logo

Hoe zit het nu met downloaden van illegaal aanbod? Mag het of mag het niet?

Gepubliceerd op 07/03/2008 om 15:00 | Link

Er was deze week weer ophef in de media over downloaden van illegaal aanbod. Sommige mensen denken dat downloaden van illegaal aanbod altijd is toegestaan. Dat is niet juist. Zogenaamd 'verkoopvervangend' downloaden is niet toegestaan. Ook niet als dat voor 'eigen gebruik' is. Hieronder volgt een korte uitleg van de regels en de standpunten. Wat staat er in de wet? Auteursrecht is het exclusieve recht van de maker van een werk om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Uploaden valt onder openbaar maken en downloaden valt onder verveelvoudigen. Als je dat wilt doen heb je dus toestemming van de maker nodig. Hetzelfde geldt voor het zogenaamde naburig recht van de uitvoerend kunstenaar en de producent. De maker, uitvoerend kunstenaar en producent zijn rechthebbenden. Voor up- en downloaden moet dus toestemming door de rechthebbende gegeven worden. Maar de Nederlandse wet maakt een uitzondering voor downloaden van beeld (film, tv) en geluid (muziek) voor eigen oefening, studie of gebruik. Dat mag als het downloaden door de gebruiker zelf gedaan wordt en dit geen commercieel oogmerk dient. De Minister van Justitie heeft daarbij aangegeven dat het zijn voorkeur heeft dat van legale bron wordt gedownload maar dat hij het downloaden van illegaal aanbod niet verbiedt. De wet bepaalt ook dat voor dit privé-gebruik een billijke vergoeding aan de rechthebbenden betaald dient te worden (de thuiskopie heffing). Dat is voor het downloaden van illegaal aanbod niet het geval. Wat betekent dit nu? Kort gezegd betekent dit alles dat aankoopvervangend downloaden van illegaal aanbod niet is toegestaan. Met aankoopvervangend wordt bedoeld dat de gebruiker illegaal aanbod downloadt om zich de kosten van de legale aanschaf te besparen. Valt er verder nog iets over te zeggen? Dit alles is niet van toepassing op computerprogramma's. Daar vallen ook games onder. Die mogen dus niet zonder toestemming van de rechthebbende worden gedownload. Ook niet voor privé-gebruik. Het toestaan van downloaden van illegaal aanbod is naar het zich laat aanzien in strijd met EU-wetgeving. De basis voor de uitzondering op het auteurs- en naburig recht voor het downloaden voor privé-gebruik is in EU regels neergelegd. Daarin is bepaald dat een uitzondering aan de zogeheten 'drie-stappen toets' moet voldoen. Dat wil zeggen dat de uitzondering slechts voor bepaalde gevallen mag gelden en de gerechtvaardigde belangen van de rechthebbende of de normale exploitatie van het werk niet mag schaden. Dat illegaal aanbod op Internet grote schade veroorzaakt moge duidelijk zijn. Daarmee kan ook gesteld worden dat het downloaden van dat illegaal aanbod zowel de belangen van de rechthebbenden als de normale exploitatie schaadt. Het toestaan van kopiëren en downloaden van illegaal aanbod is daardoor omstreden. Dat klemt volgens velen eens temeer nu daar geen billijke vergoeding op mp3-spelers en harddisk recorders tegenover staat. Ondertussen maakt de grote schade die door rechthebbenden wordt geleden ook wel duidelijk dat het gratis downloaden van illegaal aanbod heel vaak gebeurt om het werk niet te hoeven kopen. Dat is dan dus illegaal downloaden. Ook onder de Nederlandse wetgeving. BREIN pleit voor een verbod op downloaden van kennelijk illegaal aanbod. Onderzoek toont aan dat de gemiddelde internetgebruiker het onderscheid tussen legaal en illegaal aanbod goed kan maken. In gevallen dat dit niet duidelijk is, geldt zo een verbod niet. De Minister van Justitie wil geen verbod omdat het moeilijk handhaafbaar is. Dat geldt echter eens te meer voor de huidige regel die verkoopvervangend downloaden van illegaal aanbod verbiedt. Tenslotte Er zijn ook zogenaamde 'open source' bronnen. Daarop bieden rechthebbenden hun werken onder bepaalde condities gratis aan. Creative Commons is zo een bron. Dit is geheel gebaseerd op het auteursrecht. De maker bepaalt onder welke voorwaarden zijn werk wordt openbaar gemaakt en verveelvoudigd. Dat kan bijvoorbeeld gratis zijn voor niet-commercieel gebruik. Dan is er dus toestemming van de rechthebbende.

