logo

Opnieuw 6 illegale p2p-sites offline na sommatie van BREIN

Gepubliceerd op 27/08/2007 om 15:00 | Link

Opnieuw zijn illegale Bittorrentsites op sommatie van BREIN aan hun eigenaren en service providers offline gehaald. Deze keer 6 sites met ongeveer 70.000 geregistreerde gebruikers en 9.000 torrentlinks naar illegale bestanden. In totaal zijn er nu 162 illegale p2p-sites met ongeveer 1,6 miljoen geregistreerde gebruikers gestopt. Drie van de sites werden afgesloten door hosting provider Leaseweb, die ook de naam- en adresgegevens van de beheerders van de sites aan BREIN verstrekte. Eerder dit jaar bepaalde de Kort Geding Rechter in Amsterdam dat Leaseweb die gegevens in een vergelijkbare zaak betreffende de Bittorrent-site Everlasting behoorde af te geven. De internationale Bittorrentsite Demonoid.com werd eerder ook gehost door Leaseweb en verdween na dagvaarding van BREIN naar het buitenland. Ook in dat geval verstrekte Leaseweb de naam-, adres-, en betalingsgegevens van de site-eigenaar aan BREIN. Met de verstrekte naam- en adresgegevens van de site-eigenaren kan BREIN deze in persoon aanspreken om herhaling te voorkomen en schadevergoeding te vorderen. Het komt voor dat service providers niet over betrouwbare klantgegevens beschikken omdat zij toestaan dat deze zich anoniem of met valse gegevens registeren. In dat geval trekken zij de aansprakelijkheid voor de door de site veroorzaakte schade naar zich toe. Tevens wordt in ernstige gevallen aangifte gedaan bij de FIOD-ECD van het plegen van of medeplichtigheid aan bedrijfsmatige inbreuk. Dat is strafbaar als misdrijf met maximaal 4 jaar gevangenisstraf en 67.000 euro boete voor personen of 670.000 euro voor bedrijven.

