logo

BREIN houdt Mininova verantwoordelijk voor massale misbruik die de site organiseert.

Gepubliceerd op 19/05/2008 om 15:00 | Link

Mininova is s werelds grootste bittorrentsite met naar eigen zeggen meer dan 30 miljoen unieke bezoekers per maand en in totaal 5 miljard downloads. De maandelijkse inkomsten uit advertenties worden geschat op enkele honderdduizenden euro. Een door TNO ontworpen steekproef die BREIN heeft genomen, toont aan dat meer dan 90% van de torrents op Mininova naar illegale bestanden verwijzen. BREIN wil dat Mininova effectieve maatregelen neemt om dit misbruik aan banden te leggen. Er is daarover met Mininova gesproken maar dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Mininova acht haar Notice & Take Down procedure voldoende terwijl BREIN vindt dat Mininova maatregelen moet nemen om het misbruik te voorkomen. 'Mininova heeft een zakenmodel dat op illegaliteit is gebaseerd. Zij profiteert van grootschalige inbreuk', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'Een Notice & Take Down procedure is absoluut onvoldoende voor een site die systematisch en structureel gebruik maakt van ongeautoriseerde bestanden. Notice & Take Down werkt om lekkages tegen te gaan maar niet als de kraan wagenwijd openstaat zoals bij Mininova. Een vergelijking met sites die in essentie legaal aanbod organiseren gaat niet op. Mininova organiseert vrijwel uitsluitend illegaal aanbod en verdient daar haar inkomsten mee. Zij moet daarom effectieve maatregelen nemen om dit te voorkomen en als zij dat niet kan dan moet zij stoppen.' 'Dit is een principiŽle aangelegenheid voor BREIN. Wij komen er met Mininova niet uit daarom leggen wij deze vraag nu aan de rechter voor', aldus Kuik. 'Er is lange tijd met Mininova over mogelijke oplossingen gesproken maar uiteindelijk willen zij geen verantwoordelijk nemen voor hun activiteiten. Je kunt wel eindeloos door praten maar ondertussen loopt de schade voor rechthebbenden op en is Mininova miljoenen gaan verdienen.'

Bittorrent site moet 110 miljoen dollar betalen

Gepubliceerd op 08/05/2008 om 15:00 | Link

De Amerikaanse District Court heeft de p2p-site Torrentspy veroordeeld om 110 miljoen dollar schadevergoeding te betalen. De site was aangeklaagd door de filmstudios die verenigd zijn in Motion Picture Association of America (MPAA). Eind vorig jaar beval de rechter de site al om te sluiten. Daarna hebben rechthebbenden hun vordering tot schadevergoeding doorgezet. Torrentspy was een zogenaamde bittorrent site, vergelijkbaar met het Nederlandse Mininova, die haar gebruikers toegang verschafte tot voornamelijk ongeautoriseerde bestanden van films, muziek, games en andere content. De site stond tot haar afsluiting bij een Nederlandse hosting provider. De eigenaren van de site zijn veroordeeld om schadevergoeding te betalen en mogen geen indirecte inbreuk meer plegen. 'Bittorrent sites beweren ten onrechte dat zij niets te maken hebben met de content omdat die niet op de site zelf staat maar bij de gebruikers. De sites geven echter middels links toegang tot de illegale bestanden. Zij zijn de 'superhelers' waar gebruikers naartoe gaan om de illegale content te vinden. De Nederlandse rechter heeft herhaaldelijk bepaald dat sites die systematisch en structureel gebruik maken van illegaal aanbod onrechtmatig zijn en schadeplichtig', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'Het is duidelijk en simpel. Je mag je zakenmodel niet op illegaliteit baseren. Je moet ůf illegaal aanbod weren ůf stoppen, anders moet je op de blaren zitten.' De Nederlandse piraterijbestrijder BREIN heeft de afgelopen jaren enkele honderden illegale p2p sites afgesloten die tezamen enkele tientallen miljoenen gebruikers bedienden. Naast film, video en tv behartigt BREIN ook de antipiraterij voor muziek, games en andere interactieve software.

