logo

Politie pakt internethandelaar in illegale games

Gepubliceerd op 07/02/2008 om 15:00 | Link

Gisteren verleende BREIN opnieuw assistentie bij een Politie- onderzoek naar piraterij. In Spijkenisse werd in alle vroegte een inval gedaan in een woning aan de Nieuwstraat waar vermoedelijk een piraat zou wonen die zich op grote schaal bezig hield met het verspreiden van illegaal gekopieerde computergames via zijn website http://ps2xbox.yoll.neten diverse advertentiesites. BREIN had de verdachte eerder gewaarschuwd, maar deze zette zijn illegale handel desondanks door. De woning van de verdachte bleek te koop te staan en werd niet meer bewoond, maar werd wel doorzocht. Er werden circa 3000 illegaal gekopieerde games aangetroffen en inbeslaggenomen. Nader onderzoek leerde dat de bewoner recentelijk was verhuisd naar een adres in Nieuwegein. Ook daar werd een doorzoeking verricht. Dat leverde nog eens 2400 illegaal gekopieerde games, 2 computers met branders, een aantal externe hard disks, een uitgebreide handelsadministratie en een geldbedrag van 775 euro op, naar later bleek de meest recente opbrengst van de illegale handel. Al deze goederen werden in beslag genomen. De verdachte werd ontboden om op het bureau te verschijnen en werd aangehouden. Hij verklaarde al ongeveer 4 jaar met deze handel bezig te zijn. Tegen de 35-jarige man wordt proces-verbaal opgemaakt door Politie Rotterdam-Rijnmond. BREIN levert technische expertise. De maximumstraf voor piraterij is 4 jaar gevangenisstraf en 67.000 euro boete. Eerder deze week verleende BREIN ook al assistentie in een Politie- onderzoek. Toen werd een 35-jarige vrouw uit Geldermalsen aangehouden die handelde in illegaal gekopieerde dvd's met films.†In haar woning†werden computers, branders en ongeveer 3000 illegale dvd's in beslag genomen.

Politie houdt internethandelaar in illegale dvd's aan

Gepubliceerd op 05/02/2008 om 15:00 | Link

Gisteren verrichtte de politie Gelderland-Zuid een onderzoek in een woning te Geldermalsen, geassisteerd door medewerkers van Stichting BREIN.† BREIN had een dossier ingediend betreffende de† bewoner van het pand, die op grote schaal DVD's zou verkopen. De vrouwelijke verdachte adverteerde op† advertentiensites zoals Martkplaats met de nieuwste bioscoopfilms, die zij zelf op dvd-r brandde. Zij was herhaaldelijk door BREIN gesommeerd, maar zette haar illegale activiteiten desondanks voort.† † De 35-jarige bewoonster verrklaarde dat zij inmiddels meer dan 300 vaste klanten had in voornamelijk Nederland, Belgie, Duitsland en Noorwegen.† Zij bleef naar eigen zeggen op Martkplaats adverteren om haar klantenkring nog groter te maken. De vrouw verdiende ongeveer 4000 euro per maand met haar illegale handel en verklaarde soms 100 dvd's op een dag te verkopen. † In de woning werden ongeveer 3000 gekopieerde dvd's aangetroffen die als bronkopie dienden. Dvd-r piraten branden in de regel op bestelling en maken geen voorraden aan. Verder werden twee computers, een professionele copybox, 600 blanco dragers en in totaal 6 dvd-branders aangetroffen. Tot slot werden enkele tientallen pakketten aangetroffen die klaar lagen om te worden verzonden. † Alle goederen werden in beslag genomen en tegen de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt. BREIN levert daartoe expertise.†

