logo

Polder kan naar illegale DVDís fluiten

Gepubliceerd op 05/01/2009 om 15:00 | Link

Leidschendam Na een melding dat op de snuffelmarkt in de sporthal aan het Fluitpolderplein een partij illegale DVDs en CDs verhandeld zou worden, heeft de politie in samenwerking met de Stichting BREIN op zondag 28 december omstreeks 11.00 uur een onderzoek ingesteld. Bij een stand werden duizenden (4878) vervalste DVDs en CDs met films en muziek aangetroffen. De politie nam de partij in beslag en hield vier personen, een man en drie vrouwen, uit Hoogvliet aan. Tijdens de aanhouding liepen de spanningen hoog op. Het viertal in de leeftijd van 39 (2), 37 en 18 jaar verzette zich en werd onder dwang naar het politiebureau overgebracht en in verzekering gesteld. De politie heeft proces-verbaal tegen hen opgemaakt. Stichting BREIN bestrijdt illegale handel van auteursrechtelijk beschermd entertainment product zoals film, games en muziek. †

Grootste illegale topsite ooit offline gehaald

Gepubliceerd op 16/12/2008 om 15:00 | Link

Piraterijbestrijder stichting BREIN haalde vandaag de ftp servers van de illegale topsite SPARTA offline. De site met 65 terabyte illegale content hostte films, tv series, muziek, games, business software, audiobooks, etc. Het was de grootste illegale topsite die tot nu toe gevonden is. Eerder deze maand haalde BREIN een topsite met 45 terabyte offline. De huidige site is nog groter: 1 terabyte is 1000 gigabyte, dat zijn ongeveer 250 films of games of 25.000 liedjes. Deze site had daar 65 keer zoveel van. Een topsite bestaat uit ftp servers die door 'the scene' gebruikt worden om de nieuwste illegale content op te slaan en te verspreiden. De 'scene' bestaat uit onderling min of meer verbonden groepen mensen die zich ten doel stellen nieuwe content zo snel mogelijk illegaal op Internet te zetten. Topsites vormen daarmee de bron van de meest schadelijke illegale verspreiding van populaire content op Internet. De illegale content van Sparta werd onder meer gebruikt voor illegale bittorrent sites. Het onderzoek naar de daders achter Sparta is nog niet afgerond. †

BREIN sluit keten van 75 illegale P2P sites

Gepubliceerd op 12/12/2008 om 15:00 | Link

Vandaag zijn 75 bittorrent sites afgesloten die structureel illegale links aanboden naar films, muziek, games en andere content die zonder toestemming van de rechthebbenden ter beschikking werd gesteld. De sites werden door verschillende personen beheerd maar maakten allemaal wel gebruik van hetzelfde model dat zij van eenzelfde persoon in franchise kregen. De sites verdienden geld door een voorkeursbehandeling te geven aan gebruikers die een donatie betaalden. Zulke gebruikers konden dan een tijdlang onbeperkt illegaal aangeboden content downloaden. Het is niet eerder voorgekomen dat in een keer zoveel illegale peer-to-peer uitwisselsites tegelijkertijd werden afgesloten. Het betrof onder meer de sites Allmypower.org, Luckytorrents.org, Allmymovies.org, Digi-tor.org en Seederstor.org. In totaal hadden de sites honderdduizend links en een half miljoen gebruikers. De sites waren in de Nederlandse taal maar boden toegang tot internationale populaire content. Er is hier duidelijk sprake van een organisatie die er op gericht is illegaal geld te verdienen met een keten van op zich kleinere sites die systematisch diefstal van andermans creatieve werk organiseren, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Willens en wetens linken naar illegale content is illegaal. Deze sites deden dat structureel. Zij nemen deel aan een strafbaar feit. BREIN heeft bij de FIOD-ECD aangifte gedaan van deze georganiseerde keten van illegale sites. Wij hebben de sites nu zelf door middel van civiele sommaties offline gehaald, verdere informatie met betrekking tot de beheerders en het brein daarachter zullen wij ook aan de FIOD-ECD verstrekken, zegt Kuik. Wij dringen aan op vervolging van deze criminele organisatie. Tegelijkertijd zetten wij ons eigen onderzoek door om de verantwoordelijken ook civiel aansprakelijk te stellen voor de geleden schade.

