logo

Opnieuw p2p-site offline na sommatie van BREIN

Gepubliceerd op 19/03/2007 om 15:00 | Link

Afgelopen vrijdag ging de illegale Nederlandse p2p-site dsb-tracker.org, die toegang bood tot 807 bestanden met muziek, films en software aan ruim 8300 geregistreerde gebruikers offline. Later sloot ook het kleinere dsb-scene.org van dezelfde eigenaar. BREIN voert een structurele aanpak uit tegen illegale p2p-sites. Tot op heden werden 131 Nederlandse sites met 1,6 miljoen geregistreerde gebruikers afgesloten. †De sitehouder van dsb-tracker.org was eerder door BREIN gesommeerd maar gaf aanvankelijk geen gehoor. BREIN vorderde vervolgens van diens serviceprovider Leaseweb afsluiting van de site. Daarop koos de sitehouder alsnog eieren voor zijn geld en staakte zijn illegale activiteiten. De betreffende man uit Lijnden was tevens eigenaar van het illegale dsb-scene die ook door BREIN was gesommeerd. 'Het gaat hier om kleinere sites maar wij overwegen wel een schadeclaim omdat deze meneer ondanks onze sommatie toch stug door ging', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'Als hij direct gestopt was hadden wij het wellicht bij rond de 5000 euro aan kosten gelaten maar nu hij na de sommatie een maandlang doorging kijkt hij alleen al voor die periode tegen een vordering van 120.000 euro aan.'Op illegale p2p-sites wordt†structureel gebruik gemaakt van illegaal aanbod van de meest populaire films, muziek en games. BREIN eist van sitehouders dat zij hun illegale activiteiten staken en zichzelf aan BREIN bekend maken om een onthoudingsverklaring te ondertekenen en een regeling te treffen met betrekking tot de veroorzaakte schade. Indien een illegale site niet bereikt kan worden of antwoord uitblijft, eist BREIN van diens service providers afsluiting van de site en afgifte van de naam, adres, woonplaats (NAW) van de sitehouder. Die vorderingen zijn in de praktijk herhaaldelijk door de rechter aan BREIN toegewezen. BREIN houdt de houders en beheerders van p2p-sites aansprakelijk voor de massale inbreuk die via hun sites wordt gepleegd.

Politie plukt piraten van de straat

Gepubliceerd op 13/03/2007 om 15:00 | Link

Gisteravond verleende BREIN assistentie bij de politie te Amsterdam. Een motoragent had tijdens een surveillance op een markt twee mannen achter een marktkraam waargenomen, die zich verdacht ophielden en een aantal kratten met dvd's aan het bekijken waren. De agent vermoedde dat er werd gehandeld in illegale kopieŽn en hield de 2 personen aan. Vier kratten met ongeveer 400 vermoedelijk illegale dvd's werden in beslag genomen. BREIN ging ter plaatse en†bevestigde dat het om illegale kopieŽn ging. Een van de verdachten, van wie aanvankelijk werd gedacht dat dit een koper was verklaarde op grote schaal illegale dvd's te verkopen, onder andere aan markthandelaren. De rechercheurs besloten daarop een onderzoek in de woning van beide verdachten in te stellen. Dat leverde nog eens vele duizenden illegale dvd's met films en computerspellen op. Tegen beide verdachten wordt proces-verbaal opgemaakt. Ook afgelopen zondag was het raak. Toen vatten agenten van de Haagse politie op straat een vermoedelijke piraat in de kraag. De Hagenaar had een verdachte doorzichtige plastic tas vol dvd's bij zich. De man werd staande gehouden en nader onderzoek leerde dat het om gekopieerde dvd's ging. Bovendien had de man een bestellijst met filmtitels bij zich. De verklaring dat de dvd's goedkoop bij een winkel waren gekocht leek niet plausibel, waarop werd besloten een onderzoek in zijn woning uit te voeren. Daar werd een kopieerstudio aangetroffen. De man bekende vervolgens dvd's te kopiŽren om te verkopen en werd in verzekering gesteld. BREIN levert in beide onderzoeken expertise.

Recidiverende markthandelaar aangepakt

Gepubliceerd op 12/03/2007 om 15:00 | Link

Gisteren voerde BREIN twee controles uit op markten in Noord-Brabant. Op een vlooienmarkt in het beursgebouw te Eindhoven werden geen illegale dragers aangetroffen. Een tweede controle vond plaats op een markt in de Zuidwesthallen te Roosendaal. BREIN had een melding ontvangen over vermoedelijk illegale handel op deze markt. Dat vermoeden werd bevestigd; er werd 1 aanbieder aangetroffen met 320 illegale dragers, voornamelijk films op DVD-r en enkele gekopieerde muziek-cd's. De vrouwelijke†markthandelaar bleek een oude bekende en heeft tijdens een eerdere inbeslagname een APV getekend. Door nu opnieuw de fout in te gaan heeft zij zich een bedrag van 160.000 euro aan verbeurde dwangsommen op de hals gehaald.