Rechter verbiedt eDonkey portal site Shareconnector

Gepubliceerd op 24/01/2008 om 15:00 | Link

De Amsterdamse Voorzieningenrechter bepaalde vandaag dat de website Shareconnector.com onrechtmatig is. De zaak was door BREIN aangespannen tegen de eigenaar die de activiteiten van de site rechtmatig achtte en daarom geen onthoudingsverklaring wilde tekenen. Op de site werden op inhoud en kwaliteit gecontroleerde links naar illegale bestanden op het p2p-netwerk eDonkey aangeboden. De eigenaar is nu door de rechter een verbod opgelegd op verbeurte van een dwangsom. † Shareconnector werd in 2004 gezien als opvolger van de door de Zwitserse justitie afgesloten site Sharereactor, destijds de grootste edonkey portal site ter wereld. Nadat sommaties van BREIN zonder gevolg bleven, werden in december 2004 de servers van Shareconnector door de stafrechtelijke autoriteiten in beslag genomen. De website bleef na de strafrechtelijke actie lange tijd offline maar kwam in december 2006 terug. De beheerder kondigde daarbij aan dat hij zijn activiteiten legaal vond en zich tegen vorderingen van BREIN zou verzetten. In augustus 2007 bepaalde de strafrechter dat de beheerder van een dergelijke site weliswaar medeplichtig kan zijn aan inbreuk maar dat dit in het onderhavige geval onvoldoende bewezen was. Het Openbaar Ministerie heeft beroep aangetekend. BREIN besloot daarop de beheerder ook civielrechtelijk aan te spreken. Na een huisbezoek eind vorig jaar haalde hij zijn site weliswaar† uit de lucht maar weigerde een verklaring te tekenen dat hij niet nog eens opnieuw zou beginnen. De rechter heeft de eigenaar nu een verbod opgelegd. † Het voornaamste argument van de site was dat zij enkel verwijzingen naar content plaatste die zelf niet op de site stond maar bij gebruikers van het edonkey-netwerk. De site vergeleek zichzelf met Google. BREINs argument is dat de site, anders dan Google, de links verifieert en selecteert en dat een steekproef aantoonde dat 95% daarvan toegang gaf tot illegale bestanden. De eigenaar wist dat, maar zei daar niets mee te maken te hebben omdat er geen copyright op links is. Bovendien gaf de eigenaar aan zijn activiteiten slechts als hobby te ontplooien. Het verweer van de site is door de rechter verworpen. Kort gezegd bepaalde de rechter het puur als hobby structureel en systematisch behulpzaam zijn bij het gebruik maken van inbreuken, zonder rekening te houden met de belangen van de rechthebbenden, is in strijd met de zorgvuldigheid die (de eigenaar van de site) in het maatschappelijk verkeer betaamt en dus onrechtmatig jegens de rechthebbenden wier belang BREIN vertegenwoordigt. † Op zich een duidelijk verhaal, zegt BREIN-directeur Tim Kuik. Het is onrechtmatig om met je site systematisch en structureel gebruik te maken van ongeautoriseerde bestanden. Het maakt niet uit of die bestanden elders staan opgeslagen en dat het uitwisselen van die bestanden niet direct via de site verliep maar tussen gebruikers. Als je site structureel middels links of codes naar ongeautoriseerde bestanden verwijst dan is die site verboden.† De rechter oordeelt dat de site op het eDonkey netwerk beschikbare bestanden selecteert en indexeert en deze geselecteerde bestanden toegankelijk maakt. De rechter vindt dat niet zelf openbaarmaking maar faciliteren van openbaarmaking. Zij oordeelt dat faciliteren vervolgens onrechtmatig en wijst het verbod toe. Uit de uitspraak volgt tevens dat de eigenaar van de site aansprakelijk voor de schade is. † De eigenaar kondigt op zijn site aan dat hij in hoger beroep zal gaan omdat de rechter het niet begrepen heeft. Kuik vindt dat prima: Dan zal BREIN het Hof duidelijk maken dat dit niet alleen een onrechtmatige daad is maar ook een eigen inbreukmakende openbaarmaking door de site zelf.

