logo

5 illegale p2p-sites offline na sommatie BREIN

Gepubliceerd op 31/12/2007 om 15:00 | Link

In de laatste dagen van 2007 haalde BREIN opnieuw diverse illegale Bittorrent sites offline na sommatie aan de sitehouders en/of hun providers. 5 websites, waaronder fear-torrents.org, magic-tracker.org en retegoed.org werden afgesloten. De sites waren samen goed voor zo'n 1600 torrentlinks naar illegale bestanden en ruim 13.000 geregistreerde gebruikers. In totaal werden tot op heden 211 illegale p2p-websites met ruim 8 miljoen geregistreerde gebruikers en honderdduizenden links naar illegale bestanden afgesloten. Op illegale p2p-sites wordt structureel gebruik gemaakt van illegaal aanbod van de meest populaire films, muziek en games. In de rechtspraak is bepaald dat dit onrechtmatig is. Zulke sites zijn volgens de rechter verboden en schadeplichtig. Het is daarbij niet van belang dat de illegale content zelf niet op de site maar bij gebruikers van die site staat opgeslagen. De gebruikers maken inbreuk op auteursrecht en de site maakt daar structureel gebruik van. Indien de vrijwel uitsluitend anonieme sites geen gehoor geven aan sommatie van BREIN, dan worden de hosting providers die de sites onderdak bieden verzocht deze af te sluiten en de naam/ en adresgegevens van de sitehouder af te geven. Die wordt dan aangesproken om herhaling te voorkomen en schadevergoeding te vorderen. Het komt voor dat zij niet over betrouwbare klantgegevens beschikken omdat zij toestaan dat deze zich anoniem of met valse gegevens registeren. In dat geval trekken zij de aansprakelijkheid voor schade uit onrechtmatig handelen door de anonieme illegale sites naar zicht toe. BREIN waarschuwt hosting providers dan ook dat zij de identiteit van hun klanten behoren te verifiŽren en geen anonieme betaling behoren toe te staan.

Kabinet: meer aandacht voor bestrijding digitale piraterij

Gepubliceerd op 21/12/2007 om 15:00 | Link

Het kabinet wil georganiseerde piraterij op het internet aan de bron aanpakken door de aanbieding van illegaal materiaal beter te bestrijden. Zie http://www.minjus.nl/actueel/persberichten/archief-2007/meer-aandacht-voor-bestrijding-digitale-piraterij.aspx Het kabinet wil georganiseerde piraterij op het internet aan de bron aanpakken door de aanbieding van illegaal materiaal beter te bestrijden. De handhaving is kansrijk als deze zich richt op degene die grootschalig illegaal uploadt en daarmee beschermd werk in strijd met het auteursrecht aanbiedt. Dit staat onder meer in een beleidsbrief over het auteursrecht die de ministers Hirsch Ballin (Justitie), Van der Hoeven (Economische Zaken) en Plasterk (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) gisteren naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Georganiseerde digitale piraterij doet zich vooral voor in de vorm van nagemaakte merkartikelen en als ongeautoriseerde verspreiding van films, games of muziek via internet. Auteursrechthebbenden lopen zo inkomsten mis. Daarom krijgt de bestrijding van piraterij in deze kabinetsperiode prioriteit. Maatregelen om deze criminaliteit harder aan te pakken, worden bekendgemaakt in een reeds toegezegde brief aan de Tweede Kamer over rechtshandhaving op internet die in de eerste helft van 2008 verschijnt. Zie http://www.minjus.nl/images/20071220_5520988%20procent20Auteursrechtbeleidsbrief_tcm34-95934.pdf Het initiatief is vooral gericht op degenen die bijvoorbeeld muziek-, film en gamesbestanden op het internet zetten, het zogeheten uploaden. Het zonder toestemming van rechthebbenden downloaden van muziek en films voor eigen gebruik is in Nederland niet verboden. Het downloaden van games en computerbestanden is overigens wel verboden. Hoe het kabinet de piraterij gaat aanpakken, wordt in een volgende brief nader uiteengezet die de Kamer de eerste helft van volgend jaar krijgt. Een verbod op zonder toestemming downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal ligt volgens de brief 'niet voor de hand'. Piraterijbestrijder stichting BREIN blijft voorstander van een verbod op downloaden van kennelijk illegaal aanbod. 'Als je diefstal verbiedt, moet je ook heling verbieden anders creŽer je een markt voor gestolen goederen. Het Internet is daar een duidelijk voorbeeld van', zegt BREIN directeur Tim Kuik. Overigens richt BREIN zich in de praktijk uitsluitend op de aanpak van piraterij bij de bron. 'Dat is het meest effectief', zegt Kuik. 'Het gaat ons vooral om de superhelers op het Internet. Dat zijn de websites die internetgebruikers grootschalig toegang verschaffen tot ongeautoriseerde films, muziek, games, boeken en andere software.' BREIN sloot inmiddels meer dan 200 sites af die samen meer dan 8 miljoen gebruikers bedienden. Daarnaast richt BREIN zich op zogeheten 'first uploaders', dat wil zeggen gebruikers die als eerste een bestand illegaal op het Internet zetten, en op grootschalige uploaders. 'De toezegging van het kabinet dat het meer aandacht gaat besteden aan de aanpak van piraterij bij de bron stemt ons hoopvol. Het is essentieel dat er meer strafrechtelijke aanpak komt van sites die systematisch en structureel gebruik maken van illegale content', aldus Kuik.

