logo

Klant van klant van Nederlandse hosting provider haalt meer dan 60 sites offline

Gepubliceerd op 05/05/2008 om 15:00 | Link

Eind April haalde een hosting provider in India op aandrang van BREIN 63 illegale sites offline. Oorspronkelijk betrof de actie twee video streaming sites. De sites vertoonden films die zelf weer op andere sites werden gehost. Naast zulke streaming sites waren de meeste van de illegale sites Bittorrent sites die toegang gaven tot illegale film, muziek en games bestanden die gehost werden door gebruikers van die sites. Ook waren er sites die nagemaakte tassen, horloges† en dergelijke aanboden.†Die zijn aan SNB-React gemeld. De sites waren klant van een Indiase hosting provider die een klant was van een Nederlands hosting bedrijf die ook weer klant was van een Nederlandse hosting provider. BREIN komt dit soort constructies vaker tegen. Bij dergelijke constructies is het verhaal van de Nederlandse provider dat hij de site niet neer wil halen omdat zijn klant nog meer sites heeft. Hij is dan bezorgd dat er ook legale sites neer gaan, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Dat kan zo zijn maar wij hebben dan in elk geval de naam, adres en woonplaats gegevens van die klant nodig zodat wij door kunnen zoeken naar de verantwoordelijke persoon voor de illegale sites. Aanvankelijk vond de Indiase eigenaar van het hosting bedrijf dat zijn klanten niets illegaals deden en toonde zich niet ontvankelijk voor onze argumenten dat† dit† anders lag. Dat veranderde toen de politie in Bangalore polshoogte kwam nemen. Die was via internationale contacten op de hoogte gebracht, aldus Kuik. Als er een conflict is met een site dan moet dat met die site opgelost kunnen worden, zegt Kuik. Het probleem is echter dat sites die illegale activiteiten ontplooien zich vrijwel zonder uitzondering anoniem houden. Dan komen wij dus bij de hosting provider uit. Sommigen sites geven een valse naam op bij hun hosting provider en anderen proberen ook nog extra stappen in te bouwen door gebruik te maken van hosting providers die co-located worden door andere hosting providers. Soms zelfs in meerdere lagen en meerdere landen. Wij vinden dat hosting providers de identiteit van hun klant moeten kennen. Dan kan er via internationale samenwerking bij de verantwoordelijke op de deur geklopt worden. Uiteindelijk moet dat bij de houder van de site zijn. Dat is de volgende stap. Het onderzoek is nog niet afgelopen.

Internationale auteursrechtdag: BREIN sluit 24 sites en politie neemt 6000 dragers in beslag.

Gepubliceerd op 24/04/2008 om 15:00 | Link

Het is vandaag de Internationale dag van de Intellectuele Eigendom. Een bedrijf in India haalt op sommatie van BREIN 24 sites offline. De sites gaven illegaal toegang tot ongeautoriseerde bestanden van onder meer de laatste films. De sites zelf stonden op servers bij een Nederlandse hosting provider. Die gaf BREIN de naam van het bedrijf in India. Aanvankelijk wilde de eigenaar van dat bedrijf niet meewerken. Dat veranderde na een bezoek van de Central Crime Branch van de politie te Bangalore. Momenteel staat de teller op 15 sites. Deze zaak toont nog eens aan hoe belangrijk het is dat hosting providers mee werken en de naam afgeven van hun klant, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Dan kunnen wij het verder met die klant regelen. Illegale sites moeten niet alleen ontoegankelijk gemaakt worden, ook de eigenaar moet aangesproken kunnen worden om herhaling te voorkomen en schadevergoeding te vorderen. Dichter bij huis nam de politie in Zeeland meer dan 6000 illegale dragers en computer apparatuur in beslag bij een echtpaar. Het echtpaar verkocht illegale kopieŽn van films, games en muziek via Internet en in de buurt.