Politie ontmantelt kopieerstudio

Gepubliceerd op 22/01/2008 om 15:00 | Link

Vorige week verleende BREIN assistentie bij de Politie Limburg-Noord. Agenten hadden naar aanleiding van een melding over huiselijk geweld een woning in Roermond betreden. De mannelijke bewoner werd aangehouden en zou even zijn jas pakken om mee naar het bureau te gaan. Hij vluchtte echter een kamer in de woning in en deed de deur daarvan op slot. De agenten forceerden de deur en troffen in de kamer een grote kopieerstudio aan. De 40-jarige man werd aangehouden en verklaarde al 8 jaar illegale dragers te verkopen aan met name vaste klanten. Ook zijn 54-jarige vriendin werd aangehouden. In totaal werden ongeveer 4000 illegale cd's en dvd's met film, muziek en games in beslag genomen. Deze dragers dienden vermoedelijk als bronkopie. Piraten maken in de regel geen voorraden aan, maar branden hun illegale kopieŽn op bestelling. Veder werden 3 PC's met branders en circa 1000 blanco dragers en handelsadministratie in beslag genomen. BREIN levert expertise ten behoeve van het politie-onderzoek. Tegen de man en vrouw wordt proces-verbaal opgemaakt.

Activiteiten BREIN 2007

Gepubliceerd op 22/01/2008 om 15:00 | Link

BREIN voerde in het afgelopen jaar 2485 onderzoeken uit: 586 met betrekking tot illegale verspreiding van bestanden op Internet en 1246 met betrekking tot aanbod van illegale dragers op internet. Daarnaast 643 zaken betreffende offline aanbod van illegale dragers en 10 met betrekking tot illegale vertoningen van film. Er werden in de acties tegen Internetpiraterij onder meer 96 illegale p2p-sites met meer dan 7 miljoen gebruikers en 2585 http-websites afgesloten. In totaal verleenden die sites illegaal toegang tot enkele miljoenen bestanden van met name recente populaire werken. Ook werden 9930 advertenties voor illegale dragers van veilingsites verwijderd.Aandacht van BREIN voor Internetpiraterij: superhelers Bij velen bestaat de indruk dat BREIN achter consumenten op Internet aanzit. Dat is onjuist. Het gaat BREIN om de zogenaamde superhelers op het Internet. Dat zijn de websites waar internetgebruikers grootschalige toegang krijgen tot ongeautoriseerde content. Ook al staat de content niet op de site zelf, toch zijn dit de winkels waar de consument met ťťn muisklik begint met downloaden van het illegale aanbod. BREIN stelt deze sites verantwoordelijk voor wat er wordt aangeboden. Links naar illegale bestanden moeten geweigerd of verwijderd worden en als er structureel gebruik wordt gemaakt van illegale bestanden dan moet de hele site ontoegankelijk gemaakt worden. Dat is redelijk en daar is BREIN op uit. Omdat dergelijke illegale websites meestal anoniem of onder valse naam opereren, vordert BREIN vaak van de hosting provider dat die de site ontoegankelijk maakt en de identiteit van de beheerder afgeeft zodat herhaling voorkomen kan worden. Omdat het gaat om sites die handel drijven behoort de eigenaar/beheerder zich te identificeren in plaats van zich te verschuilen, vindt BREIN. Dat geldt immers voor winkels die niet op het Internet staan ook.

