logo

In het nieuws: BREIN vraagt Ziggo om blokkering ThePirateBay

Gepubliceerd op 30/04/2010 om 15:00 | Link

Inmiddels heeft een woordvoerder van Ziggo bevestigd dat BREIN om blokkering van toegang tot ThePirateBay gevraagd heeft en dat Ziggo daar niet aan wil voldoen. Er zou geen wettelijke basis zijn en Ziggo is voor een openbaar internet. BREIN denkt er anders over: natuurlijk is het internet openbaar maar er is geen recht op toegang tot een illegale site. Brein legt haar vordering daarom aan de rechter voor. De wettelijke basis waarop blokkering gevraagd kan worden is onder meer de artikelen 26d Auteurswet, 15e Wet Naburige Rechten, en voorzover Ziggo zich op louter doorgifte zou beroepen ook artikel 6:196c lid 5 Burgerlijk Wetboek. Die maken duidelijk dat je aan een access provider zoals Ziggo een rechterlijk gebod kan vragen maatregelen te nemen om inbreuken of onrechtmatige activiteiten te stoppen. BREIN doet dat niet zomaar. Er is onder andere al een verbod van de Nederlandse rechter tegen (de beheerders van) ThePirateBay maar die weigeren daaraan te voldoen en houden zich schuil. De site is eerder door Nederlandse hosting providers ontoegankelijk gemaakt en wordt vanuit het buitenland op het internet gehouden en bereikt nog steeds ook Nederlandse gebruikers. Die gebruikers bezoeken ThePirateBay voor de inbreukmakende bestanden die zij daar kunnen uitwisselen. Dat veroorzaakt grote schade voor de rechthebbenden op die auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde werken. Dat is ook door de Nederlandse rechter vastgesteld. Een illegale site blokkeren die vanuit het buitenland (mede) Nederland bereikt is, behalve voor kinderporno, nog niet eerder gedaan. Daarnaast is het afsluiten van sites die structureel illegaal gebruik maken van ongeautoriseerde entertainment niet populair bij internetgebruikers met duurdere breedbandabonnementen die vooral op het internet zitten vanwege de toegang tot illegale muziek, films, televisieseries en games (en voor een kleiner deel ook illegale digitale boeken). Dat Ziggo en andere access providers er niet op zitten te wachten om impopulaire maatregelen te nemen en dat liever alleen doen als de rechter hen daartoe beveelt, is wel begrijpelijk want anders zou het hen wel eens klanten kunnen gaan kosten die beslist toegang tot illegale content willen houden. BREIN is net als Ziggo ook voor een openbaar internet en natuurlijk is en blijft het internet openbaar of je nu een illegale site afsluit of niet. Er is, ook op het internet, geen recht om inbreuk te maken en geen recht om toegang te krijgen of te geven tot illegale activiteiten en inbreukmakende content. BREIN zal nu een rechterlijk bevel vragen dat Ziggo voor haar abonnees de toegang tot de illegale site moet blokkeren. Ondertussen is met het verweer van Ziggo de cirkel rond voor het doorschuiven van aansprakelijkheid voor inbreuk op internet: ThePiratebay zegt: ik doe niks, mijn gebruikers maken inbreuk, die gebruikers zeggen: je moet je klanten niet aanpakken, criminaliseer mij niet, ik heb recht op mijn privacy en op vrije toegang tot informatie, Ziggo zegt: ik doe niks, je moet bij ThePiratebay wezen.