Markcontroles werpen vruchten af

Gepubliceerd op 17/12/2007 om 15:00 | Link

Afgelopen zaterdag verrichtte BREIN een controle op een snuffelmarkt in de Groenoordhallen te Leiden. Ter plaatste werd geen aanbod van illegale dragers geconstateerd. BREIN controleert wekelijks op markten en beurzen, zowel op basis van risico-analyse als naar aanleiding van meldingen over vermoedelijk illegaal aanbod. In de cadeauperiode rond Sinterklaas en Kerstmis worden de controles geÔntensiveerd. † Piraterij op markten is in Nederland laag, zeker in vergelijking met veel omringende landen. Als aanbod wordt geconstateerd gaat het meestal om kleine aantallen. BREIN Directeur Tim Kuik: 'Onze intensieve controles op markten en beurzen in de afgelopen jaren werpen hun vruchten af. Het aanbod van illegale cd's en dvd's is er drastisch afgenomen en ook recidive komt nauwelijks voor.'

Geldboetes en taakstraffen voor Bollywood-piraterij

Gepubliceerd op 11/12/2007 om 15:00 | Link

Vorige week deed de Rotterdamse rechtbank uitspraak in een strafzaak tegen 17 personen die werden verdacht van het verhandelen van illegale cd's en dvd's via 14 Rotterdamse winkels. De strafrechter veroordeelde drie verdachten, die naast het verkopen in een videotheek ook illegale dvd's invoerden en distribueerden, tot het betalen van een boete van 15.000, een werkstraf van 100 tot 200 uur en 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Een verdachte werd vrijgesproken en alle overige verdachten kregen boetes van 1.500 tot 5.000, afhankelijk van het aantal in beslag genomen goederen. 140.000 in beslag genomen cd's en dvd's worden vernietigd. Na signalen dat bij zogenaamde Bollywood- videotheken in Rotterdam op grote schaal gepirateerde films aangeboden zouden worden, besloten de strafrechtelijke autoriteiten in 2005 tot actie over te gaan. Toen vonden in Rotterdam 14 invallen tegelijkertijd plaats. waarbij in totaal ruim 140.000 illegaal gekopieerde dvd's en cd's in beslag werden genomen. Het ging hierbij voornamelijk om illegale kopieŽn van Indiase Bollywood- films en muziek-cd's, maar ook om westers repertoire. Het merendeel van het illegale product was afkomstig uit Pakistan, een van de belangrijkste bronnen van illegale kopieŽn van Indiaas muziek- en filmrepertoire.

Politie ontmantelt kopieerstudio

Gepubliceerd op 10/12/2007 om 15:00 | Link

Vorige week verleende BREIN assistentie bij de Politie Brabant Zuid-Oost. Agenten hadden tijdens een inval in een woning in Nuenen een kopieerstudio ontdekt. De politie ging de woning binnen omdat er een hennepkwekerij zou zijn. Op zolder werd een zak met gedroogde henneptoppen gevonden. De politie vond verder verschillende aanwijzingen die duiden op de verspreiding van illegale dragers. Er werden ruim 3200 gekopieerde cd's en dvd's en enkele honderden blanco dragers† en verpakkingsmateriaal in beslag genomen. Daarbij waren ook recente bioscoopfilms zoals American Gangster, Wild Hogs en Death Proof. Ook werden drie computers met in totaal vier branders en twee professionele printers in beslag genomen. Tegen de 37-jarige bewoner wordt proces-verbaal opgemaakt. BREIN levert technische expertise.