Illegale dragers Hoensbroek uit

Gepubliceerd op 05/05/2008 om 15:00 | Link

Ook op 1 Mei waren de mannen van BREIN aan de arbeid. In samenwerking met de locale politie voerden zij een controle uit op de jaarlijkse markt in Hoensbroek die rond de 80.000 bezoekers trekt. Er werd ťťn kraam met 70 illegale dragers aangetroffen. Het betrof films en games die door de verkoper zelf op dvd-r waren gebrand. De verkoper deed afstand van de schijfjes en ondertekende een onthoudingsverklaring. Bij herhaling komt het hem op 500 euro per illegale drager te staan. Daarnaast werden verschillende kramen waargenomen die blanco dragers zonder heffing verkochten. Daar zijn aankopen van gedaan en er wordt rapport opgemaakt voor Thuiskopie. †

Klant van klant van Nederlandse hosting provider haalt meer dan 60 sites offline

Gepubliceerd op 05/05/2008 om 15:00 | Link

Eind April haalde een hosting provider in India op aandrang van BREIN 63 illegale sites offline. Oorspronkelijk betrof de actie twee video streaming sites. De sites vertoonden films die zelf weer op andere sites werden gehost. Naast zulke streaming sites waren de meeste van de illegale sites Bittorrent sites die toegang gaven tot illegale film, muziek en games bestanden die gehost werden door gebruikers van die sites. Ook waren er sites die nagemaakte tassen, horloges† en dergelijke aanboden.†Die zijn aan SNB-React gemeld. De sites waren klant van een Indiase hosting provider die een klant was van een Nederlands hosting bedrijf die ook weer klant was van een Nederlandse hosting provider. BREIN komt dit soort constructies vaker tegen. Bij dergelijke constructies is het verhaal van de Nederlandse provider dat hij de site niet neer wil halen omdat zijn klant nog meer sites heeft. Hij is dan bezorgd dat er ook legale sites neer gaan, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Dat kan zo zijn maar wij hebben dan in elk geval de naam, adres en woonplaats gegevens van die klant nodig zodat wij door kunnen zoeken naar de verantwoordelijke persoon voor de illegale sites. Aanvankelijk vond de Indiase eigenaar van het hosting bedrijf dat zijn klanten niets illegaals deden en toonde zich niet ontvankelijk voor onze argumenten dat† dit† anders lag. Dat veranderde toen de politie in Bangalore polshoogte kwam nemen. Die was via internationale contacten op de hoogte gebracht, aldus Kuik. Als er een conflict is met een site dan moet dat met die site opgelost kunnen worden, zegt Kuik. Het probleem is echter dat sites die illegale activiteiten ontplooien zich vrijwel zonder uitzondering anoniem houden. Dan komen wij dus bij de hosting provider uit. Sommigen sites geven een valse naam op bij hun hosting provider en anderen proberen ook nog extra stappen in te bouwen door gebruik te maken van hosting providers die co-located worden door andere hosting providers. Soms zelfs in meerdere lagen en meerdere landen. Wij vinden dat hosting providers de identiteit van hun klant moeten kennen. Dan kan er via internationale samenwerking bij de verantwoordelijke op de deur geklopt worden. Uiteindelijk moet dat bij de houder van de site zijn. Dat is de volgende stap. Het onderzoek is nog niet afgelopen.

Internationale auteursrechtdag: BREIN sluit 24 sites en politie neemt 6000 dragers in beslag.

