logo

Razorback eDonkey servers offline gehaald

Gepubliceerd op 11/07/2008 om 15:00 | Link

De laatste van de zogenaamde Razorback servers†is deze week op verzoek van BREIN offline gehaald door haar Nederlandse hosting provider. Andere Nederlandse hosting providers hadden eerder al Razorback 3.0, Razorback 3.2 en Razorback 3.3 afgesloten. Nu is dus ook voor Razorback 3.1 het doek gevallen. De Razorback servers waren belangrijke schakels voor de ondersteuning van het p2p-uitwisselnetwerk eDonkey. Razorback 3.1 was de grootste in zijn soort en bood ruim 350.000 gebruikers toegang tot het eDonkey netwerk. Het overgrote deel van de beschikbare bestanden op de servers werd zonder toestemming van de rechthebbenden aangeboden. De server ging offline nadat de hosting provider de melding van Stichting BREIN aan haar klant doorstuurde, maar een reactie uitbleef. In die melding vroeg BREIN om ontoegankelijk maken van de servers omdat die structureel toegang geven tot illegale content. Vorig jaar gingen de Big Bang servers offline na sommatie door BREIN. Samen met acties in Duitsland veroorzaakte dat een daling in eDonkey gebruikers van 5 naar 3 miljoen. Veel illegale eDonkey servers zijn anoniem naar Nederland gekomen nadat buitenlandse hosting providers hen de wacht hebben aangezegd. BREIN werkt eraan om deze servers uit Nederland te weren. In Nederland zijn hosting providers Euroaccess en Ecatel de laatst overgebleven service providers die illegale eDonkey servers op hun netwerk toestaan. BREIN zal niet schromen gerechtelijke stappen te nemen om deze servers afgesloten te krijgen. † Stichting BREIN bestrijdt piraterij voor rechthebbenden op bioscoopfilms, TV series, muziek, videoclips, computer en console spellen, interactieve software, ebooks en audiobooks. De werken van die rechthebbenden samen betreffen de ruime meerderheid van het verkeer via dit soort servers.

Hosting provider moet kosten BREIN betalen

Gepubliceerd op 10/07/2008 om 15:00 | Link

Opnieuw is een weigerachtige hosting provider veroordeeld. Hij had de evident illegale site niet mogen hosten en moet aan BREIN de volledige proceskosten terug betalen.  [..] Lees meer

Hof bekrachtigt vonnis BREIN/Leaseweb:

