logo

BREIN betrapt verkopers illegale kopieŽn

Gepubliceerd op 09/06/2008 om 15:00 | Link

Bij een controle zaterdag op de maandelijkse markt in de Zuid-West Hallen te Roosendaal betrapte BREIN twee verkopers van illegale kopieŽn. Een van hen specialiseerde in cd's met populaire muziek, de ander in dvd's van de allernieuwste films. In totaal werden 292 kopieŽn ingenomen. De controle werd uitgevoerd naar aanleiding van een melding. Een van de verkopers liep al eerder tegen de lamp en verbeurt daardoor een boete van 500 euro per illegale kopie. BREIN heeft een vordering van in totaal 102.000 euro. De andere handelaar ondertekende een onthoudingsverklaring die hem bij herhaling ook op 500 euro per illegale kopie zal komen te staan. Recidive komt weinig voor omdat bekend is dat BREIN zich inzet om bij herhaling de boete daadwerkelijk te innen en niet schroomt om daarvoor eigendommen van de inbreukmaker te laten veilen. Op zondag nam de politie in de Bijlmer bij een belwinkel 20 illegale kopieŽn van recente bioscoopfilms in beslag. Ook de eigenaar van deze winkel zal een onthoudingsverklaring ter ondertekening worden voorgelegd. Bij weigering zal van de rechter een verbod, schadevergoeding en volledige proceskosten†geŽist worden, hetgeen de inbreukmaker minimaal op 15.000 euro zal komen te staan. De schade door verspreiding van illegale kopieŽn van film, muziek en games in Nederland bedraagt naar schatting rond de 300 miljoen euro per jaar. Deze illegale verspreiding vindt voornamelijk via Internet plaats. Ook de kopieŽn op dvd of cd die op de markt of via websites te koop worden aangeboden zijn vrijwel zonder uitzondering van het Internet gedownload. Stichting BREIN bestrijdt piraterij van film, muziek, games en andere interactieve software namens recht- en belanghebbenden zoals auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs.

Hosting provider NFOrce voldoet aan vorderingen BREIN

Gepubliceerd op 20/05/2008 om 15:00 | Link

De Nederlandse hosting provider NFOrce heeft te elfder ure voldaan aan de vordering voldaan van piraterijbestrijder stichting BREIN. Die eiste van de hosting provider dat zij de site ontoegankelijk zou maken en de identiteit van hun sitehouder zou afgeven. Door het inwilligen van de eisen van BREIN voorkomt NFOrce een Kort Geding. Omdat NFOrce aanvankelijk geen gehoor gaf, dagvaardde BREIN de hosting provider in Kort Geding. NFOrce haalde daarna wel de site offline, naar eigen zeggen omdat zij toch een betalingsprobleem hadden. Pas enkele dagen voor de zitting kwam NFOrce over de brug met de naam, adres en woonplaats gegevens van de klant die verantwoordelijk was voor de site. Nadat die gegevens vals bleken te zijn, heeft NFOrce nadere identificerende gegevens aan BREIN verstrekt. Die worden momenteel nog nagetrokken. Het Kort Geding dat voor morgen op de rol stond is daarmee van de baan. Wel heeft BREIN nog een vordering voor de kosten uitstaan. BREIN signaleert dat inmiddels ook enkele andere sites het hazepad kiezen en NFOrce hebben verlaten. BREIN voert een offensief tegen hosting providers die onvoldoende gehoor geven aan sommaties over illegaliteit en daarom aantrekkelijk zijn voor illegale sites en servers. Wij hebben er belang bij dat hosting providers zoals NFOrce geen veilige haven bieden voor sites en servers die illegaal aanbod organiseren van films, muziek, games en andere interactieve software, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Het gaat onder meer om bittorrent sites, edonkey servers en ftp servers die illegale activiteiten ontplooien. Het gaat niet om de technologie maar om wat die sites en servers met die technologie doen. Als dat onrechtmatig of inbreukmakend is dan gaan wij daarachter aan. De hosting provider zal de site of server dan af moeten sluiten en ons moeten vertellen wie hun klant is. Het is een bekend probleem dat klanten van hosting providers valse naam en adres gegevens opgeven als zij en site of server willen plaatsen of huren. Dit levert problemen op bij de handhaving tegen allerlei vormen cybercrime. In antwoord op vragen tijdens een commissievergadering over de rechtshandhaving tegen cybercrime zegde de Minister van Justitie een haalbaarheidsonderzoek toe naar de mogelijkheid van een identificatieplicht voor de publicatie van websites omdat persoonsgegevens vaak ontbreken of onjuist zijn. BREIN wil hosting providers aansprakelijk houden voor schade als zij illegale sites of servers online houden die valse naam en adres gegevens hebben opgegeven. † †

BREIN houdt Mininova verantwoordelijk voor massale misbruik die de site organiseert.

