logo

Piraat moet 1,5 miljoen euro aan de Nederlandse Staat betalen

Gepubliceerd op 19/06/2007 om 15:00 | Link

De rechtbank in Utrecht heeft uitspraak gedaan in de ontnemingszaak tegen piraat B.G., alias 'De Oorbel'. De rechtbank oordeelde dat G. door middel van het plegen van opzettelijke beroeps- of bedrijfsmatige piraterij aanzienlijk wederrechtelijk verkregen voordeel heeft behaald en legde hem de verplichting op dit aan de Staat te betalen. Van veroordeelde zal ruim 1,5 miljoen euro worden ontnomen. † G. stond samen met de inmiddels overleden mededader M.S. alias 'Idi' aan het hoofd van de organisatie die periodiek de zogenaamde Crazybytes, Twilight en Moviebox cd's en dvd's uitbracht. Dat zijn illegale verzamelingen van de meest populaire muziek, films en software. Die werden sinds eind jaren 90 in grote oplages geperst en verkocht voor prijzen van ongeveer 20 tot 40 euro. Oorbel, Idi en een derde dader werden in 2003 door de Utrechtse rechtbank al veroordeeld tot gevangenisstraffen van 5 jaar inzake geweldsdelicten. Die veroordeling kwam in hoger beroep nadat zij in eerste instantie tot 4,5 jaar waren veroordeeld. De mannen hadden handlangers 'Flappie' en een vriendje ontvoerd, mishandeld en afgeperst omdat die hadden geprobeerd buiten de organisatie om zelf cd's en dvd's op de markt te brengen. † Daarnaast werden de piraten veroordeeld tot gevangenisstraffen en geldboetes voor overtreding van de Auteurswet, waarbij ze het laten persen, invoeren, verveelvoudigen en ter verspreiding aanbieden van illegale cd's en dvd's als beroep of bedrijf uitoefenden. Het ging in totaal om ruim 400.000 cd's en dvd's. De rechtbank oordeelde destijds 'dat de openbare orde hierdoor ernstig geschaad is' en omschreef het bedrijfsmatige karakter en de omvangrijke schaal van het productieproces, de onderlinge taakverdeling en de organisatiegraad als zorgelijk. Het gewelddadige en bedreigende karakter binnen een atmosfeer van angst zorgde er volgens de rechtbank voor dat de criminele organisatie jaren kon voortbestaan. † Ook zes medeverdachten, waaronder drie studenten die de bronkopieŽn voor de cd's en dvd's maakten en programmeerden, werden in 2003 veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen, werkstraffen en geldboetes. De zes mannen werden eveneens veroordeeld voor deelneming aan een criminele organisatie en overtreding van de Auteurswet. Tenslotte zijn tegen de drie studenten ontnemingsvorderingen toegewezen van 10.000 euro. Zij kregen een maandelijkse betaling van de organisatie voor hun diensten, die onder meer inhielden dat zij de gewenste muziek, films en software van het internet haalden met behulp van het snelle universiteitsnetwerk.††

Politie Haaglanden en BREIN samen actief tegen piraterij

Gepubliceerd op 14/06/2007 om 15:00 | Link

Politie Haaglanden heeft in† samenwerking met BREIN twee† onderzoeken ingesteld naar de handel in illegale cd's en dvd's. Dinsdag 11 juni werd een onderzoek ingesteld in de woning van een 26-jarige inwoner van Delft die via advertentiesites zoals marktplaats illegale dvd-boxen met complete seizoenen van populaire televisieseries (Friends, Discovery, Star Trek en Buffy the Vampire Slayer ) en films verkocht. In de woning werd een klein aantal illegale dragers en een computer met handels- administratie aangetroffen. De verdachte verklaarde de boxen in China te bestellen en deze vervolgens door te verkopen aan Nederlandse afnemers. Hij verklaarde de afgelopen maanden ongeveer 200 bestellingen te hebben geleverd. BREIN schat dat daarmee ongeveer 10.000,- winst is behaald. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt. Op dezelfde dag werd een onderzoek in de woning van een 32-jarige Delftenaar uitgevoerd die werd verdacht van het laten persen van 1500 illegale verzamel-cd's met populair repertoire. Omdat de verdachte niet aanwezig was werd hij donderdag 14 juni op het politiebureau ontboden, waar hij met een 29-jarige Rotterdammer verscheen. Een van de verdachten verklaarde dat hij de cd's had laten vervaardigen en had verspreid via een website en onder een aantal winkels in Den Haag en Rotterdam. De andere verdachte fungeerde als tussenpersoon.† Ook tegen deze verdachten wordt proces-verbaal opgemaakt. BREIN levert in beide gevallen expertise en vordert van de verdachten een onthoudingsverklaring.