Hardnekkige muziekpiraat schikt voor 12.000 euro

Gepubliceerd op 28/04/2010 om 15:00 | Link

Gisteren vond voor de rechter in Den Bosch een comparitiezitting plaats tussen BREIN en een hardnekkige dvd-piraat de heer Marco D. uit dezelfde plaats. Een comparitie dient om te bekijken of partijen kunnen schikken, zo niet dan volgt uitspraak. BREIN kent D. uit 2005 toen hij illegale kopieŽn aanbood via vraag-en-aanbod sites op Internet. Hij ondertekende een onthoudingsverklaring waarin hij zich verbond om bij toekomstige inbreuk 500 euro per illegale drager boete te betalen. Dit weerhield hem er echter niet van om in de daarop volgende jaren opnieuw illegale muziek-dvd's en cd's aan te bieden. D. bleek niet bereid om de te betalen boete te schikken waarop BREIN hem heeft gedagvaard. D. ontkende aanvankelijk tijdens de zitting dat hij dwangsommen verbeurd zou hebben onder meer omdat hij de kopieŽn op een andere site had aangeboden dan oorspronkelijk. Ook beweerde hij dat het om tweede hands originelen zou gaan. Dat BREIN 19 illegale kopieŽn van hem had gekocht zou op louter toeval berusten. D. vermeldde bij de bestellingen: 'Voor de duidelijkheid en eerlijkheid wil ik er wel bij vermelden, dat het om een kopie van het origineel gaat. Maar daar is ook de prijs na'. Nadat de rechter aangaf dat zij gezien het bewijs vooralsnog weinig ruimte zag om de reeds gematigde eis van BREIN van 50.000 euro verder te matigen, bleek D. uiteindelijk toch bereid om een schikking te treffen. BREIN nam daarbij gezien de beperkte middelen van D. genoegen met 12.000 euro. Tevens werd de onthoudingsverklaring met dwangsom van 500 euro in het proces-verbaal van de zitting opgenomen zodat die bij een eventueel volgende inbreuk direct door de deurwaarder ten uitvoer gelegd kan worden. BREIN beschermt auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van film, muziek, games en digitale boeken tegen structurele inbreuk en misbruik van hun werk.

Politie arresteert grootschalige dvd piraat.

Gepubliceerd op 28/04/2010 om 15:00 | Link

Woensdag 21 april verrichtte de politie te Maarssenbroek een onderzoek in de woning van een 49-jarige man op verdenking van illegale handel in gekopieerde dvd's en cd's. Andrew T. wordt ervan verdacht illegale kopieŽn van films, muziek en games via Internetbestellingen en via afhalen aan de deur verkocht te hebben. Het gaat vermoedelijk om grootschalige handel die meerdere jaren heeft plaatsgevonden. In de woning werden ruim 24.000 illegale kopieŽn aangetroffen. Deze zijn in beslaggenomen evenals onder meer 3800 blanco dragers, verscheidene computers en copyboxen met 14 branders, 40 externe harde schijven en een ruime hoeveelheid postmateriaal en adressen. De verdachte is aangehouden en in verzekering gesteld. Tevens is een financieel onderzoek gestart naar zijn inkomsten. De man ontving een uitkering en verbleef regelmatig in het buitenland. Stichting BREIN verleende op verzoek assistentie en expertise. † †

Moet een commerciŽle Usenet provider filteren of niet?

Gepubliceerd op 27/04/2010 om 15:00 | Link

 BREIN legde deze vraag voor aan de Nederlandse rechter. Maandag 19 april vond de zitting plaats in de bodemprocedure die BREIN heeft aangespannen tegen de commerciŽle Usenet provider News-Service Europe. [..] Lees meer

Ierse rechter: ďEr bestaat (op het Internet) geen vrijheid om de wet te overtredenĒ

Gepubliceerd op 22/04/2010 om 15:00 | Link

In Ierland beoordeelde de rechter de overeenkomst tussen auteurs- en naburig rechthebbenden op muziek en de ISP Eircom om herhaaldelijk gewaarschuwde internetgebruikers die volharden in het maken van inbreuken af te sluiten. De rechter oordeelde dat het Internet een communicatiemiddel is waarop de wet van toepassing is en dat er geen vrijheid bestaat om de wet te overtreden. De rechter kwalificeert het auteursrecht als een fundamenteel recht van een maker op zijn creatie dat hem in staat stelt zich te identificeren met zijn werk, het te verkopen en de opbrengst daarvan te genieten. Op† website The Register staat een interessant commentaar, zie http://www.theregister.co.uk/2010/04/19/charleton_eircom_emi/. Onder andere dat dit rechterlijk oordeel een sterke afwijzing is van het idee dat alles op Internet is toegestaan en er geen wetten gelden en geen aansprakelijkheid. De bekendste uitdrukking van dit idee komt van John Perry Barlow in zijn Onafhankelijkheidsverklaring Van Cyberspace waarin hij de regeringen van de industriŽle maatschappij waarschuwt: Jullie hebben geen zeggenschap daar waar wij samenkomen, zie https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html. De rechter ziet de inbreuk door internetgebruikers als een civielrechtelijke aangelegenheid in plaats van een strafrechtelijke. Dat is ook het gezichtspunt van BREIN met betrekking tot het verbod op downloaden van illegaal aanbod. Het gaat er daarbij om dat het exclusieve toestemmingsrecht terug bij de maker komt en er dus gelicentiŽerd kan worden. Het mogelijk maken van legale zakenmodellen is het doel. De aanpak van BREIN richt zich op illegale zakenmodellen. Eventuele handhaving tegen inbreukmakende downloaders zou op basis van onrechtmatigheid en anonimiteit plaats moeten vinden en niet op basis van strafrecht. Zulke handhaving zou in samenspraak met ISPs moeten gaan en onder toezicht van de overheid tot stand moeten komen. In plaats van (tijdelijke) afsluiting kan daarbij ook aan een andere sanctie gedacht worden, zoals een tijdelijke beperking van de dienstverlening (zoals de beperking van de datalimiet). De uitspraak van de Ierse rechter vindt u hier.

