logo

The Pirate Bay drie keer geblokkeerd door Nederlandse providers na sommaties BREIN

Gepubliceerd op 06/10/2009 om 15:00 | Link

†BREIN heeft gisteren drie keer op rij de illegale website The Pirate Bay ontoegankelijk laten maken door Nederlandse providers. De illegale site blijft verbinding met de wereld zoeken sinds zij enkele weken geleden op bevel van de rechter door haar Zweedse provider verwijderd werd. Telkens wordt de illegale site gestopt door acties van de benadeelde rechthebbenden die grote schade ondervinden doordat de site gratis illegale toegang geeft tot hun creatieve werk. De site stond onder meer enige tijd in de OekraÔne maar werd sinds afgelopen weekend door een Nederlandse provider bediend. Deze sloot de dienst af na sommatie van BREIN waarna die vrijwel naadloos door een andere Nederlandse provider werd overgenomen, die er vervolgens ook de brui aan gaf na sommatie van BREIN. De site was slechts kort down en verscheen opnieuw via weer een andere Nederlandse provider. Ook die maakte de site ontoegankelijk na sommatie van BREIN. 'Diensten leveren aan zo een bekende illegale site is vragen om problemen', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'De Zweedse eigenaren zijn strafrechtelijk veroordeeld en in verschillende landen waaronder Nederland is bepaald dat de site illegaal is. Als Nederlandse providers de site in de lucht houden dan spreken wij ze aan om dat te staken'. Providers die het verkeer voor een site regelen zijn volgens de Europese e-Commerce richtlijn niet aansprakelijk voor de doorgegeven informatie, maar moeten wel meewerken aan het beŽindigen of voorkomen van inbreuk. Als zij dat niet doen kan een verbod met dwangsom tegen hen geŽist worden. Aanstaande donderdag dient opnieuw de civiele rechtszaak van BREIN tegen de drie Zweedse oprichters van The Pirate Bay. Die werden eerder bij verstek veroordeeld om de site voor Nederland ontoegankelijk te maken. Zij hebben daarna alsnog verzet aangetekend tegen het vonnis. 'Hun verhaal is bekend maar ongeloofwaardig. De onrechtmatigheid van de site staat intussen buiten kijf dus nu beweren ze dat ze niets met The Pirate Bay te maken hebben en wijzen naar een bedrijfje op de Seychellen. Wij hebben echter alle reden om aan te nemen dat de drie nog steeds het beheer over de site voeren. Dat neemt niet weg dat we ook het bewuste bedrijfje op de Seychellen hebben gedagvaard. De behandeling van die zitting zal direct aansluitend op de zaak tegen de beheerders plaatsvinden.' Het doel van BREIN's rechtszaak is om de site in elk geval voor Nederland afgesloten te krijgen ook als die bij een buitenlandse hosting provider staat. BREIN verkreeg eerder ook een verbod tegen het bedrijf dat aankondigde The Pirate Bay te zullen overnemen. Die overname lijkt inmiddels van de baan doordat dit bedrijf verwikkeld is in allerlei financiŽle problemen de handel in haar aandelen is stopgezet. Stichting BREIN beschermt het intellectueel eigendom op muziek, film, games en andere interactieve software tegen inbreuk en misbruik. BREIN treedt op namens auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten, distributeurs en detaillisten.

