logo

Website maakt illegaal filmfragmenten openbaar

Gepubliceerd op 30/11/2010 om 15:00 | Link

De Rechtbank Amsterdam besloot 24 november dat de website 123Video inbreuk maakt door fragmenten van films ter beschikking te stellen. Gebruikers uploaden de fragmenten naar de server van 123Video die deze vervolgens via haar website aan het publiek ter beschikking stelt. Dit is het openbaar maken van een verveelvoudiging door de site en vormt een inbreuk als dat zonder toestemming van de rechthebbende plaats vindt. Het beroep van 123Video op beperking van de aansprakelijkheid voor tussenpersonen gaat niet op. [..] Lees meer

De Zweedse strafrechter veroordeelt beheerders The Pirate Bay opnieuw.

Gepubliceerd op 26/11/2010 om 15:00 | Link

Het Zweedse strafhof in Svea heeft twee beheerders en de financier van de website The Pirate Bay vandaag in Hoger Beroep opnieuw strafrechtelijk veroordeeld voor medeplichtigheid aan grootschalige auteursrechtinbreuk. Het hoger beroep van een derde beheerder loopt nog omdat hij ziek was in Cambodja waar hij zich schuil houdt. De gevangenisstraffen zijn iets lager uitgevallen, respectievelijk tien maanden voor een van de oprichters, acht voor de woordvoerder en vier voor de financier. De schadeveroordeling is echter verhoogd rond de 3.5 miljoen naar ongeveer 5 miljoen euro, deze is slechts een fractie van de werkelijke schade omdat zij een beperkt aantal titels uit het illegale aanbod betreft. The Pirate Bay biedt structureel links aan naar illegale kopieŽn van films, muziek, games en digitale boeken. Meer dan 90% van de links betreffen illegaal aanbod. De site verwerft inkomsten via de verkoop van advertentieruimte. [..] Lees meer

Rechtbank Haarlem stelt uitspraak in Bodemprocedure BREIN/FTD uit tot 29 december

Gepubliceerd op 17/11/2010 om 15:00 | Link

Vandaag zou de Rechtbank Haarlem uitspraak doen in de bodemprocedure tussen auteursrechtbeschermer BREIN en de Usenet indexer FTD. De Rechtbank heeft die uitspraak uitgesteld naar 29 december. Eerder deze week oordeelde het Gerechtshof Den Haag in hoger beroep dat FTD onrechtmatig handelde door verwijzingen (door FTD 'spots' genoemd) naar illegale bestanden van een Nederlandse film op haar index te plaatsen. FTD moet zulke 'spots' weren op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag. Vanzelfsprekend kunnen andere rechthebbenden voor hun titels hetzelfde eisen van FTD. [..] Lees meer

Hof in Hoger Beroep verbiedt illegale verwijzingen FTD

Gepubliceerd op 15/11/2010 om 15:00 | Link

Het Hof Den Haag oordeelt dat FTD niet zelf (mede)openbaar maakt maar wel onrechtmatig handelt door stelselmatig stimuleren van illegaal uploaden. Zij concludeert tot toewijzing van een verbod tegen verwijzingen naar bestanden van de film 'Komt Een Vrouw Bij de Dokter' op verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro per dag. Dit verbod wordt toegewezen op basis van onrechtmatige daad door FTD. Een eerder verbod op basis van ongeautoriseerde openbaarmaking door FTD wordt vernietigd. Slotsom is dat FTD de illegale verwijzingen verwijderd moet houden. [..] Lees meer