Massale verhuizing illegale bittorrent sites

Gepubliceerd op 07/12/2007 om 15:00 | Link

Op 1 december verhuisden de laatste bittorrent uitwisselsites die bij de Nederlandse hosting provider Leaseweb stonden. Het ging om een tiental sites die samen enkele miljoenen gebruikers bedienden. Naar aanleiding van een rechterlijk vonnis en sommaties van BREIN over illegale bittorrent sites had Leaseweb de betreffende klanten te kennen gegeven dat bittorrent sites niet langer welkom zijn. Het afgelopen weekeinde vertrokken de laatste grote internationale bittorrent sites. De meesten gingen naar het buitenland. 'Die zullen daar aangepakt worden', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'Wij vegen de Nederlandse stoep schoon.'† Er staan nog steeds tientallen illegale bittorrent sites bij Nederlandse hosting providers. Ook sommige klanten van Leaseweb zochten hun heil elders in Nederland. 'Als die niet verdwijnen volgt civielrechtelijke actie, al sluiten wij strafrechtelijk aangifte niet uit', aldus Kuik. 'Dergelijke sites opereren in de regel anoniem en geven geen gehoor aan de sommatie van BREIN', zegt Kuik. 'Dan verzoeken wij de hosting provider die zo een site onderdak biedt om die af te sluiten en de naam en adresgegevens van de sitehouder aan ons af te geven. Die spreken wij dan aan om herhaling te voorkomen en schadevergoeding te vorderen.'† Het komt bij dit soort sites regelmatig voor dat hosting providers niet over betrouwbare klantgegevens beschikken omdat zij toestaan dat hun klanten zich met valse gegevens registeren en anoniem betalen. Dan blijft de sitehouder buiten schot en kan hij zijn illegale site elders voortzetten. 'Als hosting providers hun klantgegevens niet controleren dan lopen zij het risico dat zij zelf aansprakelijk worden gesteld voor schade uit onrechtmatig handelen van die klanten', aldus Kuik. BREIN raadt hosting providers daarom aan de identiteit van hun klanten te verifiŽren en geen anonieme betaling te accepteren om te voorkomen dat zij een toevluchtsoord voor illegale sites worden.

Bittorrentmonster verlaat Nederland na sommatie BREIN

Gepubliceerd op 28/11/2007 om 15:00 | Link

De internationale bittorrentsite 'Bittorrentmonster' (btmon.com) ging gistermiddag offline naar aanleiding van een sommatie door BREIN aan diens Nederlandse hosting provider Leaseweb. Die maakte de website ontoegankelijk en verstrekte de naam- en adresgegevens van de beheerder zodat die kan worden aangesproken op de veroorzaakte schade. Weblogs voor bittorrent piraten verwachten een uittocht van illegale bittorrent sites uit Nederland nu belangrijke hosting providers aan de meldingen van BREIN voldoen. Btmon is een van de tien meest bezochte torrentsites ter wereld met honderdduizenden links naar illegaal aangeboden muziek, films, software en andere content. De site bediende ongeveer 1.7 miljoen unieke bezoekers per maand en de† advertentie-inkomsten bedragen naar schatting enkele tienduizenden euro's per maand. Btmon kwam kort na de afsluiting weer enige tijd online vanuit Duitsland, maar is inmiddels weer uit de lucht. Ook in andere landen zullen rechthebbenden actie tegen de site en/of hosting provider nemen. Eerder gebeurde hetzelfde in Canada, waar Demonoid werd afgesloten nadat dit enige weken eerder ook al in Nederland gebeurde als gevolg van een dagvaarding van BREIN aan het adres van de hosting provider Leaseweb. 'Op dergelijke internationale torrentsites vindt overwegend illegaal aanbod plaats,' zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'Het meest in trek zijn populaire muziek, films, tv series en games die in de praktijk alleen tegen betaling zijn te verkrijgen.' In een door TNO ontworpen steekproef die BREIN nam van het aanbod op Demonoid bleek dat gemiddeld 93.8% van de toegankelijke bestanden als illegaal waren aan te merken. Steekproeven van vergelijkbare p2p-sites komen ook ruim boven de 90% illegaal aanbod uit. Inmiddels zijn in Nederland meer dan 200 illegale bittorrentsites afgesloten. Die sites bedienden in totaal meer dan 6.8 miljoen gebruikers. In de Nederlandse jurisprudentie is uitgemaakt dat het onrechtmatig is voor een site om systematisch en structureel gebruik te maken van de beschikbaarheid van ongeautoriseerde bestanden. 'BREIN gaat door tot de laatste illegale site en server uit Nederland is verdwenen. Dit zijn de illegale winkels op het Internet. Het doel is alle illegale aanbod of toegang tot illegale aanbod af te sluiten', aldus Kuik. 'Welke technologie er achter zit maakt niet uit. Het gaat niet om de technologie maar om hoe die wordt gebruikt. Peer-to-peer, ftp servers of usenet, als je het gebruikt om inbreuk faciliteren of te plegen, dan ben je illegaal bezig. In het buitenland wordt ook juridische actie tegen dergelijke illegale sites genomen door justitie en benadeelde rechthebbenden. Nederland geldt internationaal als veilige haven voor allerlei illegale sites en servers door de combinatie van goede internet infrastructuur en goedkope hosting providers die een oogje dicht knijpen, zegt Kuik. Die blindheid voor illegaliteit, daar lijkt nu verandering in te komen.