Mininova vonnis nader beschouwd

Gepubliceerd op 03/09/2009 om 15:00 | Link

Het voornaamste belang van het vonnis is dat Mininova de verplichting opgelegd krijgt om te voorkomen dat zij torrents naar auteursrechtelijk beschermde content aanbiedt. Deze verplichting wordt opgelegd omdat het platform structureel naar auteursrechtelijk beschermd materiaal verwijst en het platform actief wordt beheerd. Wat voor preventieve maatregelen Mininova moet nemen, moet zij zelf uitzoeken, zij kan daarvoor de hulp van derden inhuren die expertise op dat gebied hebben. De verplichting geldt voor torrents waarvoor 'gegronde twijfel' behoort te bestaan dat de rechthebbende op het materiaal waarnaar verwezen wordt toestemming heeft gegeven voor de betreffende openbaarmaking. De rechter oordeelt dat zulke gegronde twijfel met name bestaat voor commercieel materiaal zoals bioscoopfilms, TV series, muziek en games. Hetzelfde geldt natuurlijk voor boeken en ook voor commerciŽle software. Daarnaast legt de rechter een dwangsom op met betrekking tot titels op een lijst die BREIN aanlevert. De dwangsom bedraagt 1000 euro per torrent of per dag, naar keuze van BREIN, met een maximum van 5 miljoen euro. Mininova moet de dwangsom betalen als zij torrents aanbiedt die naar de betreffende auteursrechtelijk beschermde content verwijzen. Het is aan Mininova om dat te verifiŽren. Als de content niet auteursrechtelijk beschermd is of er is wel toestemming van de rechthebbende dan wordt de dwangsom niet verbeurd. Let wel: Mininova moet dit ook doen met betrekking tot andere torrents waarvoor gegronde twijfel bestaat. Torrents naar ander commercieel materiaal bijvoorbeeld. Rechthebbenden kunnen voor de zekerheid ook hun titels aan Mininova opgeven als dat niet al op de lijst van BREIN staat. Die lijst betreft materiaal dat in Nederland op de markt is of binnenkort op de markt komt. De rechter oordeelt dat het aanbieden van torrents door Mininova geen afzonderlijke openbaarmaking is omdat het materiaal zelf niet binnen haar beheersmacht komt. Hierbij moet wel bedacht worden dat Mininova alleen een index van torrents is en geen eigen tracker heeft. Een tracker brengt het uitwisselverkeer tot stand en houdt het optimaal. De rechter in het Nederlandse vonnis tegen The Pirate Bay oordeelde dat die site met tracker wel inbreuk maakt. De rechter in het Mininova vonnis oordeelt overigens dat Mininova wel incidenteel inbreuk maakt door het bewust herplaatsen van het torrents naar ongeautoriseerd materiaal. Hoewel Mininova dus niet zelf direct inbreuk maakt, oordeelt de rechter dat het platform toch onrechtmatig is omdat het structureel gebruik maakt van de beschikbaarheid van auteursrechtelijk beschermd materiaal. TNO onderzoek in opdracht van BREIN concludeerde dat meer dan 80 procent van de links in categorieŽn als 'Movies', 'Music' en 'Games' verwijst naar beschermd materiaal. Het is daarnaast het actieve beheer van het platform dat de rechter als reden aanvoert om de verplichting op te leggen preventieve maatregelen te nemen. Dat actieve beheer wordt bij Mininova met name uitgevoerd door de moderators die onder controle staan van de administrators, die het eigenlijke beheer hebben. De moderators bemoeien zich actief met de inhoud o.a. door het weren van allerhande 'ongewenst, familie-onvriendelijk' materiaal maar bevorderen juist de plaatsing van links naar auteursrechtelijk beschermd materiaal. De rechter oordeelt dat de Notice and Take Down (NTD) die Mininova aanbiedt niet voldoende is. Die NTD betekent dat Mininova de torrents verwijdert na een klacht van de rechthebbende. Het is dan de rechthebbende die de torrents moet opzoeken en aanwijzen. De rechter honoreert het argument dat dit wel bij incidenteel misbruik werkt maar niet bij structureel misbruik. De rechter verwerpt het beroep van Mininova op het verbod op een algemene toezichtsverplichting en de beperking van aansprakelijkheid voor Internet Service Providers die informatie van anderen opslaan. Deze regels uit artikel 12 t/m 15 van de Europese richtlijn voor elektronische handel en artikel 6:196c BW zijn niet van toepassing op Mininova. De rechter oordeelt dat die regeling duidelijk de ISP beoogt die websites zoals Mininova host in plaats van een website als Mininova zelf. Bovendien is de dienst van Mininova niet louter technisch en passief maar laat Mininova zich actief in met de informatie. De zogenoemde 'veilige haven' is uitsluitend voor diensten die zich op geen enkele wijze inlaten met de van een ander afkomstige informatie. †

