logo

Ombouwer/omzeiler piraterij beveiliging schikt met BREIN, Sony PlayStation

Gepubliceerd op 23/10/2008 om 15:00 | Link

Het bedrijf N1 Console World heeft stichting BREIN en Sony Computer Entertainment Europe beloofd te stoppen met het verhandelen en installeren van omzeilingsmiddelen. Dat wil zeggen middelen die de beveiliging tegen het afspelen van illegale kopieŽn omzeilen. Het gaat met name om de zogenaamde Swap Magic CD/DVD voor de PlayStation spelconsoles en de custom firmware voor de PlayStation Portable. Op de sites van het bedrijf (ombouweindhoven.nl en worldmodding.nl) staat te lezen dat zij op verzoek van Sony en BREIN zijn gestopt met het verhandelen van deze omzeilingsmiddelen omdat daarmee onrechtmatig wordt gehandeld jegens Sony Computer Entertainment Europe en producenten van PlayStation spellen. Het bedrijf heeft opgave gedaan van de verkochte aantallen en afstand gedaan van onverkochte en door de Douane in beslag genomen aantallen. De betreffende omzeilingsmiddelen werden niet door het bedrijf zelf vervaardigd maar geÔmporteerd uit het buitenland. De onverkochte en in beslag genomen middelen worden vernietigd. Piraterijbestrijder BREIN neemt onder meer civiele actie tegen de handel in illegale kopieŽn van onder andere games, muziek en film. Dergelijke content kan technologisch beschermd worden tegen illegaal kopiŽren of het afspelen van zulke illegale kopieŽn. Het omzeilen van zulke technologische bescherming tegen piraterij is verboden. Met betrekking tot games en computer software is het omzeilen zelfs strafbaar gesteld. BREIN sommeert aanbieders en installeerders van omzeilingsmiddelen hun illegale activiteiten te staken en gestaakt te houden. Indien daar niet aan wordt voldaan spant BREIN een rechtszaak aan en eist verbod op verbeurte van een dwangsom alsmede vergoeding van schade en kosten. †

Rechter Amsterdam: Ďfaciliteren van inbreuk is ook inbreukí

Gepubliceerd op 22/10/2008 om 15:00 | Link

† †De Amsterdamse rechter in Kort Geding bepaalde vorige week dat een website die haar bezoekers fotos van beroemdheden laat plaatsen, het initiatief tot doorgeven van informatie neemt. De foto site komt niet in aanmerking voor de beperking van aansprakelijkheid die voor Internet Service Providers geldt en moet maatregelen treffen ter voorkoming van inbreukmakende handelingen. Aangezien het om fotos van beroemdheden gaat, is het aannemelijk dat die auteursrechtelijk beschermd zijn en moet de site controleren of de plaatser van de foto daar toestemming voor heeft. De zorgplicht om inbreuk te voorkomen, ligt aan de kant van de site en niet bij de auteursrechthebbende. †Vzr. rechtbank Amsterdam, 16 oktober 2008, KG ZA 08-1710 Pee/BB, Bruno press B.V. / Imgage Media & Televisie B.V. †zie ook: http://www.boek9.nl/www.delex-backoffice.nl/uploads/file/Boek9%20/Boek%209%20Uitspraken/Auteursrecht/Bruno%20press%20-%20Image%20media.pdf †De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft op 16 oktober 2008 geoordeeld dat een websitehouder die aan haar bezoekers de gelegenheid geeft tot publicatie van fotos waarop auteursrecht van derden rust, het initiatief tot het doorgeven van informatie door haar bezoekers neemt. De websitehouder stelt dat fotos niet door haarzelf, maar door bezoekers op de site zijn geplaatst, maar dat mag niet baten. De websitehouder kan dus geen aanspraak maken op bescherming tegen aansprakelijkheid krachtens artikel 6:196c BW. Het is aan de sitehouder om haar bedrijf zodanig in te richten dat zij maatregelen treft ter voorkoming van inbreukmakende handelingen aldus de voorzieningenrechter. †Image Media & Televisie B.V. (hierna IMT) is houder van de domeinnaam showbiznewz.nl en geeft aan de bezoekers van haar website de gelegenheid om (portret)fotos van (internationale) beroemdheden te plaatsen. Bruno Press exploiteert, als exclusieve vertegenwoordiger in Nederland van buitenlandse agentschappen, een databank met duizenden fotos van internationale beroemdheden. Op showbiznewz.nl zijn fotos geplaatst die Bruno Press als rechthebbende in Nederland op de markt brengt. Kern van het geschil is of IMT als houder van de website showbiznewz.nl verantwoordelijk kan worden gehouden voor materiaal dat door haar bezoekers van die site in strijd met rechten van derden erop wordt geplaatst. †De voorzieningenrechter oordeelde dat IMT, door (aan haar bezoekers) de gelegenheid te geven tot publicatie van fotos waarop auteursrecht van derden rust, wat bij de betreffende fotos het geval was zoals IMT heeft erkend, ook inbreuk maakt op dat auteursrecht. IMT is in beginsel aansprakelijk voor schade die uit haar onrechtmatig handelen voortvloeit. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter geeft IMT grotendeels van haarzelf afkomstige informatie door en door de opzet van haar website nodigt zij bezoekers uit tot het plaatsen van fotos. Bij het type fotos dat op haar website wordt geplaatst, (portret)fotos van (internationale) beroemdheden, dient IMT erop bedacht te zijn dat er auteursrecht op de fotos rust. IMT kan er daarbij niet zondermeer vanuit gaan dat de voor haar onbekende bezoeker die een foto op die website plaatst, ook de rechthebbende van die foto is. Bij de afweging van belangen van IMT, tegenover het belang van Bruno Press bij handhaving van (de waarde van) haar auteursrecht ligt de zorgplicht aan de kant van IMT en niet bij de auteursrechthebbende. †