Politie doet inval bij cd-/dvd-piraat

Gepubliceerd op 26/02/2008 om 15:00 | Link

Gisteren verleende BREIN assistentie bij een Politie-inval in het kader van een onderzoek naar grootschalige piraterij. Er werd een doorzoeking verricht in de woning van een 54-jarige man in Soesterberg. BREIN ontving herhaaldelijk tips over de verdachte, die op grote schaal illegale kopieën van cd's en dvd's met films en muziek zou vervaardigen en verspreiden, waarop aangifte werd gedaan. Tijdens de huiszoeking werden ongeveer 2000 illegale dragers die vermoedelijk als bronkopie dienden en honderden blanco dragers aangetroffen. De verdachte had de beschikking over diverse computers, een professionele copybox met meerdere branders, externe harddisks en printers. Een van de computers werd ten tijde van de inval gebruikt voor het uploaden en downloaden van nieuwe bioscoopfilms via Bittorrent. Alle goederen werden in beslag genomen en de verdachte werd aangehouden. BREIN levert technische expertise ten behoeve van het proces-verbaal.

'Illegaal' downloaden

Gepubliceerd op 25/02/2008 om 15:00 | Link

Dagblad Trouw publiceerde afgelopen zaterdag een artikel naar aanleiding van de recent uitgebrachte Digibewust brochure 'Gezinsboekje bedwing het web'.  Trouw stelt dat 'de voorlichting van Digibewust in strijd is met de wet' en merkt op dat in de folder wordt gesproken over illegaal downloaden, terwijl downloaden in Nederland niet illegaal zou zijn. Dat is kort door de bocht. In het artikel gaat men aan een aantal nuances voorbij. Verkoopvervangend downloaden van muziek en film is namelijk volgens de Nederlandse wet wel degelijk illegaal. Muziek en films mogen alleen van illegale bronnen worden gedownload als dat voor eigen gebruik, op beperkte schaal en zonder commercieel oogmerk gebeurt. Downloaden van games en software is altijd illegaal. Tenzij er toestemming is van de rechthebbenden. Verder laat Trouw achterwege dat bij gebruik van populaire p2p-uitwisseldiensten zoals Bittorrent en eDonkey downloaden in principe gelijk staat aan uploaden. Haal je een muziek- of filmbestand binnen, dan bied je dat automatisch weer aan aan andere gebruikers van die p2p-dienst en dat aanbieden of 'uploaden' is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbenden. Het niet verbieden van downloaden uit illegale bronnen zorgt met andere woorden voor veel verwarring. BREIN pleit er voor dat downloaden van kennelijk illegaal aanbod wordt verboden. Alleen op die manier krijgt legaal online aanbod een eerlijke kans van slagen.