Gepubliceerd op 24/04/2008 om 15:00 | Link

Het is vandaag de Internationale dag van de Intellectuele Eigendom. Een bedrijf in India haalt op sommatie van BREIN 24 sites offline. De sites gaven illegaal toegang tot ongeautoriseerde bestanden van onder meer de laatste films. De sites zelf stonden op servers bij een Nederlandse hosting provider. Die gaf BREIN de naam van het bedrijf in India. Aanvankelijk wilde de eigenaar van dat bedrijf niet meewerken. Dat veranderde na een bezoek van de Central Crime Branch van de politie te Bangalore. Momenteel staat de teller op 15 sites. Deze zaak toont nog eens aan hoe belangrijk het is dat hosting providers mee werken en de naam afgeven van hun klant, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Dan kunnen wij het verder met die klant regelen. Illegale sites moeten niet alleen ontoegankelijk gemaakt worden, ook de eigenaar moet aangesproken kunnen worden om herhaling te voorkomen en schadevergoeding te vorderen. Dichter bij huis nam de politie in Zeeland meer dan 6000 illegale dragers en computer apparatuur in beslag bij een echtpaar. Het echtpaar verkocht illegale kopieŽn van films, games en muziek via Internet en in de buurt.

Illegale site Scenaccess afgesloten door hosting provider Nforce

Gepubliceerd op 14/04/2008 om 15:00 | Link

De Nederlandse hosting provider van de illegale bittorrent site Sceneaccess.org heeft deze site afgesloten na ontvangst van een dagvaarding van stichting BREIN. Nforce heeft ons laten weten dat zij Sceneaccess heeft gesloten wegens een aantal onopgeloste kwesties, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Daarmee is kous echter nog niet af. Wij willen dat Sceneaccess niet meer terugkomt als illegale site en hebben daarom ook de identiteitsgegevens van de sitehouder nodig. Sceneaccess bood meer dan 15000 links naar voornamelijk illegale bestanden aan. De site is door BREIN gesommeerd haar illegale activiteiten te staken maar heeft daar geen gehoor aan gegeven. De eigenaar van de site houdt zich schuil en doet geen opgave van zijn identiteit. Daarom restte BREIN niets anders dan de hosting provider aan te spreken die de site onderdak verleent. BREIN vordert dat deze de site ontoegankelijk maakt en houdt en dat zij de identiteit van de sitehouder aan BREIN bekend maakt. Nforce reageerde aanvankelijk niet op onze sommatie vandaar dat wij een dagvaarding hebben uitgebracht, zegt Kuik. Het is niet de eerste keer dat Nforce een aanvaring met BREIN heeft. Er staan wel meer van dergelijke illegale sites bij Nforce, aldus Kuik. Ooit was Thepiratebay er klant nadat de Zweedse justitie daar een inval deed. Nforce probeert zich er meestal met een smoesje vanaf te maken maar daar nemen wij geen genoegen meer mee. Wij gaan door tot er geen illegale sites meer bij Nforce welkom zijn. Als zij illegale sites in bescherming neemt dan zullen wij Nforce zelf aansprakelijk houden voor de schade die zij daarmee veroorzaakt.

Illegaal streamen Family Guy gaat te ver

Gepubliceerd op 01/04/2008 om 15:00 | Link

Op vordering van piraterijbestrijder stichting BREIN is de Nederlandse site Family-guy.nl ontoegankelijk gemaakt. Deze site maakte door middel van streaming afleveringen van de tekenfilmserie Family Guy openbaar. De houder van de site is een fan van de serie en heeft inmiddels toegezegd de illegale activiteiten gestaakt te houden. BREIN zocht allereerst contact met de sitehouder. Toen die onbereikbaar bleek, wendde BREIN zich tot diens hosting provider PCextreme met het verzoek de site ontoegankelijk te maken wegens onmiskenbaar onrechtmatig handelen. Bezoekers van de site kregen door een enkele muisklik afleveringen van de tekenfilmserie te zien. BREIN claimt dat er sprake is van directe inbreuk op het auteursrecht. †Omdat de afleveringen op de site worden vertoond is er sprake van illegale openbaarmaking, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Het maakt daarbij niet uit dat de bestanden zelf ergens anders staan opgeslagen.†