Gedragscode tegen Cybercrime

Gepubliceerd op 09/10/2008 om 15:00 | Link

Vandaag is een Gedragscode tegen Cybercrime operationeel. Zie onderstaand persbericht van het Ministerie van Economische Zaken. BREIN is een van de partijen die meegewerkt heeft aan de totstandkoming van de gedragscode. De code heeft betrekking op verwijdering van alle strafbare en/of onrechtmatige inhoud, niet alleen inhoud die inbreuk maakt op intellectuele eigendom.†††† 'Dit is een goed begin, nu gaat het om uitvoering in de praktijk', zegt BREIN directeur Tim Kuik. Veel van de juridische acties van BREIN hebben betrekking op anonieme websites die een onrechtmatig zakenmodel hebben en daarom geheel ontoegankelijk gemaakt moeten worden. Daarnaast zal afgifte van de juiste naam en adresgegevens moeten plaatsvinden zodat de eigenaars en beheerders van de sites kunnen worden aangesproken om herhaling te voorkomen en schadevergoeding te kunnen eisen. Het onrechtmatige zakenmodel van dergelijke sites bestaat eruit dat zij structureel gebruik maken van op het Internet beschikbare ongeautoriseerde muziek, films, games en andere auteursrechtelijk beschermde werken. Dat gebeurt door het structureel aanbieden van links naar bestanden met zulke inbreukmakende inhoud. BREIN voert geregeld rechtszaken waarin de rechter dergelijke zoekmachines, link- en uitwisselsites verbiedt.† † De gedragscode maakt het mogelijk om dit soort sites snel door hun hosting provider verwijderd te krijgen en de naam- en adresgegevens van de verantwoordelijke klant op te vragen. Persbericht Ministerie van Economische Zaken 9 oktober 2008 Heemskerk geeft aftrap voor gedragscode tegen cybercrime Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken heeft vandaag in Den Haag de aftrap gegeven voor de gedragscode Notice-and-Take-Down. Deze gedragscode maakt helder hoe internetbedrijven omgaan met meldingen over illegale websites. Vanuit Nederland gehoste, Illegale websites worden volgens de gedragscode uiteindelijk verwijderd. Met de bestrijding van spam, spyware en malware waren we al ver gevorderd. Door deze afspraken wordt het nu ook beter mogelijk andere illegale activiteiten op internet zoals heling, discriminatie of phishing aan te pakken, aldus Heemskerk. De gedragscode is gebaseerd op bestaande goede voorbeelden bij bedrijven, overheden en andere partijen die betrokken zijn bij de bestrijding van cybercrime. De code is onder de vlag van de Nationale Infrastructuur Cybercrime (EZ) door marktpartijen zoals KPN, XS4ALL, ISPConnect, Dutch Hosting Provider Association, NLKabel, Ziggo, UPC, CAIW, Zeelandnet† en SIDN opgesteld. Ook ministeries, politie- en opsporingsdiensten en organisaties zoals Marktplaats/eBay en de stichting BREIN hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de code.† De aangesloten bedrijven -85% van de accessproviders en een deel van de hostingproviders- geven met de code een duidelijk signaal dat internet niet bedoeld is voor illegale praktijken. Ik roep andere bedrijven op hun voorbeeld te volgen, aldus Heemskerk. Vaak is op internet niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor bepaalde illegale informatie en stranden veel meldingen over illegale Nederlandse sites die daardoor in de lucht blijven. In de code zijn door de deelnemers nu heldere afspraken gemaakt over wie welke rol heeft. Hiermee moeten meldingen voortaan altijd worden afgehandeld. Internetgebruikers die illegale inhoud tegen komen, melden dit in principe bij degene die de inhoud geplaatst heeft. Als dit niet mogelijk of duidelijk is kan men bij de eerstvolgende in de keten terecht. Dat is bijvoorbeeld de beheerder van een discussieforum, het bedrijf dat de betreffende website host, de serviceprovider en/of uiteindelijk de politie. Deze andere partijen in de keten spannen zich in om de informatie alsnog uit de lucht te halen. De nieuwe gedragscode is vanaf vandaag operationeel. †

