logo

Rechter verbiedt eDonkey portal site Shareconnector

Gepubliceerd op 24/01/2008 om 15:00 | Link

De Amsterdamse Voorzieningenrechter bepaalde vandaag dat de website Shareconnector.com onrechtmatig is. De zaak was door BREIN aangespannen tegen de eigenaar die de activiteiten van de site rechtmatig achtte en daarom geen onthoudingsverklaring wilde tekenen. Op de site werden op inhoud en kwaliteit gecontroleerde links naar illegale bestanden op het p2p-netwerk eDonkey aangeboden. De eigenaar is nu door de rechter een verbod opgelegd op verbeurte van een dwangsom. † Shareconnector werd in 2004 gezien als opvolger van de door de Zwitserse justitie afgesloten site Sharereactor, destijds de grootste edonkey portal site ter wereld. Nadat sommaties van BREIN zonder gevolg bleven, werden in december 2004 de servers van Shareconnector door de stafrechtelijke autoriteiten in beslag genomen. De website bleef na de strafrechtelijke actie lange tijd offline maar kwam in december 2006 terug. De beheerder kondigde daarbij aan dat hij zijn activiteiten legaal vond en zich tegen vorderingen van BREIN zou verzetten. In augustus 2007 bepaalde de strafrechter dat de beheerder van een dergelijke site weliswaar medeplichtig kan zijn aan inbreuk maar dat dit in het onderhavige geval onvoldoende bewezen was. Het Openbaar Ministerie heeft beroep aangetekend. BREIN besloot daarop de beheerder ook civielrechtelijk aan te spreken. Na een huisbezoek eind vorig jaar haalde hij zijn site weliswaar† uit de lucht maar weigerde een verklaring te tekenen dat hij niet nog eens opnieuw zou beginnen. De rechter heeft de eigenaar nu een verbod opgelegd. † Het voornaamste argument van de site was dat zij enkel verwijzingen naar content plaatste die zelf niet op de site stond maar bij gebruikers van het edonkey-netwerk. De site vergeleek zichzelf met Google. BREINs argument is dat de site, anders dan Google, de links verifieert en selecteert en dat een steekproef aantoonde dat 95% daarvan toegang gaf tot illegale bestanden. De eigenaar wist dat, maar zei daar niets mee te maken te hebben omdat er geen copyright op links is. Bovendien gaf de eigenaar aan zijn activiteiten slechts als hobby te ontplooien. Het verweer van de site is door de rechter verworpen. Kort gezegd bepaalde de rechter het puur als hobby structureel en systematisch behulpzaam zijn bij het gebruik maken van inbreuken, zonder rekening te houden met de belangen van de rechthebbenden, is in strijd met de zorgvuldigheid die (de eigenaar van de site) in het maatschappelijk verkeer betaamt en dus onrechtmatig jegens de rechthebbenden wier belang BREIN vertegenwoordigt. † Op zich een duidelijk verhaal, zegt BREIN-directeur Tim Kuik. Het is onrechtmatig om met je site systematisch en structureel gebruik te maken van ongeautoriseerde bestanden. Het maakt niet uit of die bestanden elders staan opgeslagen en dat het uitwisselen van die bestanden niet direct via de site verliep maar tussen gebruikers. Als je site structureel middels links of codes naar ongeautoriseerde bestanden verwijst dan is die site verboden.† De rechter oordeelt dat de site op het eDonkey netwerk beschikbare bestanden selecteert en indexeert en deze geselecteerde bestanden toegankelijk maakt. De rechter vindt dat niet zelf openbaarmaking maar faciliteren van openbaarmaking. Zij oordeelt dat faciliteren vervolgens onrechtmatig en wijst het verbod toe. Uit de uitspraak volgt tevens dat de eigenaar van de site aansprakelijk voor de schade is. † De eigenaar kondigt op zijn site aan dat hij in hoger beroep zal gaan omdat de rechter het niet begrepen heeft. Kuik vindt dat prima: Dan zal BREIN het Hof duidelijk maken dat dit niet alleen een onrechtmatige daad is maar ook een eigen inbreukmakende openbaarmaking door de site zelf.