5 illegale p2p-sites offline na sommatie BREIN

Gepubliceerd op 31/12/2007 om 15:00 | Link

In de laatste dagen van 2007 haalde BREIN opnieuw diverse illegale Bittorrent sites offline na sommatie aan de sitehouders en/of hun providers. 5 websites, waaronder fear-torrents.org, magic-tracker.org en retegoed.org werden afgesloten. De sites waren samen goed voor zo'n 1600 torrentlinks naar illegale bestanden en ruim 13.000 geregistreerde gebruikers. In totaal werden tot op heden 211 illegale p2p-websites met ruim 8 miljoen geregistreerde gebruikers en honderdduizenden links naar illegale bestanden afgesloten. Op illegale p2p-sites wordt structureel gebruik gemaakt van illegaal aanbod van de meest populaire films, muziek en games. In de rechtspraak is bepaald dat dit onrechtmatig is. Zulke sites zijn volgens de rechter verboden en schadeplichtig. Het is daarbij niet van belang dat de illegale content zelf niet op de site maar bij gebruikers van die site staat opgeslagen. De gebruikers maken inbreuk op auteursrecht en de site maakt daar structureel gebruik van. Indien de vrijwel uitsluitend anonieme sites geen gehoor geven aan sommatie van BREIN, dan worden de hosting providers die de sites onderdak bieden verzocht deze af te sluiten en de naam/ en adresgegevens van de sitehouder af te geven. Die wordt dan aangesproken om herhaling te voorkomen en schadevergoeding te vorderen. Het komt voor dat zij niet over betrouwbare klantgegevens beschikken omdat zij toestaan dat deze zich anoniem of met valse gegevens registeren. In dat geval trekken zij de aansprakelijkheid voor schade uit onrechtmatig handelen door de anonieme illegale sites naar zicht toe. BREIN waarschuwt hosting providers dan ook dat zij de identiteit van hun klanten behoren te verifiŽren en geen anonieme betaling behoren toe te staan.

Kabinet: meer aandacht voor bestrijding digitale piraterij

Gepubliceerd op 21/12/2007 om 15:00 | Link

Het kabinet wil georganiseerde piraterij op het internet aan de bron aanpakken door de aanbieding van illegaal materiaal beter te bestrijden. Zie http://www.minjus.nl/actueel/persberichten/archief-2007/meer-aandacht-voor-bestrijding-digitale-piraterij.aspx Het kabinet wil georganiseerde piraterij op het internet aan de bron aanpakken door de aanbieding van illegaal materiaal beter te bestrijden. De handhaving is kansrijk als deze zich richt op degene die grootschalig illegaal uploadt en daarmee beschermd werk in strijd met het auteursrecht aanbiedt. Dit staat onder meer in een beleidsbrief over het auteursrecht die de ministers Hirsch Ballin (Justitie), Van der Hoeven (Economische Zaken) en Plasterk (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) gisteren naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Georganiseerde digitale piraterij doet zich vooral voor in de vorm van nagemaakte merkartikelen en als ongeautoriseerde verspreiding van films, games of muziek via internet. Auteursrechthebbenden lopen zo inkomsten mis. Daarom krijgt de bestrijding van piraterij in deze kabinetsperiode prioriteit. Maatregelen om deze criminaliteit harder aan te pakken, worden bekendgemaakt in een reeds toegezegde brief aan de Tweede Kamer over rechtshandhaving op internet die in de eerste helft van 2008 verschijnt. Zie http://www.minjus.nl/images/20071220_5520988%20procent20Auteursrechtbeleidsbrief_tcm34-95934.pdf Het initiatief is vooral gericht op degenen die bijvoorbeeld muziek-, film en gamesbestanden op het internet zetten, het zogeheten uploaden. Het zonder toestemming van rechthebbenden downloaden van muziek en films voor eigen gebruik is in Nederland niet verboden. Het downloaden van games en computerbestanden is overigens wel verboden. Hoe het kabinet de piraterij gaat aanpakken, wordt in een volgende brief nader uiteengezet die de Kamer de eerste helft van volgend jaar krijgt. Een verbod op zonder toestemming downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal ligt volgens de brief 'niet voor de hand'. Piraterijbestrijder stichting BREIN blijft voorstander van een verbod op downloaden van kennelijk illegaal aanbod. 'Als je diefstal verbiedt, moet je ook heling verbieden anders creŽer je een markt voor gestolen goederen. Het Internet is daar een duidelijk voorbeeld van', zegt BREIN directeur Tim Kuik. Overigens richt BREIN zich in de praktijk uitsluitend op de aanpak van piraterij bij de bron. 'Dat is het meest effectief', zegt Kuik. 'Het gaat ons vooral om de superhelers op het Internet. Dat zijn de websites die internetgebruikers grootschalig toegang verschaffen tot ongeautoriseerde films, muziek, games, boeken en andere software.' BREIN sloot inmiddels meer dan 200 sites af die samen meer dan 8 miljoen gebruikers bedienden. Daarnaast richt BREIN zich op zogeheten 'first uploaders', dat wil zeggen gebruikers die als eerste een bestand illegaal op het Internet zetten, en op grootschalige uploaders. 'De toezegging van het kabinet dat het meer aandacht gaat besteden aan de aanpak van piraterij bij de bron stemt ons hoopvol. Het is essentieel dat er meer strafrechtelijke aanpak komt van sites die systematisch en structureel gebruik maken van illegale content', aldus Kuik.

