logo

BREIN commentaar naar aanleiding van Thuiskopie vonnis

Gepubliceerd op 27/06/2008 om 15:00 | Link

BREIN is het eens met het oordeel van de rechter dat het toestaan van downloaden uit illegale bron in strijd is met de drie stappen toets. Die verbiedt namelijk uitzonderingen op het auteursrecht die de normale exploitatie schaden. Daarvan is duidelijk sprake bij een uitzondering die ongebreideld gebruik van illegaal aangeboden content toelaat. Dat is vanaf het begin het argument van BREIN tegen deze uitzondering geweest. De rechter heeft eveneens aangegeven dat een verbod op downloaden uit illegale bron geen aanleiding is voor verlaging van de heffing. 'Een verbod op downloaden uit illegale bron is juridisch en ethisch verantwoord', zegt BREIN. 'Wie diefstal verbiedt moet ook heling verbieden. Anders creŽer je een markt voor gestolen goederen. Dat is op het Internet ook gebeurd. Bijvoorbeeld met zo een site als Mininova, die toegang tot illegaal aanbod organiseert en daarmee feitelijk als superheler fungeert.' Handhaving van een download verbod tegen illegaal downloaden door gebruikers is een kwestie van proportionaliteit. Het recht op privacy moet afgewogen worden tegen het recht op bescherming van auteursrecht. BREIN stelt daarom een systeem voor waarbij de identiteit van een gebruiker verborgen kan blijven voor de benadeelde rechthebbende. Een inbreukmakende gebruiker wordt dan eerst gewaarschuwd door zijn ISP in reactie op een betrouwbare melding van de rechthebbende. Daarna kan dan sprake zijn van handhaving in geval een gewaarschuwde gebruiker toch doorgaat met inbreuk maken. Zo een volhardende inbreukmaker zou eerst een tijdelijke beperking van dienstverlening kunnen krijgen en daarna voor langere tijd.† BREIN heeft dit systeem voorgesteld voor gebruikers die illegaal uploaden maar het kan ook toegepast worden op illegale downloaders. Het is vergelijkbaar met het zogenaamde graduele respons systeem dat in Frankrijk door de regering is voorgesteld en ook in Engeland met ISP's besproken wordt. Het verschil is dat daar over afsluiting van de verbinding wordt gesproken terwijl BREIN een beperking van dienstverlening voorstaat. Het voordeel voor ISP's bij meewerken aan zo een systeem, is dat de privacy van hun klanten niet in het geding komt. Als ISP's niet willen meewerken aan zo een systeem dan brengen zij de privacy van hun klanten in het geding. In dat geval zou rechthebbenden immers weinig anders resten dan Naam, Adres, Woonplaats gegevens van inbreukmakende gebruikers op te vorderen om daar het conflict mee op te lossen.

Inval bij cd/dvd piraat

Gepubliceerd op 24/06/2008 om 15:00 | Link

Vanochtend verleende BREIN assistentie bij een politie-inval in het kader van een onderzoek naar grootschalige piraterij. Er werd een doorzoeking verricht in de woning van een 31-jarige man in Spijkenisse. BREIN ontdekte de verdachte op Marktplaats waar hij op grote schaal illegale kopieŽn van cd's en dvd's met films en muziek te koop aanbood. Tijdens de huiszoeking werden honderden illegale dragers die als bronkopie dienden en circa 1000 blanco dragers aangetroffen. De verdachte had de beschikking over diverse computers met meerdere branders en printers. Een van de computers werd ten tijde van de inval gebruikt voor het uploaden en downloaden van nieuwe bioscoopfilms via Bittorrent. In de woning lagen tientallen bestellingen klaar voor verzending door heel Nederland. Alle goederen werden in beslag genomen en de verdachte werd aangehouden en verhoord. BREIN levert technische expertise ten behoeve van het proces-verbaal.