Politie ontmantelt kopieerstudio

Gepubliceerd op 22/01/2008 om 15:00 | Link

Vorige week verleende BREIN assistentie bij de Politie Limburg-Noord. Agenten hadden naar aanleiding van een melding over huiselijk geweld een woning in Roermond betreden. De mannelijke bewoner werd aangehouden en zou even zijn jas pakken om mee naar het bureau te gaan. Hij vluchtte echter een kamer in de woning in en deed de deur daarvan op slot. De agenten forceerden de deur en troffen in de kamer een grote kopieerstudio aan. De 40-jarige man werd aangehouden en verklaarde al 8 jaar illegale dragers te verkopen aan met name vaste klanten. Ook zijn 54-jarige vriendin werd aangehouden. In totaal werden ongeveer 4000 illegale cd's en dvd's met film, muziek en games in beslag genomen. Deze dragers dienden vermoedelijk als bronkopie. Piraten maken in de regel geen voorraden aan, maar branden hun illegale kopieŽn op bestelling. Veder werden 3 PC's met branders en circa 1000 blanco dragers en handelsadministratie in beslag genomen. BREIN levert expertise ten behoeve van het politie-onderzoek. Tegen de man en vrouw wordt proces-verbaal opgemaakt.

Activiteiten BREIN 2007

Gepubliceerd op 22/01/2008 om 15:00 | Link

BREIN voerde in het afgelopen jaar 2485 onderzoeken uit: 586 met betrekking tot illegale verspreiding van bestanden op Internet en 1246 met betrekking tot aanbod van illegale dragers op internet. Daarnaast 643 zaken betreffende offline aanbod van illegale dragers en 10 met betrekking tot illegale vertoningen van film. Er werden in de acties tegen Internetpiraterij onder meer 96 illegale p2p-sites met meer dan 7 miljoen gebruikers en 2585 http-websites afgesloten. In totaal verleenden die sites illegaal toegang tot enkele miljoenen bestanden van met name recente populaire werken. Ook werden 9930 advertenties voor illegale dragers van veilingsites verwijderd.Aandacht van BREIN voor Internetpiraterij: superhelers Bij velen bestaat de indruk dat BREIN achter consumenten op Internet aanzit. Dat is onjuist. Het gaat BREIN om de zogenaamde superhelers op het Internet. Dat zijn de websites waar internetgebruikers grootschalige toegang krijgen tot ongeautoriseerde content. Ook al staat de content niet op de site zelf, toch zijn dit de winkels waar de consument met ťťn muisklik begint met downloaden van het illegale aanbod. BREIN stelt deze sites verantwoordelijk voor wat er wordt aangeboden. Links naar illegale bestanden moeten geweigerd of verwijderd worden en als er structureel gebruik wordt gemaakt van illegale bestanden dan moet de hele site ontoegankelijk gemaakt worden. Dat is redelijk en daar is BREIN op uit. Omdat dergelijke illegale websites meestal anoniem of onder valse naam opereren, vordert BREIN vaak van de hosting provider dat die de site ontoegankelijk maakt en de identiteit van de beheerder afgeeft zodat herhaling voorkomen kan worden. Omdat het gaat om sites die handel drijven behoort de eigenaar/beheerder zich te identificeren in plaats van zich te verschuilen, vindt BREIN. Dat geldt immers voor winkels die niet op het Internet staan ook.

5 illegale p2p-sites offline na sommatie BREIN

Gepubliceerd op 31/12/2007 om 15:00 | Link

In de laatste dagen van 2007 haalde BREIN opnieuw diverse illegale Bittorrent sites offline na sommatie aan de sitehouders en/of hun providers. 5 websites, waaronder fear-torrents.org, magic-tracker.org en retegoed.org werden afgesloten. De sites waren samen goed voor zo'n 1600 torrentlinks naar illegale bestanden en ruim 13.000 geregistreerde gebruikers. In totaal werden tot op heden 211 illegale p2p-websites met ruim 8 miljoen geregistreerde gebruikers en honderdduizenden links naar illegale bestanden afgesloten. Op illegale p2p-sites wordt structureel gebruik gemaakt van illegaal aanbod van de meest populaire films, muziek en games. In de rechtspraak is bepaald dat dit onrechtmatig is. Zulke sites zijn volgens de rechter verboden en schadeplichtig. Het is daarbij niet van belang dat de illegale content zelf niet op de site maar bij gebruikers van die site staat opgeslagen. De gebruikers maken inbreuk op auteursrecht en de site maakt daar structureel gebruik van. Indien de vrijwel uitsluitend anonieme sites geen gehoor geven aan sommatie van BREIN, dan worden de hosting providers die de sites onderdak bieden verzocht deze af te sluiten en de naam/ en adresgegevens van de sitehouder af te geven. Die wordt dan aangesproken om herhaling te voorkomen en schadevergoeding te vorderen. Het komt voor dat zij niet over betrouwbare klantgegevens beschikken omdat zij toestaan dat deze zich anoniem of met valse gegevens registeren. In dat geval trekken zij de aansprakelijkheid voor schade uit onrechtmatig handelen door de anonieme illegale sites naar zicht toe. BREIN waarschuwt hosting providers dan ook dat zij de identiteit van hun klanten behoren te verifiŽren en geen anonieme betaling behoren toe te staan.