Concept ACTA verdrag wordt openbaar

Gepubliceerd op 19/04/2010 om 15:00 | Link

† Concept ACTA verdrag wordt openbaar De landen die samen over de zogenaamde ACTA onderhandelen, hebben in een gemeenschappelijke verklaring (zie tekst hieronder) aangekondigd dat zij nu zodanig gevorderd zijn met hun besprekingen dat zij het concept van het verdrag later deze week openbaar zullen maken. De ACTA is een verdrag over gemeenschappelijke maatregelen tegen namaak (verspreiding van illegale kopieŽn van merkproducten) en piraterij (illegale verspreiding van auteursrechtelijk beschermd werk). De verklaring wijst er op dat het verdrag in overeenstemming zal zijn met de bestaande verdragen en niet zal afdoen aan het respecteren door deelnemende landen van de fundamentele rechten en vrijheden van haar burgers. In tegenstelling tot geruchten is er geen sprake van een verplichting† voor douane om bagage of electronische apparatuur van reizigers te doorzoeken.† Hoewel de deelnemers wel het belang erkennen om tegen Internet piraterij op te treden,† is er geen voorstel dat landen een graduated response of three strike aanpak introduceren. Dat is de aanpak die in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk als wet is aangenomen en als ultieme sanctie voor volhardende inbreukmakende downloaders een tijdelijke afsluiting van de internetverbinding mogelijk maakt. † Brussels and Wellington, 16 April 2010 Joint Statement on Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) The 8th round of negotiations on the proposed Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) was held in Wellington, New Zealand from 12-16 April 2010, hosted by New Zealand. Participants were welcomed by New Zealands Minister of Trade Hon Tim Groser at a function attended by a wide range of stakeholders with an interest in the ACTA negotiations. Participants in the negotiations included Australia, Canada, the European Union, represented by the European Commission, the EU Presidency (Spain) and EU Member States, Japan, Korea, Mexico, Morocco, New Zealand, Singapore, Switzerland and the United States of America. The Participants had constructive and intensive discussions. They provided a much improved understanding of respective national regimes and how they worked in practice. Based on this understanding, good progress was made toward narrowing existing differences, in the areas of Civil Enforcement, Border Measures, Criminal Enforcement and Special Measures for the Digital Environment. In addition the participants held constructive discussions regarding the scope of intellectual property rights covered in ACTA. Overall, therefore, there was a general sense from this session that negotiations have now advanced to a point where making a draft text available to the public will help the process of reaching a final agreement. For that reason, and based on the specific momentum coming out of this meeting, participants have reached unanimous agreement that the time is right for making available to the public the consolidated text coming out of these discussions, which will reflect the substantial progress made at this round. It is intended to release this on Wednesday 21 April. In agreeing to release publicly this draft text in the particular circumstances of this negotiation, participants reaffirmed the importance of maintaining the confidentiality of their respective positions in trade negotiations. ACTA will not interfere with a signatorys ability to respect its citizens fundamental rights and liberties, and will be consistent with the WTO Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) and will respect the Declaration on TRIPS and Public Health. There is no proposal to oblige ACTA participants to require border authorities to search travellers baggage or their personal electronic devices for infringing materials. In addition, ACTA will not address the cross-border transit of legitimate generic medicines. While the participants recognise the importance of responding effectively to the challenge of Internet piracy, they confirmed that no participant is proposing to require governments to mandate a graduated response or three strikes approach to copyright infringement on the Internet. The participants agreed that the next meeting would be hosted by Switzerland in June 2010. They also reaffirmed their commitment to continue their work with the aim of concluding ACTA as soon as possible in 2010. For further information http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/intellectual-property/anti-counterfeiting/