Nederlandse internetters zijn uit op gratis illegaal muziekaanbod

Gepubliceerd op 17/08/2007 om 15:00 | Link

De Nederlandse consument downloadt vooral illegaal muziek en is zich daarvan ten volle bewust. Dat blijkt uit een representatief onderzoek onder 322 Nederlanders, uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Synovate/Interview NSS. Piraterijbestrijder BREIN wijst erop dat downloaden van illegaal aanbod door de Minister van Justitie is toegestaan onder meer omdat de consument het verschil tussen legaal en illegaal niet zou kunnen maken. Die veronderstelling wordt door de uitslag van dit onderzoek tegengesproken. In onder meer Duitsland is het downloaden uit kennelijk illegale bron verboden. † Uit het onderzoek blijkt verder dat 17% van de Nederlanders het vaakst naar muziek luistert met een MP3-speler en dat van de jongeren† tussen 15 en 24 jaar† een kwart het vaakst muziek met een MP3-speler luistert. Van alle Nederlanders beschikken zes op de tien mensen over een MP3-speler. Daarnaast kunnen ongeveer vier op de tien mensen ook naar MP3tjes luisteren via hun mobiele telefoon. † 14% van de mensen die downloaden zegt dat uitsluitend tegen betaling te doen. 86% downloadt dus gratis, dat wil zeggen in de meeste gevallen van illegale bronnen op internet. De muziekbestanden die men betaald kan downloaden, vindt men over het algemeen duur. Van de mensen die de prijzen van betaalde muzieksites kennen (88%), vindt 39% de bestanden te duur. Vooral jongeren (48%) vinden het prijsniveau te hoog. † De indruk van consumenten van het prijsniveau strookt niet met de werkelijkheid want muziek is de laatste jaren steeds goedkoper geworden, zegt Bas Vissers, CoŲrdinator van BREIN. 'Waar je een paar jaar geleden nog 7 euro voor een single betaalde, kun je nu de allernieuwste muziek downloaden voor 1 euro per track. Ook de prijzen van nieuwe cds zijn gedaald naar prijzen van rond de 15 euro. De beleving dat muziek te duur is, komt niet door de prijzen van het legale aanbod, maar door het illegale alternatief. Tegen gratis kun je niet concurreren.' † In Nederland bestaat de tegenstrijdige situatie dat illegaal aanbod van auteursrechtelijk beschermde bestanden verboden is maar dat het downloaden daarvan voor eigen gebruik is toegestaan. Vissers: 'Als je diefstal verbiedt maar heling toestaat, creŽer je een afzetmarkt voor gestolen spullen.' Deze situatie werkt illegaal aanbod in de hand. BREIN pleit er daarom voor om downloaden van kennelijk illegaal aanbod te verbieden. Drie van de tien Nederlanders is het hiermee eens en vindt dat het illegaal kopiŽren en downloaden van muziek bestraft zou moeten worden. Overigens zijn de meeste mensen (71%) zich ervan bewust dat het illegaal aanbieden van muziek verboden is in Nederland. † De meeste Nederlanders (72%) denken dat het in de toekomst gewoon mogelijk zal blijven muziek van internet te downloaden en 9% denkt dat het niet meer mogelijk zal zijn in de toekomst. Van de mensen die gratis illegale muziek downloaden, voelt 15% zich hier een beetje schuldig over. De meesten (85%) voelen zich er 'niet zo' of 'geheel niet' schuldig over. † 41% zegt wel geneigd te zijn om te betalen voor muziek als de prijzen van downloads zouden dalen. 24% zegt ook in dat geval waarschijnlijk nog steeds gratis muziekbestanden te downloaden. Hieruit blijkt volgens Vissers opnieuw de noodzaak tot het verbieden van downloaden uit illegale bron. 'De consument redeneert 'het mag en het kost niets, dus waarom zou ik het niet doen, zegt Vissers. 'Een euro voor een liedje lijkt duur als je het met hetzelfde gemak van illegale sites kunt plukken. Die sites pakken wij natuurlijk aan maar we hebben ook de hulp van de overheid nodig.' BREIN dringt enerzijds aan op meer strafrechtelijk optreden tegen illegale sites en anderzijds op een verbod van downloaden uit kennelijk illegale bron. † ††

OM in beroep tegen uitspraak Releases4u en Shareconnector

Gepubliceerd op 09/08/2007 om 15:00 | Link

Twee weken geleden deed de Rotterdamse Rechtbank uitspraak in de strafzaak tegen de beheerders en hosting provider van de illegale p2p-websites Releases4u en Shareconnector. De Rechtbank oordeelde dat medeplichtigheid aan auteursrechtinbreuk bij het beheren van dit soort sites wel kan worden aangenomen maar dat dit in het onderhavige geval niet voldoende was bewezen. Evenmin achtte de rechtbank voldoende bewezen dat er sprake was van een criminele organisatie. Het Openbaar Ministerie kondigt nu aan hoger beroep aan te tekenen tegen de uitspraak. † Via Releases4u en Shareconnector werden op grote schaal links naar op inhoud en kwaliteit gecontroleerde film- en muziekbestanden op het p2p-uitwisselnetwerk eDonkey aangeboden. Ook werd aanbod van dergelijke gecontroleerde bestanden op het eDonkey netwerk georganiseerd. BREIN deed in het najaar van 2004 aangifte tegen de sites. † De tenlastelegging van het Openbaar Ministerie beschuldigde de verdachten van het plegen en medeplegen van beroeps- en bedrijfsmatige auteursrechtinbreuken en van deelname aan een criminele organisatie. De rechtbank achtte het bewijs daarvoor onvoldoende. Drie van de verdachten werden wel veroordeeld tot betaling van een geldboete van 250 euro voor het uploaden van enkele auteursrechtelijk beschermde werken. Dit betreft twee van de beheerders van Releases4u en de eigenaar van de hosting provider. † In een artikel in de Telegraaf van afgelopen zaterdag geeft de Officier van Jusitite aan voldoende mogelijkheden te zien om de feiten alsnog bewezen en daarmee de verdachten veroordeeld te krijgen.