Politie stuit op kopieerstudio tijdens onderzoek naar hennepkwekerij

Gepubliceerd op 26/11/2007 om 15:00 | Link

Vorige week verleende BREIN opnieuw assistentie bij de Politie Haaglanden. Deze deed naar aanleiding van verdacht energiegebruik onderzoek in een woning aan de Groot Hertoginnelaan te Den Haag. Verdacht energie gebruik kan een aanwijzing zijn voor een werkende hennepkwekerij. Agenten vonden in desbetreffende woning op de zolderetage inderdaad een in werking zijnde hennepkwekerij ťn werden verrast door de aanwezigheid van een kopieerstudio. Naast de hennepkwekerij nam de Politie een computer met branders, ongeveer 1000 illegale dragers met muziek en films en diverse bestellingen die klaar lagen voor verzending in beslag. Een 45-jarige man en een 42 jarige vrouw, beide met Duitse nationaliteit, werden aangehouden. BREIN levert expertise ten behoeve van het proces-verbaal.

Sumotorrent, een van 's werelds grootste sites, in Nederland offline gehaald

Gepubliceerd op 17/11/2007 om 15:00 | Link

Sumotorrent, een van de grootste illegale p2p websites ter wereld, is offline gehaald door diens Nederlandse hosting provider Leaseweb na sommatie door antipiraterij stichting BREIN. De site is naar Canada verhuisd. Eerder deed Demonoid hetzelfde. Die is inmiddels ook in Canada door de hosting provider daar offline gehaald. BREIN treedt op namens benadeelde rechthebbenden die grote schade ondervinden van dergelijke sites. Die rechthebbenden ( makers, artiesten en producenten van muziek, films en games) willen hun werk zelf op Internet uitbaten maar worden daarin gedwarsboomd door sites die hun werk illegaal gratis verspreiden. Sumotorrent gaf gebruikers toegang tot meer dan 700.000 bestanden waarvan het merendeel illegale films, muziek, games en andere ongeautoriseerde content bevatte. De website begon een half jaar geleden en groeide snel naar 350.000 unieke bezoekers per dag. Naar eigen zeggen verdiende de sitehouder maandelijks een bedrag met vier nullen. 'Truth is that, just like any other popular site with high traffic, torrents sites make an income with 4 zeros, SUMOTorrent included', zegt de anonieme eigenaar op een weblog voor Internetpiraten. De hosting provider heeft de naam, adres en woonplaats gegevens van haar klant aan BREIN afgegeven. Die zullen worden nagetrokken om de verantwoordelijke persoon aansprakelijk te houden voor de veroorzaakte schade en toekomstige illegale activiteiten te stoppen. 'De houders van dit soort illegale sites vinden dat zij niets illegaals doen omdat de illegale content waar zij gebruik van maken niet op de site zelf staat maar bij de gebruikers van de site', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'Het is echter verboden in Nederland om met je site structureel gebruik te maken van de beschikbaarheid van illegale content. Het maakt dus niet uit of de illegale content ergens anders staat opgeslagen. Je bent als site toch bezig met het organiseren van illegale verspreiding. BREIN gaat onvermoeibaar door met de aanpak van alle sites en servers die zich bezig houden met illegale verspreiding van films, muziek en games.' BREIN spreekt altijd eerst de site zelf aan, als die tenminste bereikbaar is. De sites opereren op een enkele uitzondering na anoniem en plegen niet of niet afdoende te reageren op meldingen van BREIN. Dat betekent dat BREIN dan is aangewezen op de hosting provider die onderdak aan de site geeft. Op basis van een op feiten en rechten gecontroleerde melding verzoekt BREIN het ontoegankelijk maken van de site en de afgifte van de naam, adres en woonplaats van de site houder. BREIN staat in voor de juistheid van haar melding en verschaft daarom ook een vrijwaring aan de hosting provider tegen aanspraken van de betreffende site houder. Als de hosting provider de identiteit van zijn klant niet heeft geverifieerd en anonieme betaling toestaat dan kan hij zelf aansprakelijk zijn voor de schade die zijn klant heeft veroorzaakt. Ook wanneer een hosting provider zich inhoudelijk inlaat met de site kan hij aansprakelijk worden. Nederland wordt door houders van illegale sites ten onrechte gezien als een veilige haven. Op weblogs voor Internetpiraten wordt Nederland genoemd als een land zonder copyright kwesties.