logo

Faciliterende diensten moeten preventief toezicht houden

Gepubliceerd op 14/12/2010 om 15:00 | Link

Mininova - Door de schikking vorige week is het vonnis dat de Rechtbank Utrecht vorig jaar tegen Mininova wees onherroepelijk geworden. Dat vonnis is baanbrekend. Het heeft de verantwoordelijkheid van sitehouders nader gedefinieerd. De rechtbank oordeelde dat een faciliterende site als Mininova inbreuk bevordert en daarom preventief toezicht moet houden om ervoor te zorgen dat er geen links naar illegale entertainment bestanden worden aangeboden. Zie BREIN-Mininova. [..] Lees meer

Knaller in Rotterdam

Gepubliceerd op 13/12/2010 om 15:00 | Link

Vuurwerk en branders in woning?! Gisteren ondernam de politie te Rotterdam actie in een woning in verband met illegale vuurwerk handel. Naast vuurwerk trof de politie ook branders aan voor illegale dvd's met films en games. Reeds gebrande kopieŽn lagen klaar voor levering. Naast de computer en branders werden ook 13 koffers met illegale kopieŽn van de nieuwste films en games in beslag genomen. De verdachte is aangehouden en in verzekering gesteld voor verhoor. BREIN is gevraagd een technisch rapport op te stellen.

Rechtszaak BREIN/Mininova ten einde, partijen schikken

Gepubliceerd op 10/12/2010 om 15:00 | Link

Op 26 augustus 2009 oordeelde de rechtbank Utrecht in de zaak tussen BREIN en Mininova dat Mininova ervoor moet zorgen dat gebruikers van haar torrentplatform geen torrent-links meer aanbieden naar bestanden waarvan gegronde twijfel bestaat of deze geen auteursrechtelijk of nabuurrechtelijk beschermde werken bevatten. Mininova stelde tegen het vonnis hoger beroep in bij het Gerechtshof in Amsterdam en Brein bereidde een schadeclaim voor namens haar aangeslotenen. [..] Lees meer

Legal proceedings BREIN vs Mininova end, parties settled

Gepubliceerd op 10/12/2010 om 15:00 | Link

On the August 26th, 2009, the Court of Utrecht (The Netherlands) reached a verdict in the case between anti-piracy organization BREIN and Mininova. The verdict implied that Mininova has to ensure that users of its torrent platform won't upload torrent-filesif there is reasonable doubt that the actual content contains copyrighted works. Mininova appealed this verdict at the Court of Amsterdam and Brein prepared a claim for damages on behalf of its members. [..] Lees meer

BREIN positief over Google antipiraterij initiatief

Gepubliceerd op 03/12/2010 om 15:00 | Link

Google heeft een aantal maatregels tegen piraterij aangekondigd, zie: hier. Door internationale organisaties van auteursrechthebbenden is daarop positief gereageerd. Ook BREIN is verheugd over het initiatief. 'Er komt steeds betere legale beschikbaarheid van entertainment content op internet maar het is nog altijd erg makkelijk om illegaal aanbod via Google te vinden,' zegt BREIN directeur Tim Kuik. [..] Lees meer

Website maakt illegaal filmfragmenten openbaar

Gepubliceerd op 30/11/2010 om 15:00 | Link

De Rechtbank Amsterdam besloot 24 november dat de website 123Video inbreuk maakt door fragmenten van films ter beschikking te stellen. Gebruikers uploaden de fragmenten naar de server van 123Video die deze vervolgens via haar website aan het publiek ter beschikking stelt. Dit is het openbaar maken van een verveelvoudiging door de site en vormt een inbreuk als dat zonder toestemming van de rechthebbende plaats vindt. Het beroep van 123Video op beperking van de aansprakelijkheid voor tussenpersonen gaat niet op. [..] Lees meer

De Zweedse strafrechter veroordeelt beheerders The Pirate Bay opnieuw.

Gepubliceerd op 26/11/2010 om 15:00 | Link

Het Zweedse strafhof in Svea heeft twee beheerders en de financier van de website The Pirate Bay vandaag in Hoger Beroep opnieuw strafrechtelijk veroordeeld voor medeplichtigheid aan grootschalige auteursrechtinbreuk. Het hoger beroep van een derde beheerder loopt nog omdat hij ziek was in Cambodja waar hij zich schuil houdt. De gevangenisstraffen zijn iets lager uitgevallen, respectievelijk tien maanden voor een van de oprichters, acht voor de woordvoerder en vier voor de financier. De schadeveroordeling is echter verhoogd rond de 3.5 miljoen naar ongeveer 5 miljoen euro, deze is slechts een fractie van de werkelijke schade omdat zij een beperkt aantal titels uit het illegale aanbod betreft. The Pirate Bay biedt structureel links aan naar illegale kopieŽn van films, muziek, games en digitale boeken. Meer dan 90% van de links betreffen illegaal aanbod. De site verwerft inkomsten via de verkoop van advertentieruimte. [..] Lees meer