Recidiverende piraat veroordeeld

Gepubliceerd op 04/09/2008 om 15:00 | Link

De 47-jarige Van D. uit het Gelderse Culemborg is op 25 augustus 2008 door de politierechter tot een onvoorwaardelijke werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 weken†met een proeftijd van 2 jaar veroordeeld. Zowel de Politie als BREIN ontvingen in het verleden herhaaldelijk informatie dat Van D. op grote schaal illegale kopieŽn van cd's en dvd's met films en muziek zou vervaardigen en verspreiden. Van D. verkocht zijn illegale kopieŽn in grote aantallen aan markthandelaren die ze verhandelden op zwarte markten in onder andere Tiel, Vleuten en Wamel. Tijdens de huiszoeking werden ongeveer 4000 bronkopieŽn, 2000 blanco dragers en 1000 doosjes aangetroffen. Van D. gebruikte 4 computers met branders, 10 externe cd/ dvd branders, 6 externe harddisks en 5 printers. Al deze goederen en een omvangrijke handelsadministratie werden in beslag genomen en zijn door de rechter verbeurd verklaard. Van D. is al twee keer eerder veroordeeld tot geldboetes en taakstraffen voor de handel in illegale dragers.† Deze keer moet de voorwaardelijke gevangenisstraf hem op het rechte pad houden, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Anders is het drie keer scheepsrecht en draait hij de cel in.

Aanbod op braderieŽn aangepakt

Gepubliceerd op 18/08/2008 om 15:00 | Link

Vorige week woensdag heeft BREIN in samenwerking met Politie Ede een controle uitgevoerd op een zomerbraderie in Lunteren. Op deze braderie werden twee aanbieders aangetroffen met illegale dragers. De verkopers deden afstand van de dragers en zijn hun illegale handel kwijt. Zij ondertekenden beiden een onthoudingsverklaring. Bij herhaling komt het de aanbieders 500 euro boete per illegale drager te staan. Eerder deze maand heeft de Politie Oosterhout tijdens een braderie op een camping in Oosterhout een kraam met illegale dragers aangetroffen. Het betrof schijfjes met films die nog niet legaal op DVD verkrijgbaar waren. De politie heeft de dragers in beslag genomen en proces verbaal tegen de verdachte opgemaakt. BREIN levert technische expertise. †De verkoop van illegale DVDs en CDs in Nederland vindt vrijwel uitsluitend plaats door beunhazen thuis. Zij downloaden illegaal aangeboden content van het Internet en bieden kopieŽn aan via vraag-en-aanbod sites. Het gaat veelal om films, games en muziek maar ook om andere interactieve software. De kopieŽn branden zij zelf op DVD-r. BREIN verwijdert duizenden advertenties en spoort volhardende aanbieders op. Daartegen wordt dan strafrechtelijk of civielrechtelijk actie ondernomen. Sommige beunhazen blijven het via markten en braderieŽn proberen. Ook daar blijft BREIN alert.