Politie neemt illegale bootlegs in beslag

Gepubliceerd op 09/08/2007 om 15:00 | Link

Gisteren verrichtten inspecteurs van de Politie Haaglanden en medewerkers van Stichting BREIN een controle in een muziekwinkel in de binnenstad van Den Haag. BREIN had eerder vastgesteld dat in de winkel vermoedelijk illegale cd's en dvd's werden aangeboden. Tijdens de controle werden 338 illegale cd's en dvd's aangetroffen. Dit betrof hoofdzakelijk zogenaamde bootlegs. Die bevatten meestal illegale live-opnames van concerten, maar ook niet-uitgebrachte studio-opnames of ongeautoriseerde remixen. De eigenaar van de winkel werd ontboden om op het bureau te verschijnen en een uitgebreide verklaring af te leggen. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt en de voorraad illegale dragers werd in beslag genomen.

Politie Spijkenisse ontmantelt kopieerstudio

Gepubliceerd op 02/08/2007 om 15:00 | Link

Gisteren verleende BREIN assistentie bij een Politie-onderzoek in een woning in het Zuid-Hollandse Spijkenisse. Er waren vermoedens dat op het betreffende adres werd gehandeld in illegale dvd's door een 41-jarige vrouw en een 59-jarige mannelijke medeverdachte. Politiepersoneel van het district 'De Eilanden' stelde daarop een onderzoek in. † In de woning werden 3000 illegale dragers aangetroffen, die fungeerden als bronkopie. Cd-r/dvd-r piraten maken in de regel geen voorraden aan, maar branden de illegale kopieŽn op bestelling. Verder werden 7 computers met in totaal 14 branders, 4 printers, monitoren en 1000 blanco dvd's aangetroffen. Tot slot stuitte de Politie op 15 pakketten met naar schatting 100 illegale dvd's die klaar lagen om te worden opgestuurd of bezorgd. Al deze goederen, inclusief uitgebreide handelsadministratie werden in beslag genomen. † De vrouwelijke verdachte verklaarde verklaarde gedurende de afgelopen anderhalf jaar samen met haar vriend te hebben gehandeld in illegale dvd's. Verder verklaarde ze dat een van de inbeslaggenomen computers fungeerde als ftp-server waarop geÔnteresseerden konden inloggen en zo hun keuze maken uit het aanbod. Vervolgens kon men via e-mail of aan de deur bestellingen plaatsen. BREIN constateert regelmatig dat handelaars in illegale kopieŽn zich ook met Internetpiraterij bezig houden. Zo wordt de nieuwste content vaak van het Internet gedownload om vervolgens op schijfjes te worden gebrand en verkocht en vindt die handel ook via het Internet plaats, via e-mail of advertentiesites. † Tegen beide verdachten wordt proces-verbaal opgemaakt. BREIN levert daarbij technische expertise. Natuurlijke personen die zich bezighouden met beroeps-/ bedrijfsmatige piraterij kunnen worden gestraft met 4 jaar gevangenisstraf en 67.000 euro boete.†

Uitspraak strafrechter: sites die links naar illegale bestanden aanbieden kunnen medeplichtig zijn aan strafbaar feit