BREIN pakt door tegen illegale e-books

Gepubliceerd op 14/04/2010 om 15:00 | Link

Sinds begin deze maand is BREIN begonnen met handhaving tegen grootschalig illegaal aanbod van digitale boeken op Internet. Het Nederlands Uitgeversverbond heeft daarom verzocht. De eerste acties vorige week waren gericht op advertenties op vraag-en-aanbod sites. In totaal werden enkele honderden advertenties van rond de 175 aanbieders van illegale e-books verwijderd. Het aanbod op zulke sites bestaat altijd uit hele lijsten digitale boeken waarvan er dan meerdere tegelijkertijd gekocht worden, zeg 20 voor 20 euro. De gemiddelde prijs is 1 euro per boek, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Je ziet ook illegale aanbieders die titels willen ruilen zodat ze een zo compleet mogelijk aanbod van populaire titels kunnen verkopen. Ook daarbij gaat het om hele waslijsten tegelijk. Wij verwachten dat de vraag om digitale boeken door de komst van de iPad alleen maar toe zal nemen. Onder andere Apple levert die legaal met iBooks net zoals ze met iTunes voor de iPod gedaan hebben. Eerder had je voor digitale boeken al Amazon en het Nederlandse Bol.com. Toch zie je net als bij muziek, film en games dat legaal aanbod alleen niet voldoende is om illegaliteit de kop in te drukken. De consument is altijd op zoek naar de laagste prijs, als het even kan gratis, dus zal ook voor e-books de vraag naar illegale kopieŽn toenemen. BREIN gaat dat illegale aanbod in Nederland de pas afsnijden. BREIN verzorgde al de handhaving voor rechthebbenden op films, muziek en games tegen inbreuk en structureel misbruik. Nu zijn daar ook digitale boeken bijgekomen. Naast het verwijderen van advertenties van illegale aanbieders en civiel- of strafrechtelijke vervolging van de grootste boosdoeners, gaat BREINs aandacht ook uit naar p2p (uitwissel) sites en usenet sites en servers waar gratis illegale e-books gedownload worden. BREIN verwijderde deze week twee bittorrent sites die onder meer rond de 25.000 links naar illegale e-books aanboden. In het eerste kwartaal 2010, nog zonder e-books erbij, sloot BREIN 283 illegale websites af. De hoeveelheid links op die sites liep in de miljoenen. Ook werden 5.850 advertenties met illegaal aanbod verwijderd. Met 23 illegale aanbieders werd een schikking getroffen. Zij tekenden een onthoudingsverklaring die hen bij toekomstige inbreuk op 500 euro per illegale drager of bestand komt te staan. Tegen 42 illegale aanbieders loopt verder onderzoek. Belangrijk in het eerste kwartaal was ook de uitspraak in hoger beroep tegen de eigenaar van de illegale indexeringsite Shareconnector waarin het Hof Amsterdam het verbod van de voorzieningenrechter uit 2008 bekrachtigde. De site, die volgens het Hof als hobby zonder winstoogmerk gedreven werd, is onrechtmatig en moet offline blijven op verbeurte van een dwangsom van 1000 euro per dag met een maximum van 100.000 euro. †Het doel van BREIN is een raamwerk van rechtspraak met betrekking tot Internet op te bouwen dat rechthebbenden in staat stelt illegaal aanbod snel en effectief aan te pakken. Dat komt ook tegen het aanbod van illegale kopieŽn van digitale boeken van pas, aldus Kuik. †