Gepubliceerd op 04/07/2008 om 15:00 | Link

bittorrent site kennelijk onrechtmatig; hosting provider moest voldoen aan vorderingen in de BREIN melding. Het Hof Amsterdam oordeelde gisteren in hoger beroep dat de Bittorrent website Everlasting welbewust een faciliterende rol speelde bij het op grote schaal inbreuk maken op de auteursrechten en daarom kennelijk onrechtmatig handelde. Het Hof noemt dit een voortdurende en omvangrijke rechtenschending waartegen BREIN terecht opkomt. Leaseweb handelde onrechtmatig door niet op melding van BREIN deze website af te sluiten. Ook oordeelde het Hof dat Leaseweb opgave had behoren te doen van de NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens van de websitehouder.'BREIN is niet zomaar iemand die wat zegt. Wij hebben expertise en controleren onze meldingen op feiten en rechten. Dit vonnis maakt duidelijk dat een hosting provider op de melding van BREIN mag en behoort te vertrouwen', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'De hosting provider handelt onrechtmatig als hij ondanks zo een betrouwbare melding weigert de naam, adres, woonplaats gegevens af te geven en de site af te sluiten.'Hosting provider Leaseweb hostte in 2007 onder andere de illegale Bittorent website Everlasting.† Op deze website konden de gebruikers een groot aantal films, games, muziekalbums en ebooks downloaden. Het Hof noemt als voorbeelden De Aanslag, Kruistocht in Spijkerbroek, Das Leben der Anderen (films), Marco Borsato, K3, Clouseau (muziek), Civilization IV, Command&Conquer, TomTom 675 (games/software), Knipvellenboek 3D (eBooks). Aangezien Leaseweb weigerde op melding van BREIN de site af te sluiten en afgifte te doen van de NAW gegevens van de sitehouder, vorderde BREIN dit in kort geding. De voorzieningenrechter wees de vordering van BREIN vorig jaar toe, waarop Leaseweb hoger beroep instelde.Het Hof gaat aan de hand van deskundigenverklaringen van zowel TNO als de Universiteit Delft gedetailleerd in op de toepassing van de Bittorrent technologie door Everlasting en komt tot de conclusie dat Everlasting een essentiŽle rol speelde bij het up en downloaden van bestanden door gebruikers. Leaseweb voerde een groot aantal technische verweren aan. Die werden allen afgewezen.Of uploaden kan worden uitgeschakeld is niet relevant omdat het in de praktijk niet of nauwelijks gebeurd. De bestanden worden in blokjes opgeknipt maar het eindresultaat is een rechtenschending. Dat de naam van een bestand niet altijd de lading dekt moge zo zijn, dat doet er niet aan af dat dit vaker wel zo zal zijn omdat het uitwisselingsysteem alleen functioneert met betrouwbare benaming van de bestanden. Dat er op een torrentlink zelf geen auteursrecht rust is niet relevant. Dat er ook door rechthebbenden met password beveiligde bestanden kunnen worden aangeboden doet niet af aan de onrechtmatigheid omdat de gebruikers daar zonde r password niets mee kunnen en het de gebruikers duidelijk juist om de illegale bestanden ging.Dat het mogelijk is de bestanden ook via andere manieren, buiten Everlasting om, uit te wisselen maakt niet uit. Dat de website hobbymatig gedreven werd is ook niet van belang voor de onrechtmatigheid. Zo oordeelde het Hof.Het Hof wijst tenslotte de volledige proceskostenveroordeling af en houdt het op het standaardtarief. De materie was ten tijde van de melding nog onvoldoende uitgekristalliseerd. 'Met deze uitspraak en de vijf eerdere door BREIN gewonnen uitspraken in de zaken BREIN/Zoekmp3, BREIN/UPC, BREIN/KPN, BREIN/Leaseweb, BREIN/Shareconnector is die duidelijkheid er ondertussen wel', zegt Kuik. 'In toekomstige gevallen is dus reden om de volledige proceskosten wel toegewezen te krijgen.' U vindt het vonnis hier;www.rechtspraak.nl/Gerechten/Gerechtshoven/Amsterdam/Actualiteiten/Hof+bekrachtigt+vonnis+inzake+Everlasting.nl.htm

Politie Limburg-Zuid en BREIN samen actief tegen piraterij

Gepubliceerd op 01/07/2008 om 15:00 | Link

Gisteren verrichtten verbalisanten van de Politie Heerlen en medewerkers van Stichting BREIN een controle in een muziekwinkel in de binnenstad van Heerlen. BREIN had eerder vastgesteld dat in de winkel illegale cd's en dvds te koop werden aangeboden. Tijdens de controle†gisteren werden 367 illegale cd's en dvd's aangetroffen. Dit betrof hoofdzakelijk zogenaamde bootlegs. Die bevatten meestal illegale live-opnamen van concerten, maar ook niet-uitgebrachte studio-opnames of ongeautoriseerde remixen. De eigenaar van de winkel werd verhoord op het politiebureau en heeft een uitgebreide verklaring afgelegd. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt en de voorraad illegale dragers werd in beslag genomen.