Gepubliceerd op 24/07/2007 om 15:00 | Link

Vandaag heeft de Rechtbank te Rotterdam uitspraak gedaan in de strafzaak tegen de beheerders van de illegale p2p-sites Releases4u en Shareconnector. Ook de eigenaar van het hosting bedrijf waar de sites waren ondergebracht was als verdachte aangemerkt vanwege diens vermoedelijke inhoudelijke betrokkenheid bij de sites. Via Releases4u en Shareconnector werden op grote schaal links naar op inhoud en kwaliteit gecontroleerde film- en muziekbestanden op het† p2p-uitwisselnetwerk eDonkey aangeboden. Ook werd aanbod van dergelijke gecontroleerde bestanden op het eDonkey netwerk georganiseerd. BREIN deed in het najaar van 2004 aangifte tegen de sites. De tenlastelegging van het Openbaar Ministerie beschuldigde de verdachten van het plegen en medeplegen van beroeps- en bedrijfsmatige auteursrechtinbreuken en van deelname aan een criminele organisatie ten laste gelegd. De Rechtbank oordeelde vandaag dat medeplichtigheid aan auteursrechtinbreuk bij het beheren van dit soort sites wel kan worden aangenomen maar dat dit in het onderhavige geval niet voldoende is bewezen. Evenmin achtte de rechtbank voldoende bewezen dat er sprake was van een criminele organisatie.† Drie van de verdachten werden wel veroordeeld tot betaling van een geldboete van 250 euro voor het uploaden van enkele auteursrechtelijk beschermde werken. Dit betreft twee van de beheerders van Releases4u en de eigenaar van de hosting provider. † 'Het is bijzonder belangrijk dat de rechtbank in zijn vonnis uitdrukkelijk stelt dat de activiteiten van dit soort sites wel degelijk strafbaar kunnen zijn. Dat de rechter het bewijs in deze zaak vervolgens onvoldoende acht om tot een veroordeling te komen valt natuurlijk tegen maar het principe staat. Het OM kan in beroep in deze zaak of in een volgende zaak met meer bewijs komen', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'De civiele rechter heeft al herhaaldelijk geoordeeld dat dit soort sites onrechtmatig zijn omdat zij structureel toegang organiseren tot illegale bestanden. BREIN kan de verantwoordelijken dus in elk geval civiel aansprakelijk houden. Tegelijkertijd acht BREIN het van belang dat excessen ook strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Dat dit in principe mogelijk is staat met deze uitspraak vast.'

Europees Hof buigt zich over vraag over afgifte persoonsgegevens inbreukmakende gebruikers van uitwisseldiensten