Illegale site Scenaccess afgesloten door hosting provider Nforce

Gepubliceerd op 14/04/2008 om 15:00 | Link

De Nederlandse hosting provider van de illegale bittorrent site Sceneaccess.org heeft deze site afgesloten na ontvangst van een dagvaarding van stichting BREIN. Nforce heeft ons laten weten dat zij Sceneaccess heeft gesloten wegens een aantal onopgeloste kwesties, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Daarmee is kous echter nog niet af. Wij willen dat Sceneaccess niet meer terugkomt als illegale site en hebben daarom ook de identiteitsgegevens van de sitehouder nodig. Sceneaccess bood meer dan 15000 links naar voornamelijk illegale bestanden aan. De site is door BREIN gesommeerd haar illegale activiteiten te staken maar heeft daar geen gehoor aan gegeven. De eigenaar van de site houdt zich schuil en doet geen opgave van zijn identiteit. Daarom restte BREIN niets anders dan de hosting provider aan te spreken die de site onderdak verleent. BREIN vordert dat deze de site ontoegankelijk maakt en houdt en dat zij de identiteit van de sitehouder aan BREIN bekend maakt. Nforce reageerde aanvankelijk niet op onze sommatie vandaar dat wij een dagvaarding hebben uitgebracht, zegt Kuik. Het is niet de eerste keer dat Nforce een aanvaring met BREIN heeft. Er staan wel meer van dergelijke illegale sites bij Nforce, aldus Kuik. Ooit was Thepiratebay er klant nadat de Zweedse justitie daar een inval deed. Nforce probeert zich er meestal met een smoesje vanaf te maken maar daar nemen wij geen genoegen meer mee. Wij gaan door tot er geen illegale sites meer bij Nforce welkom zijn. Als zij illegale sites in bescherming neemt dan zullen wij Nforce zelf aansprakelijk houden voor de schade die zij daarmee veroorzaakt.

Illegaal streamen Family Guy gaat te ver

Gepubliceerd op 01/04/2008 om 15:00 | Link

Op vordering van piraterijbestrijder stichting BREIN is de Nederlandse site Family-guy.nl ontoegankelijk gemaakt. Deze site maakte door middel van streaming afleveringen van de tekenfilmserie Family Guy openbaar. De houder van de site is een fan van de serie en heeft inmiddels toegezegd de illegale activiteiten gestaakt te houden. BREIN zocht allereerst contact met de sitehouder. Toen die onbereikbaar bleek, wendde BREIN zich tot diens hosting provider PCextreme met het verzoek de site ontoegankelijk te maken wegens onmiskenbaar onrechtmatig handelen. Bezoekers van de site kregen door een enkele muisklik afleveringen van de tekenfilmserie te zien. BREIN claimt dat er sprake is van directe inbreuk op het auteursrecht. †Omdat de afleveringen op de site worden vertoond is er sprake van illegale openbaarmaking, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Het maakt daarbij niet uit dat de bestanden zelf ergens anders staan opgeslagen.†

CD piraat in hoger beroep zwaarder veroordeeld

Gepubliceerd op 20/03/2008 om 15:00 | Link

De cd piraat Theo van H is in hoger beroep opnieuw veroordeeld voor grootschalige professionele cd piraterij: 15 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf en 20.000 euro boete. Twee keer eerder was de verdachte veroordeeld maar kort nadat hij vrijkwam begon toch weer opnieuw. Het Hof legde daarom een zwaardere straf op dan de rechtbank in eerste instantie en door het OM in hoger beroep was gevorderd. Hij heeft zich kennelijk aan die eerdere veroordelingen en de daarin begrepen waarschuwingen niets gelegen laten liggen. Integendeel, verdachte is reeds zeer kort na zijn laatste detentie weer begonnen met de verveelvoudiging van en handel in illegale cds, aldus het Hof. Wel vond het Hof dat het OM te lang de tijd had genomen en legde daarom 15 in plaats van 21 maanden gevangenisstraf op. De zaak betreft de illegale verzamelalbums met hitmuziek: Megacharts, Mega Top 50 en 100, Top of the Pops. De feiten dateren uit 2001 tot en met 2003. Nadat de verdachte in eerder met een professionele cd pers en zeefdrukmachine gepakt was, verlegde hij zijn productie naar BelgiŽ waar hij zijn illegale kopieŽn op cd-r brandde. Naar aanleiding van informatie van BREIN en IFPI nam de Belgische justitie op grond van een rechtshulpverzoek van de FIOD-ECD onder meer 160 branders en 30.000 cds in beslag. De in beslaggenomen goederen zijn verbeurd verklaard of aan het verkeer onttrokken. †Een prima vonnis, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Het Hof erkent de ernst en schade van de strafbare feiten en straft dus zwaar. Het ging om enkele honderdduizenden cds met destijds de allernieuwste hits. De vergelijking met wat illegale p2p-sites en nieuwsgroepen tegenwoordig aan bestanden aanbieden dringt zich op. Dat is qua ernst en omvang vele malen ernstiger. Wij roepen de overheid daarom op ook daar strafrechtelijk tegen te handhaven. Dat soort superhelers zijn de piraten van nu en verdienen op zijn minst dezelfde behandeling als Theo van H.