Nationale Recherche houdt 20-jarige hacker aan

Gepubliceerd op 27/06/2008 om 15:00 | Link

Het Team High Tech Crime van de Nationale Recherche heeft dinsdagavond in Maastricht een 20-jarige verdachte aangehouden die vermoedelijk op internet heeft ingebroken bij twee Amerikaanse computerspellenbedrijven. Bovendien wordt hij verdacht van de diefstal van creditcard gegevens, die zijn gebruikt bij online pokeren en aankopen op internet. De verdachte zou in 2006 van een server van het bedrijf Activision in Los Angeles een kopie van het spel Enemy Territory: Quake War (ETQW) hebben gestolen. Quake was destijds nog in ontwikkeling. Het gaat om een populair computerspel waarbij zoveel mogelijk buitenaardse vijanden moeten worden uitgeschakeld en meerdere spelers het tegen elkaar opnemen. Van het illegaal gedownloade spel werden afbeeldingen op internet geplaatst. Het spellenbedrijf huurde een particulier recherchebureau in dat op internet contact legde met MaddoxX, de bijnaam van de vermoedelijke indringer. Wanneer het spel illegaal op de markt was uitgebracht, had het bedrijf 40 miljoen dollar schade kunnen lijden. Uit het onderzoek bleek dat de hacker ook toegang had tot andere delen van het bedrijfsnetwerk. In Nederland is daarop namens het spellenbedrijf aangifte gedaan door de Stichting BREIN, die onder meer on- en offline piraterij bestrijdt. Ook het Amerikaanse softwarebedrijf Valve Software Corporation heeft aangifte gedaan van indringing in het computersysteem in 2007. Eenmaal in het systeem zou de hacker klanteninformatie en creditcardgegevens hebben gedownload. Het bewijs daarvan maakte hij publiekelijk bekend op internet. Het onderzoek door het Team High Tech Crime van de Dienst Nationale Recherche van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) bracht aan het licht dat de verdachte beweerde over de gegevens van 50.000 creditcards te beschikken. Hij zou daarmee bestellingen voor laptops, beeldschermen en MP3-spelers op internet hebben geplaatst. De creditcardgegevens zijn vermoedelijk gestolen bij een online ticketbedrijf in Engeland. De potentiŽle schade van de diefstal is naar schatting 20 miljoen dollar. Bij de doorzoeking van de ouderlijke woning van de 20-jarige verdachte is beslag gelegd op een computer, administratie en een karabijn. De man wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. (Bron: Politie KLPD) † Voor informatie: Wim de Bruin

BREIN commentaar naar aanleiding van Thuiskopie vonnis

Gepubliceerd op 27/06/2008 om 15:00 | Link

BREIN is het eens met het oordeel van de rechter dat het toestaan van downloaden uit illegale bron in strijd is met de drie stappen toets. Die verbiedt namelijk uitzonderingen op het auteursrecht die de normale exploitatie schaden. Daarvan is duidelijk sprake bij een uitzondering die ongebreideld gebruik van illegaal aangeboden content toelaat. Dat is vanaf het begin het argument van BREIN tegen deze uitzondering geweest. De rechter heeft eveneens aangegeven dat een verbod op downloaden uit illegale bron geen aanleiding is voor verlaging van de heffing. 'Een verbod op downloaden uit illegale bron is juridisch en ethisch verantwoord', zegt BREIN. 'Wie diefstal verbiedt moet ook heling verbieden. Anders creŽer je een markt voor gestolen goederen. Dat is op het Internet ook gebeurd. Bijvoorbeeld met zo een site als Mininova, die toegang tot illegaal aanbod organiseert en daarmee feitelijk als superheler fungeert.' Handhaving van een download verbod tegen illegaal downloaden door gebruikers is een kwestie van proportionaliteit. Het recht op privacy moet afgewogen worden tegen het recht op bescherming van auteursrecht. BREIN stelt daarom een systeem voor waarbij de identiteit van een gebruiker verborgen kan blijven voor de benadeelde rechthebbende. Een inbreukmakende gebruiker wordt dan eerst gewaarschuwd door zijn ISP in reactie op een betrouwbare melding van de rechthebbende. Daarna kan dan sprake zijn van handhaving in geval een gewaarschuwde gebruiker toch doorgaat met inbreuk maken. Zo een volhardende inbreukmaker zou eerst een tijdelijke beperking van dienstverlening kunnen krijgen en daarna voor langere tijd.† BREIN heeft dit systeem voorgesteld voor gebruikers die illegaal uploaden maar het kan ook toegepast worden op illegale downloaders. Het is vergelijkbaar met het zogenaamde graduele respons systeem dat in Frankrijk door de regering is voorgesteld en ook in Engeland met ISP's besproken wordt. Het verschil is dat daar over afsluiting van de verbinding wordt gesproken terwijl BREIN een beperking van dienstverlening voorstaat. Het voordeel voor ISP's bij meewerken aan zo een systeem, is dat de privacy van hun klanten niet in het geding komt. Als ISP's niet willen meewerken aan zo een systeem dan brengen zij de privacy van hun klanten in het geding. In dat geval zou rechthebbenden immers weinig anders resten dan Naam, Adres, Woonplaats gegevens van inbreukmakende gebruikers op te vorderen om daar het conflict mee op te lossen.