Gepubliceerd op 19/07/2007 om 15:00 | Link

De Advocaat-Generaal (AG) van het Europees Hof van Justitie (EHvJ) heeft geconcludeerd dat Europese wetgeving toestaat dat individuele lidstaten uitsluiten dat persoonsgegevens van inbreukmakende p2p-gebruikers afgegeven worden aan civiele partijen voor het nemen van civiele actie tegen† inbreuk op hun intellectueel eigendomsrecht. De zaak is opgeworpen door de spaanse telecomgigant Telefonica. Die is† door de Spaanse auteursrechtenorganisatie Promusicae gedagvaard om persoonsgegevens van inbreukmakende gebruikers af te geven. Alvorens te beslissen heeft de Spaanse rechter de vraag voorgelegd aan het Europees Hof of het is toegestaan hiervoor persoonsgegevens aan een private partij af te geven. De conclusie van de AG komt erop neer dat het EU recht toestaat dat lidstaten bepalen dat persoonsgegevens niet voor dit doel aan private patrijen mogen worden afgegeven. Als het Europese hof die conclusie volgt dan is vervolgens de vraag of een lidstaat een dergelijke uitsluiting kent. In die landen zou dan alleen strafrechtelijke vervolging van inbreukmakende p2p-gebruikers zijn toegestaan. In Nederland is dat niet het geval. Nederlandse jurisprudentie heeft bepaald onder welke omstandigheden ISP's naam, adres en woonplaatsgegevens (NAW) van vermoedelijke inbreukmakers aan de rechthebbende of diens vertegenwoordiger behoren af te geven zodat die civiele actie tegen de inbreuk kunnen ondernemen.†† In de zaak Lycos-Pessers oordeelde de Hoge Raad dat NAW behoren te worden afgegeven indien de onrechtmatigheid van de handeling redelijkerwijs aannemelijk is en de benadeelde een prevalerend en gerechtvaardigd belang heeft. In dat geval wijkt het recht op privacy voor de vermoedelijk geschonden rechten van de benadeelde.† Ook in intellectuele eigendomszaken is dit criterium toegepast. In de zaak BREIN/UPC oordeelde de rechter dat de ISP de NAW van inbreukmakende uploaders aan BREIN behoorde af te geven. De voorzieningenrechter paste daarbij dezelfde Lycos/Pessers criteria toe die ook eerder door het Hof van beroep in BREIN/ISPs waren aangehaald. Deze zaak betreft vermoedelijk inbreukmakende p2p-gebruikers, dat wil zeggen gebruikers van uitwisseldiensten. Vast staat dat zulke gebruikers inbreuk maken indien zij auteursrechtelijk beschermde werken uploaden zonder toestemming van de rechthebbenden. Bij uitwisseldiensten is het regel dat downloaders automatisch ook uploaders worden. BREIN richt zich met name op sites en servers die dergelijk illegaal gebruik organiseren. De vraag die aan het EHvJ voorligt heeft daar geen betrekking op. In verscheidene rechtszaken is bepaald dat het onrechtmatig is voor sites om systematisch en strucutureel gebruik te maken van de beschikbaarheid van illegale bestanden. Wanneer de betreffende site anoniem opereert en geen gehoor geeft aan de sommaties van BREIN dan behoort de ISP op melding van BREIN de NAW van de sitehouder af te geven indien de onrechmatigheid redelijkerwijs aannemelijk is. Indien de onrechtmatigheid onmiskenbaar is dan behoort de ISP de site bovendien ontoegankelijk te maken. Dat is onder meer bepaald in BREIN/KPN (Dutchtorrent) en BREIN/Leaseweb (Everlasting). In geval van de illegale site Demonoid heeft Leaseweb buiten rechte aan de sommatie van BREIN voldaan. Leaseweb heeft overigens beroep aangetekend tegen het Everlasting vonnis. Inmiddels zijn meer dan 155 illegale p2p sites afgesloten door de sitehouder of diens ISP naar aanleiding van sommaties van BREIN.