Rechter legt filterverplichting op aan Mininova

Gepubliceerd op 26/08/2009 om 15:00 | Link

De rechtbank te Utrecht heeft vandaag vonnis gewezen in de zaak van auteursrechtenbeschermer BREIN tegen de website Mininova. De rechter oordeelt dat Mininova onrechtmatig handelt door gelegenheid te geven tot, aan te zetten tot en te profiteren van inbreuken op auteursrechten en naburige rechten. Mininova moet binnen drie maanden maatregelen nemen om te voorkomen dat er torrents (links) naar bestanden op de site worden aangeboden waarvan gegronde twijfel bestaat dat die door rechthebbenden geautoriseerd zijn om openbaar te maken. Met betrekking tot de lijst van courante titels die BREIN aanlevert moet Mininova torrents van haar site verwijderd houden op verbeurte van een dwangsom van 1000 euro per verwijzing met een maximum van 5 miljoen euro. We moeten alle overwegingen nog lezen maar de grote lijn van het vonnis is zoals wij het willen, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Een site als Mininova is verantwoordelijk voor wat er op haar site gebeurd en moet voorkomen dat er links naar ongeautoriseerde films, TV series, muziek, videospellen en andere content geplaatst worden. Dit is een kentering die mogelijk maakt om illegaal aanbod de pas af te snijden. Uiteindelijk gaat om de creatie van content en de mogelijkheid daar je brood mee te verdienen. Dit is belangrijk voor de creativiteit en de werkgelegenheid. Als je je werk kunt beschermen dan kun je zelf je werk op internet aanbieden en daar geld mee verdienen. Dit is goed voor de toekomst van internet en de ontwikkeling en groei van nieuwe legale businessmodellen. Stichting BREIN beschermt muziek, films, TV series, videospellen en andere interactieve software tegen structureel misbruik.

Notice and Take Down systeem van toekomstige eigenaar The Pirate Bay onvoldoende

Gepubliceerd op 20/08/2009 om 15:00 | Link

De toekomstige eigenaar van The Pirate Bay (GGF) heeft aangekondigd dat benadeelde rechthebbenden de mogelijkheid gaan krijgen om torrents die toegang tot illegale content (films, muziek, games, etc.) geven van de website te verwijderen. BREIN heeft onderzocht dat dit meer dan 90% van de torrents betreft en vindt het voorstel onvoldoende. BREIN heeft een vonnis van de rechter waarin het GGF verboden wordt de site na de overname in Nederland beschikbaar te houden. In het voorgestelde systeem moet de rechthebbende illegale content op de website opsporen en verwijderen. Dat vinden wij onvoldoende, zegt BREIN directeur Tim Kuik. Dit soort Notice and Take Down systeem werkt wel bij incidentele inbreuk maar niet bij de structurele inbreuk waarvan bij The Pirate Bay sprake is.† Het punt is dat The Pirate Bay verantwoordelijk is voor wat er op haar site staat. Zij moet zelf preventief toezicht houden en ervoor zorgen dat illegale torrents niet op de site komen te staan. De site verleent in belangrijke en zelfs overweldigende mate toegang tot illegale content. Zij mag er dus niet van uit gaan dat het met de toestemming wel goed zal zitten en het aan benadeelden overlaten om haar site continu te controleren of er inbreuk wordt gemaakt. Het is haar site, haar zaak en dus haar taak om die schoon te maken en te houden, aldus Kuik. Dezelfde kwestie speelt ook in de rechtszaak die BREIN tegen de Nederlandse bittorrent site Mininova heeft aangespannen. De uitspraak in die zaak wordt op 26 augustus aanstaande verwacht.