Razorback eDonkey servers offline gehaald

Gepubliceerd op 11/07/2008 om 15:00 | Link

De laatste van de zogenaamde Razorback servers†is deze week op verzoek van BREIN offline gehaald door haar Nederlandse hosting provider. Andere Nederlandse hosting providers hadden eerder al Razorback 3.0, Razorback 3.2 en Razorback 3.3 afgesloten. Nu is dus ook voor Razorback 3.1 het doek gevallen. De Razorback servers waren belangrijke schakels voor de ondersteuning van het p2p-uitwisselnetwerk eDonkey. Razorback 3.1 was de grootste in zijn soort en bood ruim 350.000 gebruikers toegang tot het eDonkey netwerk. Het overgrote deel van de beschikbare bestanden op de servers werd zonder toestemming van de rechthebbenden aangeboden. De server ging offline nadat de hosting provider de melding van Stichting BREIN aan haar klant doorstuurde, maar een reactie uitbleef. In die melding vroeg BREIN om ontoegankelijk maken van de servers omdat die structureel toegang geven tot illegale content. Vorig jaar gingen de Big Bang servers offline na sommatie door BREIN. Samen met acties in Duitsland veroorzaakte dat een daling in eDonkey gebruikers van 5 naar 3 miljoen. Veel illegale eDonkey servers zijn anoniem naar Nederland gekomen nadat buitenlandse hosting providers hen de wacht hebben aangezegd. BREIN werkt eraan om deze servers uit Nederland te weren. In Nederland zijn hosting providers Euroaccess en Ecatel de laatst overgebleven service providers die illegale eDonkey servers op hun netwerk toestaan. BREIN zal niet schromen gerechtelijke stappen te nemen om deze servers afgesloten te krijgen. † Stichting BREIN bestrijdt piraterij voor rechthebbenden op bioscoopfilms, TV series, muziek, videoclips, computer en console spellen, interactieve software, ebooks en audiobooks. De werken van die rechthebbenden samen betreffen de ruime meerderheid van het verkeer via dit soort servers.

Hosting provider moet kosten BREIN betalen

Gepubliceerd op 10/07/2008 om 15:00 | Link

Opnieuw is een weigerachtige hosting provider veroordeeld. Hij had de evident illegale site niet mogen hosten en moet aan BREIN de volledige proceskosten terug betalen.  [..] Lees meer

Hof bekrachtigt vonnis BREIN/Leaseweb:

Gepubliceerd op 04/07/2008 om 15:00 | Link

bittorrent site kennelijk onrechtmatig; hosting provider moest voldoen aan vorderingen in de BREIN melding. Het Hof Amsterdam oordeelde gisteren in hoger beroep dat de Bittorrent website Everlasting welbewust een faciliterende rol speelde bij het op grote schaal inbreuk maken op de auteursrechten en daarom kennelijk onrechtmatig handelde. Het Hof noemt dit een voortdurende en omvangrijke rechtenschending waartegen BREIN terecht opkomt. Leaseweb handelde onrechtmatig door niet op melding van BREIN deze website af te sluiten. Ook oordeelde het Hof dat Leaseweb opgave had behoren te doen van de NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens van de websitehouder.'BREIN is niet zomaar iemand die wat zegt. Wij hebben expertise en controleren onze meldingen op feiten en rechten. Dit vonnis maakt duidelijk dat een hosting provider op de melding van BREIN mag en behoort te vertrouwen', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'De hosting provider handelt onrechtmatig als hij ondanks zo een betrouwbare melding weigert de naam, adres, woonplaats gegevens af te geven en de site af te sluiten.'Hosting provider Leaseweb hostte in 2007 onder andere de illegale Bittorent website Everlasting.† Op deze website konden de gebruikers een groot aantal films, games, muziekalbums en ebooks downloaden. Het Hof noemt als voorbeelden De Aanslag, Kruistocht in Spijkerbroek, Das Leben der Anderen (films), Marco Borsato, K3, Clouseau (muziek), Civilization IV, Command&Conquer, TomTom 675 (games/software), Knipvellenboek 3D (eBooks). Aangezien Leaseweb weigerde op melding van BREIN de site af te sluiten en afgifte te doen van de NAW gegevens van de sitehouder, vorderde BREIN dit in kort geding. De voorzieningenrechter wees de vordering van BREIN vorig jaar toe, waarop Leaseweb hoger beroep instelde.Het Hof gaat aan de hand van deskundigenverklaringen van zowel TNO als de Universiteit Delft gedetailleerd in op de toepassing van de Bittorrent technologie door Everlasting en komt tot de conclusie dat Everlasting een essentiŽle rol speelde bij het up en downloaden van bestanden door gebruikers. Leaseweb voerde een groot aantal technische verweren aan. Die werden allen afgewezen.Of uploaden kan worden uitgeschakeld is niet relevant omdat het in de praktijk niet of nauwelijks gebeurd. De bestanden worden in blokjes opgeknipt maar het eindresultaat is een rechtenschending. Dat de naam van een bestand niet altijd de lading dekt moge zo zijn, dat doet er niet aan af dat dit vaker wel zo zal zijn omdat het uitwisselingsysteem alleen functioneert met betrouwbare benaming van de bestanden. Dat er op een torrentlink zelf geen auteursrecht rust is niet relevant. Dat er ook door rechthebbenden met password beveiligde bestanden kunnen worden aangeboden doet niet af aan de onrechtmatigheid omdat de gebruikers daar zonde r password niets mee kunnen en het de gebruikers duidelijk juist om de illegale bestanden ging.Dat het mogelijk is de bestanden ook via andere manieren, buiten Everlasting om, uit te wisselen maakt niet uit. Dat de website hobbymatig gedreven werd is ook niet van belang voor de onrechtmatigheid. Zo oordeelde het Hof.Het Hof wijst tenslotte de volledige proceskostenveroordeling af en houdt het op het standaardtarief. De materie was ten tijde van de melding nog onvoldoende uitgekristalliseerd. 'Met deze uitspraak en de vijf eerdere door BREIN gewonnen uitspraken in de zaken BREIN/Zoekmp3, BREIN/UPC, BREIN/KPN, BREIN/Leaseweb, BREIN/Shareconnector is die duidelijkheid er ondertussen wel', zegt Kuik. 'In toekomstige gevallen is dus reden om de volledige proceskosten wel toegewezen te krijgen.' U vindt het vonnis hier;www.rechtspraak.nl/Gerechten/Gerechtshoven/Amsterdam/Actualiteiten/Hof+bekrachtigt+vonnis+inzake+Everlasting.nl.htm