Beheerders Finse bittorrent site schuldig aan auteursrechtinbreuk

Gepubliceerd op 20/06/2008 om 15:00 | Link

In Turku, Finland zijn gisteren 12 beheerders van de p2p uitwisselsite Finreactor in hoger beroep door het Hof veroordeeld wegens opzettelijke inbreuk van auteursrecht. De beheerders moeten 566.000 euro in schade en kosten betalen. De site bood links aan naar bestanden met film, muziek, games en software. In drie maanden tijd hadden gebruikers ongeveer 136.000 films, 274.000 muziekalbums en 16.000 games gedownload. Het Hof oordeelde dat de beheerders ermee bekend waren dat vrijwel alle content die via hun dienst gedeeld werd illegaal was en dat zij dus willens en wetens betrokken waren bij het beschikbaar maken en verveelvoudigen van auteursrechtelijk beschermde content door hun gebruikers. Beheerders van dit soort sites beweren in het algemeen dat zij niets te maken hebben met wat hun gebruikers doen en dat zij geen content maar enkel links op hun site hebben staan. Het Hof wees dat verweer† ondubbelzinnig af. Het Hof overwoog dat het doel van het netwerk was om zoveel mogelijk populaire inbreukmakende content te delen. Gebruikers moesten een minimum deel van wat zij downloaden ook uploaden om hun account te behouden. Daarnaast beweren beheerders van dit soort sites meestal dat zij onder de beperkte aansprakelijkheidsregeling voor Internet Service Providers vallen. Ook dit verweer werd verworpen. De beheerders van Finreactor beargumenteerden dat zij niet aansprakelijk waren omdat de rechthebbenden geen gebruik hadden gemaakt van de Notice & Take Down procedure. Dat wil zeggen dat de rechthebbenden hen geen meldingen hadden gedaan welke links illegaal waren. Het Hof oordeelde echter dat de beheerders van de dienst direct betrokken waren bij de illegale activiteiten en zich daarom niet op een beperking van aansprakelijkheid konden beroepen. Stichting BREIN wijst erop dat er in Nederland ook een strafrechtelijk onderzoek loopt tegen eenzelfde bittorrent uitwisselsite die onder de namen Liquidtorrent en Phoenixtorrent bekend stond. Het Finse vonnis maakt precies duidelijk waarom het gaat, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Deze sites zijn de winkels waar gebruikers naartoe gaan om illegale bestanden te vinden. Zij organiseren de toegang. Dat is hun doel. Daar verdienen ze hun geld mee. De Finse strafrechter houdt de beheerders van de site daar dan ook verantwoordelijk voor. In Nederland zijn sites die structureel links naar illegale content aanbieden al herhaaldelijk onrechtmatig bevonden door de civiele rechter. Dat betekent dat zij verboden en schadeplichtig zijn. In totaal zijn al 315 p2p uitwisselsites op vordering van BREIN afgesloten.

BREIN actief bij Tokyo Hotel in Nijmegen

Gepubliceerd op 16/06/2008 om 15:00 | Link

Afgelopen zaterdag trad de Duitse band Tokyo Hotel op in het Nijmeegse Goffert Park. Op verzoek van muziekmaatschappij Universal Music controleerde BREIN daar op de verkoop van illegale merchandise. Drie Fransen met grote tassen maakte zich al snel uit de voeten toen zij de mensen van BREIN zagen. Bij een man met een Belgische verblijfsvergunning werden 244 posters in beslag genomen. De man stond al bekend als illegale handelaar van een vorig concert in Nederland. Na zijn aanhouding door de politie zagen zijn metgezellen af van handel. Er zijn aanwijzingen dat deze mensen deel uitmaken van een groep illegale handelaren uit BelgiŽ. Tot slot werd een Nederlandse man betrapt die illegale T-shirts uit zijn rugzak verkocht. Hij deed vrijwillig afstand van de zestien shirts en kwam eraf met een waarschuwing.

BREIN bestaat 10 jaar: ruim 100.000 acties tegen piraterij.