5 illegale Bittorrent sites down na sommatie van BREIN

Gepubliceerd op 21/02/2008 om 15:00 | Link

De afgelopen twee weken gingen weer vijf illegale Bittorrent sites offline na sommatie van BREIN. Het betreft de middelgrote website zerotracker, gericht op een internationaal publiek, en vier kleinere voornamelijk op Nederland gerichte sites. De 5 sites hadden in totaal meer dan 40.000 torrentlinks naar illegale bestanden en ruim 130.000 geregistreerde gebruikers. Naast grotere internationale sites blijft BREIN constant actief om ook de relatief kleinere sites af te sluiten. In totaal zijn tot op heden 224 illegale p2p-websites met ruim 8 miljoen gebruikers en honderdduizenden p2p-links naar illegale bestanden afgesloten. Op illegale p2p-sites wordt structureel gebruik gemaakt van illegaal aanbod van de meest populaire films, muziek en games. In de rechtspraak is bepaald dat dit onrechtmatig is. Dergelijke sites zijn verboden en schadeplichtig. Het is daarbij niet van belang dat de illegale content zelf niet op de site maar bij gebruikers van die site staat opgeslagen. De  gebruikers maken inbreuk op auteursrecht en de site maakt daar structureel gebruik van. BREIN richt zich op het aansprakelijk houden van die sites die als de internetwinkels voor illegale content fungeren. Indien de vrijwel uitsluitend anonieme sites geen gehoor geven aan sommatie van BREIN, dan worden de hosting providers die de sites onderdak bieden verzocht deze af te sluiten en de naam/ en adresgegevens van de sitehouder af te geven. Die wordt dan aangesproken om herhaling te voorkomen en schadevergoeding te vorderen. Het komt voor dat service providers niet over betrouwbare klantgegevens beschikken omdat zij toestaan dat deze zich anoniem of met valse gegevens registeren. In dat geval trekken zij de aansprakelijkheid voor schade uit onrechtmatig handelen door de anonieme illegale sites naar zicht toe. BREIN waarschuwt hosting providers dan ook dat zij de identiteit van hun klanten behoren te verifiëren en geen anonieme betaling moeten toestaan.      

BREIN bepleit proportionele aanpak uploadende eindgebruikers

Gepubliceerd op 13/02/2008 om 15:00 | Link

Wij verwijzen naar een artikel in The Times over voorgestelde wetgeving tegen illegaal downloaden in het Verenigd Koninkrijk. Illegale downloaders krijgen in het voorgestelde systeem eerst een waarschuwing, bij een tweede keer worden ze tijdelijk afgesloten en bij de derde keer definitief. Zij blijven in dat model anoniem voor de benadeelde partij. Er is een beperkte test met dit systeem gedaan die naar verluidt aangaf dat het snel effect sorteerde. Nadat illegale downloaders tijdelijk werden afgesloten werd al snel bekend dat het ernst was. Al snel bleek een waarschuwing voldoende. Tot definitieve afsluiting kwam het bijna niet. Dit is een systeem met betrekking tot Internetgebruikers. In Nederland kan een dergelijk 'graduated response' systeem ook werken voor p2p-gebruikers omdat die ook uploaden. Downloaden van films en muziek is in Nederland toegestaan. Voor computersoftware en games is dit niet het geval. BREIN is voorstander van de toepassing van een dergelijk systeem in Nederland. Toe te passen voor illegaal uploadende Internetgebruikers. BREIN tekent daarbij aan dat dit niet geldt voor `First uploaders´ of excessieve uploaders die als bron voor een site fungeren. Die behoren straf- en/of civielrechtelijk aangepakt te worden, evenals de beheerders van illegale websites of servers. Het antwoord op de massale inbreuken die de laatste jaren door eindgebruikers worden gepleegd moet mede worden gezocht in voorlichting en waarschuwing. Indien zulke gebruikers ondanks waarschuwing volharden in hun inbreuken, dan zouden zij afgesloten kunnen worden net zoals in het Engelse voorstel wordt bepleit. 'Dat kan ook in de vorm van een gedeeltelijke beperking van hun toegang tot het Internet, zoals dat bijvoorbeeld door Internet providers gedaan wordt in geval van wanbetaling. De betreffende Internetgebruiker blijft dan anoniem, dus handhaving en privacy kunnen prima samen gaan', zegt BREIN- Directeur Tim Kuik. 'Het gaat erom dat legaal aanbod op het Internet een kans krijgt te groeien, dat lukt niet als gebruikers massaal illegaal aan de gang kunnen blijven gaan', zegt Kuik. 'Daar is handhaving voor nodig en de hulp van de ISP's is daarbij onontbeerlijk. BREIN doet dat enerzijds door de illegale sites aan te pakken en anderzijds staan wij een proportionele aanpak van inbreukmakende gebruikers voor.'