Politie Limburg-Zuid en BREIN samen actief tegen piraterij

Gepubliceerd op 01/07/2008 om 15:00 | Link

Gisteren verrichtten verbalisanten van de Politie Heerlen en medewerkers van Stichting BREIN een controle in een muziekwinkel in de binnenstad van Heerlen. BREIN had eerder vastgesteld dat in de winkel illegale cd's en dvds te koop werden aangeboden. Tijdens de controle†gisteren werden 367 illegale cd's en dvd's aangetroffen. Dit betrof hoofdzakelijk zogenaamde bootlegs. Die bevatten meestal illegale live-opnamen van concerten, maar ook niet-uitgebrachte studio-opnames of ongeautoriseerde remixen. De eigenaar van de winkel werd verhoord op het politiebureau en heeft een uitgebreide verklaring afgelegd. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt en de voorraad illegale dragers werd in beslag genomen.

Nationale Recherche houdt 20-jarige hacker aan

Gepubliceerd op 27/06/2008 om 15:00 | Link

Het Team High Tech Crime van de Nationale Recherche heeft dinsdagavond in Maastricht een 20-jarige verdachte aangehouden die vermoedelijk op internet heeft ingebroken bij twee Amerikaanse computerspellenbedrijven. Bovendien wordt hij verdacht van de diefstal van creditcard gegevens, die zijn gebruikt bij online pokeren en aankopen op internet. De verdachte zou in 2006 van een server van het bedrijf Activision in Los Angeles een kopie van het spel Enemy Territory: Quake War (ETQW) hebben gestolen. Quake was destijds nog in ontwikkeling. Het gaat om een populair computerspel waarbij zoveel mogelijk buitenaardse vijanden moeten worden uitgeschakeld en meerdere spelers het tegen elkaar opnemen. Van het illegaal gedownloade spel werden afbeeldingen op internet geplaatst. Het spellenbedrijf huurde een particulier recherchebureau in dat op internet contact legde met MaddoxX, de bijnaam van de vermoedelijke indringer. Wanneer het spel illegaal op de markt was uitgebracht, had het bedrijf 40 miljoen dollar schade kunnen lijden. Uit het onderzoek bleek dat de hacker ook toegang had tot andere delen van het bedrijfsnetwerk. In Nederland is daarop namens het spellenbedrijf aangifte gedaan door de Stichting BREIN, die onder meer on- en offline piraterij bestrijdt. Ook het Amerikaanse softwarebedrijf Valve Software Corporation heeft aangifte gedaan van indringing in het computersysteem in 2007. Eenmaal in het systeem zou de hacker klanteninformatie en creditcardgegevens hebben gedownload. Het bewijs daarvan maakte hij publiekelijk bekend op internet. Het onderzoek door het Team High Tech Crime van de Dienst Nationale Recherche van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) bracht aan het licht dat de verdachte beweerde over de gegevens van 50.000 creditcards te beschikken. Hij zou daarmee bestellingen voor laptops, beeldschermen en MP3-spelers op internet hebben geplaatst. De creditcardgegevens zijn vermoedelijk gestolen bij een online ticketbedrijf in Engeland. De potentiŽle schade van de diefstal is naar schatting 20 miljoen dollar. Bij de doorzoeking van de ouderlijke woning van de 20-jarige verdachte is beslag gelegd op een computer, administratie en een karabijn. De man wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. (Bron: Politie KLPD) † Voor informatie: Wim de Bruin

«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
»