BREIN ontvangt MPA's APO Award voor prestaties in 2006-2007

Gepubliceerd op 11/06/2007 om 15:00 | Link

BREIN heeft van de Motion Picture Association,† de brancheorganisatie van Hollywood filmstudio's, de EMEA anti-piracy award gewonnen voor de prestaties over de afgelopen anderhalf jaar. De award werd afgelopen vrijdag uitgereikt tijdens MPA's jaarlijkse anti-piracy congres dat deze keer in Moskou plaatsvond. Onder ingewijden staat de prijs bekend als anti-piracy 'Oscar', maar officieel mag die benaming niet gebruikt worden. Er komen rond de 30 anti-piracy programma's uit Europa, Midden-Oosten en Afrika voor de award in aanmerking. BREIN kreeg de prijs voor haar civiele handhaving op met name Internetgebied. Deze had afgelopen jaar vonnissen tot gevolg waarin werd bepaald dat ISP's naam en adres gegevens van inbreukmakers af behoren te geven en illegale sites ontoegankelijk dienen te maken. Xs4all en KPN introduceerden klachtenprocedures naar aanleiding van de rechtspraak.† BREIN nam vorig jaar 12.000 keer succesvol actie tegen piraterij en zorgde ervoor dat tot op heden 150 illegale p2p-sites met vele tienduizenden illegale bestanden werden afgesloten. Er werden verder 1.900 acties tegen aanbod van illegale dragers via Internet en 410 onderzoeken naar traditionele verspreiding van illegale dragers succesvol afgerond. Tot slot werden in 2006 72 zaken samen met de strafrechtelijke autoriteiten behandeld of werd expertise bij strafrechtelijke onderzoeken naar piraterij geleverd. De strafrechtelijke handhaving in Nederland tegen piraterij richt zich met name op de handel in illegale cd's en dvd's. Er is echter dringend behoefte aan meer strafrechtelijke handhaving tegen piraterij op Internet. Die groeit nog altijd en Nederland wordt inmiddels internationaal gezien als vrijhaven voor illegale sites. BREIN doet daar civiel van alles tegen, maar pleit voor meer strafrechtelijk ingrijpen tegen de excessen. 'De autoriteiten hebben wel expertise maar een groot capaciteitsgebrek op IE en IT gebied. Actie gebeurt maar mondjesmaat en veel te traag',† zegt BREIN directeur Tim Kuik.