Eurocommissaris Kroes volgt standpunten BREIN

Gepubliceerd op 09/11/2010 om 15:00 | Link

Vorige week in Avignon hield Eurocommissaris Kroes een kritische toespraak waarin zij een lans brak voor de verdere ontwikkeling van legaal aanbod op internet. Abusievelijk vermelden een aantal websites dat Kroes auteursrechten organisaties zoals BREIN buitenspel zou willen zetten. BREIN beschermt de rechten van auteurs, artiesten en hun zakenpartners tegen structurele inbreuk en misbruik. Kroes benadrukte in haar toespraak dat zakenpartners en collectieve beheersorganisaties met hun tijd mee moeten en verdere ontwikkeling van legaal aanbod niet in de weg moeten staan. Zij wil onder meer pan-europese licenties. De Eurocommissaris zegt nergens dat zij de door auteurs en artiesten gekozen zakenpartners of collectieve beheersorganisaties wil afschaffen.† Kroes zegt ook nergens dat de Europese Commissie handhaving enkel wil voorbehouden aan overheden. De Commisie wil overigens wel meer aandacht besteden aan strafrechtelijke handhaving tegen namaak en piraterij. Ook dat lijkt BREIN een goede zaak. De aandacht van strafrechtelijke autoriteiten voor structurele inbreuk en misbruik van auteursrechtelijk beschermd werk verschilt van land tot land in zowel kwaliteit als kwantiteit. In ItaliŽ bijvoorbeeld vorderen de strafrechtelijke autoriteiten dat access providers de toegang tot The Pirate Bay blokkeren, terwijl Nederlandse access providers zich tegen een civielrechtelijke vordering tot blokkering verzetten. Meer strafrechtelijke aandacht tegen namaak en piraterij betekent overigens niet dat rechthebbenden geen aanspraak meer zouden kunnen maken op civielrechtelijke bescherming. Er is immers verschil tussen strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid. Een site als The Pirate Bay kan civielrechtelijk verboden worden, ook als de strafrechtelijke autoriteiten daar niet in zouden slagen of aan toe zouden komen. Daarnaast is het ook na strafrechtelijke veroordeling van een dergelijke illegale website mogelijk om civielrechtelijk schadevergoeding van de site te vorderen. Een andere kwestie is de benadering van individuele internetgebruikers met betrekking tot auteursrechtinbreuk. Terecht wijst Kroes er op dat het beter is die internetgebruikers te bedienen met legaal aanbod dan hen te 'demoniseren'. Ook daar is BREIN reeds lang een verklaard voorstander van. De benadering van internetgebruikers moet vooral gericht zijn op voorlichting en hen aanmoedigen van legaal aanbod gebruik te maken.Lees de toespraak van Eurocommissaris Kroes hierUpdate: Inmiddels heeft Eurocommissaris Kroes via een woordvoerder laten weten dat zij niet op BREIN doelde maar op collectieve beheersorganisaties. Zij wil vooral pan-europese licenties. Ironisch in verband met berichtgeving waarin met name Buma als voorbeeld van een collectieve beheersorganisatie wordt genoemd, is dat juist Buma via een rechtszaak heeft geprobeerd om pan-europees licenties te mogen verlenen.

Politie Haaglanden neemt illegale Bollywood en Hollywood films in beslag

Gepubliceerd op 28/10/2010 om 15:00 | Link

Vorige week nam de politie Haaglanden ongeveer 39.000 illegale kopieŽn van Bollywood en Hollywood films in beslag.†De actie vond plaats in een videotheek te Rotterdam. Tegen de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt. Er is sprake van recidive. De verdachte heeft een onthoudingsverklaring ondertekend op basis waarvan hij 500 euro per illegale kopie verschuldigd is.