Hoe zit het nu met downloaden van illegaal aanbod? Mag het of mag het niet?

Gepubliceerd op 07/03/2008 om 15:00 | Link

Er was deze week weer ophef in de media over downloaden van illegaal aanbod. Sommige mensen denken dat downloaden van illegaal aanbod altijd is toegestaan. Dat is niet juist. Zogenaamd 'verkoopvervangend' downloaden is niet toegestaan. Ook niet als dat voor 'eigen gebruik' is. Hieronder volgt een korte uitleg van de regels en de standpunten. Wat staat er in de wet? Auteursrecht is het exclusieve recht van de maker van een werk om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Uploaden valt onder openbaar maken en downloaden valt onder verveelvoudigen. Als je dat wilt doen heb je dus toestemming van de maker nodig. Hetzelfde geldt voor het zogenaamde naburig recht van de uitvoerend kunstenaar en de producent. De maker, uitvoerend kunstenaar en producent zijn rechthebbenden. Voor up- en downloaden moet dus toestemming door de rechthebbende gegeven worden. Maar de Nederlandse wet maakt een uitzondering voor downloaden van beeld (film, tv) en geluid (muziek) voor eigen oefening, studie of gebruik. Dat mag als het downloaden door de gebruiker zelf gedaan wordt en dit geen commercieel oogmerk dient. De Minister van Justitie heeft daarbij aangegeven dat het zijn voorkeur heeft dat van legale bron wordt gedownload maar dat hij het downloaden van illegaal aanbod niet verbiedt. De wet bepaalt ook dat voor dit privť-gebruik een billijke vergoeding aan de rechthebbenden betaald dient te worden (de thuiskopie heffing). Dat is voor het downloaden van illegaal aanbod niet het geval. Wat betekent dit nu? Kort gezegd betekent dit alles dat aankoopvervangend downloaden van illegaal aanbod niet is toegestaan. Met aankoopvervangend wordt bedoeld dat de gebruiker illegaal aanbod downloadt om zich de kosten van de legale aanschaf te besparen. Valt er verder nog iets over te zeggen? Dit alles is niet van toepassing op computerprogramma's. Daar vallen ook games onder. Die mogen dus niet zonder toestemming van de rechthebbende worden gedownload. Ook niet voor privť-gebruik. Het toestaan van downloaden van illegaal aanbod is naar het zich laat aanzien in strijd met EU-wetgeving. De basis voor de uitzondering op het auteurs- en naburig recht voor het downloaden voor privť-gebruik is in EU regels neergelegd. Daarin is bepaald dat een uitzondering aan de zogeheten 'drie-stappen toets' moet voldoen. Dat wil zeggen dat de uitzondering slechts voor bepaalde gevallen mag gelden en de gerechtvaardigde belangen van de rechthebbende of de normale exploitatie van het werk niet mag schaden. Dat illegaal aanbod op Internet grote schade veroorzaakt moge duidelijk zijn. Daarmee kan ook gesteld worden dat het downloaden van dat illegaal aanbod zowel de belangen van de rechthebbenden als de normale exploitatie schaadt. Het toestaan van kopiŽren en downloaden van illegaal aanbod is daardoor omstreden. Dat klemt volgens velen eens temeer nu daar geen billijke vergoeding op mp3-spelers en harddisk recorders tegenover staat. Ondertussen maakt de grote schade die door rechthebbenden wordt geleden ook wel duidelijk dat het gratis downloaden van illegaal aanbod heel vaak gebeurt om het werk niet te hoeven kopen. Dat is dan dus illegaal downloaden. Ook onder de Nederlandse wetgeving. BREIN pleit voor een verbod op downloaden van kennelijk illegaal aanbod. Onderzoek toont aan dat de gemiddelde internetgebruiker het onderscheid tussen legaal en illegaal aanbod goed kan maken. In gevallen dat dit niet duidelijk is, geldt zo een verbod niet. De Minister van Justitie wil geen verbod omdat het moeilijk handhaafbaar is. Dat geldt echter eens te meer voor de huidige regel die verkoopvervangend downloaden van illegaal aanbod verbiedt. Tenslotte Er zijn ook zogenaamde 'open source' bronnen. Daarop bieden rechthebbenden hun werken onder bepaalde condities gratis aan. Creative Commons is zo een bron. Dit is geheel gebaseerd op het auteursrecht. De maker bepaalt onder welke voorwaarden zijn werk wordt openbaar gemaakt en verveelvoudigd. Dat kan bijvoorbeeld gratis zijn voor niet-commercieel gebruik. Dan is er dus toestemming van de rechthebbende.

