logo

Rechter legt filterverplichting op aan Mininova

Gepubliceerd op 26/08/2009 om 15:00 | Link

De rechtbank te Utrecht heeft vandaag vonnis gewezen in de zaak van auteursrechtenbeschermer BREIN tegen de website Mininova. De rechter oordeelt dat Mininova onrechtmatig handelt door gelegenheid te geven tot, aan te zetten tot en te profiteren van inbreuken op auteursrechten en naburige rechten. Mininova moet binnen drie maanden maatregelen nemen om te voorkomen dat er torrents (links) naar bestanden op de site worden aangeboden waarvan gegronde twijfel bestaat dat die door rechthebbenden geautoriseerd zijn om openbaar te maken. Met betrekking tot de lijst van courante titels die BREIN aanlevert moet Mininova torrents van haar site verwijderd houden op verbeurte van een dwangsom van 1000 euro per verwijzing met een maximum van 5 miljoen euro. We moeten alle overwegingen nog lezen maar de grote lijn van het vonnis is zoals wij het willen, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Een site als Mininova is verantwoordelijk voor wat er op haar site gebeurd en moet voorkomen dat er links naar ongeautoriseerde films, TV series, muziek, videospellen en andere content geplaatst worden. Dit is een kentering die mogelijk maakt om illegaal aanbod de pas af te snijden. Uiteindelijk gaat om de creatie van content en de mogelijkheid daar je brood mee te verdienen. Dit is belangrijk voor de creativiteit en de werkgelegenheid. Als je je werk kunt beschermen dan kun je zelf je werk op internet aanbieden en daar geld mee verdienen. Dit is goed voor de toekomst van internet en de ontwikkeling en groei van nieuwe legale businessmodellen. Stichting BREIN beschermt muziek, films, TV series, videospellen en andere interactieve software tegen structureel misbruik.

Notice and Take Down systeem van toekomstige eigenaar The Pirate Bay onvoldoende

Gepubliceerd op 20/08/2009 om 15:00 | Link

De toekomstige eigenaar van The Pirate Bay (GGF) heeft aangekondigd dat benadeelde rechthebbenden de mogelijkheid gaan krijgen om torrents die toegang tot illegale content (films, muziek, games, etc.) geven van de website te verwijderen. BREIN heeft onderzocht dat dit meer dan 90% van de torrents betreft en vindt het voorstel onvoldoende. BREIN heeft een vonnis van de rechter waarin het GGF verboden wordt de site na de overname in Nederland beschikbaar te houden. In het voorgestelde systeem moet de rechthebbende illegale content op de website opsporen en verwijderen. Dat vinden wij onvoldoende, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Dit soort Notice and Take Down systeem werkt wel bij incidentele inbreuk maar niet bij de structurele inbreuk waarvan bij The Pirate Bay sprake is.† Het punt is dat The Pirate Bay verantwoordelijk is voor wat er op haar site staat. Zij moet zelf preventief toezicht houden en ervoor zorgen dat illegale torrents niet op de site komen te staan. De site verleent in belangrijke en zelfs overweldigende mate toegang tot illegale content. Zij mag er dus niet van uit gaan dat het met de toestemming wel goed zal zitten en het aan benadeelden overlaten om haar site continu te controleren of er inbreuk wordt gemaakt. Het is haar site, haar zaak en dus haar taak om die schoon te maken en te houden, aldus Kuik. Dezelfde kwestie speelt ook in de rechtszaak die BREIN tegen de Nederlandse bittorrent site Mininova heeft aangespannen. De uitspraak in die zaak wordt op 26 augustus aanstaande verwacht.