Controle FEC Leeuwarden

Gepubliceerd op 26/02/2007 om 15:00 | Link

Gisteren was BREIN aanwezig op een grote vlooienmarkt in het FEC te Leeuwarden. Samen met onder meer de Politie, Belastingdienst, FIOD-ECD en SNB/ React werd daar een integrale controle uigevoerd. Op de markt werden geen illegale dragers aangetroffen.†Tijdens eerdere controles in 2005 en 2006 werden nog honderden†illegale dragers ingenomen.

9 illegale p2p-sites offline na sommatie van BREIN

Gepubliceerd op 23/02/2007 om 15:00 | Link

De afgelopen weken werden weer 9 illegale p2p-sites offline gehaald na sommatie van BREIN. Het betreft onder andere de Nederlandse sites ambachtor.org, bubbles-torrents.nl, flowtorrents.org en extremepowerfreaks.org. De sites boden in totaal zo'n 2.800 torrents naar illegale bestanden aan en hadden samen ongeveer 35.000 geregistreerde gebruikers. Tot op heden werden 125 p2p-sites met meer dan 1,6 miljoen geregistreerde gebruikers afgesloten. Op illegale p2p-sites wordt structureel gebruik gemaakt van illegaal aanbod van de meest populaire films, muziek en games. Indien sites geen gehoor geven aan sommatie van BREIN dan worden de service providers die de sites onderdak bieden verzocht die af te sluiten en de naam en adres van de sitehouder af te geven. BREIN houdt de houders en beheerders van illegale sites verantwoordelijk voor de massale inbreuk die via hun sites wordt gepleegd. In recente procedures wezen voorzieningenrechters de vorderingen tot afsluiting en afgifte naam en adres toe aan BREIN. In de onderhavige gevallen voldeed de ISP aan de vorderingen van BREIN.

ISP's beginnen verantwoordelijkheid te nemen

Gepubliceerd op 12/02/2007 om 15:00 | Link

Eerst Xs4all en daarna KPN hebben aangekondigd klachtenprocedures in te voeren naar aanleiding van vonnissen in door BREIN gewonnen rechtszaken. Het gaat dan met name om de vonnissen waarin bepaald is wat ISP's behoren te doen indien zij een betrouwbare melding over internetpiraterij krijgen. Dat is eigenlijk simpel. De melder moet een gerechtvaardigd belang hebben bij de gevorderde maatregel. BREIN heeft een gerechtvaardigd belang vanwege haar rol in de bestrijding van piraterij namens recht- en belanghebbenden. De maatregelen waarom het gaat zijn afgifte van de naam en het adres van de verantwoordelijke persoon en afsluiting van diens verbinding zodanig dat de onrechtmatige site of bestanden ontoegankelijk zijn. Die eisen zijn in genoemde rechtszaken aan BREIN toegewezen. In de vonnissen is vast komen te staan onder welke omstandigheden het onrechtmatig is voor ISP's om geen gehoor te geven aan de vorderingen van BREIN tot afgifte van naam en adres van een sitehouder en het ontoegankelijk maken van een onrechtmatige site. In de Dutchtorrent zaak ging het om ontoegankelijk maken door middel van afsluiting van de betreffende abonnee. Voor afgifte van naam en adres is het nodig dat de onrechtmatigheid redelijkerwijs aannemelijk is en voor afsluiting moet er sprake zijn van kennelijke onrechtmatigheid. Daarom komen ISP's nu met procedures ter behandeling van meldingen. Het zijn er nu nog maar twee maar dat zijn niet de minste. BREIN verwacht dat dit uiteindelijk zal leiden tot een landelijke regeling die voor alle ISP's van toepassing is. 'Daar willen we graag over meepraten', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'Ondertussen gaat BREIN wel door met de bestrijding van internetpiraterij en zal zich daarbij op de wetgeving en de rechtspraak baseren'. Nieuwe rechtszaken tegen illegale sites en ISP's die geen gehoor geven aan vorderingen van BREIN zijn daarom zeker te verwachten. BREIN vorderingen omtrent illegale websites leidden vorig jaar tot afsluiting en staking van 115 illegale uitwisselsites. In twee gevallen kwam het tot civiele rechtszaken. Eerst tegen UPC/Chello met betrekking tot afgifte van naam en adres van een grote uploader naar de illegale uitwisselsite Dikkedonder en vervolgens tegen KPN met betrekking tot afsluiting van de illegale uitwisselsite Dutchtorrent en afgifte van de naam en adres van de sitehouder. De illegaliteit van sites wordt bepaald aan de hand van de Zoekmp3 uitspraak waarin het Hof in hoger beroep oordeelde dat een site die systematisch en structureel gebruik maakt van de beschikbaarheid van illegale content bestanden onrechtmatig is. De rechtbank in eerste instantie had al geoordeeld dat het willens en wetens linken naar illegale bestanden onrechtmatig is. Het Amsterdamse Hof oordeelde echter de hele site illegaal en kwam daarmee terug op haar eerdere uitspraak in de Kazaa zaak. Dit leidde onder auteursrechtgeleerden tot het commentaar dat Nederland nu van het meest liberale land tot het meest restrictieve land zou zijn geworden voor websites die toegang tot illegale content bestanden faciliteren. BREIN's handhavingsbeleid tegen internetpiraterij maakt een verschil tussen enerzijds illegale sites die als het ware als winkels fungeren waar internetgebruikers toegang tot illegale bestanden krijgen en anderzijds de internetgebruikers die klanten van zulke winkels zijn en daardoor inbreuk maken. 'Zulke illegale sites moeten zo snel mogelijk gesloten kunnen worden', zegt Kuik. 'Het maakt daarvoor geen verschil of die nu 'gehost' worden door de ISP of enkel doorgegeven'.† Met betrekking tot klanten van zulke winkels die zelf inbreuk maken door illegaal bestanden up te loaden, staat BREIN een aanpak voor waarbij in eerste instantie voorgelicht en gewaarschuwd wordt. Bij volhardende inbreuk zal BREIN afgifte van de betreffende naam en adres gegevens vorderen om actie te ondernemen ter verkrijging van een verbod en schadevergoeding. Zulke actie moet wel meteen genomen kunnen worden tegen excessieve uploaders of uploaders die als bron fungeren. Daarom vordert BREIN in die gevallen ook naam en adres zoals in de Dikkedonder zaak tegen UPC/Chello.