† Met name Leaseweb wordt aangewezen als de beste hosting provider voor illegale p2p sites. Daar is inmiddels verandering in aan het komen, al zegt Leaseweb op een weblog dat het zal blijven vechten voor de privacy en de vrijheid van meningsuiting van haar klanten. Het illegaal verspreiden van populaire films, muziek, games en software heeft niets met vrijheid van meningsuiting van doen en er bestaat geen recht om anoniem illegale activiteiten te ontplooien, zegt Kuik. BREIN heeft onder andere Leaseweb in het vizier omdat die als de voornaamste hosting provider van illegale sites en servers in Nederland bekend staat. 'Zolang Leaseweb onderdak blijft bieden aan anonieme sites en servers die zich bezig houden met de verspreiding van illegale bestanden zullen zij door BREIN worden aangesproken. Wij eisen het ontoegankelijk maken van de site en de naam, adres en woonplaats van de site houder. Als zij geen juiste naam en adres van hun klanten hebben dan zijn zij in principe aansprakelijk voor de schade die die klanten veroorzaken.' Leaseweb is van mening dat p2p sites niets onrechtmatigs doen als zij structureel toegang verschaffen tot ongeautoriseerde bestanden die elders staan opgeslagen. Daarnaast vindt Leaseweb dat ook de gebruikers die ongeautoriseerd bestanden uploaden niets illegaals doen. Eerder stelde de voorzieningenrechter in Amsterdam Leaseweb in het ongelijk. Leaseweb is daartegen in beroep. Aangezien het vonnis in overeenstemming is met eerdere rechtspraak, ziet BREIN het hoger beroep met vertrouwen tegemoet. BREIN sloot inmiddels meer dan 200 illegale p2p sites.

9 illegale p2p-sites offline na sommatie van BREIN

Gepubliceerd op 16/11/2007 om 15:00 | Link

De afgelopen weken haalde BREIN opnieuw 9 sites met ongeveer 14.500 geregistreerde gebruikers uit de lucht. Het betrof onder meer de sites dreamtor.org en diablo-torrentz.biz. In totaal zijn er nu precies 200 illegale p2p-sites met ongeveer 1,7 miljoen geregistreerde gebruikers gesloten. Op illegale p2p-sites wordt structureel gebruik gemaakt van illegaal aanbod van de meest populaire films, muziek en games. In de rechtspraak is bepaald dat dit onrechtmatig is. Dergelijke sites zijn verboden en schadeplichtig. Het is daarbij niet van belang dat de illegale content zelf niet op de site maar bij gebruikers van die site staat opgeslagen. De† gebruikers maken inbreuk op auteursrecht en de site maakt daar structureel gebruik van. BREIN richt zich op het aansprakelijk houden van die sites die als de internetwinkels voor illegale content fungeren. Indien de vrijwel uitsluitend anonieme sites geen gehoor geven aan sommatie van BREIN, dan worden de hosting providers die de sites onderdak bieden verzocht deze af te sluiten en de naam/ en adresgegevens van de sitehouder af te geven. Die wordt dan aangesproken om herhaling te voorkomen en schadevergoeding te vorderen. Het komt voor dat service providers niet over betrouwbare klantgegevens beschikken omdat zij toestaan dat deze zich anoniem of met valse gegevens registeren. In dat geval trekken zij de aansprakelijkheid voor schade uit onrechtmatig handelen door de anonieme illegale sites naar zicht toe. BREIN waarschuwt hosting providers dan ook dat zij de identiteit van hun klanten behoren te verifiŽren en geen anonieme betaling moeten toestaan. † †

«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
»