Politie doet inval bij cd-/dvd-piraat

Gepubliceerd op 26/02/2008 om 15:00 | Link

Gisteren verleende BREIN assistentie bij een Politie-inval in het kader van een onderzoek naar grootschalige piraterij. Er werd een doorzoeking verricht in de woning van een 54-jarige man in Soesterberg. BREIN ontving herhaaldelijk tips over de verdachte, die op grote schaal illegale kopieŽn van cd's en dvd's met films en muziek zou vervaardigen en verspreiden, waarop aangifte werd gedaan. Tijdens de huiszoeking werden ongeveer 2000 illegale dragers die vermoedelijk als bronkopie dienden en honderden blanco dragers aangetroffen. De verdachte had de beschikking over diverse computers, een professionele copybox met meerdere branders, externe harddisks en printers. Een van de computers werd ten tijde van de inval gebruikt voor het uploaden en downloaden van nieuwe bioscoopfilms via Bittorrent. Alle goederen werden in beslag genomen en de verdachte werd aangehouden. BREIN levert technische expertise ten behoeve van het proces-verbaal.

'Illegaal' downloaden

Gepubliceerd op 25/02/2008 om 15:00 | Link

Dagblad Trouw publiceerde afgelopen zaterdag een artikel naar aanleiding van de recent uitgebrachte Digibewust brochure 'Gezinsboekje bedwing het web'.† Trouw stelt dat 'de voorlichting van Digibewust in strijd is met de wet' en merkt op dat in de folder wordt gesproken over illegaal downloaden, terwijl downloaden in Nederland niet illegaal zou zijn. Dat is kort door de bocht. In het artikel gaat men aan een aantal nuances voorbij. Verkoopvervangend downloaden van muziek en film is namelijk volgens de Nederlandse wet wel degelijk illegaal. Muziek en films mogen alleen van illegale bronnen worden gedownload als dat voor eigen gebruik, op beperkte schaal en zonder commercieel oogmerk gebeurt. Downloaden van games en software is altijd illegaal. Tenzij er toestemming is van de rechthebbenden. Verder laat Trouw achterwege dat bij gebruik van populaire p2p-uitwisseldiensten zoals Bittorrent en eDonkey downloaden in principe gelijk staat aan uploaden. Haal je een muziek- of filmbestand binnen, dan bied je dat automatisch weer aan aan andere gebruikers van die p2p-dienst en dat aanbieden of 'uploaden' is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbenden. Het niet verbieden van downloaden uit illegale bronnen zorgt met andere woorden voor veel verwarring. BREIN pleit er voor dat downloaden van kennelijk illegaal aanbod wordt verboden. Alleen op die manier krijgt legaal online aanbod een eerlijke kans van slagen.