Gepubliceerd op 16/06/2008 om 15:00 | Link

Er werden in die tijd meer dan 28.000 acties gevoerd tegen de traditionele handel in illegale kopieŽn, waarvan ruim 2.300 strafrechtelijk. Bij al die acties zijn meer dan 11 miljoen illegale dragers ingenomen. Wat het Internet betreft zijn er 79.000 acties gevoerd. Meer dan de helft daarvan betrof het aanbod van illegale kopieŽn.† Rond de 36.000 acties betroffen de verspreiding van illegaal aangeboden bestanden via Internet. Slechts een handvol van deze acties waren strafrechtelijk. 'BREIN is bezig een juridisch raamwerk te creŽren waarin wij illegale sites zo snel mogelijk een halt kunnen toeroepen', zegt directeur Tim Kuik. 'We zijn er bijna maar we hebben hulp nodig. Het zijn maar een paar dingen en die liggen vooral op het vlak van maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen.' Hosting providers waar sites onderdak vinden, moeten de identiteit van hun klanten verifiŽren, vindt BREIN. De dienstverlening aan klanten die valse naam en adres opgeven moet worden gestaakt. 'Er moet voorkomen worden dat illegale sites anoniem van provider naar provider kunnen hoppen', zegt Kuik. 'Je moet bedenken dat de eigenaar van een site die zakelijke activiteiten onderneemt zichzelf al wettelijk op zijn site behoort te identificeren. Logisch, want je moet weten met wie je zaken doet. Het is ook logisch dat van hosting providers verlangd wordt om een deugdelijke administratie te voeren.' BREIN weet zich in haar voorstel gesteund door iedere handhaver tegen strafbare en onrechtmatige activiteiten op het Internet. Sites die structureel misbruik maken van de ongeautoriseerde content op het Internet, moeten volgens BREIN verplicht worden om preventieve maatregels te nemen. 'Zulke sites baseren hun zakenmodel op illegaliteit. Het zijn de Internetwinkels waar gebruikers de illegale content vinden', zegt Kuik. 'Die sites moeten gedwongen worden zelf de kraan voor illegaal aanbod dicht te draaien voordat wij ze gaan helpen incidentele inbreuken te verwijderen.' Een andere aangelegenheid is inbreuk op auteursrecht door Internet gebruikers. Daar staat BREIN een proportionele benadering voor zonder dat de privacy van gebruikers in het geding komt. BREIN stelt voor dat access providers consumenten eerst middels waarschuwingen voorlichten. Pas als gebruikers volharden in het maken van inbreuken moet er dreiging van consequenties komen. BREIN denkt daarbij aan een tijdelijke beperking van dienstverlening. 'Dat betekent dat een gebruiker die waarschuwingen in de wind slaat nog wel kan emailen maar een tijdje niet meer kan internetten', aldus Kuik.

BREIN betrapt verkopers illegale kopieŽn

Gepubliceerd op 09/06/2008 om 15:00 | Link

Bij een controle zaterdag op de maandelijkse markt in de Zuid-West Hallen te Roosendaal betrapte BREIN twee verkopers van illegale kopieŽn. Een van hen specialiseerde in cd's met populaire muziek, de ander in dvd's van de allernieuwste films. In totaal werden 292 kopieŽn ingenomen. De controle werd uitgevoerd naar aanleiding van een melding. Een van de verkopers liep al eerder tegen de lamp en verbeurt daardoor een boete van 500 euro per illegale kopie. BREIN heeft een vordering van in totaal 102.000 euro. De andere handelaar ondertekende een onthoudingsverklaring die hem bij herhaling ook op 500 euro per illegale kopie zal komen te staan. Recidive komt weinig voor omdat bekend is dat BREIN zich inzet om bij herhaling de boete daadwerkelijk te innen en niet schroomt om daarvoor eigendommen van de inbreukmaker te laten veilen. Op zondag nam de politie in de Bijlmer bij een belwinkel 20 illegale kopieŽn van recente bioscoopfilms in beslag. Ook de eigenaar van deze winkel zal een onthoudingsverklaring ter ondertekening worden voorgelegd. Bij weigering zal van de rechter een verbod, schadevergoeding en volledige proceskosten†geŽist worden, hetgeen de inbreukmaker minimaal op 15.000 euro zal komen te staan. De schade door verspreiding van illegale kopieŽn van film, muziek en games in Nederland bedraagt naar schatting rond de 300 miljoen euro per jaar. Deze illegale verspreiding vindt voornamelijk via Internet plaats. Ook de kopieŽn op dvd of cd die op de markt of via websites te koop worden aangeboden zijn vrijwel zonder uitzondering van het Internet gedownload. Stichting BREIN bestrijdt piraterij van film, muziek, games en andere interactieve software namens recht- en belanghebbenden zoals auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs.