OECD roept overheden op om bestrijding van namaak en piraterij te intensiveren

Gepubliceerd op 05/06/2007 om 15:00 | Link

Naar aanleiding van het deze week door de OECD gepubliceerde rapport 'The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy' roept deze organisatie overheden op om intensiever te gaan handhaven tegen de handel in nagemaakte en piraterijgoederen, nauwer samen te werken met het bedrijfsleven, de wetgeving aan te scherpen en consumenten voor te lichten over de negatieve gevolgen van namaak en piraterij. Op basis van gegevens over inbeslaggenomen goederen door Douanediensten wereldwijd schat de OECD de waarde van de internationale handel in namaak en piraterij op 200 miljard dollar in 2005. Zou de waarde van de handel binnen de landsgrenzen worden meegenomen dan zou dit bedrag nog enkele honderden miljoenen hoger liggen.† BREIN schat de waarde van de handel illegale cd's en dvd's in Nederland op 130 miljoen euro in 2006. Er werden naar schatting 27 miljoen illegale dragers met muziek, film en interactieve software verhandeld. Daarmee is 1 op de 3 beeld- en geluidsdragers in Nederland illegaal. Met name de handel in gekopieerde dvd's met veelal recente bioscoopfilms is de afgelopen jaren fors gestegen. De handel in illegaal gekopieerde muziek-cd's en interactieve software is nagenoeg gelijk gebleven, maar nog altijd goed voor jaarlijks respectievelijk 10 en 3 miljoen stuks. In Nederland wordt vooral door individuen of kleine dadergroepen gehandeld in illegale schijfjes. Betrokkenheid van georganiseerde criminaliteit is met 80% afgenomen sinds eind jaren negentig, maar blijft een probleem. Er is nog altijd een aantal dadergroepen actief die professioneel geproduceerd illegaal product op de markt brengt. In het OECD onderzoek is piraterij van digitale bestanden op het Internet buiten beschouwing gelaten. De waarde daarvan bedroeg in Nederland in 2006 ruim 160 miljoen euro. 55% van de schade in Nederland wordt veroorzaakt door internetpiraterij, 45% door de handel in illegale schijfjes. BREIN verwacht dat deze verdeling de komende jaren verder door zal slaan naar internetpiraterij. De breedbandpenetratie is nog altijd groeiende en netwerken worden sneller, waardoor het voor de consument steeds aantrekkelijker wordt de illegale content zelf van het Internet te halen in plaats van een illegaal schijfje te branden of kopen. Internetpiraterij neemt dan ook hand over hand toe. Er is in Nederland dringende behoefte aan meer strafrechtelijke handhaving tegen piraterij op Internet. BREIN directeur Tim Kuik: 'Nederland wordt ondertussen internationaal gezien als vrijhaven voor illegale websites en daar moet een einde aan komen. Wij doen daar civiel van alles aan. BREIN sloot al 151 p2p-illegale sites, maar de overheid moet ons helpen door meer strafrechtelijk te handhaven tegen excessieve gevallen. Piraterij schaadt creativiteit en werkgelegenheid en willen we ons profileren als innoverend land, dan moeten de parasieten worden aangepakt.' †

Politie treft kopieerstudio met 2500 gekopieerde DVD's en gestolen goederen aan bij heler

Gepubliceerd op 22/05/2007 om 15:00 | Link

De recherche van het politiedistrict Tilburg heeft gistermorgen in een woning in de wijk Fatima een groot aantal vermoedelijk van diefstal afkomstige goederen in beslag genomen. Het gaat onder meer om laptops, telefoons, printers, en kleding. Ook stuitte de politie tijdens de doorzoeking op circa 2500 gekopieerde DVD's en drie professionele copyboxes waarmee meerdere dvd's tegelijkertijd kunnen worden gekopieerd. Omdat het vermoeden ontstond dat de man ook hierin handelde werd de assistentie van Stichting BREIN ingeroepen. De verdachte, een 46-jarige Tilburger, is in verzekering gesteld. † Het woninginbrakenteam van het politiedistrict Tilburg kwam de verdachte door tips op het spoor. De politie vermoedt dat de man handelde in van diefstal afkomstige goederen. Daarnaast hield de man zich kennelijk bezig met het bedrijfsmatig kopiŽren van recente (speel)films die door hem op bestelling konden worden geleverd. Zo werden de films Spiderman 3 en Next aangetroffen, die beiden nog in de bioscoop draaien. † BREIN leverde ter plaatste assistentie tijdens het doorzoeken van de woning en verzorgt technische expertise ten behoeve van het proces-verbaal.