Grootste illegale topsite ooit offline gehaald

Gepubliceerd op 27/11/2008 om 15:00 | Link

Piraterijbestrijder stichting BREIN haalde vandaag de ftp servers van de illegale topsite TVL offline. De site met 45 terabyte illegale content stond ook bekend als TV Land, en hostte films, tv series, muziek, games, business software, audiobooks, etc. Het was een van de grootste illegale topsites ooit. 1 terabyte is 1000 gigabyte, dat zijn ongeveer 250 films of games of 25.000 liedjes. Deze site had daar 45 keer zoveel van. Een topsite bestaat uit ftp servers die door 'the scene' gebruikt worden om de nieuwste illegale content op te slaan en te verspreiden. De 'scene' bestaat uit onderling min of meer verbonden groepen mensen die zich ten doel stellen nieuwe content zo snel mogelijk illegaal op Internet te zetten. Topsites vormen daarmee de bron van de meest schadelijke illegale verspreiding van populaire content op Internet. De illegale content van TV Land werd onder meer gebruikt voor de illegale bittorrent site Scenetorrents.org. Het onderzoek naar de daders achter TV Land is nog niet afgerond. De servers zullen onderzocht worden op sporen naar de eigenaars/beheerders van de site, illegale uploaders en verspreiding van de content. †

Franse senaat akkoord met proportionele aanpak inbreukmakende internetgebruikers

Gepubliceerd op 04/11/2008 om 15:00 | Link

De Franse senaat ging vorige week akkoord met president Sarkozy's wetsvoorstel om inbreukmakende internetgebruikers aan te pakken via een 'graduated response'. Dit voorstel behelst een stapsgewijze aanpak waarbij de inbreukmakende internetgebruiker anoniem blijft voor de benadeelde rechthebbende. De gebruiker wordt eerst door zijn service provider gewaarschuwd (een keer per email en een keer per aangetekende post) maar als hij doorgaat met inbreuk maken dan volgt er een sanctie. Aanvankelijk sprak het voorstel alleen over tijdelijke afsluiting van de verbinding als sanctie tegen hardleerse gebruikers. De senaat heeft dit nu aangepast om eerst tijdelijke beperking van de verbinding op te leggen. Bij zo een beperking blijft het mogelijk om van basisdiensten zoals email gebruik te maken. Het voorstel gaat nu naar de Assemblťe Nationale die het begin volgend jaar zal behandelen. De Franse tekst van het wetsvoorstel in zijn huidige vorm is te lezen op de volgende link: http://ameli.senat.fr/publication_pl/2007-2008/405.html<http://ameli.senat.fr/publication_pl/2007-2008/405.html>† In Nederland stelt BREIN ook voor een proportionele stapsgewijze handhaving tegen inbreukmakende internetgebruikers af te spreken met Internet Service Providers. Ook daarin is sprake van een tijdelijke beperking van dienstverlening indien de gebruiker ondanks waarschuwingen toch doorgaat met inbreukmaken. Vanzelfsprekend staat tegen zo een sanctie beroep op de rechter open. †