P2P dienst LimeWire veroordeeld

Gepubliceerd op 27/10/2010 om 15:00 | Link

†De Federale Rechtbank te New York heeft de illegale dienst LimeWire, die ook in Nederland zeer populair is, veroordeeld haar inbreukmakend handelen permanent te staken. LimeWire is schuldig bevonden aan auteursrechtinbreuk, het opzettelijk aansporen daartoe en aan oneerlijke mededinging.†LimeWire is gebaseerd op het peer-to-peer protocol Gnutella en vooral populair als dienst om illegaal aanbod van muziek (losse nummers en albums) te downloaden. Aldus eigen schattingen werden meer dan 3 miljard nummers per maand uitgewisseld via LimeWire. Hiervan is 98,8 %illegaal. De Amerikaanse rechter stelt o.m. vast dat LimeWire overwegend gebruikt wordt om inbreuk te plegen en LimeWire haar gebruikers daartoe opzettelijk aanspoort. LimeWire is zich bewust van de massale inbreuk gepleegd door haar gebruikers en heeft nagelaten daar serieus iets tegen te doen. Het business model is gebaseerd op massale auteursrechtinbreuk. De Rechtbank stelt verder vast dat de inbreuk verder reikt dan alleen het aantal door haar gebruikers gedownloade nummers omdat deze downloads op hun beurt weer illegaal worden uitgewisseld met exponentiŽle gevolgen. De rechthebbenden lijden onherstelbare schade omdat LimeWire waarschijnlijk niet in staat zal zijn deze te vergoeden en ook zo stelt de Rechtbank expliciet vast omdat een hele generatie van gebruikers, gewend is geraakt aan het gratis downloaden, in plaats van te betalen voor muziek.†LimeWire is nu veroordeeld haar inbreukmakend handelen te staken en dient alles in het werk te stellen om het inbreukmakend handelen van haar gebruikers te stoppen. Zo moet zij haar software aanpassen en onder meer een filter installeren die op tekst (artiest en song titel) filtert en fingerprinting technologie toepassen die auteursrechtelijk beschermde muziek kan identificeren en blokkeren zoals deze wordt aangeboden door partijen als Audible Magic.†Deze rechtszaak is een doorbraak in de strijd tegen illegale muziekdiensten in de Verenigde Staten. De uitkomst is vergelijkbaar met het Nederlandse vonnis in de Mininova zaak. Ook daar ging het om een zakenmodel dat was gebaseerd op overwegend illegaal aanbod en verplichtte de rechter een effectief filtersysteem toe te passen op basis van titellijsten. Een notice & takedown procedure disculpeert in zon geval niet.†Op dit moment is het niet meer mogelijk gebruik te maken van LimeWire. Na opstarten van het systeem krijgen gebruikers automatisch een legal notice dat LimeWire gestopt is en het zonder toestemming uitwisselen van auteursrechtelijk beschermd materiaal illegaal is.

FIOD-ECD rolt "Masterbox" bende op

Gepubliceerd op 23/10/2010 om 15:00 | Link

Afgelopen week heeft de FIOD-ECD arrestaties en huiszoekingen verricht in een internationaal onderzoek van het Functioneel Parket naar grootschalige handel in illegale dvd's en cd's. Drie Nederlanders en een Belg zijn aangehouden en in bewaring gesteld. Zes bedrijven en zes woningen zijn doorzocht waarvan twee in BelgiŽ en Spanje. Zie persbericht Openbaar Ministerie op:http://www.om.nl/actueel/nieuws-_en/@154330/aanhoudingen_in/Het onderzoek is door de FIOD-ECD opgestart naar aanleiding van een aangifte van BREIN nadat die de illegale Masterbox op het spoor kwam. In 2009 en eerder in 2010 werden door de politie in Polen en ItaliŽ invallen gedaan in fabrieken die de illegale dvd's en cd's persten.De Masterbox is een illegale verzameling films, tv series, muziekalbums, hitparade muziek en popconcerten die maandelijks werd uitgebracht en buiten de officiele kanalen werd verkocht. De doos bevatte 11 dvd's en 1 cd's. Daarop stonden elke keer rond de 7 bioscoopfilms, 16 afleveringen van populaire tv series, 1 popconcert, 60 muziekalbums op mp3 en 20 singles. BREIN schat de maandelijkse oplage op meer dan 10.000 dozen die voor prijzen rond de 40 euro werden verkocht. De bende is sinds begin 2006 actief. Tijdens de actie werd naar verluidt 100.000 euro aan contanten aangetroffen.'Er wordt duidelijk populair product aangeboden door de entertainment industrie want ze worden aan alle kanten kaal geplukt door illegale handel, niet alleen op het internet door websites die als superhelers opereren maar ook nog steeds door ouderwetse dvd en cd bendes', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'Het kost veel geld om een film, een muziekalbum of een popconcert te financieren, als die investeringen niet terug verdiend kunnen worden dan houdt op. Dat zou kwalijk zijn omdat er duidelijk in een vraag wordt voorzien. Naast vertier gaat het ook om werkgelegenheid en belastinginkomsten. Dat maakt het nog eens extra belangrijk, zeker in deze tijd.'