Politie pakt internethandelaar in illegale games

Gepubliceerd op 07/02/2008 om 15:00 | Link

Gisteren verleende BREIN opnieuw assistentie bij een Politie- onderzoek naar piraterij. In Spijkenisse werd in alle vroegte een inval gedaan in een woning aan de Nieuwstraat waar vermoedelijk een piraat zou wonen die zich op grote schaal bezig hield met het verspreiden van illegaal gekopieerde computergames via zijn website http://ps2xbox.yoll.neten diverse advertentiesites. BREIN had de verdachte eerder gewaarschuwd, maar deze zette zijn illegale handel desondanks door. De woning van de verdachte bleek te koop te staan en werd niet meer bewoond, maar werd wel doorzocht. Er werden circa 3000 illegaal gekopieerde games aangetroffen en inbeslaggenomen. Nader onderzoek leerde dat de bewoner recentelijk was verhuisd naar een adres in Nieuwegein. Ook daar werd een doorzoeking verricht. Dat leverde nog eens 2400 illegaal gekopieerde games, 2 computers met branders, een aantal externe hard disks, een uitgebreide handelsadministratie en een geldbedrag van 775 euro op, naar later bleek de meest recente opbrengst van de illegale handel. Al deze goederen werden in beslag genomen. De verdachte werd ontboden om op het bureau te verschijnen en werd aangehouden. Hij verklaarde al ongeveer 4 jaar met deze handel bezig te zijn. Tegen de 35-jarige man wordt proces-verbaal opgemaakt door Politie Rotterdam-Rijnmond. BREIN levert technische expertise. De maximumstraf voor piraterij is 4 jaar gevangenisstraf en 67.000 euro boete. Eerder deze week verleende BREIN ook al assistentie in een Politie- onderzoek. Toen werd een 35-jarige vrouw uit Geldermalsen aangehouden die handelde in illegaal gekopieerde dvd's met films. In haar woning werden computers, branders en ongeveer 3000 illegale dvd's in beslag genomen.

Politie houdt internethandelaar in illegale dvd's aan

Gepubliceerd op 05/02/2008 om 15:00 | Link

Gisteren verrichtte de politie Gelderland-Zuid een onderzoek in een woning te Geldermalsen, geassisteerd door medewerkers van Stichting BREIN.  BREIN had een dossier ingediend betreffende de  bewoner van het pand, die op grote schaal DVD's zou verkopen. De vrouwelijke verdachte adverteerde op  advertentiensites zoals Martkplaats met de nieuwste bioscoopfilms, die zij zelf op dvd-r brandde. Zij was herhaaldelijk door BREIN gesommeerd, maar zette haar illegale activiteiten desondanks voort.    De 35-jarige bewoonster verrklaarde dat zij inmiddels meer dan 300 vaste klanten had in voornamelijk Nederland, Belgie, Duitsland en Noorwegen.  Zij bleef naar eigen zeggen op Martkplaats adverteren om haar klantenkring nog groter te maken. De vrouw verdiende ongeveer 4000 euro per maand met haar illegale handel en verklaarde soms 100 dvd's op een dag te verkopen.   In de woning werden ongeveer 3000 gekopieerde dvd's aangetroffen die als bronkopie dienden. Dvd-r piraten branden in de regel op bestelling en maken geen voorraden aan. Verder werden twee computers, een professionele copybox, 600 blanco dragers en in totaal 6 dvd-branders aangetroffen. Tot slot werden enkele tientallen pakketten aangetroffen die klaar lagen om te worden verzonden.   Alle goederen werden in beslag genomen en tegen de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt. BREIN levert daartoe expertise. 