Gepubliceerd op 19/05/2008 om 15:00 | Link

Mininova is s werelds grootste bittorrentsite met naar eigen zeggen meer dan 30 miljoen unieke bezoekers per maand en in totaal 5 miljard downloads. De maandelijkse inkomsten uit advertenties worden geschat op enkele honderdduizenden euro. Een door TNO ontworpen steekproef die BREIN heeft genomen, toont aan dat meer dan 90% van de torrents op Mininova naar illegale bestanden verwijzen. BREIN wil dat Mininova effectieve maatregelen neemt om dit misbruik aan banden te leggen. Er is daarover met Mininova gesproken maar dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Mininova acht haar Notice & Take Down procedure voldoende terwijl BREIN vindt dat Mininova maatregelen moet nemen om het misbruik te voorkomen. 'Mininova heeft een zakenmodel dat op illegaliteit is gebaseerd. Zij profiteert van grootschalige inbreuk', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'Een Notice & Take Down procedure is absoluut onvoldoende voor een site die systematisch en structureel gebruik maakt van ongeautoriseerde bestanden. Notice & Take Down werkt om lekkages tegen te gaan maar niet als de kraan wagenwijd openstaat zoals bij Mininova. Een vergelijking met sites die in essentie legaal aanbod organiseren gaat niet op. Mininova organiseert vrijwel uitsluitend illegaal aanbod en verdient daar haar inkomsten mee. Zij moet daarom effectieve maatregelen nemen om dit te voorkomen en als zij dat niet kan dan moet zij stoppen.' 'Dit is een principiŽle aangelegenheid voor BREIN. Wij komen er met Mininova niet uit daarom leggen wij deze vraag nu aan de rechter voor', aldus Kuik. 'Er is lange tijd met Mininova over mogelijke oplossingen gesproken maar uiteindelijk willen zij geen verantwoordelijk nemen voor hun activiteiten. Je kunt wel eindeloos door praten maar ondertussen loopt de schade voor rechthebbenden op en is Mininova miljoenen gaan verdienen.'

Bittorrent site moet 110 miljoen dollar betalen

Gepubliceerd op 08/05/2008 om 15:00 | Link

De Amerikaanse District Court heeft de p2p-site Torrentspy veroordeeld om 110 miljoen dollar schadevergoeding te betalen. De site was aangeklaagd door de filmstudios die verenigd zijn in Motion Picture Association of America (MPAA). Eind vorig jaar beval de rechter de site al om te sluiten. Daarna hebben rechthebbenden hun vordering tot schadevergoeding doorgezet. Torrentspy was een zogenaamde bittorrent site, vergelijkbaar met het Nederlandse Mininova, die haar gebruikers toegang verschafte tot voornamelijk ongeautoriseerde bestanden van films, muziek, games en andere content. De site stond tot haar afsluiting bij een Nederlandse hosting provider. De eigenaren van de site zijn veroordeeld om schadevergoeding te betalen en mogen geen indirecte inbreuk meer plegen. 'Bittorrent sites beweren ten onrechte dat zij niets te maken hebben met de content omdat die niet op de site zelf staat maar bij de gebruikers. De sites geven echter middels links toegang tot de illegale bestanden. Zij zijn de 'superhelers' waar gebruikers naartoe gaan om de illegale content te vinden. De Nederlandse rechter heeft herhaaldelijk bepaald dat sites die systematisch en structureel gebruik maken van illegaal aanbod onrechtmatig zijn en schadeplichtig', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'Het is duidelijk en simpel. Je mag je zakenmodel niet op illegaliteit baseren. Je moet ůf illegaal aanbod weren ůf stoppen, anders moet je op de blaren zitten.' De Nederlandse piraterijbestrijder BREIN heeft de afgelopen jaren enkele honderden illegale p2p sites afgesloten die tezamen enkele tientallen miljoenen gebruikers bedienden. Naast film, video en tv behartigt BREIN ook de antipiraterij voor muziek, games en andere interactieve software.