Hosting provider verstrekt persoonsgegevens Demonoid.com en tekent onthoudingsverklaring

Gepubliceerd op 11/07/2007 om 15:00 | Link

Hosting provider Leaseweb heeft vandaag voldaan aan de eisen van BREIN met betrekking tot de illegale website Demonoid.com. BREIN had Leaseweb gedagvaard in Kort Geding met de eis de site Demonoid.com ontoegankelijk te maken en de naam - en adresgegevens van de sitehouder aan BREIN te verstrekken. De zitting zou morgen plaatsvinden in de Rechtbank te Amsterdam. Leaseweb heeft een onthoudingsverklaring ondertekend waarin is vastgelegd dat zij Demonoid of een eventuele variant daarvan ontoegankelijk zal† houden op verbeurte van een dwangsom van 50.000 euro per dag. Tevens heeft Leaseweb de naam-, adres- en bankgegevens van de sitehouder aan BREIN afgegeven. Daarmee is aan de eisen van BREIN voldaan en is er geen reden om het Kort Geding door te zetten. Demonoid is een van de grootste bittorrentsites ter wereld. Op de site wordt door middel van zogenaamde torrentlinks toegang verschaft tot contentbestanden die door gebruikers worden uitgewisseld. BREIN heeft een door TNO ontworpen steekproef van het aanbod op Demonoid genomen. Daaruit blijkt dat gemiddeld 93.8% van de toegankelijke bestanden als illegaal zijn aan te merken. 'Er is niets mis met de bittorrent technologie', zegt BREIN directeur Tim Kuik, 'maar het gaat erom hoe je die gebruikt. Demonoid maakt systematisch en structureel gebruik van de beschikbaarheid van illegale bestanden en dat is niet toegestaan.'† BREIN hoort nog steeds vaak het argument dat de content zelf niet op dergelijke sites staat maar bij de gebruikers. In diverse vonnissen in Nederland en het buitenland is inmiddels bepaald dat dit niet terzake doet. 'Als je met je site gebruik maakt van illegale bestanden is dat ook illegaal'. Kort nadat BREIN Leaseweb had gedagvaard verdween Demonoid.com van het Internet en kwam enige dagen later terug vanaf een nieuwe hosting provider in Canada. Eerder verhuisde Demonoid vanuit de VS naar Nederland. De door Leaseweb verstrekte gegevens zullen worden gebruikt om de verantwoordelijke personen achter Demonoid te identificeren en aan te spreken. BREIN overlegt met rechthebbenden in Canada in verband met actie tegen de hosting provider aldaar. 'Ons doel is te bereiken dat Nederland niet langer als veilige haven dient voor dergelijke illegale sites. Wij hebben ons vorig jaar gericht op Nederlandstalige sites die meestal wat kleiner waren. Nu zijn de grote internationale sites aan de beurt. Het is een goede zaak voor de ICT- ontwikkeling in Nederland als legale e-commerce hier een eerlijke kans van slagen krijgt', aldus Kuik.