Kabinet: meer aandacht voor bestrijding digitale piraterij

Gepubliceerd op 21/12/2007 om 15:00 | Link

Het kabinet wil georganiseerde piraterij op het internet aan de bron aanpakken door de aanbieding van illegaal materiaal beter te bestrijden. Zie http://www.minjus.nl/actueel/persberichten/archief-2007/meer-aandacht-voor-bestrijding-digitale-piraterij.aspx Het kabinet wil georganiseerde piraterij op het internet aan de bron aanpakken door de aanbieding van illegaal materiaal beter te bestrijden. De handhaving is kansrijk als deze zich richt op degene die grootschalig illegaal uploadt en daarmee beschermd werk in strijd met het auteursrecht aanbiedt. Dit staat onder meer in een beleidsbrief over het auteursrecht die de ministers Hirsch Ballin (Justitie), Van der Hoeven (Economische Zaken) en Plasterk (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) gisteren naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Georganiseerde digitale piraterij doet zich vooral voor in de vorm van nagemaakte merkartikelen en als ongeautoriseerde verspreiding van films, games of muziek via internet. Auteursrechthebbenden lopen zo inkomsten mis. Daarom krijgt de bestrijding van piraterij in deze kabinetsperiode prioriteit. Maatregelen om deze criminaliteit harder aan te pakken, worden bekendgemaakt in een reeds toegezegde brief aan de Tweede Kamer over rechtshandhaving op internet die in de eerste helft van 2008 verschijnt. Zie http://www.minjus.nl/images/20071220_5520988%20procent20Auteursrechtbeleidsbrief_tcm34-95934.pdf Het initiatief is vooral gericht op degenen die bijvoorbeeld muziek-, film en gamesbestanden op het internet zetten, het zogeheten uploaden. Het zonder toestemming van rechthebbenden downloaden van muziek en films voor eigen gebruik is in Nederland niet verboden. Het downloaden van games en computerbestanden is overigens wel verboden. Hoe het kabinet de piraterij gaat aanpakken, wordt in een volgende brief nader uiteengezet die de Kamer de eerste helft van volgend jaar krijgt. Een verbod op zonder toestemming downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal ligt volgens de brief 'niet voor de hand'. Piraterijbestrijder stichting BREIN blijft voorstander van een verbod op downloaden van kennelijk illegaal aanbod. 'Als je diefstal verbiedt, moet je ook heling verbieden anders creŽer je een markt voor gestolen goederen. Het Internet is daar een duidelijk voorbeeld van', zegt BREIN directeur Tim Kuik. Overigens richt BREIN zich in de praktijk uitsluitend op de aanpak van piraterij bij de bron. 'Dat is het meest effectief', zegt Kuik. 'Het gaat ons vooral om de superhelers op het Internet. Dat zijn de websites die internetgebruikers grootschalig toegang verschaffen tot ongeautoriseerde films, muziek, games, boeken en andere software.' BREIN sloot inmiddels meer dan 200 sites af die samen meer dan 8 miljoen gebruikers bedienden. Daarnaast richt BREIN zich op zogeheten 'first uploaders', dat wil zeggen gebruikers die als eerste een bestand illegaal op het Internet zetten, en op grootschalige uploaders. 'De toezegging van het kabinet dat het meer aandacht gaat besteden aan de aanpak van piraterij bij de bron stemt ons hoopvol. Het is essentieel dat er meer strafrechtelijke aanpak komt van sites die systematisch en structureel gebruik maken van illegale content', aldus Kuik.