Markcontroles werpen vruchten af

Gepubliceerd op 17/12/2007 om 15:00 | Link

Afgelopen zaterdag verrichtte BREIN een controle op een snuffelmarkt in de Groenoordhallen te Leiden. Ter plaatste werd geen aanbod van illegale dragers geconstateerd. BREIN controleert wekelijks op markten en beurzen, zowel op basis van risico-analyse als naar aanleiding van meldingen over vermoedelijk illegaal aanbod. In de cadeauperiode rond Sinterklaas en Kerstmis worden de controles geÔntensiveerd. † Piraterij op markten is in Nederland laag, zeker in vergelijking met veel omringende landen. Als aanbod wordt geconstateerd gaat het meestal om kleine aantallen. BREIN Directeur Tim Kuik: 'Onze intensieve controles op markten en beurzen in de afgelopen jaren werpen hun vruchten af. Het aanbod van illegale cd's en dvd's is er drastisch afgenomen en ook recidive komt nauwelijks voor.'

Geldboetes en taakstraffen voor Bollywood-piraterij

Gepubliceerd op 11/12/2007 om 15:00 | Link

Vorige week deed de Rotterdamse rechtbank uitspraak in een strafzaak tegen 17 personen die werden verdacht van het verhandelen van illegale cd's en dvd's via 14 Rotterdamse winkels. De strafrechter veroordeelde drie verdachten, die naast het verkopen in een videotheek ook illegale dvd's invoerden en distribueerden, tot het betalen van een boete van 15.000, een werkstraf van 100 tot 200 uur en 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Een verdachte werd vrijgesproken en alle overige verdachten kregen boetes van 1.500 tot 5.000, afhankelijk van het aantal in beslag genomen goederen. 140.000 in beslag genomen cd's en dvd's worden vernietigd. Na signalen dat bij zogenaamde Bollywood- videotheken in Rotterdam op grote schaal gepirateerde films aangeboden zouden worden, besloten de strafrechtelijke autoriteiten in 2005 tot actie over te gaan. Toen vonden in Rotterdam 14 invallen tegelijkertijd plaats. waarbij in totaal ruim 140.000 illegaal gekopieerde dvd's en cd's in beslag werden genomen. Het ging hierbij voornamelijk om illegale kopieŽn van Indiase Bollywood- films en muziek-cd's, maar ook om westers repertoire. Het merendeel van het illegale product was afkomstig uit Pakistan, een van de belangrijkste bronnen van illegale kopieŽn van Indiaas muziek- en filmrepertoire.

Politie ontmantelt kopieerstudio

Gepubliceerd op 10/12/2007 om 15:00 | Link

Vorige week verleende BREIN assistentie bij de Politie Brabant Zuid-Oost. Agenten hadden tijdens een inval in een woning in Nuenen een kopieerstudio ontdekt. De politie ging de woning binnen omdat er een hennepkwekerij zou zijn. Op zolder werd een zak met gedroogde henneptoppen gevonden. De politie vond verder verschillende aanwijzingen die duiden op de verspreiding van illegale dragers. Er werden ruim 3200 gekopieerde cd's en dvd's en enkele honderden blanco dragers† en verpakkingsmateriaal in beslag genomen. Daarbij waren ook recente bioscoopfilms zoals American Gangster, Wild Hogs en Death Proof. Ook werden drie computers met in totaal vier branders en twee professionele printers in beslag genomen. Tegen de 37-jarige bewoner wordt proces-verbaal opgemaakt. BREIN levert technische expertise.

«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
»