Illegale dragers Hoensbroek uit

Gepubliceerd op 05/05/2008 om 15:00 | Link

Ook op 1 Mei waren de mannen van BREIN aan de arbeid. In samenwerking met de locale politie voerden zij een controle uit op de jaarlijkse markt in Hoensbroek die rond de 80.000 bezoekers trekt. Er werd ťťn kraam met 70 illegale dragers aangetroffen. Het betrof films en games die door de verkoper zelf op dvd-r waren gebrand. De verkoper deed afstand van de schijfjes en ondertekende een onthoudingsverklaring. Bij herhaling komt het hem op 500 euro per illegale drager te staan. Daarnaast werden verschillende kramen waargenomen die blanco dragers zonder heffing verkochten. Daar zijn aankopen van gedaan en er wordt rapport opgemaakt voor Thuiskopie. †

Klant van klant van Nederlandse hosting provider haalt meer dan 60 sites offline

Gepubliceerd op 05/05/2008 om 15:00 | Link

Eind April haalde een hosting provider in India op aandrang van BREIN 63 illegale sites offline. Oorspronkelijk betrof de actie twee video streaming sites. De sites vertoonden films die zelf weer op andere sites werden gehost. Naast zulke streaming sites waren de meeste van de illegale sites Bittorrent sites die toegang gaven tot illegale film, muziek en games bestanden die gehost werden door gebruikers van die sites. Ook waren er sites die nagemaakte tassen, horloges† en dergelijke aanboden.†Die zijn aan SNB-React gemeld. De sites waren klant van een Indiase hosting provider die een klant was van een Nederlands hosting bedrijf die ook weer klant was van een Nederlandse hosting provider. BREIN komt dit soort constructies vaker tegen. Bij dergelijke constructies is het verhaal van de Nederlandse provider dat hij de site niet neer wil halen omdat zijn klant nog meer sites heeft. Hij is dan bezorgd dat er ook legale sites neer gaan, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Dat kan zo zijn maar wij hebben dan in elk geval de naam, adres en woonplaats gegevens van die klant nodig zodat wij door kunnen zoeken naar de verantwoordelijke persoon voor de illegale sites. Aanvankelijk vond de Indiase eigenaar van het hosting bedrijf dat zijn klanten niets illegaals deden en toonde zich niet ontvankelijk voor onze argumenten dat† dit† anders lag. Dat veranderde toen de politie in Bangalore polshoogte kwam nemen. Die was via internationale contacten op de hoogte gebracht, aldus Kuik. Als er een conflict is met een site dan moet dat met die site opgelost kunnen worden, zegt Kuik. Het probleem is echter dat sites die illegale activiteiten ontplooien zich vrijwel zonder uitzondering anoniem houden. Dan komen wij dus bij de hosting provider uit. Sommigen sites geven een valse naam op bij hun hosting provider en anderen proberen ook nog extra stappen in te bouwen door gebruik te maken van hosting providers die co-located worden door andere hosting providers. Soms zelfs in meerdere lagen en meerdere landen. Wij vinden dat hosting providers de identiteit van hun klant moeten kennen. Dan kan er via internationale samenwerking bij de verantwoordelijke op de deur geklopt worden. Uiteindelijk moet dat bij de houder van de site zijn. Dat is de volgende stap. Het onderzoek is nog niet afgelopen.

Internationale auteursrechtdag: BREIN sluit 24 sites en politie neemt 6000 dragers in beslag.

Gepubliceerd op 24/04/2008 om 15:00 | Link

Het is vandaag de Internationale dag van de Intellectuele Eigendom. Een bedrijf in India haalt op sommatie van BREIN 24 sites offline. De sites gaven illegaal toegang tot ongeautoriseerde bestanden van onder meer de laatste films. De sites zelf stonden op servers bij een Nederlandse hosting provider. Die gaf BREIN de naam van het bedrijf in India. Aanvankelijk wilde de eigenaar van dat bedrijf niet meewerken. Dat veranderde na een bezoek van de Central Crime Branch van de politie te Bangalore. Momenteel staat de teller op 15 sites. Deze zaak toont nog eens aan hoe belangrijk het is dat hosting providers mee werken en de naam afgeven van hun klant, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Dan kunnen wij het verder met die klant regelen. Illegale sites moeten niet alleen ontoegankelijk gemaakt worden, ook de eigenaar moet aangesproken kunnen worden om herhaling te voorkomen en schadevergoeding te vorderen. Dichter bij huis nam de politie in Zeeland meer dan 6000 illegale dragers en computer apparatuur in beslag bij een echtpaar. Het echtpaar verkocht illegale kopieŽn van films, games en muziek via Internet en in de buurt.