Rechter verbiedt eDonkey portal site Shareconnector

Gepubliceerd op 24/01/2008 om 15:00 | Link

De Amsterdamse Voorzieningenrechter bepaalde vandaag dat de website Shareconnector.com onrechtmatig is. De zaak was door BREIN aangespannen tegen de eigenaar die de activiteiten van de site rechtmatig achtte en daarom geen onthoudingsverklaring wilde tekenen. Op de site werden op inhoud en kwaliteit gecontroleerde links naar illegale bestanden op het p2p-netwerk eDonkey aangeboden. De eigenaar is nu door de rechter een verbod opgelegd op verbeurte van een dwangsom.   Shareconnector werd in 2004 gezien als opvolger van de door de Zwitserse justitie afgesloten site Sharereactor, destijds de grootste edonkey portal site ter wereld. Nadat sommaties van BREIN zonder gevolg bleven, werden in december 2004 de servers van Shareconnector door de stafrechtelijke autoriteiten in beslag genomen. De website bleef na de strafrechtelijke actie lange tijd offline maar kwam in december 2006 terug. De beheerder kondigde daarbij aan dat hij zijn activiteiten legaal vond en zich tegen vorderingen van BREIN zou verzetten. In augustus 2007 bepaalde de strafrechter dat de beheerder van een dergelijke site weliswaar medeplichtig kan zijn aan inbreuk maar dat dit in het onderhavige geval onvoldoende bewezen was. Het Openbaar Ministerie heeft beroep aangetekend. BREIN besloot daarop de beheerder ook civielrechtelijk aan te spreken. Na een huisbezoek eind vorig jaar haalde hij zijn site weliswaar  uit de lucht maar weigerde een verklaring te tekenen dat hij niet nog eens opnieuw zou beginnen. De rechter heeft de eigenaar nu een verbod opgelegd.   Het voornaamste argument van de site was dat zij enkel verwijzingen naar content plaatste die zelf niet op de site stond maar bij gebruikers van het edonkey-netwerk. De site vergeleek zichzelf met Google. BREINs argument is dat de site, anders dan Google, de links verifieert en selecteert en dat een steekproef aantoonde dat 95% daarvan toegang gaf tot illegale bestanden. De eigenaar wist dat, maar zei daar niets mee te maken te hebben omdat er geen copyright op links is. Bovendien gaf de eigenaar aan zijn activiteiten slechts als hobby te ontplooien. Het verweer van de site is door de rechter verworpen. Kort gezegd bepaalde de rechter het puur als hobby structureel en systematisch behulpzaam zijn bij het gebruik maken van inbreuken, zonder rekening te houden met de belangen van de rechthebbenden, is in strijd met de zorgvuldigheid die (de eigenaar van de site) in het maatschappelijk verkeer betaamt en dus onrechtmatig jegens de rechthebbenden wier belang BREIN vertegenwoordigt.   Op zich een duidelijk verhaal, zegt BREIN-directeur Tim Kuik. Het is onrechtmatig om met je site systematisch en structureel gebruik te maken van ongeautoriseerde bestanden. Het maakt niet uit of die bestanden elders staan opgeslagen en dat het uitwisselen van die bestanden niet direct via de site verliep maar tussen gebruikers. Als je site structureel middels links of codes naar ongeautoriseerde bestanden verwijst dan is die site verboden.  De rechter oordeelt dat de site op het eDonkey netwerk beschikbare bestanden selecteert en indexeert en deze geselecteerde bestanden toegankelijk maakt. De rechter vindt dat niet zelf openbaarmaking maar faciliteren van openbaarmaking. Zij oordeelt dat faciliteren vervolgens onrechtmatig en wijst het verbod toe. Uit de uitspraak volgt tevens dat de eigenaar van de site aansprakelijk voor de schade is.   De eigenaar kondigt op zijn site aan dat hij in hoger beroep zal gaan omdat de rechter het niet begrepen heeft. Kuik vindt dat prima: Dan zal BREIN het Hof duidelijk maken dat dit niet alleen een onrechtmatige daad is maar ook een eigen inbreukmakende openbaarmaking door de site zelf.