Schone markten in Amsterdam, Amstelveen en den Bosch

Gepubliceerd op 15/05/2007 om 15:00 | Link

Afgelopen donderdag, vrijdag en zaterdag nam BREIN deel aan integrale controles in samenwerking met de Belastingdienst, Politie, Arbeidsinspectie, FIOD-ECD en Stichting Namaakbestrijding. Er werd gecontroleerd op markten en beurzen in Amsterdam, Amstelveen en Den Bosch. Op geen van de drie markten werden illegale dragers aangetroffen. BREIN voert wekelijks meerdere controles uit op markten en beurzen in het land. Het aanbod van illegale kopieŽn is in Nederland relatief laag. Via het structureel uitvoeren van deze controles en het nemen van civielrechtelijke actie tegen aanbieders van illegale waren, beoogt BREIN dit zo te houden.

Ook betrokkenheid rechts-extremist bij Nederlandse torrentsite

Gepubliceerd op 07/05/2007 om 15:00 | Link

Het Duitse tijdschrift Der Spiegel schrijft dat de Zweedse website 'The Pirate Bay' gefinancierd is door de Zweedse rechts-extremist Carl LundstrŲm. The Pirate Bay staat bekend als een van de grootste illegale Bittorrent-websites ter wereld. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek tegen de site en diens eigenaren. Eind maart was op de Zweedse tv-zender TV8 al te zien dat Tobias Andersson van The Pirate Bay bevestigt dat de site niet gestart had kunnen worden zonder de financiŽle steun van LundstrŲm. Of de rechts-extremist nog steeds financieel bij de site is betrokken blijft zonder commentaar. Na de inval door de Zweedse justitie zocht The Pirate Bay elders onderdak; dat lukte deels in Nederland. Betrokkenheid van rechts-extremisten bij illegale bittorrentsites speelt niet alleen in Zweden. Piraterijbestrijder BREIN ontdekte in een recent onderzoek naar de illegale Nederlandse bittorrentsite 'Dsb-tracker' dat een van de beheerders van die site betrokken is bij de extreem-rechtse organisatie de Nationale Alliantie. Dsb-tracker is inmiddels gestaakt na sommaties aan de sitehouder en diens hosting provider. BREIN heeft nog een nader te bepalen schadevordering uitstaan. 'Dit soort sites nemen willens en wetens deel aan massale inbreuk, dat is onrechtmatig en zelfs een strafbaar feit. Het is niet verwonderlijk dat dit louche types aantrekt', zegt BREIN directeur Tim Kuik.

OM claimt 1,7 miljoen euro van piraat

Gepubliceerd op 27/04/2007 om 15:00 | Link

Het Openbaar Ministerie heeft een ontnemingsvordering van 1,7 miljoen euro ingesteld tegen piraat B.G. alias 'De oorbel' uit Soest. Samen met de inmiddels overleden mededader M.S. alias 'Idi' stond hij aan het hoofd van de organisatie die periodiek de zogenaamde Crazybytes, Twilight en Moviebox cd's en dvd's uitbracht. Dat zijn illegale verzamelingen van de meest populaire muziek, films en software. Die werden in grote oplages geperst en verkocht voor prijzen van ongeveer 20 tot 40 euro. Oorbel, Idi en een derde dader werden in 2003 door de Utrechtse rechtbank al veroordeeld tot gevangenisstraffen van 5 jaar inzake geweldsdelicten. Die veroordeling kwam in hoger beroep nadat zij in eerste instantie tot 4,5 jaar waren veroordeeld. De mannen hadden handlangers 'Flappie' en een vriendje ontvoerd, mishandeld en afgeperst omdat die hadden geprobeerd buiten de organisatie om zelf cd's en dvd's op de markt te brengen. Daarnaast werden de piraten veroordeeld tot gevangenisstraffen en geldboetes voor overtreding van de Auteurswet, waarbij ze het laten persen, invoeren, verveelvoudigen en ter verspreiding aanbieden van illegale cd's en dvd's als beroep of bedrijf uitoefenden. Het ging in totaal om ruim 400.000 cd's en dvd's. De rechtbank oordeelde destijds 'dat de openbare orde hierdoor ernstig geschaad is' en omschreef het bedrijfsmatige karakter en de omvangrijke schaal van het productieproces, de onderlinge taakverdeling en de organisatiegraad als zorgelijk. Het gewelddadige en bedreigende karakter binnen een atmosfeer van angst zorgde er volgens de rechtbank voor dat de criminele organisatie jaren kon voortbestaan. Ook zes medeverdachten, waaronder drie studenten die de bronkopieŽn voor de cd's en dvd's maakten en programmeerden, werden in 2003 veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen, werkstraffen en geldboetes. De zes mannen werden eveneens veroordeeld voor deelneming aan een criminele organisatie en overtreding van de Auteurswet. Tenslotte zijn tegen de drie studenten ontnemingsvorderingen toegewezen van 10.000 euro. Zij kregen een maandelijkse betaling van de organisatie voor hun diensten, die onder meer inhielden dat zij de gewenste muziek, films en software van het internet haalden met behulp van het snelle universiteitsnetwerk. Over 7 weken doet de rechter uitspraak over de ontnemingsvordering tegen G.