Illegale site Scenaccess afgesloten door hosting provider Nforce

Gepubliceerd op 14/04/2008 om 15:00 | Link

De Nederlandse hosting provider van de illegale bittorrent site Sceneaccess.org heeft deze site afgesloten na ontvangst van een dagvaarding van stichting BREIN. Nforce heeft ons laten weten dat zij Sceneaccess heeft gesloten wegens een aantal onopgeloste kwesties, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Daarmee is kous echter nog niet af. Wij willen dat Sceneaccess niet meer terugkomt als illegale site en hebben daarom ook de identiteitsgegevens van de sitehouder nodig. Sceneaccess bood meer dan 15000 links naar voornamelijk illegale bestanden aan. De site is door BREIN gesommeerd haar illegale activiteiten te staken maar heeft daar geen gehoor aan gegeven. De eigenaar van de site houdt zich schuil en doet geen opgave van zijn identiteit. Daarom restte BREIN niets anders dan de hosting provider aan te spreken die de site onderdak verleent. BREIN vordert dat deze de site ontoegankelijk maakt en houdt en dat zij de identiteit van de sitehouder aan BREIN bekend maakt. Nforce reageerde aanvankelijk niet op onze sommatie vandaar dat wij een dagvaarding hebben uitgebracht, zegt Kuik. Het is niet de eerste keer dat Nforce een aanvaring met BREIN heeft. Er staan wel meer van dergelijke illegale sites bij Nforce, aldus Kuik. Ooit was Thepiratebay er klant nadat de Zweedse justitie daar een inval deed. Nforce probeert zich er meestal met een smoesje vanaf te maken maar daar nemen wij geen genoegen meer mee. Wij gaan door tot er geen illegale sites meer bij Nforce welkom zijn. Als zij illegale sites in bescherming neemt dan zullen wij Nforce zelf aansprakelijk houden voor de schade die zij daarmee veroorzaakt.

Illegaal streamen Family Guy gaat te ver

Gepubliceerd op 01/04/2008 om 15:00 | Link

Op vordering van piraterijbestrijder stichting BREIN is de Nederlandse site Family-guy.nl ontoegankelijk gemaakt. Deze site maakte door middel van streaming afleveringen van de tekenfilmserie Family Guy openbaar. De houder van de site is een fan van de serie en heeft inmiddels toegezegd de illegale activiteiten gestaakt te houden. BREIN zocht allereerst contact met de sitehouder. Toen die onbereikbaar bleek, wendde BREIN zich tot diens hosting provider PCextreme met het verzoek de site ontoegankelijk te maken wegens onmiskenbaar onrechtmatig handelen. Bezoekers van de site kregen door een enkele muisklik afleveringen van de tekenfilmserie te zien. BREIN claimt dat er sprake is van directe inbreuk op het auteursrecht. †Omdat de afleveringen op de site worden vertoond is er sprake van illegale openbaarmaking, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Het maakt daarbij niet uit dat de bestanden zelf ergens anders staan opgeslagen.†

CD piraat in hoger beroep zwaarder veroordeeld

Gepubliceerd op 20/03/2008 om 15:00 | Link

De cd piraat Theo van H is in hoger beroep opnieuw veroordeeld voor grootschalige professionele cd piraterij: 15 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf en 20.000 euro boete. Twee keer eerder was de verdachte veroordeeld maar kort nadat hij vrijkwam begon toch weer opnieuw. Het Hof legde daarom een zwaardere straf op dan de rechtbank in eerste instantie en door het OM in hoger beroep was gevorderd. Hij heeft zich kennelijk aan die eerdere veroordelingen en de daarin begrepen waarschuwingen niets gelegen laten liggen. Integendeel, verdachte is reeds zeer kort na zijn laatste detentie weer begonnen met de verveelvoudiging van en handel in illegale cds, aldus het Hof. Wel vond het Hof dat het OM te lang de tijd had genomen en legde daarom 15 in plaats van 21 maanden gevangenisstraf op. De zaak betreft de illegale verzamelalbums met hitmuziek: Megacharts, Mega Top 50 en 100, Top of the Pops. De feiten dateren uit 2001 tot en met 2003. Nadat de verdachte in eerder met een professionele cd pers en zeefdrukmachine gepakt was, verlegde hij zijn productie naar BelgiŽ waar hij zijn illegale kopieŽn op cd-r brandde. Naar aanleiding van informatie van BREIN en IFPI nam de Belgische justitie op grond van een rechtshulpverzoek van de FIOD-ECD onder meer 160 branders en 30.000 cds in beslag. De in beslaggenomen goederen zijn verbeurd verklaard of aan het verkeer onttrokken. †Een prima vonnis, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Het Hof erkent de ernst en schade van de strafbare feiten en straft dus zwaar. Het ging om enkele honderdduizenden cds met destijds de allernieuwste hits. De vergelijking met wat illegale p2p-sites en nieuwsgroepen tegenwoordig aan bestanden aanbieden dringt zich op. Dat is qua ernst en omvang vele malen ernstiger. Wij roepen de overheid daarom op ook daar strafrechtelijk tegen te handhaven. Dat soort superhelers zijn de piraten van nu en verdienen op zijn minst dezelfde behandeling als Theo van H.

«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
»