BREIN geeft ThePirateBay nog even respijt

Gepubliceerd op 10/08/2009 om 15:00 | Link

BREIN is inmiddels benaderd door de Nederlandse advocaat van de heren achter ThePirateBay. Hij heeft aangekondigd dat ze in verzet zullen gaan. 'We hebben met de advocaat afgesproken dat ze dit zo snel mogelijk deze maand zullen doen. Als de heren hun afspraken nakomen dan zullen wij hen nog niet dwingen om de site voor Nederland af te sluiten', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'Als de geplande overname door GGF later deze maand plaatsvindt dan zal GGF aan het vonnis dienen te voldoen.' 'Wij denken dat de heren er goed aan doen verzet aan te tekenen en hun verhaal komen vertellen. Het is echter niet meer dan uitstel van executie. Hun argumenten zijn niet steekhoudend. Het lijdt gezien de eerdere rechtspraak in Nederland geen twijfel dat het vonnis stand zal houden', aldus Kuik. Op de website worden vele honderdduizenden films, muziekalbums, games, etcetera aangeboden zonder toestemming van de rechthebbenden. Dat mag niet volgens de wet. In juridische termen gaat het om een inbreuk op auteursrechten. Dat de bestanden niet op de site zelf staan, neemt de onrechtmatigheid niet weg. ThePirateBay is het centrale middelpunt van alle handelingen, de spin in het web. De site categoriseert en indexeert de bestanden, ontsluit ze voor de gebruikers.† Ook regelt zij het uitwisselingsverkeer tussen de gebruikers. In de grootschalige auteursrechteninbreuken die worden gepleegd via de website, heeft zij dus het grootste aandeel. Dat zulk gedrag onrechtmatig is, is al meerdere malen uitgemaakt door de rechter in zaken over Nederlandse torrensites waarbij BREIN betrokken was. Ook het verweer dat BREIN niet de juiste partij zouden hebben gedagvaard houdt geen stand. 'Wij hebben voldoende informatie dat de heren die zijn gedagvaard daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor de website', zegt Kuik. 'Die verantwoordelijkheid kunnen zij niet zomaar afwentelen op een schimmig bedrijfje op de Seychellen. Een rechter prikt daar doorheen.'

Aanvulling op persbericht omtrent verbod tegen ThePirateBay in Nederland

Gepubliceerd op 31/07/2009 om 15:00 | Link

De huidige eigenaren van ThePirateBay hebben inmiddels aan de media laten weten dat ze in hoger beroep zullen gaan tegen het verbod van de site en haar trackers in Nederland. De rechter heeft in het verbod bepaald dat het niet wordt geschorst door een hoger beroep. De eigenaren zullen dus aan het verbod moeten voldoen ook al willen zij in hoger beroep. Als zij niet voldoen verbeuren zij de dwangsom van 30.000 euro per dag. Verder is al door een reeks eerdere uitspraken, ook in hoger beroep, duidelijk dat dit soort sites en diensten in Nederland illegaal is. Een hoger beroep zal ThePirateBay ook daarom niet baten. ThePirateBay maakt structureel gebruik van auteursrechtelijk beschermde content zonder toestemming van de rechthebbenden en is daarom onrechtmatig. 'Een site als ThePirateBay is een webwinkel die haar klanten illegaal toegang geeft tot ongeautoriseerde content. De rechter heeft keer op keer bepaald dat dit verboden is. Dat blijft zo', zegt BREIN directeur Tim Kuik. †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††30-07-2009Rechter verbiedt ThePirateBay in Nederland De voorzieningenrechter te Amsterdam heeft vandaag verboden toegewezen tegen ThePirateBay in Nederland. De eigenaren moeten ervoor zorgen dat de site, servers, trackers en databases ontoegankelijk zijn voor internetgebruikers in Nederland. Ook moeten zij hun inbreuken staken. Beide vorderingen hebben een dwangsom van 30.000 euro per dag met een maximum van 3 miljoen euro. Het verbod is niet alleen tegen de drie huidige eigenaren toegewezen maar ook tegen de toekomstige eigenaar GGF vanaf het moment van overname. De drie huidige eigenaren moeten bovendien de volledige proceskosten van 42.000 euro betalen. Zij zijn ieder afzonderlijk en tezamen aansprakelijk. De rechtbank noemt in haar vonnis dat zij een brief van de eigenaren van ThePirateBay ontvangen heeft. Daarin stellen de eigenaren dat zij niet van de zitting wisten en verweren zij zich tegen vordering. De rechter heeft daarin echter geen aanleiding gezien het verbod af te wijzen. Zij oordeelt dat de eigenaren voldoende zijn opgeroepen, onder meer via Twitter en Facebook. De rechter verbiedt ook GGF vanaf het moment van overname de inbreukmakende activiteiten van ThePirateBay voort te zetten. GGF was wel ter zitting verschenen en verweerde zich door te stellen dat de overname nog onzeker was. Dat baat haar niet, het risico van toekomstige inbreuk is voldoende aanwezig om die bij voorbaat te verbieden. 'Wij juichen toe dat de rechter de site in Nederland verbiedt, die is immers overduidelijk illegaal', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'Het is goed dat rechter erkent dat er van inbreuk op auteursrecht en naburige rechten sprake is. Vanzelfsprekend geldt het verbod ook tegen de aangekondigde toekomstige eigenaar. Het is een duidelijk verhaal: Wat illegaal is, is verboden, wie het ook doet.'