Strafzaak beheerders illegale p2p-sites opnieuw voor de rechter

Gepubliceerd op 10/07/2007 om 15:00 | Link

Gisteren en vandaag vonden in de rechtbank te Rotterdam opnieuw zittingen plaats in de strafzaak tegen de beheerders van de illegale p2p-sites Releases4u en Shareconnector. Ook de eigenaar van de hosting provider van de sites, The Mindlab, is verdachte in deze zaak. Via Releases4u en Shareconnector werden op grote schaal links naar op inhoud en kwaliteit gecontroleerde film- en muziekbestanden op het† p2p-uitwisselnetwerk eDonkey aangeboden. Ook werd het aanbod van dergelijke gecontroleerde bestanden op het eDonkey netwerk georganiseerd. Vorig jaar vond de eerste zitting in deze zaak plaats. Toen werd de zaak aangehouden zodat aanvullende getuigenverhoren konden worden afgenomen. Die hebben inmiddels plaatsgevonden. † In 2004 werden Releases4u en Shareconnector herhaaldelijk door† BREIN gesommeerd hun onrechtmatige en strafbare activiteiten te staken. Zij† trokken zich daar niets van aan, Releases4u was al herhaaldelijk van ISP gewisseld, en ontkenden hun betrokkenheid. BREIN deed daarop aangifte bij de FIOD-ECD. Die verrichtte nader onderzoek dat eind 2004 leidde tot de arrestatie van tien personen en de inbeslagname van verscheidene computers, servers en administratie. Vijf van de verdachten waren actief als† beheerders van de sites en zijn door het Openbaar Ministerie gedagvaard.† De eigenaar van de hosting provider Mindlab die weigerde de sites af te sluiten en de naam- en adresgegevens van de beheerders van de sites af te geven, bleek zelf als 'admin' bij een van de sites betrokken te zijn en is daarom ook als verdachte aangemerkt. Verder worden de beheerders van de site Releases4u ervan verdacht betrokken te zijn bij een releasegroep die het nieuwste illegale product via die site en het eDonkey netwerk op Internet verspreidde. Tijdens hun pleidooien vandaag betwistten de advocaten van de verdachten de grond voor strafrechtelijke vervolging. Het openbaar ministerie zou niet ontvankelijk zijn, onder andere omdat het strafrechtelijk onderzoek niet zou deugen en BREIN de verdachten maar civielrechtelijk had moeten aanpakken. De beheerders van de sites zou niets kunnen worden verweten omdat hun site te vergelijken zou zijn met Google of Marktplaats.† BREIN directeur Tim Kuik zegt hierover: 'Het willens en wetens aanbieden van links naar illegale bestanden is illegaal en je site of dienst daarop inrichten eens te meer. De beheerders van deze sites organiseerden illegaal aanbod. De illegale bestanden werden op inhoud en kwaliteit gecontroleerd. De activiteiten gingen dus verder dan louter het aanbieden van links naar willekeurige bestanden op het Internet. Bovendien waren de verdachten zelf ook actief als uploaders. Deze mensen waren gewaarschuwd maar gingen desondanks door terwijl andere sites wel hun illegale activiteiten staakten.' † De advocaat van de eigenaar van hosting provider Mindlab, verantwoordelijk voor het hosten van de sites, stelde dat zijn cliŽnt niets kan† worden verweten. Justitie zou zich voor het karretje van BREIN hebben laten spannen en zijn cliŽnt was slechts† doorgeefluik. De sporen van betrokkenheid bij de site ShareConnector zouden niet terzake doen omdat die op de privť computer van de eigenaar van het hosting bedrijf en het forumgedeelte van de website† stonden. Kuik ziet dat anders: 'De eigenaar van Mindlab was als 'admin' bij een† van de p2p-sites betrokken. Hij kan zich dan ook niet verschuilen achter het argument dat†hij slechts een onwetend en passief doorgeefluik was. Door zijn opzettelijke deelname is hij medeplichtig aan de strafbare feiten en mede aansprakelijk† voor de schade'. BREIN heeft de provider en diens advocaat destijds† tevergeefs uitgebreid geÔnformeerd. 'Niet alleen gingen de verdachten ondanks† onze meldingen en uitleg door met hun illegale activiteiten, maar het bleek ook dat de hosting provider loog over zijn betrokkenheid. Ze pleegden op grote schaal strafbare feiten en waren duidelijk niet van†plan daarmee op te houden. Andere vergelijkbare sites die werden aangeschreven staakten hun illegale activiteiten wel. Vooral Releases4u riep hen op dit niet te doen en kreeg Shareconnector daarin mee. Zij logen en bedrogen en bleven doorgaan aanzienlijke schade te veroorzaken. BREIN heeft daarom gedocumenteerd aangifte gedaan bij de FIOD-ECD. De feiten in deze zaak spreken voor zich. De verdachten pleegden en organiseerden grootschalig inbreuken en dat is een strafbaar feit. Zelfs na waarschuwing volhardden zij willens en wetens in dit strafbaar handelen.' De officier van justitie eiste van alle verdachten 5000 euro boete subsidiair 100 dagen hechtenis en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar. De rechtbank doet op 24 juli uitspraak.† † BREIN gaat ondertussen door met het civielrechtelijk aanpakken van illegale sites en doet zonodig aangifte bij de strafrechtelijke autoriteiten, dat laatste is inmiddels in nog drie andere zaken gebeurd. In verscheidene civiele vonnissen is vastgesteld dat het onrechtmatig is voor een site om systematisch en structureel gebruik te maken van de beschikbaarheid van illegale contentbestanden. Internet Service Providers die dergelijke sites onderdak gaven, zijn herhaaldelijk door de rechter bevolen die ontoegankelijk te maken en de naam- en adresgegevens van de sitehouders aan BREIN af te geven. Inmiddels hebben meer dan 150 illegale p2p-sites hun activiteiten gestaakt na sommatie door BREIN. 'In eerste instantie sommeren wij en bij volharding zal hetzij civielrechtelijke actie gevoerd worden ter verkrijging van een verbod en schadevergoeding of we doen aangifte en dan volgt, afhankelijk het OM, strafrechtelijke actie', zegt Kuik. Vorige maand bepaalde de Amsterdamse voorzieningenrechter nog dat hosting provider Leaseweb de illegale bittorrentsite Everlasting.nu moest afsluiten en de naam- en adresgegevens van de sitehouder aan BREIN moest afgeven, zodat deze door BREIN kan worden aangesproken op de veroorzaakte schade. Ook wat de grote internationale bittorrentsite Demonoid betreft is een dagvaarding tegen Leaseweb uitgebracht. 'De dagen van Nederland als veilige haven voor illegale sites zijn geteld', aldus Kuik.†