Nederlandse usenet indexer staakt dienst na sommatie BREIN

Gepubliceerd op 09/04/2010 om 15:00 | Link

Opnieuw kiest een Nederlandse Usenet indexer eieren voor zijn geld. De site bood nzb-links aan naar met name bestanden op usenet. Het ging daarbij onder meer om films, televisieseries, muziek en games. BREIN wilde de site voor de rechter brengen maar die staakte uiteindelijk haar activiteiten. Aanvankelijk reageerde MasterNZB's beheerder Stefan M op de sommatie van BREIN door de NZB-links te verwijderen en door te gaan met een copy-paste methode van verwijzen. Dat is dezelfde methode die FTD gebruikt maar niets verandert aan het feit dat de dienst nog steeds structureel van illegale bestanden op usenet gebruik maakt. Inmiddels heeft MasterNZB haar activiteiten geheel gestaakt. Tussen BREIN en FTD loopt momenteel een zaak voor de Nederlandse rechter. Vorige week oordeelde de Engelse rechter over Usenet indexer Newsbin dat die dienst inbreuk pleegde door ongeautoriseerde openbaarmaking. De Nederlandse rechter oordeelt in het algemeen dat dit soort diensten onrechtmatig en schadeplichtig zijn omdat zij systematisch en structureel gebruik maken van de beschikbaarheid van ongeautoriseerde bestanden op het Internet. Inmiddels zijn 15 Nederlandse usenet indexers door BREIN afgesloten omdat zij structureel naar illegale bestanden met films, televisieseries, games en muziek op Usenet verwezen.

Vrijwillige Notice and Take Down gedragscode

Gepubliceerd op 06/04/2010 om 15:00 | Link

Er is een vrijwillige Notice and Take Down gedragscode voor hosting providers en access providers die wordt beheerd door het ECP, zie http://www.ecp.nl/notice-and-takedown

Engelse rechter: Usenet indexer Newzbin maakt inbreuk

Gepubliceerd op 01/04/2010 om 15:00 | Link

Deze week deed de Engelse rechter uitspraak in de zaak die verscheidene filmstudio's verenigd in de Motion Picture Assocation hadden aangespannen tegen Usenet indexer Newzbin. De rechter oordeelde dat Newzbin aansprakelijk is voor auteursrechtinbreuk en het faciliteren daarvan. Newzbin indexeerde† zogenaamde NZB-links naar content op Usenet. Het ging daarbij structureel om inbreukmakende films en televisieseries. Newzbin wordt bevolen niet langer auteursrechtelijk beschermde werken van de studio's te indexeren. BREIN juicht de uitspraak toe. In Nederland is al een reeks vergelijkbare rechterlijke uitspraken gedaan tegen link-sites en p2p-(uitwissel)sites die structureel inbreuk faciliteren maar nog niet tegen Usenet indexers. Stichting BREIN heeft het afgelopen jaar wel al 14 vergelijkbare Usenet indexers afgesloten die het niet op een rechtszaak hebben laten aankomen. Er loopt momenteel een rechtszaak tussen BREIN en FTD de grootste Nederlandse Usenet indexer. Ook op FTD draait het hoofdzakelijk om evident illegale bestanden. Naar aanleiding van de sommatie van BREIN heeft FTD de NZB-knop verwijderd waarmee het downloaden automatisch gestart wordt. Die kon echter meteen weer door gebruikers teruggeplaatst worden met een via FTD down te loaden programmaatje. FTD denkt blijkbaar dat zij aansprakelijkheid kan ontlopen omdat klanten die de NZB-knop niet hebben teruggeplaatst de toegangscodes nu moeten kopiŽren om te gaan downloaden, zegt BREIN-directeur Tim Kuik. Ook denkt FTD dat zij de dans kan ontspringen omdat veel van haar klanten enkel zouden downloaden. FTD gaat er daarbij gemakshalve maar even aan voorbij dat zij met haar zakenmodel in elk geval systematisch en structureel† toegang tot illegaal aanbod faciliteert. Dat is de kern waar het om draait. BREIN bestrijdt overigens dat klanten van FTD alleen zouden downloaden. Een deel van de klanten is ook uploader maar mag van FTD inmiddels alleen nog maar van spotten spreken, aldus Kuik. Tenslotte wijst BREIN er op dat niet alle downloaden voor eigen niet-commercieel gebruik in Nederland is toegestaan. Het downloaden van illegaal aangeboden games en software is nooit toegestaan. BREIN pleit ervoor om dit verbod op downloaden van illegaal aanbod expliciet uit te breiden naar muziek, films en digitale boeken. Overigens oordeelde de rechtbank in Den Haag in juni 2008 dat het toestaan van downloaden van illegaal aanbod in strijd is met internationale regelgeving. Tegen die uitspraak is hoger beroep aanhangig. Stichting BREIN beschermt makers, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van film, muziek en games tegen structurele inbreuk op hun rechten en richt haar civielrechtelijke handhaving op illegaal aanbod en het faciliteren daarvan.

«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
»