Rechter verbiedt ThePirateBay in Nederland

Gepubliceerd op 30/07/2009 om 15:00 | Link

De voorzieningenrechter te Amsterdam heeft vandaag verboden toegewezen tegen ThePirateBay in Nederland. De eigenaren moeten ervoor zorgen dat de site, servers, trackers en databases ontoegankelijk zijn voor internetgebruikers in Nederland. Ook moeten zij hun inbreuken staken. Beide vorderingen hebben een dwangsom van 30.000 euro per dag met een maximum van 3 miljoen euro. Het verbod is niet alleen tegen de drie huidige eigenaren toegewezen maar ook tegen de toekomstige eigenaar GGF vanaf het moment van overname. De drie huidige eigenaren moeten bovendien de volledige proceskosten van 42.000 euro betalen. Zij zijn ieder afzonderlijk en tezamen aansprakelijk. De rechtbank noemt in haar vonnis dat zij een brief van de eigenaren van ThePirateBay ontvangen heeft. Daarin stellen de eigenaren dat zij niet van de zitting wisten en verweren zij zich tegen vordering. De rechter heeft daarin echter geen aanleiding gezien het verbod af te wijzen. Zij oordeelt dat de eigenaren voldoende zijn opgeroepen, onder meer via Twitter en Facebook. De rechter verbiedt ook GGF vanaf het moment van overname de inbreukmakende activiteiten van ThePirateBay voort te zetten. GGF was wel ter zitting verschenen en verweerde zich door te stellen dat de overname nog onzeker was. Dat baat haar niet, het risico van toekomstige inbreuk is voldoende aanwezig om die bij voorbaat te verbieden. 'Wij juichen toe dat de rechter de site in Nederland verbiedt, die is immers overduidelijk illegaal', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'Het is goed dat rechter erkent dat er van inbreuk op auteursrecht en naburige rechten sprake is. Vanzelfsprekend geldt het verbod ook tegen de aangekondigde toekomstige eigenaar. Het is een duidelijk verhaal: Wat illegaal is, is verboden, wie het ook doet.'

BREIN eist verbod tegen ThePirateBay in Nederland, uitspraak op 30 juli

Gepubliceerd op 21/07/2009 om 15:00 | Link

Vandaag hoorde de voorzieningenrechter te Amsterdam de vordering stichting BREIN voor een verbod tegen ThePirateBay in Nederland. BREIN dagvaardde zowel de drie huidige eigenaren van ThePirateBay gedagvaard als de aangekondigde toekomstige eigenaar. De rechter zal op 30 juli tussen 15.00 en 17.00 uur uitspraak doen. De drie huidige eigenaren kwamen niet opdagen. Dat hadden zij al aangekondigd in antwoord op BREIN's benadering via onder andere Twitter en Facebook. De rechter zal tegen hen waarschijnlijk een verstekvonnis toewijzen tenzij zij van oordeel is dat BREIN's vordering ongegrond is. De huidige eigenaren zijn in Zweden al strafrechtelijk veroordeeld voor medeplichtigheid aan grootschalige auteursrechtinbreuk met hun website. Dat de site desondanks onveranderd actief is gebleven, is de reden voor BREIN's vordering. 'De Nederlandse rechter heeft herhaaldelijk bevestigd dat het onrechtmatig is om met een website of webdienst structureel gebruik te maken van de beschikbaarheid van ongeautoriseerde content', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'ThePirateBay gaat overwegend over illegale content en dat is ook waar haar klanten de site voor gebruiken. Wij verwachten daarom een gunstige uitspraak. Dat de eigenaren zich schuil houden mag hen niet baten.' De aangekondigde toekomstige eigenaar is een Zweeds software bedrijf Global Gaming Factory (GGF). Zij stuurde haar advocaat naar de zitting. BREIN heeft er belang bij dat het ook de toekomstige eigenaar verboden wordt om met de huidige illegale exploitatie door te gaan. GGF's advocaat vroeg de rechter de vordering niet toe te kennen omdat de overname van ThePirateBay nog niet voltooid is. Er is een overeenkomst om ThePirateBay in augustus over te nemen tenzij het niet lukt om er een legaal alternatief van te maken. GGF vindt kort gezegd dat er geen dreigende inbreuk is omdat zij ThePirateBay niet zullen overnemen als zij er geen legale site van kan maken. BREIN vindt dat er wel sprake is van een dreigende inbreuk omdat niet duidelijk is wat GGF verstaat onder een legaal alternatief. Op de vraag van de rechter wat het plan van GGF is om de site zo snel legaal te maken, bleef de advocaat het antwoord schuldig anders dan de verzekering dat het wel mogelijk is. 'Wij zijn fervent voorstander van legale exploitatie op het internet en dus verheugd over het aangekondigde voornemen van GGF', zegt Kuik. 'Er is echter nog veel onduidelijkheid over het hoe en wanneer en of het allemaal wel doorgaat. Ondertussen is wel duidelijk dat een site als ThePirateBay evident illegaal is en moet stoppen totdat ze voorkomen dat ze structureel misbruik maken van andermans content. De onbepaalde belofte van GGF om het anders te gaan doen mag geen vrijbrief zijn om door te gaan met misbruik maken.' De rechter zal op 30 juli uitspraak doen en daarbij twee vonnissen wijzen, een met betrekking tot de huidige eigenaren van ThePirateBay en een met betrekking tot de toekomstige eigenaar. Stichting BREIN beschermt de rechten van auteurs, artiesten, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, film, games en interactieve software tegen inbreuk en misbruik.