CD piraat in hoger beroep zwaarder veroordeeld

Gepubliceerd op 20/03/2008 om 15:00 | Link

De cd piraat Theo van H is in hoger beroep opnieuw veroordeeld voor grootschalige professionele cd piraterij: 15 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf en 20.000 euro boete. Twee keer eerder was de verdachte veroordeeld maar kort nadat hij vrijkwam begon toch weer opnieuw. Het Hof legde daarom een zwaardere straf op dan de rechtbank in eerste instantie en door het OM in hoger beroep was gevorderd. Hij heeft zich kennelijk aan die eerdere veroordelingen en de daarin begrepen waarschuwingen niets gelegen laten liggen. Integendeel, verdachte is reeds zeer kort na zijn laatste detentie weer begonnen met de verveelvoudiging van en handel in illegale cds, aldus het Hof. Wel vond het Hof dat het OM te lang de tijd had genomen en legde daarom 15 in plaats van 21 maanden gevangenisstraf op. De zaak betreft de illegale verzamelalbums met hitmuziek: Megacharts, Mega Top 50 en 100, Top of the Pops. De feiten dateren uit 2001 tot en met 2003. Nadat de verdachte in eerder met een professionele cd pers en zeefdrukmachine gepakt was, verlegde hij zijn productie naar BelgiŽ waar hij zijn illegale kopieŽn op cd-r brandde. Naar aanleiding van informatie van BREIN en IFPI nam de Belgische justitie op grond van een rechtshulpverzoek van de FIOD-ECD onder meer 160 branders en 30.000 cds in beslag. De in beslaggenomen goederen zijn verbeurd verklaard of aan het verkeer onttrokken. †Een prima vonnis, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Het Hof erkent de ernst en schade van de strafbare feiten en straft dus zwaar. Het ging om enkele honderdduizenden cds met destijds de allernieuwste hits. De vergelijking met wat illegale p2p-sites en nieuwsgroepen tegenwoordig aan bestanden aanbieden dringt zich op. Dat is qua ernst en omvang vele malen ernstiger. Wij roepen de overheid daarom op ook daar strafrechtelijk tegen te handhaven. Dat soort superhelers zijn de piraten van nu en verdienen op zijn minst dezelfde behandeling als Theo van H.

Hoe zit het nu met downloaden van illegaal aanbod? Mag het of mag het niet?