Hosting provider NFOrce voldoet aan vorderingen BREIN

Gepubliceerd op 20/05/2008 om 15:00 | Link

De Nederlandse hosting provider NFOrce heeft te elfder ure voldaan aan de vordering voldaan van piraterijbestrijder stichting BREIN. Die eiste van de hosting provider dat zij de site ontoegankelijk zou maken en de identiteit van hun sitehouder zou afgeven. Door het inwilligen van de eisen van BREIN voorkomt NFOrce een Kort Geding. Omdat NFOrce aanvankelijk geen gehoor gaf, dagvaardde BREIN de hosting provider in Kort Geding. NFOrce haalde daarna wel de site offline, naar eigen zeggen omdat zij toch een betalingsprobleem hadden. Pas enkele dagen voor de zitting kwam NFOrce over de brug met de naam, adres en woonplaats gegevens van de klant die verantwoordelijk was voor de site. Nadat die gegevens vals bleken te zijn, heeft NFOrce nadere identificerende gegevens aan BREIN verstrekt. Die worden momenteel nog nagetrokken. Het Kort Geding dat voor morgen op de rol stond is daarmee van de baan. Wel heeft BREIN nog een vordering voor de kosten uitstaan. BREIN signaleert dat inmiddels ook enkele andere sites het hazepad kiezen en NFOrce hebben verlaten. BREIN voert een offensief tegen hosting providers die onvoldoende gehoor geven aan sommaties over illegaliteit en daarom aantrekkelijk zijn voor illegale sites en servers. Wij hebben er belang bij dat hosting providers zoals NFOrce geen veilige haven bieden voor sites en servers die illegaal aanbod organiseren van films, muziek, games en andere interactieve software, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Het gaat onder meer om bittorrent sites, edonkey servers en ftp servers die illegale activiteiten ontplooien. Het gaat niet om de technologie maar om wat die sites en servers met die technologie doen. Als dat onrechtmatig of inbreukmakend is dan gaan wij daarachter aan. De hosting provider zal de site of server dan af moeten sluiten en ons moeten vertellen wie hun klant is. Het is een bekend probleem dat klanten van hosting providers valse naam en adres gegevens opgeven als zij en site of server willen plaatsen of huren. Dit levert problemen op bij de handhaving tegen allerlei vormen cybercrime. In antwoord op vragen tijdens een commissievergadering over de rechtshandhaving tegen cybercrime zegde de Minister van Justitie een haalbaarheidsonderzoek toe naar de mogelijkheid van een identificatieplicht voor de publicatie van websites omdat persoonsgegevens vaak ontbreken of onjuist zijn. BREIN wil hosting providers aansprakelijk houden voor schade als zij illegale sites of servers online houden die valse naam en adres gegevens hebben opgegeven. † †

BREIN houdt Mininova verantwoordelijk voor massale misbruik die de site organiseert.