BREIN geeft ThePirateBay nog even respijt

Gepubliceerd op 10/08/2009 om 15:00 | Link

BREIN is inmiddels benaderd door de Nederlandse advocaat van de heren achter ThePirateBay. Hij heeft aangekondigd dat ze in verzet zullen gaan. 'We hebben met de advocaat afgesproken dat ze dit zo snel mogelijk deze maand zullen doen. Als de heren hun afspraken nakomen dan zullen wij hen nog niet dwingen om de site voor Nederland af te sluiten', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'Als de geplande overname door GGF later deze maand plaatsvindt dan zal GGF aan het vonnis dienen te voldoen.' 'Wij denken dat de heren er goed aan doen verzet aan te tekenen en hun verhaal komen vertellen. Het is echter niet meer dan uitstel van executie. Hun argumenten zijn niet steekhoudend. Het lijdt gezien de eerdere rechtspraak in Nederland geen twijfel dat het vonnis stand zal houden', aldus Kuik. Op de website worden vele honderdduizenden films, muziekalbums, games, etcetera aangeboden zonder toestemming van de rechthebbenden. Dat mag niet volgens de wet. In juridische termen gaat het om een inbreuk op auteursrechten. Dat de bestanden niet op de site zelf staan, neemt de onrechtmatigheid niet weg. ThePirateBay is het centrale middelpunt van alle handelingen, de spin in het web. De site categoriseert en indexeert de bestanden, ontsluit ze voor de gebruikers.† Ook regelt zij het uitwisselingsverkeer tussen de gebruikers. In de grootschalige auteursrechteninbreuken die worden gepleegd via de website, heeft zij dus het grootste aandeel. Dat zulk gedrag onrechtmatig is, is al meerdere malen uitgemaakt door de rechter in zaken over Nederlandse torrensites waarbij BREIN betrokken was. Ook het verweer dat BREIN niet de juiste partij zouden hebben gedagvaard houdt geen stand. 'Wij hebben voldoende informatie dat de heren die zijn gedagvaard daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor de website', zegt Kuik. 'Die verantwoordelijkheid kunnen zij niet zomaar afwentelen op een schimmig bedrijfje op de Seychellen. Een rechter prikt daar doorheen.'

Aanvulling op persbericht omtrent verbod tegen ThePirateBay in Nederland

Gepubliceerd op 31/07/2009 om 15:00 | Link

De huidige eigenaren van ThePirateBay hebben inmiddels aan de media laten weten dat ze in hoger beroep zullen gaan tegen het verbod van de site en haar trackers in Nederland. De rechter heeft in het verbod bepaald dat het niet wordt geschorst door een hoger beroep. De eigenaren zullen dus aan het verbod moeten voldoen ook al willen zij in hoger beroep. Als zij niet voldoen verbeuren zij de dwangsom van 30.000 euro per dag. Verder is al door een reeks eerdere uitspraken, ook in hoger beroep, duidelijk dat dit soort sites en diensten in Nederland illegaal is. Een hoger beroep zal ThePirateBay ook daarom niet baten. ThePirateBay maakt structureel gebruik van auteursrechtelijk beschermde content zonder toestemming van de rechthebbenden en is daarom onrechtmatig. 'Een site als ThePirateBay is een webwinkel die haar klanten illegaal toegang geeft tot ongeautoriseerde content. De rechter heeft keer op keer bepaald dat dit verboden is. Dat blijft zo', zegt BREIN directeur Tim Kuik. †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††30-07-2009Rechter verbiedt ThePirateBay in Nederland De voorzieningenrechter te Amsterdam heeft vandaag verboden toegewezen tegen ThePirateBay in Nederland. De eigenaren moeten ervoor zorgen dat de site, servers, trackers en databases ontoegankelijk zijn voor internetgebruikers in Nederland. Ook moeten zij hun inbreuken staken. Beide vorderingen hebben een dwangsom van 30.000 euro per dag met een maximum van 3 miljoen euro. Het verbod is niet alleen tegen de drie huidige eigenaren toegewezen maar ook tegen de toekomstige eigenaar GGF vanaf het moment van overname. De drie huidige eigenaren moeten bovendien de volledige proceskosten van 42.000 euro betalen. Zij zijn ieder afzonderlijk en tezamen aansprakelijk. De rechtbank noemt in haar vonnis dat zij een brief van de eigenaren van ThePirateBay ontvangen heeft. Daarin stellen de eigenaren dat zij niet van de zitting wisten en verweren zij zich tegen vordering. De rechter heeft daarin echter geen aanleiding gezien het verbod af te wijzen. Zij oordeelt dat de eigenaren voldoende zijn opgeroepen, onder meer via Twitter en Facebook. De rechter verbiedt ook GGF vanaf het moment van overname de inbreukmakende activiteiten van ThePirateBay voort te zetten. GGF was wel ter zitting verschenen en verweerde zich door te stellen dat de overname nog onzeker was. Dat baat haar niet, het risico van toekomstige inbreuk is voldoende aanwezig om die bij voorbaat te verbieden. 'Wij juichen toe dat de rechter de site in Nederland verbiedt, die is immers overduidelijk illegaal', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'Het is goed dat rechter erkent dat er van inbreuk op auteursrecht en naburige rechten sprake is. Vanzelfsprekend geldt het verbod ook tegen de aangekondigde toekomstige eigenaar. Het is een duidelijk verhaal: Wat illegaal is, is verboden, wie het ook doet.'