Gepubliceerd op 07/03/2008 om 15:00 | Link

Er was deze week weer ophef in de media over downloaden van illegaal aanbod. Sommige mensen denken dat downloaden van illegaal aanbod altijd is toegestaan. Dat is niet juist. Zogenaamd 'verkoopvervangend' downloaden is niet toegestaan. Ook niet als dat voor 'eigen gebruik' is. Hieronder volgt een korte uitleg van de regels en de standpunten. Wat staat er in de wet? Auteursrecht is het exclusieve recht van de maker van een werk om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Uploaden valt onder openbaar maken en downloaden valt onder verveelvoudigen. Als je dat wilt doen heb je dus toestemming van de maker nodig. Hetzelfde geldt voor het zogenaamde naburig recht van de uitvoerend kunstenaar en de producent. De maker, uitvoerend kunstenaar en producent zijn rechthebbenden. Voor up- en downloaden moet dus toestemming door de rechthebbende gegeven worden. Maar de Nederlandse wet maakt een uitzondering voor downloaden van beeld (film, tv) en geluid (muziek) voor eigen oefening, studie of gebruik. Dat mag als het downloaden door de gebruiker zelf gedaan wordt en dit geen commercieel oogmerk dient. De Minister van Justitie heeft daarbij aangegeven dat het zijn voorkeur heeft dat van legale bron wordt gedownload maar dat hij het downloaden van illegaal aanbod niet verbiedt. De wet bepaalt ook dat voor dit privť-gebruik een billijke vergoeding aan de rechthebbenden betaald dient te worden (de thuiskopie heffing). Dat is voor het downloaden van illegaal aanbod niet het geval. Wat betekent dit nu? Kort gezegd betekent dit alles dat aankoopvervangend downloaden van illegaal aanbod niet is toegestaan. Met aankoopvervangend wordt bedoeld dat de gebruiker illegaal aanbod downloadt om zich de kosten van de legale aanschaf te besparen. Valt er verder nog iets over te zeggen? Dit alles is niet van toepassing op computerprogramma's. Daar vallen ook games onder. Die mogen dus niet zonder toestemming van de rechthebbende worden gedownload. Ook niet voor privť-gebruik. Het toestaan van downloaden van illegaal aanbod is naar het zich laat aanzien in strijd met EU-wetgeving. De basis voor de uitzondering op het auteurs- en naburig recht voor het downloaden voor privť-gebruik is in EU regels neergelegd. Daarin is bepaald dat een uitzondering aan de zogeheten 'drie-stappen toets' moet voldoen. Dat wil zeggen dat de uitzondering slechts voor bepaalde gevallen mag gelden en de gerechtvaardigde belangen van de rechthebbende of de normale exploitatie van het werk niet mag schaden. Dat illegaal aanbod op Internet grote schade veroorzaakt moge duidelijk zijn. Daarmee kan ook gesteld worden dat het downloaden van dat illegaal aanbod zowel de belangen van de rechthebbenden als de normale exploitatie schaadt. Het toestaan van kopiŽren en downloaden van illegaal aanbod is daardoor omstreden. Dat klemt volgens velen eens temeer nu daar geen billijke vergoeding op mp3-spelers en harddisk recorders tegenover staat. Ondertussen maakt de grote schade die door rechthebbenden wordt geleden ook wel duidelijk dat het gratis downloaden van illegaal aanbod heel vaak gebeurt om het werk niet te hoeven kopen. Dat is dan dus illegaal downloaden. Ook onder de Nederlandse wetgeving. BREIN pleit voor een verbod op downloaden van kennelijk illegaal aanbod. Onderzoek toont aan dat de gemiddelde internetgebruiker het onderscheid tussen legaal en illegaal aanbod goed kan maken. In gevallen dat dit niet duidelijk is, geldt zo een verbod niet. De Minister van Justitie wil geen verbod omdat het moeilijk handhaafbaar is. Dat geldt echter eens te meer voor de huidige regel die verkoopvervangend downloaden van illegaal aanbod verbiedt. Tenslotte Er zijn ook zogenaamde 'open source' bronnen. Daarop bieden rechthebbenden hun werken onder bepaalde condities gratis aan. Creative Commons is zo een bron. Dit is geheel gebaseerd op het auteursrecht. De maker bepaalt onder welke voorwaarden zijn werk wordt openbaar gemaakt en verveelvoudigd. Dat kan bijvoorbeeld gratis zijn voor niet-commercieel gebruik. Dan is er dus toestemming van de rechthebbende.

Politie doet inval bij cd-/dvd-piraat

Gepubliceerd op 26/02/2008 om 15:00 | Link

Gisteren verleende BREIN assistentie bij een Politie-inval in het kader van een onderzoek naar grootschalige piraterij. Er werd een doorzoeking verricht in de woning van een 54-jarige man in Soesterberg. BREIN ontving herhaaldelijk tips over de verdachte, die op grote schaal illegale kopieŽn van cd's en dvd's met films en muziek zou vervaardigen en verspreiden, waarop aangifte werd gedaan. Tijdens de huiszoeking werden ongeveer 2000 illegale dragers die vermoedelijk als bronkopie dienden en honderden blanco dragers aangetroffen. De verdachte had de beschikking over diverse computers, een professionele copybox met meerdere branders, externe harddisks en printers. Een van de computers werd ten tijde van de inval gebruikt voor het uploaden en downloaden van nieuwe bioscoopfilms via Bittorrent. Alle goederen werden in beslag genomen en de verdachte werd aangehouden. BREIN levert technische expertise ten behoeve van het proces-verbaal.

«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
»