Mininova vonnis uitgesteld naar 26 augustus

Gepubliceerd op 07/07/2009 om 15:00 | Link

De rechtbank te Utrecht heeft laten weten het vonnis in de zaak BREIN / Mininova uit te stellen van 15 juli tot 26 augustus. Beide partijen hebben begrip voor het uitstel in de zomervakantie periode en hebben de rechtbank respectvol verzocht op die datum uitspraak trachten te doen.

Oostenrijkse rechter beveelt Nederlandse hosting provider tot afgifte identiteit klant

Gepubliceerd op 06/07/2009 om 15:00 | Link

De Nederlandse hosting provider Euroaccess is door een Oostenrijkse rechter opgedragen de identiteitsgegevens van de beheerder van de Duitstalige torrentsite Kino.to af te geven aan benadeelde rechthebbenden. Vorig jaar verloor de hosting provider eenzelfde soort rechtszaak met betrekking tot een andere illegale torrentsite. Euroaccess moest toen 17.000 euro proceskosten aan BREIN betalen. De rekening uit Oostenrijk bedraagt meer dan 11.000 euro. Tevens zal de hosting provider een dwangsom van maximaal 100.000 euro moeten betalen indien zij opnieuw een illegale site met links naar films van de benadeelden onderdak geeft. De in het gelijk gestelde benadeelden vinden dat Euroaccess nog niet aan de voorwaarden van het vonnis heeft voldaan. Zij bereiden verdere juridische stappen voor. De site is inmiddels naar Rusland verhuisd en de benadeelden willen de beheerder kunnen aanspreken. Het hosten van sites die illegale activiteiten ontplooien zonder dat de hosting provider de ware naam-, adres- en woonplaats heeft, vormt een dringend probleem voor de handhaving tegen illegaliteit van elke soort.