Rechter verbiedt ThePirateBay in Nederland

Gepubliceerd op 30/07/2009 om 15:00 | Link

De voorzieningenrechter te Amsterdam heeft vandaag verboden toegewezen tegen ThePirateBay in Nederland. De eigenaren moeten ervoor zorgen dat de site, servers, trackers en databases ontoegankelijk zijn voor internetgebruikers in Nederland. Ook moeten zij hun inbreuken staken. Beide vorderingen hebben een dwangsom van 30.000 euro per dag met een maximum van 3 miljoen euro. Het verbod is niet alleen tegen de drie huidige eigenaren toegewezen maar ook tegen de toekomstige eigenaar GGF vanaf het moment van overname. De drie huidige eigenaren moeten bovendien de volledige proceskosten van 42.000 euro betalen. Zij zijn ieder afzonderlijk en tezamen aansprakelijk. De rechtbank noemt in haar vonnis dat zij een brief van de eigenaren van ThePirateBay ontvangen heeft. Daarin stellen de eigenaren dat zij niet van de zitting wisten en verweren zij zich tegen vordering. De rechter heeft daarin echter geen aanleiding gezien het verbod af te wijzen. Zij oordeelt dat de eigenaren voldoende zijn opgeroepen, onder meer via Twitter en Facebook. De rechter verbiedt ook GGF vanaf het moment van overname de inbreukmakende activiteiten van ThePirateBay voort te zetten. GGF was wel ter zitting verschenen en verweerde zich door te stellen dat de overname nog onzeker was. Dat baat haar niet, het risico van toekomstige inbreuk is voldoende aanwezig om die bij voorbaat te verbieden. 'Wij juichen toe dat de rechter de site in Nederland verbiedt, die is immers overduidelijk illegaal', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'Het is goed dat rechter erkent dat er van inbreuk op auteursrecht en naburige rechten sprake is. Vanzelfsprekend geldt het verbod ook tegen de aangekondigde toekomstige eigenaar. Het is een duidelijk verhaal: Wat illegaal is, is verboden, wie het ook doet.'