Grote illegale bittorrent site Demonoid offline na dagvaarding BREIN

Gepubliceerd op 27/06/2007 om 15:00 | Link

BREIN maakte eind vorige week naar aanleiding van de uitspraak in het Kort Geding over Everlasting bekend dat zij de hosting provider Leaseweb ook gedagvaard had met betrekking tot een grote internationale bittorent website. De naam van die site werd op dat moment nog niet bekend gemaakt. Inmiddels is gebleken dat de betreffende bittorrentsite, Demonoid.com, sinds gisterenochtend niet meer bereikbaar is. Aangezien BREIN Leaseweb heeft gedagvaard om Demonoid ontoegankelijk te maken en de naam- en adresgegevens van de site-eigenaar te verstrekken, lijkt het er sterk op dat het verdwijnen van de site het gevolg is van deze dagvaarding. Op de site zelf wordt gemeld dat Demonoid enige dagen offline is omdat de harddrives worden vervangen en de site zo snel mogelijk zal terugkeren. Demonoid is een van de grootste en meest populaire torrentsites ter wereld en bevat meer dan 170.000 torrentlinks die toegang verschaffen tot contentbestanden die door gebruikers worden uitgewisseld. De torrentlinks die deze content ontsluiten worden door gebruikers aangeleverd. BREIN heeft een door TNO ontworpen steekproef van het aanbod op Demonoid genomen. Daaruit blijkt dat gemiddeld 93.8% van de toegankelijke bestanden als illegaal zijn aan te merken. Uit de controle van de inhoud bleek dat minstens 92,4% van de als illegaal aangemerkte bestanden daadwerkelijk bruikbaar was. Geen van deze bruikbare werken bevatte andere content dan de titel van de torrent aangaf. 'Deze uitkomst geeft duidelijk aan dat er overwegend illegaal aanbod plaatsvindt op grote internationale uitwisselsites zoals Demonoid waar de gebruikers torrentlinks en contentbestanden aanleveren', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'Dit soort sites neemt wel de verantwoordelijkheid om verboden pornografisch materiaal te weigeren, maar trekt zich er niets aan van aan als bestanden onmiskenbaar inbreuk maken op auteurs- en naburige rechten. Dat is dan ook waar de gebruikers op af komen. Veel van dit soort sites staat in Nederland en met name bij Leaseweb. Zij wordt daarvoor als een veilige haven gezien. Daar moet een einde aan komen.' Inmiddels zijn in Nederland meer dan 150 illegale bittorrentsites afgesloten. In de Nederlandse jurisprudentie is uitgemaakt dat het onrechtmatig is voor een site om systematisch en structureel gebruik te maken van de beschikbaarheid van ongeautoriseerde bestanden. Het Hof in hoger beroep bepaalde dat in de zaak BREIN/Technodesign (Zoekmp3) betreffende een mp3 zoekmachine die in belangrijke mate hyperlinks naar illegale muziekbestanden leverde. Sindsdien zijn vonnissen gewezen in BREIN/KPN (Dutchtorrent) en BREIN/Leaseweb (Everlasting), waarin de access c.q. hosting providers zijn veroordeeld tot het ontoegankelijk maken en/of houden van bittorrentsites die gebruik maakten van onmiskenbaar inbreukmakende contentbestanden. Tevens moesten deze providers de naam- en adresgegevens van de sitehouders aan BREIN afgeven. Ten aanzien van het recente verdwijnen van Demonoid zegt Kuik: 'Naar het zich laat aanzien speelt Demonoid verstoppertje. Wij blijven er belang bij hebben dat Leaseweb maatregelen neemt om deze en andere illegale sites ontoegankelijk te maken en te houden en de naam- en adresgegevens van diens beheerders afgeeft zodat die kunnen worden aangesproken op de veroorzaakte schade. Mocht blijken dat Leaseweb geen betrouwbare klantgegevens heeft, dan trekt zij de aansprakelijkheid voor de veroorzaakte schade naar zich toe.'

«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
»