5 illegale Bittorrent sites down na sommatie van BREIN

Gepubliceerd op 21/02/2008 om 15:00 | Link

De afgelopen twee weken gingen weer vijf illegale Bittorrent sites offline na sommatie van BREIN. Het betreft de middelgrote website zerotracker, gericht op een internationaal publiek, en vier kleinere voornamelijk op Nederland gerichte sites. De 5 sites hadden in totaal meer dan 40.000 torrentlinks naar illegale bestanden en ruim 130.000 geregistreerde gebruikers. Naast grotere internationale sites blijft BREIN constant actief om ook de relatief kleinere sites af te sluiten. In totaal zijn tot op heden 224 illegale p2p-websites met ruim 8 miljoen gebruikers en honderdduizenden p2p-links naar illegale bestanden afgesloten. Op illegale p2p-sites wordt structureel gebruik gemaakt van illegaal aanbod van de meest populaire films, muziek en games. In de rechtspraak is bepaald dat dit onrechtmatig is. Dergelijke sites zijn verboden en schadeplichtig. Het is daarbij niet van belang dat de illegale content zelf niet op de site maar bij gebruikers van die site staat opgeslagen. De† gebruikers maken inbreuk op auteursrecht en de site maakt daar structureel gebruik van. BREIN richt zich op het aansprakelijk houden van die sites die als de internetwinkels voor illegale content fungeren. Indien de vrijwel uitsluitend anonieme sites geen gehoor geven aan sommatie van BREIN, dan worden de hosting providers die de sites onderdak bieden verzocht deze af te sluiten en de naam/ en adresgegevens van de sitehouder af te geven. Die wordt dan aangesproken om herhaling te voorkomen en schadevergoeding te vorderen. Het komt voor dat service providers niet over betrouwbare klantgegevens beschikken omdat zij toestaan dat deze zich anoniem of met valse gegevens registeren. In dat geval trekken zij de aansprakelijkheid voor schade uit onrechtmatig handelen door de anonieme illegale sites naar zicht toe. BREIN waarschuwt hosting providers dan ook dat zij de identiteit van hun klanten behoren te verifiŽren en geen anonieme betaling moeten toestaan. † † †

BREIN bepleit proportionele aanpak uploadende eindgebruikers

Gepubliceerd op 13/02/2008 om 15:00 | Link

Wij verwijzen naar een†artikel in The Times†over voorgestelde wetgeving tegen illegaal downloaden in het Verenigd Koninkrijk. Illegale downloaders krijgen in het voorgestelde systeem eerst een waarschuwing, bij een tweede keer worden ze tijdelijk afgesloten en bij de derde keer definitief. Zij blijven in dat model anoniem voor de benadeelde partij. Er is een beperkte test met dit systeem gedaan die naar verluidt aangaf dat het snel effect sorteerde. Nadat illegale downloaders tijdelijk werden afgesloten werd al snel bekend dat het ernst was. Al snel bleek een waarschuwing voldoende. Tot definitieve afsluiting kwam het bijna niet. Dit is een systeem met betrekking tot Internetgebruikers. In Nederland kan een dergelijk 'graduated response' systeem ook werken voor p2p-gebruikers omdat die ook uploaden. Downloaden van films en muziek is in Nederland toegestaan. Voor computersoftware en games is dit niet het geval. BREIN is voorstander van de toepassing van een dergelijk systeem in Nederland. Toe te passen voor illegaal uploadende Internetgebruikers. BREIN tekent daarbij aan dat dit niet geldt voor `First uploadersī of excessieve uploaders die als bron voor een site fungeren. Die behoren straf- en/of civielrechtelijk aangepakt te worden, evenals de beheerders van illegale websites of servers. Het antwoord op de massale inbreuken die de laatste jaren door eindgebruikers worden gepleegd moet mede worden gezocht in voorlichting en waarschuwing. Indien zulke gebruikers ondanks waarschuwing volharden in hun inbreuken, dan zouden zij afgesloten kunnen worden net zoals in het Engelse voorstel wordt bepleit. 'Dat kan ook in de vorm van een gedeeltelijke beperking van hun toegang tot het Internet, zoals dat bijvoorbeeld door Internet providers gedaan wordt in geval van wanbetaling. De betreffende Internetgebruiker blijft dan anoniem, dus handhaving en privacy kunnen prima samen gaan', zegt BREIN- Directeur Tim Kuik. 'Het gaat erom dat legaal aanbod op het Internet een kans krijgt te groeien, dat lukt niet als gebruikers massaal illegaal aan de gang kunnen blijven gaan', zegt Kuik. 'Daar is handhaving voor nodig en de hulp van de ISP's is daarbij onontbeerlijk. BREIN doet dat enerzijds door de illegale sites aan te pakken en anderzijds staan wij een proportionele aanpak van inbreukmakende gebruikers voor.'

«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
»