BREIN eist verbod tegen ThePirateBay in Nederland, uitspraak op 30 juli

Gepubliceerd op 21/07/2009 om 15:00 | Link

Vandaag hoorde de voorzieningenrechter te Amsterdam de vordering stichting BREIN voor een verbod tegen ThePirateBay in Nederland. BREIN dagvaardde zowel de drie huidige eigenaren van ThePirateBay gedagvaard als de aangekondigde toekomstige eigenaar. De rechter zal op 30 juli tussen 15.00 en 17.00 uur uitspraak doen. De drie huidige eigenaren kwamen niet opdagen. Dat hadden zij al aangekondigd in antwoord op BREIN's benadering via onder andere Twitter en Facebook. De rechter zal tegen hen waarschijnlijk een verstekvonnis toewijzen tenzij zij van oordeel is dat BREIN's vordering ongegrond is. De huidige eigenaren zijn in Zweden al strafrechtelijk veroordeeld voor medeplichtigheid aan grootschalige auteursrechtinbreuk met hun website. Dat de site desondanks onveranderd actief is gebleven, is de reden voor BREIN's vordering. 'De Nederlandse rechter heeft herhaaldelijk bevestigd dat het onrechtmatig is om met een website of webdienst structureel gebruik te maken van de beschikbaarheid van ongeautoriseerde content', zegt BREIN directeur Tim Kuik. 'ThePirateBay gaat overwegend over illegale content en dat is ook waar haar klanten de site voor gebruiken. Wij verwachten daarom een gunstige uitspraak. Dat de eigenaren zich schuil houden mag hen niet baten.' De aangekondigde toekomstige eigenaar is een Zweeds software bedrijf Global Gaming Factory (GGF). Zij stuurde haar advocaat naar de zitting. BREIN heeft er belang bij dat het ook de toekomstige eigenaar verboden wordt om met de huidige illegale exploitatie door te gaan. GGF's advocaat vroeg de rechter de vordering niet toe te kennen omdat de overname van ThePirateBay nog niet voltooid is. Er is een overeenkomst om ThePirateBay in augustus over te nemen tenzij het niet lukt om er een legaal alternatief van te maken. GGF vindt kort gezegd dat er geen dreigende inbreuk is omdat zij ThePirateBay niet zullen overnemen als zij er geen legale site van kan maken. BREIN vindt dat er wel sprake is van een dreigende inbreuk omdat niet duidelijk is wat GGF verstaat onder een legaal alternatief. Op de vraag van de rechter wat het plan van GGF is om de site zo snel legaal te maken, bleef de advocaat het antwoord schuldig anders dan de verzekering dat het wel mogelijk is. 'Wij zijn fervent voorstander van legale exploitatie op het internet en dus verheugd over het aangekondigde voornemen van GGF', zegt Kuik. 'Er is echter nog veel onduidelijkheid over het hoe en wanneer en of het allemaal wel doorgaat. Ondertussen is wel duidelijk dat een site als ThePirateBay evident illegaal is en moet stoppen totdat ze voorkomen dat ze structureel misbruik maken van andermans content. De onbepaalde belofte van GGF om het anders te gaan doen mag geen vrijbrief zijn om door te gaan met misbruik maken.' De rechter zal op 30 juli uitspraak doen en daarbij twee vonnissen wijzen, een met betrekking tot de huidige eigenaren van ThePirateBay en een met betrekking tot de toekomstige eigenaar. Stichting BREIN beschermt de rechten van auteurs, artiesten, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, film, games en interactieve software tegen inbreuk en misbruik.

Mininova vonnis uitgesteld naar 26 augustus

Gepubliceerd op 07/07/2009 om 15:00 | Link

De rechtbank te Utrecht heeft laten weten het vonnis in de zaak BREIN / Mininova uit te stellen van 15 juli tot 26 augustus. Beide partijen hebben begrip voor het uitstel in de zomervakantie periode en hebben de rechtbank respectvol verzocht op die datum uitspraak trachten te doen.

Oostenrijkse rechter beveelt Nederlandse hosting provider tot afgifte identiteit klant

Gepubliceerd op 06/07/2009 om 15:00 | Link

De Nederlandse hosting provider Euroaccess is door een Oostenrijkse rechter opgedragen de identiteitsgegevens van de beheerder van de Duitstalige torrentsite Kino.to af te geven aan benadeelde rechthebbenden. Vorig jaar verloor de hosting provider eenzelfde soort rechtszaak met betrekking tot een andere illegale torrentsite. Euroaccess moest toen 17.000 euro proceskosten aan BREIN betalen. De rekening uit Oostenrijk bedraagt meer dan 11.000 euro. Tevens zal de hosting provider een dwangsom van maximaal 100.000 euro moeten betalen indien zij opnieuw een illegale site met links naar films van de benadeelden onderdak geeft. De in het gelijk gestelde benadeelden vinden dat Euroaccess nog niet aan de voorwaarden van het vonnis heeft voldaan. Zij bereiden verdere juridische stappen voor. De site is inmiddels naar Rusland verhuisd en de benadeelden willen de beheerder kunnen aanspreken. Het hosten van sites die illegale activiteiten ontplooien zonder dat de hosting provider de ware naam-, adres- en woonplaats heeft, vormt een dringend probleem voor de handhaving tegen illegaliteit van elke soort.

«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
»