Lijfsdwang of dwangsom voor handel in illegale kopieŽn

Gepubliceerd op 26/04/2007 om 15:00 | Link

Gisteren deed de Amsterdamse rechter uitspraak in een door stichting BREIN aangespannen rechtszaak tegen de markthandelaar Manuel P. P. was al drie keer betrapt op het handelen in illegale cd's en dvd's met muziek, films en videogames en had daardoor een fors bedrag aan boetes verbeurd. De rechter wees vonnis in comparitie tussen partijen. P. heeft een verbod opgelegd gekregen op straffe van lijfsdwang of dwangsom, naar keuze van BREIN. Ook moet P. 8.000 euro kosten aan BREIN betalen. 'In de praktijk betekent de uitspraak dat als P. opnieuw de fout ingaat hij of een boete aan BREIN moet betalen of de cel in moet', zegt Tim Kuik, directeur van BREIN. 'Dit is een belangrijk vonnis voor BREIN. Het is niet voor het eerst dat lijfsdwang is toegewezen maar dat was in kort geding en dit was een bodemprocedure. Gewoonlijk verbeuren recidiverende piraten een boete van 500 euro per illegale drager. Die moeten ze aan BREIN betalen. Het komt voor dat piraten zo een boete niet kunnen betalen. In dat geval is celstraf een betere prikkel om te stoppen met piraterij. Dit is duidelijk het geval met P. Het bijzondere is dat het hier een civiele procedure tussen partijen betreft en geen strafzaak. BREIN kan er straks voor kiezen om P. ťťn dag voor elke 10 illegale cd's of dvd's te laten zitten in plaats van de dwangsom te innen.' De 45-jarige P. werd de afgelopen jaren drie keer door BREIN betrapt op het verkopen van illegaal gekopieerde cd's en dvd's op markten en braderieŽn. In mei 2005 werden onder hem 110 illegale dragers ingenomen op een markt in Andijk. Twee weken later werd de man op een markt in Hoorn opnieuw aangetroffen met 100 illegaal gekopieerde cd's en dvd's en in maart van dit jaar werd hij voor de derde keer betrapt, dit keer met 230 stuks op een markt in Zwaag. De lijfsdwang en dwangsommen zijn wel aan een maximum gebonden: 10 dagen of 20.000 euro per incident en 50 dagen of 100.000 euro in totaal. Als P. zijn lesje dan nog niet geleerd heeft dan resteert het strafrecht. Daar is het maximum 4 jaar gevangenisstraf of 67.000 euro boete voor personen en 670.000 euro voor bedrijven.

Politie ontmantelt opnieuw kopieerstudio

Gepubliceerd op 04/04/2007 om 15:00 | Link

Gisteren verleende BREIN opnieuw assistentie tijdens een politie onderzoek naar piraterij. Tijdens een onderzoek in een Haagse woning waren afgelopen zaterdag 3266 illegale dvd's met recente speelfilms en kopieerapparatuur in beslag genomen. De bewoner van het pand verklaarde vanuit huis de nieuwste films te verkopen voor 3 euro per stuk. Hij verkocht gemiddeld 80 films per week aan een vaste groep afnemers. Tegen de 53-jarige Hagenaar wordt proces-verbaal opgemaakt. BREIN levert expertise.

«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
»