Ombouwer/omzeiler piraterij beveiliging schikt met BREIN, Sony PlayStation

Gepubliceerd op 23/10/2008 om 15:00 | Link

Het bedrijf N1 Console World heeft stichting BREIN en Sony Computer Entertainment Europe beloofd te stoppen met het verhandelen en installeren van omzeilingsmiddelen. Dat wil zeggen middelen die de beveiliging tegen het afspelen van illegale kopieŽn omzeilen. Het gaat met name om de zogenaamde Swap Magic CD/DVD voor de PlayStation spelconsoles en de custom firmware voor de PlayStation Portable. Op de sites van het bedrijf (ombouweindhoven.nl en worldmodding.nl) staat te lezen dat zij op verzoek van Sony en BREIN zijn gestopt met het verhandelen van deze omzeilingsmiddelen omdat daarmee onrechtmatig wordt gehandeld jegens Sony Computer Entertainment Europe en producenten van PlayStation spellen. Het bedrijf heeft opgave gedaan van de verkochte aantallen en afstand gedaan van onverkochte en door de Douane in beslag genomen aantallen. De betreffende omzeilingsmiddelen werden niet door het bedrijf zelf vervaardigd maar geÔmporteerd uit het buitenland. De onverkochte en in beslag genomen middelen worden vernietigd. Piraterijbestrijder BREIN neemt onder meer civiele actie tegen de handel in illegale kopieŽn van onder andere games, muziek en film. Dergelijke content kan technologisch beschermd worden tegen illegaal kopiŽren of het afspelen van zulke illegale kopieŽn. Het omzeilen van zulke technologische bescherming tegen piraterij is verboden. Met betrekking tot games en computer software is het omzeilen zelfs strafbaar gesteld. BREIN sommeert aanbieders en installeerders van omzeilingsmiddelen hun illegale activiteiten te staken en gestaakt te houden. Indien daar niet aan wordt voldaan spant BREIN een rechtszaak aan en eist verbod op verbeurte van een dwangsom alsmede vergoeding van schade en kosten. †

Rechter Amsterdam: Ďfaciliteren van inbreuk is ook inbreukí

Gepubliceerd op 22/10/2008 om 15:00 | Link

† †De Amsterdamse rechter in Kort Geding bepaalde vorige week dat een website die haar bezoekers fotos van beroemdheden laat plaatsen, het initiatief tot doorgeven van informatie neemt. De foto site komt niet in aanmerking voor de beperking van aansprakelijkheid die voor Internet Service Providers geldt en moet maatregelen treffen ter voorkoming van inbreukmakende handelingen. Aangezien het om fotos van beroemdheden gaat, is het aannemelijk dat die auteursrechtelijk beschermd zijn en moet de site controleren of de plaatser van de foto daar toestemming voor heeft. De zorgplicht om inbreuk te voorkomen, ligt aan de kant van de site en niet bij de auteursrechthebbende. †Vzr. rechtbank Amsterdam, 16 oktober 2008, KG ZA 08-1710 Pee/BB, Bruno press B.V. / Imgage Media & Televisie B.V. †zie ook: http://www.boek9.nl/www.delex-backoffice.nl/uploads/file/Boek9%20/Boek%209%20Uitspraken/Auteursrecht/Bruno%20press%20-%20Image%20media.pdf †De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft op 16 oktober 2008 geoordeeld dat een websitehouder die aan haar bezoekers de gelegenheid geeft tot publicatie van fotos waarop auteursrecht van derden rust, het initiatief tot het doorgeven van informatie door haar bezoekers neemt. De websitehouder stelt dat fotos niet door haarzelf, maar door bezoekers op de site zijn geplaatst, maar dat mag niet baten. De websitehouder kan dus geen aanspraak maken op bescherming tegen aansprakelijkheid krachtens artikel 6:196c BW. Het is aan de sitehouder om haar bedrijf zodanig in te richten dat zij maatregelen treft ter voorkoming van inbreukmakende handelingen aldus de voorzieningenrechter. †Image Media & Televisie B.V. (hierna IMT) is houder van de domeinnaam showbiznewz.nl en geeft aan de bezoekers van haar website de gelegenheid om (portret)fotos van (internationale) beroemdheden te plaatsen. Bruno Press exploiteert, als exclusieve vertegenwoordiger in Nederland van buitenlandse agentschappen, een databank met duizenden fotos van internationale beroemdheden. Op showbiznewz.nl zijn fotos geplaatst die Bruno Press als rechthebbende in Nederland op de markt brengt. Kern van het geschil is of IMT als houder van de website showbiznewz.nl verantwoordelijk kan worden gehouden voor materiaal dat door haar bezoekers van die site in strijd met rechten van derden erop wordt geplaatst. †De voorzieningenrechter oordeelde dat IMT, door (aan haar bezoekers) de gelegenheid te geven tot publicatie van fotos waarop auteursrecht van derden rust, wat bij de betreffende fotos het geval was zoals IMT heeft erkend, ook inbreuk maakt op dat auteursrecht. IMT is in beginsel aansprakelijk voor schade die uit haar onrechtmatig handelen voortvloeit. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter geeft IMT grotendeels van haarzelf afkomstige informatie door en door de opzet van haar website nodigt zij bezoekers uit tot het plaatsen van fotos. Bij het type fotos dat op haar website wordt geplaatst, (portret)fotos van (internationale) beroemdheden, dient IMT erop bedacht te zijn dat er auteursrecht op de fotos rust. IMT kan er daarbij niet zondermeer vanuit gaan dat de voor haar onbekende bezoeker die een foto op die website plaatst, ook de rechthebbende van die foto is. Bij de afweging van belangen van IMT, tegenover het belang van Bruno Press bij handhaving van (de waarde van) haar auteursrecht ligt de zorgplicht aan de kant van IMT en niet bij de auteursrechthebbende. †

