logo

BREIN's activiteiten eerste semester 2017á

Gepubliceerd op 20/07/2017 om 15:00 | Link

BREIN verrichtte in de eerste zes maanden van 2017 onderstaande handhavingsacties. Alle acties betreffen muziek, films, series, boeken, beeld en games tenzij anders vermeld. [..] Lees meer

BREIN sluit zes Facebook groepen met illegaal aanbod muziek

Gepubliceerd op 18/07/2017 om 13:13 | Link

De afgelopen dagen heeft BREIN in totaal zes Facebook groepen gesloten waarop illegaal muziek werd aangeboden. De grootste groep had rond de 5.000 leden. Het ging om drie groepen voor orkestbanden groepen en drie voor verschillende muziekgenres. Van tijd tot tijd werd ook op verzoek muziek geplaatst. BREIN heeft dit jaar tot op heden meer dan 30 Facebook groepen gesloten in verband met illegaal aanbod. Naast muziek ging het daarbij ook om films, series en boeken. [..] Lees meer

BREIN sluit 7 Facebook pagina's met Nederlandse TV series

Gepubliceerd op 05/07/2017 om 15:30 | Link

Vorige week heeft BREIN de beheerder van zeven Facebook pagina's verzocht deze offline te halen in verband met de ongeautoriseerde streams van een aantal Nederlandse TV series zoals Goede Tijden Slechte Tijden maar ook The Bold And The Beautiful. Deze laatste twee waren beschikbaar voor de reguliere uitzending plaatsvond. ​De beheerder heeft de pagina's offline gehaald.

​Verkoper Filmspeler schikt met BREIN​

Gepubliceerd op 29/06/2017 om 13:12 | Link

Naar aanleiding van het recente arrest van ​de hoogste Europese rechter​ ​(​HvJEU​)​ in de BREIN / Filmspeler zaak​ heeft de verkoper van deze speler de lopende procedures die BREIN had aangespannen in der minne geschikt. Naast staking van de gewraakte handelswijze, betaalt de verkoper een substantieel bedrag aan BREIN. [..] Lees meer

BREIN ​schikt voor 10.000 euro met Marktplaats​-aanbieders van voorge´nstalleerde mediaspelers

Gepubliceerd op 15/06/2017 om 13:12 | Link

Het offensief van BREIN tegen aanbieders van voorge¤nstalleerde mediaspelers die naar illegale content linken duurt voort. ​Jongste wapenfeit is een ex parte rechterlijk bevel tegen een echtpaar dat via Marktplaats advertenties zulke spelers aanbood. Zij moeten hun aanbod staken op straffe van een dwangsom van 2.000 euro per speler met een maximum van 50.000 euro. Inmiddels is met hen een schikking ter hoogte van 10.000 euro getroffen. Ook hebben de aanbieders afstand gedaan van hun handelsvoorraad. [..] Lees meer

Europees Hof in BREIN/Ziggo: The Pirate Bay maakt inbreuk. Blokkering toegestaan

Gepubliceerd op 14/06/2017 om 14:05 | Link

De hoogste Europese rechter (HvJEU) wees vandaag arrest in de BREIN/Ziggo zaak en oordeelt dat de torrent website The Pirate Bay (TPB) inbreuk maakt. Dit betekent dat blokkering van toegang door internet access providers is toegestaan. Dat bepaalde het HvJEU in haar eerdere UPC Telekabel Wien arrest. Het Hof Den Haag had eerder de blokkering nog afgewezen omdat die niet effectief zou zijn maar dat oordeel is al door de hoogste Nederlandse rechter (Hoge Raad) vernietigd. Alvorens definitief te beslissen wil de HR weten of TPB zelf inbreuk maakt en zo niet, of blokkering dan toch mag worden toegewezen op grond van het faciliteren van inbreuk door gebruikers. Het HvJEU heeft die vraag nu voor Nederland en de EU beslist: Dit soort sites maken inbreuk en daarmee ligt de weg naar blokkering open als die, in de woorden van het HvJEU, de consument de toegang 'ernstig ontraadt'. [..] Lees meer

Provider handelt onrechtmatig door weigering NAW gegevens te verschaffen

Gepubliceerd op 08/06/2017 om 13:54 | Link

Gisteren wees de rechtbank Noord-Holland vonnis in een zaak tussen BREIN en Usenetprovider Eweka. Eweka handelt opnieuw onrechtmatig jegens BREIN door niet terstond - zonder gerechtelijk vonnis - de identificerende gegevens te verschaffen van een uploader van auteursrechtelijk beschermd materiaal op verbeurte van een dwangsom van 1.000 Euro per dag met een maximum van 100.000,- Euro en veroordeling in de proceskosten van 1.500,- Euro. [..] Lees meer

BREIN schikt met ebook aanbieder op Marktplaats/Facebook

Gepubliceerd op 07/06/2017 om 15:23 | Link

BREIN verwijdert jaarlijks duizenden advertenties voor illegaal aanbod van Marktplaats (en andere vergelijkbare sites) alsmede tientallen Facebook groepen, onder andere voor de illegale verkoop/verspreiding van gekopieerde ebooks. Vorige week stuurde een verwijderde aanbieder 'Jolanda' haar klantenbestand een mail dat ze nog steeds bij haar konden bestellen. BREIN sprak haar direct aan. De aanbieder ondertekende een onthoudingsverklaring met dwangsom en kwam een schikking van 1500 euro overeen.

BREIN verkrijgt ex parte tegen aanbieder ongeautoriseerde orkestbanden en haalt meerdere Facebook ôruilpaginaĺsö offline

Gepubliceerd op 22/05/2017 om 13:56 | Link

In april van dit jaar verkreeg BREIN bij de rechtbank Oost Brabant een ex parte beschikking tegen een aanbieder van ongeautoriseerde muziek- en orkestbanden. De man bood duizenden orkestbanden aan op een zestal eigen websites alsmede binnen een door hem beheerde Facebook pagina met ruim 1200 leden. Voor het openbaarmaken en verspreiden van orkestbanden is net als voor andere muziekwerken toestemming van de auteursrechthebbenden nodig. Die had de man niet. Hem is bevolen zijn inbreukmakend handelen te staken op verbeurte van een dwangsom en hij heeft zijn websites verwijderd. De in zijn beheer zijnde Facebook pagina is gesloten met daarop een tekst die aan de bezoekers uitlegt dat ook voor het verkrijgen van orkestbanden gebruik moet worden gemaakt van legale alternatieven. [..] Lees meer

​Aanbieders illegale mediaspelers stoppen massaal, BREIN stuurt dagvaardingen aan volhardende inbreukmakers, ook winkels en markthandelaren komen aan de beurt.

Gepubliceerd op 11/05/2017 om 12:24 | Link

Inmiddels zijn 84 aanbieders van illegale mediaspelers gestopt. Het betreft kastjes die op de TV aangesloten kunnen worden en software bevatten die naar illegaal aanbod linkt. Het Europees hof heeft eind vorige maand in het Filmspeler arrest bevestigd dat verkopers en gebruikers van zulke kastjes inbreuk maken. Ze werden aangeboden met leuzen als "nooit meer betalen voor films, series en sport​" en "downloaden (​uit​ illegale bron) is verboden maar streamen niet". Dat is onjuist en gebruikers zijn dus vals voorgelicht. Om inbreuk te voorkomen ​kunnen zij de kastjes terugsturen en hun geld terug eisen. De prijzen van de kastjes variŰren van ongeveer 50 tot ​20​0 euro. [..] Lees meer

«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
»