Inval bij cd/dvd piraat

Gepubliceerd op 24/06/2008 om 15:00 | Link

Vanochtend verleende BREIN assistentie bij een politie-inval in het kader van een onderzoek naar grootschalige piraterij. Er werd een doorzoeking verricht in de woning van een 31-jarige man in Spijkenisse. BREIN ontdekte de verdachte op Marktplaats waar hij op grote schaal illegale kopieŽn van cd's en dvd's met films en muziek te koop aanbood. Tijdens de huiszoeking werden honderden illegale dragers die als bronkopie dienden en circa 1000 blanco dragers aangetroffen. De verdachte had de beschikking over diverse computers met meerdere branders en printers. Een van de computers werd ten tijde van de inval gebruikt voor het uploaden en downloaden van nieuwe bioscoopfilms via Bittorrent. In de woning lagen tientallen bestellingen klaar voor verzending door heel Nederland. Alle goederen werden in beslag genomen en de verdachte werd aangehouden en verhoord. BREIN levert technische expertise ten behoeve van het proces-verbaal.

Beheerders Finse bittorrent site schuldig aan auteursrechtinbreuk

Gepubliceerd op 20/06/2008 om 15:00 | Link

In Turku, Finland zijn gisteren 12 beheerders van de p2p uitwisselsite Finreactor in hoger beroep door het Hof veroordeeld wegens opzettelijke inbreuk van auteursrecht. De beheerders moeten 566.000 euro in schade en kosten betalen. De site bood links aan naar bestanden met film, muziek, games en software. In drie maanden tijd hadden gebruikers ongeveer 136.000 films, 274.000 muziekalbums en 16.000 games gedownload. Het Hof oordeelde dat de beheerders ermee bekend waren dat vrijwel alle content die via hun dienst gedeeld werd illegaal was en dat zij dus willens en wetens betrokken waren bij het beschikbaar maken en verveelvoudigen van auteursrechtelijk beschermde content door hun gebruikers. Beheerders van dit soort sites beweren in het algemeen dat zij niets te maken hebben met wat hun gebruikers doen en dat zij geen content maar enkel links op hun site hebben staan. Het Hof wees dat verweer† ondubbelzinnig af. Het Hof overwoog dat het doel van het netwerk was om zoveel mogelijk populaire inbreukmakende content te delen. Gebruikers moesten een minimum deel van wat zij downloaden ook uploaden om hun account te behouden. Daarnaast beweren beheerders van dit soort sites meestal dat zij onder de beperkte aansprakelijkheidsregeling voor Internet Service Providers vallen. Ook dit verweer werd verworpen. De beheerders van Finreactor beargumenteerden dat zij niet aansprakelijk waren omdat de rechthebbenden geen gebruik hadden gemaakt van de Notice & Take Down procedure. Dat wil zeggen dat de rechthebbenden hen geen meldingen hadden gedaan welke links illegaal waren. Het Hof oordeelde echter dat de beheerders van de dienst direct betrokken waren bij de illegale activiteiten en zich daarom niet op een beperking van aansprakelijkheid konden beroepen. Stichting BREIN wijst erop dat er in Nederland ook een strafrechtelijk onderzoek loopt tegen eenzelfde bittorrent uitwisselsite die onder de namen Liquidtorrent en Phoenixtorrent bekend stond. Het Finse vonnis maakt precies duidelijk waarom het gaat, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Deze sites zijn de winkels waar gebruikers naartoe gaan om illegale bestanden te vinden. Zij organiseren de toegang. Dat is hun doel. Daar verdienen ze hun geld mee. De Finse strafrechter houdt de beheerders van de site daar dan ook verantwoordelijk voor. In Nederland zijn sites die structureel links naar illegale content aanbieden al herhaaldelijk onrechtmatig bevonden door de civiele rechter. Dat betekent dat zij verboden en schadeplichtig zijn. In totaal zijn al 315 p2p uitwisselsites op vordering van BREIN afgesloten.