Gepubliceerd op 19/05/2008 om 15:00 | Link

Mininova is s werelds grootste bittorrentsite met naar eigen zeggen meer dan 30 miljoen unieke bezoekers per maand en in totaal 5 miljard downloads. De maandelijkse inkomsten uit advertenties worden geschat op enkele honderdduizenden euro. Een door TNO ontworpen steekproef die BREIN heeft genomen, toont aan dat meer dan 90% van de torrents op Mininova naar illegale bestanden verwijzen. BREIN wil dat Mininova effectieve maatregelen neemt om dit misbruik aan banden te leggen. Er is daarover met Mininova gesproken maar dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Mininova acht haar Notice & Take Down procedure voldoende terwijl BREIN vindt dat Mininova maatregelen moet nemen om het misbruik te voorkomen. 'Mininova heeft een zakenmodel dat op illegaliteit is gebaseerd. Zij profiteert van grootschalige inbreuk', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'Een Notice & Take Down procedure is absoluut onvoldoende voor een site die systematisch en structureel gebruik maakt van ongeautoriseerde bestanden. Notice & Take Down werkt om lekkages tegen te gaan maar niet als de kraan wagenwijd openstaat zoals bij Mininova. Een vergelijking met sites die in essentie legaal aanbod organiseren gaat niet op. Mininova organiseert vrijwel uitsluitend illegaal aanbod en verdient daar haar inkomsten mee. Zij moet daarom effectieve maatregelen nemen om dit te voorkomen en als zij dat niet kan dan moet zij stoppen.' 'Dit is een principiŽle aangelegenheid voor BREIN. Wij komen er met Mininova niet uit daarom leggen wij deze vraag nu aan de rechter voor', aldus Kuik. 'Er is lange tijd met Mininova over mogelijke oplossingen gesproken maar uiteindelijk willen zij geen verantwoordelijk nemen voor hun activiteiten. Je kunt wel eindeloos door praten maar ondertussen loopt de schade voor rechthebbenden op en is Mininova miljoenen gaan verdienen.'

Bittorrent site moet 110 miljoen dollar betalen

Gepubliceerd op 08/05/2008 om 15:00 | Link

De Amerikaanse District Court heeft de p2p-site Torrentspy veroordeeld om 110 miljoen dollar schadevergoeding te betalen. De site was aangeklaagd door de filmstudios die verenigd zijn in Motion Picture Association of America (MPAA). Eind vorig jaar beval de rechter de site al om te sluiten. Daarna hebben rechthebbenden hun vordering tot schadevergoeding doorgezet. Torrentspy was een zogenaamde bittorrent site, vergelijkbaar met het Nederlandse Mininova, die haar gebruikers toegang verschafte tot voornamelijk ongeautoriseerde bestanden van films, muziek, games en andere content. De site stond tot haar afsluiting bij een Nederlandse hosting provider. De eigenaren van de site zijn veroordeeld om schadevergoeding te betalen en mogen geen indirecte inbreuk meer plegen. 'Bittorrent sites beweren ten onrechte dat zij niets te maken hebben met de content omdat die niet op de site zelf staat maar bij de gebruikers. De sites geven echter middels links toegang tot de illegale bestanden. Zij zijn de 'superhelers' waar gebruikers naartoe gaan om de illegale content te vinden. De Nederlandse rechter heeft herhaaldelijk bepaald dat sites die systematisch en structureel gebruik maken van illegaal aanbod onrechtmatig zijn en schadeplichtig', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'Het is duidelijk en simpel. Je mag je zakenmodel niet op illegaliteit baseren. Je moet ůf illegaal aanbod weren ůf stoppen, anders moet je op de blaren zitten.' De Nederlandse piraterijbestrijder BREIN heeft de afgelopen jaren enkele honderden illegale p2p sites afgesloten die tezamen enkele tientallen miljoenen gebruikers bedienden. Naast film, video en tv behartigt BREIN ook de antipiraterij voor muziek, games en andere interactieve software.

Illegale dragers Hoensbroek uit

Gepubliceerd op 05/05/2008 om 15:00 | Link

Ook op 1 Mei waren de mannen van BREIN aan de arbeid. In samenwerking met de locale politie voerden zij een controle uit op de jaarlijkse markt in Hoensbroek die rond de 80.000 bezoekers trekt. Er werd ťťn kraam met 70 illegale dragers aangetroffen. Het betrof films en games die door de verkoper zelf op dvd-r waren gebrand. De verkoper deed afstand van de schijfjes en ondertekende een onthoudingsverklaring. Bij herhaling komt het hem op 500 euro per illegale drager te staan. Daarnaast werden verschillende kramen waargenomen die blanco dragers zonder heffing verkochten. Daar zijn aankopen van gedaan en er wordt rapport opgemaakt voor Thuiskopie. †

«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
»