Politie ontmantelt kopieerstudio

Gepubliceerd op 22/01/2008 om 15:00 | Link

Vorige week verleende BREIN assistentie bij de Politie Limburg-Noord. Agenten hadden naar aanleiding van een melding over huiselijk geweld een woning in Roermond betreden. De mannelijke bewoner werd aangehouden en zou even zijn jas pakken om mee naar het bureau te gaan. Hij vluchtte echter een kamer in de woning in en deed de deur daarvan op slot. De agenten forceerden de deur en troffen in de kamer een grote kopieerstudio aan. De 40-jarige man werd aangehouden en verklaarde al 8 jaar illegale dragers te verkopen aan met name vaste klanten. Ook zijn 54-jarige vriendin werd aangehouden. In totaal werden ongeveer 4000 illegale cd's en dvd's met film, muziek en games in beslag genomen. Deze dragers dienden vermoedelijk als bronkopie. Piraten maken in de regel geen voorraden aan, maar branden hun illegale kopieën op bestelling. Veder werden 3 PC's met branders en circa 1000 blanco dragers en handelsadministratie in beslag genomen. BREIN levert expertise ten behoeve van het politie-onderzoek. Tegen de man en vrouw wordt proces-verbaal opgemaakt.

Activiteiten BREIN 2007

Gepubliceerd op 22/01/2008 om 15:00 | Link

BREIN voerde in het afgelopen jaar 2485 onderzoeken uit: 586 met betrekking tot illegale verspreiding van bestanden op Internet en 1246 met betrekking tot aanbod van illegale dragers op internet. Daarnaast 643 zaken betreffende offline aanbod van illegale dragers en 10 met betrekking tot illegale vertoningen van film. Er werden in de acties tegen Internetpiraterij onder meer 96 illegale p2p-sites met meer dan 7 miljoen gebruikers en 2585 http-websites afgesloten. In totaal verleenden die sites illegaal toegang tot enkele miljoenen bestanden van met name recente populaire werken. Ook werden 9930 advertenties voor illegale dragers van veilingsites verwijderd.Aandacht van BREIN voor Internetpiraterij: superhelers Bij velen bestaat de indruk dat BREIN achter consumenten op Internet aanzit. Dat is onjuist. Het gaat BREIN om de zogenaamde superhelers op het Internet. Dat zijn de websites waar internetgebruikers grootschalige toegang krijgen tot ongeautoriseerde content. Ook al staat de content niet op de site zelf, toch zijn dit de winkels waar de consument met één muisklik begint met downloaden van het illegale aanbod. BREIN stelt deze sites verantwoordelijk voor wat er wordt aangeboden. Links naar illegale bestanden moeten geweigerd of verwijderd worden en als er structureel gebruik wordt gemaakt van illegale bestanden dan moet de hele site ontoegankelijk gemaakt worden. Dat is redelijk en daar is BREIN op uit. Omdat dergelijke illegale websites meestal anoniem of onder valse naam opereren, vordert BREIN vaak van de hosting provider dat die de site ontoegankelijk maakt en de identiteit van de beheerder afgeeft zodat herhaling voorkomen kan worden. Omdat het gaat om sites die handel drijven behoort de eigenaar/beheerder zich te identificeren in plaats van zich te verschuilen, vindt BREIN. Dat geldt immers voor winkels die niet op het Internet staan ook.

«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
»