Rechtbank Haarlem stelt uitspraak in Bodemprocedure BREIN/FTD uit tot 29 december

Gepubliceerd op 17/11/2010 om 15:00 | Link

Vandaag zou de Rechtbank Haarlem uitspraak doen in de bodemprocedure tussen auteursrechtbeschermer BREIN en de Usenet indexer FTD. De Rechtbank heeft die uitspraak uitgesteld naar 29 december. Eerder deze week oordeelde het Gerechtshof Den Haag in hoger beroep dat FTD onrechtmatig handelde door verwijzingen (door FTD 'spots' genoemd) naar illegale bestanden van een Nederlandse film op haar index te plaatsen. FTD moet zulke 'spots' weren op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag. Vanzelfsprekend kunnen andere rechthebbenden voor hun titels hetzelfde eisen van FTD. [..] Lees meer

Hof in Hoger Beroep verbiedt illegale verwijzingen FTD

Gepubliceerd op 15/11/2010 om 15:00 | Link

Het Hof Den Haag oordeelt dat FTD niet zelf (mede)openbaar maakt maar wel onrechtmatig handelt door stelselmatig stimuleren van illegaal uploaden. Zij concludeert tot toewijzing van een verbod tegen verwijzingen naar bestanden van de film 'Komt Een Vrouw Bij de Dokter' op verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro per dag. Dit verbod wordt toegewezen op basis van onrechtmatige daad door FTD. Een eerder verbod op basis van ongeautoriseerde openbaarmaking door FTD wordt vernietigd. Slotsom is dat FTD de illegale verwijzingen verwijderd moet houden. [..] Lees meer

Eurocommissaris Kroes volgt standpunten BREIN

Gepubliceerd op 09/11/2010 om 15:00 | Link

Vorige week in Avignon hield Eurocommissaris Kroes een kritische toespraak waarin zij een lans brak voor de verdere ontwikkeling van legaal aanbod op internet. Abusievelijk vermelden een aantal websites dat Kroes auteursrechten organisaties zoals BREIN buitenspel zou willen zetten. BREIN beschermt de rechten van auteurs, artiesten en hun zakenpartners tegen structurele inbreuk en misbruik. Kroes benadrukte in haar toespraak dat zakenpartners en collectieve beheersorganisaties met hun tijd mee moeten en verdere ontwikkeling van legaal aanbod niet in de weg moeten staan. Zij wil onder meer pan-europese licenties. De Eurocommissaris zegt nergens dat zij de door auteurs en artiesten gekozen zakenpartners of collectieve beheersorganisaties wil afschaffen.† Kroes zegt ook nergens dat de Europese Commissie handhaving enkel wil voorbehouden aan overheden. De Commisie wil overigens wel meer aandacht besteden aan strafrechtelijke handhaving tegen namaak en piraterij. Ook dat lijkt BREIN een goede zaak. De aandacht van strafrechtelijke autoriteiten voor structurele inbreuk en misbruik van auteursrechtelijk beschermd werk verschilt van land tot land in zowel kwaliteit als kwantiteit. In ItaliŽ bijvoorbeeld vorderen de strafrechtelijke autoriteiten dat access providers de toegang tot The Pirate Bay blokkeren, terwijl Nederlandse access providers zich tegen een civielrechtelijke vordering tot blokkering verzetten. Meer strafrechtelijke aandacht tegen namaak en piraterij betekent overigens niet dat rechthebbenden geen aanspraak meer zouden kunnen maken op civielrechtelijke bescherming. Er is immers verschil tussen strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid. Een site als The Pirate Bay kan civielrechtelijk verboden worden, ook als de strafrechtelijke autoriteiten daar niet in zouden slagen of aan toe zouden komen. Daarnaast is het ook na strafrechtelijke veroordeling van een dergelijke illegale website mogelijk om civielrechtelijk schadevergoeding van de site te vorderen. Een andere kwestie is de benadering van individuele internetgebruikers met betrekking tot auteursrechtinbreuk. Terecht wijst Kroes er op dat het beter is die internetgebruikers te bedienen met legaal aanbod dan hen te 'demoniseren'. Ook daar is BREIN reeds lang een verklaard voorstander van. De benadering van internetgebruikers moet vooral gericht zijn op voorlichting en hen aanmoedigen van legaal aanbod gebruik te maken.Lees de toespraak van Eurocommissaris Kroes hierUpdate: Inmiddels heeft Eurocommissaris Kroes via een woordvoerder laten weten dat zij niet op BREIN doelde maar op collectieve beheersorganisaties. Zij wil vooral pan-europese licenties. Ironisch in verband met berichtgeving waarin met name Buma als voorbeeld van een collectieve beheersorganisatie wordt genoemd, is dat juist Buma via een rechtszaak heeft geprobeerd om pan-europees licenties te mogen verlenen.

«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
»