Politie pakt professionele Piraat

Gepubliceerd op 02/02/2007 om 15:00 | Link

Afgelopen woensdag verrichtte de politie Haaglanden op vier locaties tegelijkertijd onderzoek in verband met grootschalige handel in illegale cd's en dvd's. Het betrof een muziekwinkel te Delft, een nabij gelegen tweede winkel van dezelfde eigenaar, een door hem gehuurde opslagbox en zijn woning. Er werd een groot aantal illegale dragers aangetroffen. De verdachte, een 48-jarige man, werd aangehouden. In de platen- en cd-winkel werden 5200 illegale dragers aangetroffen, in de nabij gelegen tweede zaak ruim 160 cd's en dvd's en in de woning van de verdachte nog eens 1300 illegale dvd's. De opslagbox bleek al enige tijd leeg te staan. Naast cd's en dvd's werden in de winkel ongeveer 400 illegale LP's, 70 illegale tapes, 6 computers en de handelsadministratie van de verdachte in beslag genomen. De man had zich onder andere gespecialiseerd in de handel in zogenaamde bootlegs, illegale opnames van live-concerten op cd en dvd. Daarvan werden 1300 zeldzame exemplaren aangetroffen in twee onder de cd bakken verborgen compartimenten in de muziekwinkel. De verdachte werd in de jaren 90 al twee keer eerder zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk aangepakt voor piraterij. Nu de man voor de derde keer is betrapt zal hij een forse straf niet ontlopen. Op bedrijfsmatige piraterij staat 670.000 euro boete en 4 jaar gevangenisstraf. Daarnaast is op basis van een eerder ondertekende onthoudingsverklaring een boete van 3 miljoen euro opeisbaar door BREIN. Eerst wordt de strafrechtelijke procedure afgewacht.

Politie pakt recidiverende piraten

Gepubliceerd op 10/01/2007 om 15:00 | Link

Gisteren verleende BREIN assistentie bij de Politie te Maastricht. Die hadden op een markt een man en vrouw aangehouden die zo'n 500 illegaal gekopieerde cd's en dvd's ter verspreiding voorhanden hadden. Het bleek te gaan om piraten die in 2005 al eens door BREIN zijn aangepakt en een APV hebben ondertekend. Ook toen verkochten zij op een markt illegaal gekopieerde dragers. Door nu opnieuw de fout in te gaan hebben zij zich ieder een bedrag van 250.000 euro aan verbeurde dwangsommen op de hals gehaald. BREIN levert technische expertise voor het strafrechtelijk onderzoek door de Politie en zal daarnaast meteen civielrechtelijke maatregelen nemen om de verbeurde dwangsommen te incasseren.