Markcontroles werpen vruchten af

Gepubliceerd op 17/12/2007 om 15:00 | Link

Afgelopen zaterdag verrichtte BREIN een controle op een snuffelmarkt in de Groenoordhallen te Leiden. Ter plaatste werd geen aanbod van illegale dragers geconstateerd. BREIN controleert wekelijks op markten en beurzen, zowel op basis van risico-analyse als naar aanleiding van meldingen over vermoedelijk illegaal aanbod. In de cadeauperiode rond Sinterklaas en Kerstmis worden de controles geÔntensiveerd. † Piraterij op markten is in Nederland laag, zeker in vergelijking met veel omringende landen. Als aanbod wordt geconstateerd gaat het meestal om kleine aantallen. BREIN Directeur Tim Kuik: 'Onze intensieve controles op markten en beurzen in de afgelopen jaren werpen hun vruchten af. Het aanbod van illegale cd's en dvd's is er drastisch afgenomen en ook recidive komt nauwelijks voor.'

Geldboetes en taakstraffen voor Bollywood-piraterij

Gepubliceerd op 11/12/2007 om 15:00 | Link

Vorige week deed de Rotterdamse rechtbank uitspraak in een strafzaak tegen 17 personen die werden verdacht van het verhandelen van illegale cd's en dvd's via 14 Rotterdamse winkels. De strafrechter veroordeelde drie verdachten, die naast het verkopen in een videotheek ook illegale dvd's invoerden en distribueerden, tot het betalen van een boete van 15.000, een werkstraf van 100 tot 200 uur en 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Een verdachte werd vrijgesproken en alle overige verdachten kregen boetes van 1.500 tot 5.000, afhankelijk van het aantal in beslag genomen goederen. 140.000 in beslag genomen cd's en dvd's worden vernietigd. Na signalen dat bij zogenaamde Bollywood- videotheken in Rotterdam op grote schaal gepirateerde films aangeboden zouden worden, besloten de strafrechtelijke autoriteiten in 2005 tot actie over te gaan. Toen vonden in Rotterdam 14 invallen tegelijkertijd plaats. waarbij in totaal ruim 140.000 illegaal gekopieerde dvd's en cd's in beslag werden genomen. Het ging hierbij voornamelijk om illegale kopieŽn van Indiase Bollywood- films en muziek-cd's, maar ook om westers repertoire. Het merendeel van het illegale product was afkomstig uit Pakistan, een van de belangrijkste bronnen van illegale kopieŽn van Indiaas muziek- en filmrepertoire.

Politie ontmantelt kopieerstudio

Gepubliceerd op 10/12/2007 om 15:00 | Link

Vorige week verleende BREIN assistentie bij de Politie Brabant Zuid-Oost. Agenten hadden tijdens een inval in een woning in Nuenen een kopieerstudio ontdekt. De politie ging de woning binnen omdat er een hennepkwekerij zou zijn. Op zolder werd een zak met gedroogde henneptoppen gevonden. De politie vond verder verschillende aanwijzingen die duiden op de verspreiding van illegale dragers. Er werden ruim 3200 gekopieerde cd's en dvd's en enkele honderden blanco dragers† en verpakkingsmateriaal in beslag genomen. Daarbij waren ook recente bioscoopfilms zoals American Gangster, Wild Hogs en Death Proof. Ook werden drie computers met in totaal vier branders en twee professionele printers in beslag genomen. Tegen de 37-jarige bewoner wordt proces-verbaal opgemaakt. BREIN levert technische expertise.