Gedragscode tegen Cybercrime

Gepubliceerd op 09/10/2008 om 15:00 | Link

Vandaag is een Gedragscode tegen Cybercrime operationeel. Zie onderstaand persbericht van het Ministerie van Economische Zaken. BREIN is een van de partijen die meegewerkt heeft aan de totstandkoming van de gedragscode. De code heeft betrekking op verwijdering van alle strafbare en/of onrechtmatige inhoud, niet alleen inhoud die inbreuk maakt op intellectuele eigendom.†††† 'Dit is een goed begin, nu gaat het om uitvoering in de praktijk', zegt BREIN directeur Tim Kuik. Veel van de juridische acties van BREIN hebben betrekking op anonieme websites die een onrechtmatig zakenmodel hebben en daarom geheel ontoegankelijk gemaakt moeten worden. Daarnaast zal afgifte van de juiste naam en adresgegevens moeten plaatsvinden zodat de eigenaars en beheerders van de sites kunnen worden aangesproken om herhaling te voorkomen en schadevergoeding te kunnen eisen. Het onrechtmatige zakenmodel van dergelijke sites bestaat eruit dat zij structureel gebruik maken van op het Internet beschikbare ongeautoriseerde muziek, films, games en andere auteursrechtelijk beschermde werken. Dat gebeurt door het structureel aanbieden van links naar bestanden met zulke inbreukmakende inhoud. BREIN voert geregeld rechtszaken waarin de rechter dergelijke zoekmachines, link- en uitwisselsites verbiedt.† † De gedragscode maakt het mogelijk om dit soort sites snel door hun hosting provider verwijderd te krijgen en de naam- en adresgegevens van de verantwoordelijke klant op te vragen. Persbericht Ministerie van Economische Zaken 9 oktober 2008 Heemskerk geeft aftrap voor gedragscode tegen cybercrime Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken heeft vandaag in Den Haag de aftrap gegeven voor de gedragscode Notice-and-Take-Down. Deze gedragscode maakt helder hoe internetbedrijven omgaan met meldingen over illegale websites. Vanuit Nederland gehoste, Illegale websites worden volgens de gedragscode uiteindelijk verwijderd. Met de bestrijding van spam, spyware en malware waren we al ver gevorderd. Door deze afspraken wordt het nu ook beter mogelijk andere illegale activiteiten op internet zoals heling, discriminatie of phishing aan te pakken, aldus Heemskerk. De gedragscode is gebaseerd op bestaande goede voorbeelden bij bedrijven, overheden en andere partijen die betrokken zijn bij de bestrijding van cybercrime. De code is onder de vlag van de Nationale Infrastructuur Cybercrime (EZ) door marktpartijen zoals KPN, XS4ALL, ISPConnect, Dutch Hosting Provider Association, NLKabel, Ziggo, UPC, CAIW, Zeelandnet† en SIDN opgesteld. Ook ministeries, politie- en opsporingsdiensten en organisaties zoals Marktplaats/eBay en de stichting BREIN hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de code.† De aangesloten bedrijven -85% van de accessproviders en een deel van de hostingproviders- geven met de code een duidelijk signaal dat internet niet bedoeld is voor illegale praktijken. Ik roep andere bedrijven op hun voorbeeld te volgen, aldus Heemskerk. Vaak is op internet niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor bepaalde illegale informatie en stranden veel meldingen over illegale Nederlandse sites die daardoor in de lucht blijven. In de code zijn door de deelnemers nu heldere afspraken gemaakt over wie welke rol heeft. Hiermee moeten meldingen voortaan altijd worden afgehandeld. Internetgebruikers die illegale inhoud tegen komen, melden dit in principe bij degene die de inhoud geplaatst heeft. Als dit niet mogelijk of duidelijk is kan men bij de eerstvolgende in de keten terecht. Dat is bijvoorbeeld de beheerder van een discussieforum, het bedrijf dat de betreffende website host, de serviceprovider en/of uiteindelijk de politie. Deze andere partijen in de keten spannen zich in om de informatie alsnog uit de lucht te halen. De nieuwe gedragscode is vanaf vandaag operationeel. †