Mininova schiet mis met vordering tegen kamerleden

Gepubliceerd op 03/07/2009 om 15:00 | Link

Mininova beweert dat de mening van kamerleden over hun website de rechter zou kunnen beÔnvloeden in de zaak die BREIN tegen Mininova heeft aangespannen en wil hen daarom het zwijgen opleggen. Afgezien van de vraag of het wenselijk is kamerleden de mond te snoeren, zijn de grieven van Mininova opnieuw een poging om de aandacht van de kern van de zaak af te leiden. Het rapport Auteursrechten signaleert dat er sites zijn, zoals onder andere Mininova, die structureel links naar ongeautoriseerde content aanbieden en daar hun commerciŽle zakenmodel op baseren zonder dat de benadeelde auteurs er een cent aan verdienen. Het rapport beveelt aan dat personen of bedrijven die zoiets doen aansprakelijk of strafbaar zijn. De voornaamste grief van Mininova is dat het rapport miskent dat Mininova een klachtenprocedure heeft, een zogenaamde Notice & Take Down of NTD. Het is in de rechtszaak zonneklaar dat Mininova een NTD beleid heeft. Dat is de vraag dan ook niet. De rechtszaak tussen BREIN en Mininova gaat erover dat een NTD niet werkt bij structureel misbruik. Dan is preventief toezicht nodig. Dat moet Mininova op eigen kosten uitvoeren. Mininova moet met andere woorden effectieve maatregelen nemen om dat structurele misbruik te voorkomen en kan die verantwoordelijkheid voor haar eigen zakenmodel niet op de benadeelde rechthebbenden afschuiven. Een NTD is onvoldoende want die helpt alleen bij incidentele inbreuk of misbruik. Bovendien voorkomt een NTD op zich niet dat links naar illegale titels net zo snel weer terug geplaatst kunnen worden. Ook de overige beweringen van Mininova in haar vordering tegen de kamerleden slaan de plank mis. De ontkenning dat het op Mininova structureel om illegale content gaat, kan eenvoudig ontkracht worden door de Search Cloud van Mininova zelf te controleren. Die laat visueel zien welke titels de gebruikers het meest opvragen en dat betreft vrijwel uitsluitend content die zonder toestemming van de rechthebbende wordt aangeboden. Maar ook verder rondneuzen op de site maakt duidelijk dat het om evident illegale content gaat zoals de nieuwste TV-series, films, muziek en games, die legaal alleen tegen betaling beschikbaar zijn. Het commentaar bij de torrents (links) maken duidelijk wat de inhoud is en zowel Mininova als haar klanten weten waar ze mee bezig zijn. Met haar NTD doet Mininova weliswaar meer dan The Pirate Bay die klachten geheel aan haar laars lapt, maar een kijkje op de site laat zien dat een NTD verre van voldoende is om structureel misbruik te voorkomen. Tevens is duidelijk dat Mininova toezicht kan houden en al toezicht houdt. Zo worden links naar bijvoorbeeld porno en fake links verwijderd door de moderators van Mininova. Die moderators zijn vrijwilligers die de regels van Mininova handhaven en onder het uiteindelijke toezicht staan van de administrators. Dat zijn de eigenaren van Mininova. Dergelijk toezicht zou in principe ook op links naar klaarblijkelijk ongeautoriseerde content toegepast kunnen worden. BREIN juicht toe dat Mininova met de Motion Picture Association een beperkte test doet met preventief filteren. Ook dat toont aan dat het dus wel kan. De rechtszaak tussen BREIN en Mininova gaat om wie er voor dat preventief filteren moet betalen. De rechthebbenden vinden dat dit de verantwoordelijkheid van Mininova is: 'haar site, haar zaak, haar taak'. Mininova is het daar duidelijk niet mee eens. De rechter heeft gezegd op 15 juli uitspraak te willen doen.

Eigenaar Usenetbase staakt illegale activiteiten op verbeurte dwangsom

Gepubliceerd op 01/07/2009 om 15:00 | Link

De usenet site Usenetbase.net (voorheen Use-next.nl) is dicht nadat zij een dagvaarding van BREIN ontvingen. De zitting was op 7 juli maar gaat niet door nu de eigenaar van de site vandaag voor de notaris een onthoudingsverklaring heeft ondertekend. Hij houdt zijn activiteiten gestaakt op verbeurte van een direct opeisbare dwangsom van 5000 euro per illegale verwijzing. Usenetbase maakte structureel gebruik van de beschikbaarheid van ongeautoriseerde film, muziek en games bestanden op Usenet. De eigenaar van de site maakte zich daarnaast ook schuldig aan het zonder toestemming uploaden van auteursrechtelijk beschermde bestanden naar Usenet. Ook dat moet hij op verbeurte van een direct opeisbare dwangsom van 5000 euro per illegale upload gestaakt houden. Net als eerder FTD reageerde Usenetbase aanvankelijk op BREIN's sommatie door de zogenaamde nzb-links naar de overwegend illegale content te vervangen door een copy-paste methode. Die vergt een muisklik meer voordat met downloaden kan worden begonnen. Het structureel gebruik van illegale content ging echter onverminderd door. Nadat de eigenaar van Usenetbase de dagvaarding ontving, koos hij ervoor de site hangende de rechtszaak offline te houden. Na beraad met zijn juridisch adviseur heeft hij de site tenslotte definitief offline gehaald en vandaag een notariŽle onthoudingsverklaring ondertekend. 'Dit soort aanpassingen gaan mank aan een volledig gebrek aan integriteit', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'De illegale handel gaat onverminderd door. Aangezien de eigenaar had verklaard beslist door te gaan is hij door BREIN gedagvaard. Helaas bleef hij niet bij zijn woord. Wij zullen nu in elk geval onze kosten op hem verhalen.' Stichting BREIN handhaaft intellectuele eigendomsrechten van makers, artiesten, uitgevers, producenten en distributeurs van film, video, TV series, muziek, games en interactieve software tegen inbreuk en misbruik.

«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
»