaal op internet te zetten. Torrentit heeft 27.000 geregistreerde gebruikers. BREIN eist onder meer onmiddelijke staking van de illegale site, een onthoudingsverklaring op verbeurte van dwangsom van 20.000 euro per dag en opgave van de genoten inkomsten. Bij gebrek aan inwilliging zal W worden gedagvaard. Tevens wordt strafrechtelijke actie niet uitgesloten. BREIN behoudt zich het recht voor schadevergoeding of winstafdracht te vorderen. Het is niet de eerste keer dat Torrentit door BREIN wordt aangepakt. Na een eerdere sommatie werd de site door haar Nederlandse serviceprovider afgesloten. Kort daarna dook deze weer op vanaf een server in Maleisië. Tevens probeerde de sitehouder zijn uitwisseldienst voor een bedrag van 30.000 euro te verkopen. 'Hosting providers moeten illegale sites afsluiten als zij een melding van BREIN krijgen', zegt Tim Kuik, directeur van BREIN. 'Dat is in dit geval ook gebeurd maar de sitehouder is vervolgens doorgegaan via een buitenlandse provider. Dat was niet verstandig want bij volharding investeren wij er juist extra in om de daders volledig aansprakelijk te houden.' De sitehouder van Torrentit voert overigens zelf ook een bedrijf als hosting provider maar zijn eigen illegale p2p-site staat daar niet op. 'Dat was hem waarschijnlijk te dicht bij huis', aldus Kuik. 'Wel huisvest hij een andere illegale bittorrent site waarvoor hij ook een sommatie zal ontvangen.' De sitehouders van illegale sites registreren zich anoniem maar toch kunnen de persoonsgegevens vaak via openbare bronnen op het internet achterhaald worden en anders worden zij, zonodig in rechte, van de hosting providers opgeeist. Zodra BREIN de betreffende persoon heeft geidentificeerd brengen zij een vordering uit. Naast onmiddelijke staking van de illegale activiteiten en een onthoudingsverklaring op verbeurte van een dwangsom omvat die vordering ook opgave van de medebeheerders van de site alsmede schadevergoeding waarvoor de betrokkenen hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden. De veroorzaakte schade loopt snel op tot tienduizenden euro of meer. Illegale p2p-sites zijn essentieel voor de massale uitwisseling van illegale bestanden. Ongeveer tweederde van het internet verkeer bestaat uit p2p uitwisseling. Het merendeel van de illegale bittorrent sites zijn goed georganiseerd en bevatten ongeautoriseerd aanbod van populaire films, muziek, games en software. Daarnaast regelen deze sites meestal ook het verkeer tussen de gebruikers. De houders van bittorrent sites verkrijgen veelal inkomsten uit betalingen van gebruikers, zogenaamde 'donaties', in ruil waarvoor die een voorkeursbehandeling verkrijgen. BREIN voert een structurele aanpak uit tegen illegale p2p-uitwisseldiensten. Inmiddels hebben 45 van de ruim 90 door BREIN gelokaliseerde Nederlandse bittorrent sites hun activiteiten gestaakt. In totaal betrof dit ongeveer 410.000 gebruikers. 'Ook andere p2p-uitwisseldiensten zoals eDonkey komen opnieuw aan de beurt' zegt Kuik, 'daarnaast breiden wij onze handhaving uit naar nieuwsgroepen die illegaal auteursrechtelijke beschermde werken aanbieden. Het gaat bij onze aanpak niet om de technologie maar om wat je ermee doet. Als dat illegaal is dan wordt je vroeg of laat aansprakelijk gehouden.'  

«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
»