Massale verhuizing illegale bittorrent sites

Gepubliceerd op 07/12/2007 om 15:00 | Link

Op 1 december verhuisden de laatste bittorrent uitwisselsites die bij de Nederlandse hosting provider Leaseweb stonden. Het ging om een tiental sites die samen enkele miljoenen gebruikers bedienden. Naar aanleiding van een rechterlijk vonnis en sommaties van BREIN over illegale bittorrent sites had Leaseweb de betreffende klanten te kennen gegeven dat bittorrent sites niet langer welkom zijn. Het afgelopen weekeinde vertrokken de laatste grote internationale bittorrent sites. De meesten gingen naar het buitenland. 'Die zullen daar aangepakt worden', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'Wij vegen de Nederlandse stoep schoon.'† Er staan nog steeds tientallen illegale bittorrent sites bij Nederlandse hosting providers. Ook sommige klanten van Leaseweb zochten hun heil elders in Nederland. 'Als die niet verdwijnen volgt civielrechtelijke actie, al sluiten wij strafrechtelijk aangifte niet uit', aldus Kuik. 'Dergelijke sites opereren in de regel anoniem en geven geen gehoor aan de sommatie van BREIN', zegt Kuik. 'Dan verzoeken wij de hosting provider die zo een site onderdak biedt om die af te sluiten en de naam en adresgegevens van de sitehouder aan ons af te geven. Die spreken wij dan aan om herhaling te voorkomen en schadevergoeding te vorderen.'† Het komt bij dit soort sites regelmatig voor dat hosting providers niet over betrouwbare klantgegevens beschikken omdat zij toestaan dat hun klanten zich met valse gegevens registeren en anoniem betalen. Dan blijft de sitehouder buiten schot en kan hij zijn illegale site elders voortzetten. 'Als hosting providers hun klantgegevens niet controleren dan lopen zij het risico dat zij zelf aansprakelijk worden gesteld voor schade uit onrechtmatig handelen van die klanten', aldus Kuik. BREIN raadt hosting providers daarom aan de identiteit van hun klanten te verifiŽren en geen anonieme betaling te accepteren om te voorkomen dat zij een toevluchtsoord voor illegale sites worden.

Bittorrentmonster verlaat Nederland na sommatie BREIN

Gepubliceerd op 28/11/2007 om 15:00 | Link

De internationale bittorrentsite 'Bittorrentmonster' (btmon.com) ging gistermiddag offline naar aanleiding van een sommatie door BREIN aan diens Nederlandse hosting provider Leaseweb. Die maakte de website ontoegankelijk en verstrekte de naam- en adresgegevens van de beheerder zodat die kan worden aangesproken op de veroorzaakte schade. Weblogs voor bittorrent piraten verwachten een uittocht van illegale bittorrent sites uit Nederland nu belangrijke hosting providers aan de meldingen van BREIN voldoen. Btmon is een van de tien meest bezochte torrentsites ter wereld met honderdduizenden links naar illegaal aangeboden muziek, films, software en andere content. De site bediende ongeveer 1.7 miljoen unieke bezoekers per maand en de† advertentie-inkomsten bedragen naar schatting enkele tienduizenden euro's per maand. Btmon kwam kort na de afsluiting weer enige tijd online vanuit Duitsland, maar is inmiddels weer uit de lucht. Ook in andere landen zullen rechthebbenden actie tegen de site en/of hosting provider nemen. Eerder gebeurde hetzelfde in Canada, waar Demonoid werd afgesloten nadat dit enige weken eerder ook al in Nederland gebeurde als gevolg van een dagvaarding van BREIN aan het adres van de hosting provider Leaseweb. 'Op dergelijke internationale torrentsites vindt overwegend illegaal aanbod plaats,' zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'Het meest in trek zijn populaire muziek, films, tv series en games die in de praktijk alleen tegen betaling zijn te verkrijgen.' In een door TNO ontworpen steekproef die BREIN nam van het aanbod op Demonoid bleek dat gemiddeld 93.8% van de toegankelijke bestanden als illegaal waren aan te merken. Steekproeven van vergelijkbare p2p-sites komen ook ruim boven de 90% illegaal aanbod uit. Inmiddels zijn in Nederland meer dan 200 illegale bittorrentsites afgesloten. Die sites bedienden in totaal meer dan 6.8 miljoen gebruikers. In de Nederlandse jurisprudentie is uitgemaakt dat het onrechtmatig is voor een site om systematisch en structureel gebruik te maken van de beschikbaarheid van ongeautoriseerde bestanden. 'BREIN gaat door tot de laatste illegale site en server uit Nederland is verdwenen. Dit zijn de illegale winkels op het Internet. Het doel is alle illegale aanbod of toegang tot illegale aanbod af te sluiten', aldus Kuik. 'Welke technologie er achter zit maakt niet uit. Het gaat niet om de technologie maar om hoe die wordt gebruikt. Peer-to-peer, ftp servers of usenet, als je het gebruikt om inbreuk faciliteren of te plegen, dan ben je illegaal bezig. In het buitenland wordt ook juridische actie tegen dergelijke illegale sites genomen door justitie en benadeelde rechthebbenden. Nederland geldt internationaal als veilige haven voor allerlei illegale sites en servers door de combinatie van goede internet infrastructuur en goedkope hosting providers die een oogje dicht knijpen, zegt Kuik. Die blindheid voor illegaliteit, daar lijkt nu verandering in te komen.

«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
»