BREIN actief bij Tokyo Hotel in Nijmegen

Gepubliceerd op 16/06/2008 om 15:00 | Link

Afgelopen zaterdag trad de Duitse band Tokyo Hotel op in het Nijmeegse Goffert Park. Op verzoek van muziekmaatschappij Universal Music controleerde BREIN daar op de verkoop van illegale merchandise. Drie Fransen met grote tassen maakte zich al snel uit de voeten toen zij de mensen van BREIN zagen. Bij een man met een Belgische verblijfsvergunning werden 244 posters in beslag genomen. De man stond al bekend als illegale handelaar van een vorig concert in Nederland. Na zijn aanhouding door de politie zagen zijn metgezellen af van handel. Er zijn aanwijzingen dat deze mensen deel uitmaken van een groep illegale handelaren uit BelgiŽ. Tot slot werd een Nederlandse man betrapt die illegale T-shirts uit zijn rugzak verkocht. Hij deed vrijwillig afstand van de zestien shirts en kwam eraf met een waarschuwing.

BREIN bestaat 10 jaar: ruim 100.000 acties tegen piraterij.

Gepubliceerd op 16/06/2008 om 15:00 | Link

Er werden in die tijd meer dan 28.000 acties gevoerd tegen de traditionele handel in illegale kopieŽn, waarvan ruim 2.300 strafrechtelijk. Bij al die acties zijn meer dan 11 miljoen illegale dragers ingenomen. Wat het Internet betreft zijn er 79.000 acties gevoerd. Meer dan de helft daarvan betrof het aanbod van illegale kopieŽn.† Rond de 36.000 acties betroffen de verspreiding van illegaal aangeboden bestanden via Internet. Slechts een handvol van deze acties waren strafrechtelijk. 'BREIN is bezig een juridisch raamwerk te creŽren waarin wij illegale sites zo snel mogelijk een halt kunnen toeroepen', zegt directeur Tim Kuik. 'We zijn er bijna maar we hebben hulp nodig. Het zijn maar een paar dingen en die liggen vooral op het vlak van maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen.' Hosting providers waar sites onderdak vinden, moeten de identiteit van hun klanten verifiŽren, vindt BREIN. De dienstverlening aan klanten die valse naam en adres opgeven moet worden gestaakt. 'Er moet voorkomen worden dat illegale sites anoniem van provider naar provider kunnen hoppen', zegt Kuik. 'Je moet bedenken dat de eigenaar van een site die zakelijke activiteiten onderneemt zichzelf al wettelijk op zijn site behoort te identificeren. Logisch, want je moet weten met wie je zaken doet. Het is ook logisch dat van hosting providers verlangd wordt om een deugdelijke administratie te voeren.' BREIN weet zich in haar voorstel gesteund door iedere handhaver tegen strafbare en onrechtmatige activiteiten op het Internet. Sites die structureel misbruik maken van de ongeautoriseerde content op het Internet, moeten volgens BREIN verplicht worden om preventieve maatregels te nemen. 'Zulke sites baseren hun zakenmodel op illegaliteit. Het zijn de Internetwinkels waar gebruikers de illegale content vinden', zegt Kuik. 'Die sites moeten gedwongen worden zelf de kraan voor illegaal aanbod dicht te draaien voordat wij ze gaan helpen incidentele inbreuken te verwijderen.' Een andere aangelegenheid is inbreuk op auteursrecht door Internet gebruikers. Daar staat BREIN een proportionele benadering voor zonder dat de privacy van gebruikers in het geding komt. BREIN stelt voor dat access providers consumenten eerst middels waarschuwingen voorlichten. Pas als gebruikers volharden in het maken van inbreuken moet er dreiging van consequenties komen. BREIN denkt daarbij aan een tijdelijke beperking van dienstverlening. 'Dat betekent dat een gebruiker die waarschuwingen in de wind slaat nog wel kan emailen maar een tijdje niet meer kan internetten', aldus Kuik.

«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
»