Rechtbank Den Haag: KPN moet persoonsgegevens afgeven aan BREIN en illegale site afgesloten houden

Gepubliceerd op 05/01/2007 om 15:00 | Link

Vandaag deed de Haagse voorzieningenrechter uitspraak in een door BREIN tegen KPN aangespannen geding. Service provider KPN weigerde een illegale website af te sluiten en de naam en het adres van de abonnee aan BREIN te verstrekken. BREIN eiste daarop van de rechter een bevel tot afsluiting van de site en afgifte van de persoonsgegevens van de abonnee. Die eisen werden vandaag toegewezen. Daardoor kan BREIN nu de beheerder van de illegale website Dutchtorrent.org aanspreken met een verbod en schadevergoeding. De site bood toegang tot honderden illegale bestanden aan duizenden geregistreerde gebuikers. BREIN vertegenwoordigt benadeelde rechthebbenden op film, muziek en interactieve software. Dutchtorrent.org draaide op een server die via een KPN verbinding op het internet was aangesloten.† De anonieme websitehouder was eerder herhaaldelijk door BREIN gesommeerd maar reageerde daar niet op en volhardde in zijn illegale activiteiten. Na melding van BREIN weigerde ook KPN de site af te sluiten en de persoonsgegevens aan BREIN af te staan. De rechter heeft nu besloten dat KPN dat niet mocht weigeren omdat de site structureel inbreuken op auteursrecht faciliteert. 'Over de onrechtmatigheid van het handelen van de websitehouder kan nauwelijks discussie zijn' aldus de rechter. De rechter wees de vorderingen van BREIN toe. KPN moet de persoonsgegevens afstaan en de betreffende site op melding van BREIN afsluiten indien deze terugkeert. De site was inmiddels 'wegens technische problemen' van het internet verdwenen maar kondigde via haar forum aan terug te komen 'zodra de breinstorm over is'. De beheerders waanden zich veilig bij KPN omdat die volgens hen 'poept op de bevelbriefjes van BREIN'.† 'Dat is dan met dit vonnis over' zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'BREIN sloot vorig jaar 115 illegale sites met 1,5 miljoen gebruikers. Als een illegale site niet aan de BREIN sommaties voldoet dan eisen wij afsluiting van de site door diens service provider. Daarnaast eisen wij ook afgifte van de naam en adres van de betreffende klant als we die niet zelf kunnen vinden. Zo zat het ook in dit geval en de rechter heeft de eisen van BREIN toegewezen' aldus Kuik. In de zomer van 2006 wees de Amsterdamse voorzieningenrechter in een geding tegen UPC/Chello ook afgifte van persoonsgegevens aan BREIN toe. Service providers behoren naam en adres van inbreukmakers aan de benadeelde partij af te staan zodat die de inbreukmaker kan aanspreken. BREIN heeft een gerechtvaardigd belang om die persoonsgegevens te verkrijgen. De uitspraken sluiten aan bij het oordeel van de Hoge Raad eind 2005 in Lycos/Pessers.

Ook Australische rechter verbiedt linken naar illegale mp3-bestanden

Gepubliceerd op 20/12/2006 om 15:00 | Link

Afgelopen maandag deed de Australische rechtbank uitspraak in een zaak tegen Stephen Cooper, de beheerder van de website MP3s4free.net. Deze website bood† hyperlinks aan naar illegale bestanden die zich elders op het Internet bevinden. De rechtbank oordeelde dat Cooper schuldig is aan het faciliteren van auteursrechtinbreuken door willens en wetens links naar illegale mp3-bestanden aan te bieden. De waarschuwing aan de gebruikers van de site tegen het maken van inbreuken is niet voldoende om die schuld te ontlopen. Ook in Nederland is het linken naar illegale bestanden onrechtmatig en indien een site structureel gebruik maakt van links naar illegale bestanden dan is die site als geheel onrechtmatig. In de Zoekmp3 zaak oordeelde het Hof in hoger beroep dat die site onrechtmatig was omdat structureel gebruik werd gemaakt van de beschikbaarheid van ongeautoriseerd aangeboden muziekbestanden op Internet. Zoekmp3 werd verboden en veroordeeld tot betaling van schadevergoeding. De rechtbank had in eerste instantie de site niet verboden maar wel geoordeeld dat linken naar illegale bestanden onrechtmatig is en dat zulke links na melding verwijderd behoren te worden. Het Hof vond dat niet genoeg: natuurlijk is linken naar illegale bestanden onrechtmatig en als je dat structureel doet dan is je hele site verboden. De rechter liet in het midden of aanbieden van links naar illegale bestanden op zichzelf een openbaarmaking is maar oordeelde het wel onrechtmatig. Deze Australische uitspraak en de zoekmp3-uitspraak sluiten aan bij de internationale jurisprudentie die onder meer Kazaa, Grokster en Morpheus verbood. Met betrekking tot illegale Bittorrent sites stelt BREIN dat deze niet alleen onrechtmatig zijn maar zelf ook inbreuk maken vanwege het specifieke karakter van de torrentbestanden en de sites, die niet alleen unieke toegang verschaffen tot de contentbestanden maar ook het verkeer tussen gebruikers regelen.

«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
»