Recidiverende piraat veroordeeld

Gepubliceerd op 04/09/2008 om 15:00 | Link

De 47-jarige Van D. uit het Gelderse Culemborg is op 25 augustus 2008 door de politierechter tot een onvoorwaardelijke werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 weken†met een proeftijd van 2 jaar veroordeeld. Zowel de Politie als BREIN ontvingen in het verleden herhaaldelijk informatie dat Van D. op grote schaal illegale kopieŽn van cd's en dvd's met films en muziek zou vervaardigen en verspreiden. Van D. verkocht zijn illegale kopieŽn in grote aantallen aan markthandelaren die ze verhandelden op zwarte markten in onder andere Tiel, Vleuten en Wamel. Tijdens de huiszoeking werden ongeveer 4000 bronkopieŽn, 2000 blanco dragers en 1000 doosjes aangetroffen. Van D. gebruikte 4 computers met branders, 10 externe cd/ dvd branders, 6 externe harddisks en 5 printers. Al deze goederen en een omvangrijke handelsadministratie werden in beslag genomen en zijn door de rechter verbeurd verklaard. Van D. is al twee keer eerder veroordeeld tot geldboetes en taakstraffen voor de handel in illegale dragers.† Deze keer moet de voorwaardelijke gevangenisstraf hem op het rechte pad houden, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Anders is het drie keer scheepsrecht en draait hij de cel in.

Aanbod op braderieŽn aangepakt

Gepubliceerd op 18/08/2008 om 15:00 | Link

Vorige week woensdag heeft BREIN in samenwerking met Politie Ede een controle uitgevoerd op een zomerbraderie in Lunteren. Op deze braderie werden twee aanbieders aangetroffen met illegale dragers. De verkopers deden afstand van de dragers en zijn hun illegale handel kwijt. Zij ondertekenden beiden een onthoudingsverklaring. Bij herhaling komt het de aanbieders 500 euro boete per illegale drager te staan. Eerder deze maand heeft de Politie Oosterhout tijdens een braderie op een camping in Oosterhout een kraam met illegale dragers aangetroffen. Het betrof schijfjes met films die nog niet legaal op DVD verkrijgbaar waren. De politie heeft de dragers in beslag genomen en proces verbaal tegen de verdachte opgemaakt. BREIN levert technische expertise. †De verkoop van illegale DVDs en CDs in Nederland vindt vrijwel uitsluitend plaats door beunhazen thuis. Zij downloaden illegaal aangeboden content van het Internet en bieden kopieŽn aan via vraag-en-aanbod sites. Het gaat veelal om films, games en muziek maar ook om andere interactieve software. De kopieŽn branden zij zelf op DVD-r. BREIN verwijdert duizenden advertenties en spoort volhardende aanbieders op. Daartegen wordt dan strafrechtelijk of civielrechtelijk actie ondernomen. Sommige beunhazen blijven het via markten en braderieŽn proberen. Ook daar blijft BREIN alert.

«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
»