Sony neemt PS3jailbreak in beslag onder illegale handelaren

Gepubliceerd op 22/10/2010 om 15:00 | Link

Gisteren nam Sony Computer Entertainment (SCE) bij twee handelaren voor meer dan 10.000 euro aan illegale PS3jailbreak exemplaren in beslag. Daarbij is hen ook de ex-parte verbod met dwangsom betekend. Als zij doorgaan met de handel in illegale omzeilingsmiddelen komt hen dat op 1000 euro boete per illegaal product te staan. De handelaren kunnen opheffing van het ex-parte verbod vragen en SCE kan ook schadevergoeding eisen voor de illegale handel die reeds heeft plaats gevonden. Verdere juridische acties staan in de planning. Omzeilingsmiddelen maken het mogelijk om illegale kopieŽn van spellen op game consoles af te spelen.†Zowel in de handel in illegale omzeilingsmiddelen als in de handel in illegale kopieŽn van games wordt veel geld verdiend. 'Wij zagen mooie splinternieuwe spullen staan bij deze illegale handelaren, Die zijn vatbaar voor beslag en kunnen bij verkoop nog wel wat goed maken', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'Het ontwikkelen van spellen, consoles en handhelds vergt grote investeringen die niet terug verdiend kunnen worden als er illegale kopieŽn verkocht en gebruikt worden. Het is dus goed voor zowel de consument als de bedrijven en voor zowel de innovatie als de werkgelegenheid om deze illegale handel een halt toe te roepen.'

Omzeiling beveiliging PS3 en andere consoles doelwit van handhaving

Gepubliceerd op 11/10/2010 om 15:00 | Link

BREIN assisteert benadeelde rechthebbenden op computerspellen, consoles en handhelds bij de handhaving tegen de wettelijk verboden omzeiling van hun beveiliging tegen gebruik van illegale kopieŽn. In juli verbood de Nederlandse rechter de verkoop van R4 kaarten en omgebouwde Wii's omdat die Nintendo's beveiliging omzeilen. In Augustus kwam het nieuws dat de PlayStation 3 van Sony na drie jaar gehackt was en de zogenaamde PS3jailbreak omzeiling de markt zouden overspoelen. Net als Nintendo treedt ook Sony op tegen omzeiling van hun beveiliging tegen piraterij. Inmiddels zijn verscheidene ex-parte verboden bij de rechter gehaald tegen internetwinkels die in de verboden PS3 omzeilingsmiddelen handelen. Bij zulke verboden is de inbreuk duidelijk en wordt de tegenpartij niet gehoord maar moet daar wel meteen op verbeurte van een dwangsom van 1000 Euro per product aan voldoen. Indien de winkel vindt dat het verbod ten onrechte is verleend kan zij opheffing vorderen, bij die procedure worden eiser en gedaagde alsnog beide gehoord. In de tussentijd moet de winkel echter aan het verbod blijven voldoen. Geen van de winkels heeft overigens opheffing aangevraagd.†Sony zal de juridische acties tegen distributeurs van de PSJailbreak en soortgelijke omzeilingmiddelen voortzetten. 'Het ontwikkelen van spellen, consoles en handhelds vergt grote investeringen, die kunnen niet terug verdiend worden als er illegale kopieŽn verkocht en gebruikt worden', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'Goed dus voor zowel bedrijf, innovatie en werkgelegenheid als consument wanneer die illegaliteit een halt wordt toegeroepen'. Het omzeilen van computerprogramma's, waaronder ook games vallen, is overigens een strafbaar feit. Er gaat veel geld om in het illegale circuit waar verboden omzeilingchips gemaakt, verhandeld en ingebouwd worden. De overheid en het Openbaar Ministerie hebben echter als beleid dat het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid is van auteursrechthebbenden zelf is om hun rechten civielrechtelijk te handhaven. Stichting BREIN is opgericht door rechthebbenden om daar in hun gemeenschappelijk belang richting en uitvoering aan te geven. Rechthebbenden nemen daarnaast ook zelf actie indien zij dat vanuit hun specifieke belangen noodzakelijk achten. Zo kunnen zij bijvoorbeeld schadevergoeding vorderen. BREIN verleent ook daarbij vaak ondersteuning. Stichting BREIN beschermt auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten, distributeurs en detaillisten van games, film, muziek en digitale boeken tegen inbreuk en misbruik van hun werk. BREIN treedt op tegen zowel de fysieke als de online verspreiding van illegale kopieŽn en verboden omzeilingsmiddelen van kopieerbeveiliging.

«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
»