logo

Steun uit Europa en Amerika voor auteursrechtplannen Teeven

Gepubliceerd op 29/06/2011 om 12:47 | Link

De voorzitter van de Amerikaanse Motion Picture Association (MPAA), oud-senator C.J. Dodd, deelt het standpunt van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie dat bescherming van auteursrechten in een digitale omgeving alleen effectief kan zijn als consumenten toegang hebben tot aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke films en tv-programma’s die langs legale weg worden aangeboden. Dit blijkt uit een gesprek dat de MPAA-voorzitter op 28 juni had met Teeven over auteursrechtbeleid.
Zie: www.rijksoverheid.nl [..] Lees meer

Filmmaatschappijen willen blokkering toegang tot illegale Usenetsite

Gepubliceerd op 27/06/2011 om 15:13 | Link

Nu.nl meldt dat in Engeland filmmaatschappijen een rechtszaak tegen een access provider (BT) hebben aangespannen om de toegang tot een illegale website te blokkeren. Het gaat om een site die links naar bestanden op Usenet indexeert. De website zelf is al in een eerdere rechtszaak verboden omdat zij grootschalige inbreuk faciliteerde en daarmee zelf ook inbreuk maakte. De site ging daarna offline maar kwam later weer terug. Het bericht vergelijkt de zaak met die van BREIN tegen access provider Ziggo omtrent blokkering van toegang tot The Pirate Bay. Zie http://www.nu.nl/internet. [..] Lees meer

Zitting in rechtszaak BREIN tegen commerciële Usenet provider

Gepubliceerd op 25/05/2011 om 16:11 | Link

Gisteren vond het pleidooi plaats in de bodemprocedure die BREIN tegen de commerciële Usenet provider News-Service Europe (NSE) heeft aangespannen. NSE houdt auteursrechtelijk beschermde werken beschikbaar op haar servers voor abonnees van haar resellers die via abonnementen aan internetgebruikers toegang tot de NSE servers verkopen. Het gaat daarbij met name om zogeheten 'binaries' waarin films, televisieseries, muziek, games en e-books zijn opgeslagen. BREIN wil dat NSE deze ongeautoriseerde content van haar servers weert. NSE vindt dat zij niet verantwoordelijk is voor wat er op haar servers gebeurt en dat de inmiddels door haar aangeboden Notice & Take Down (NTD) procedure afdoende is. De rechtbank streeft ernaar over 6 weken, op 6 juli, uitspraak te doen. [..] Lees meer

BREIN zet door met ontoegankelijk maken illegale sites

Gepubliceerd op 18/05/2011 om 17:20 | Link

Op sommatie van BREIN werden de eerste vier maanden van dit jaar 203 websites ontoegankelijk gemaakt omdat zij structureel gebruik maakten van illegaal aanbod van films, muziek, games en digitale boeken. Naast p2p uitwissel sites (124) betrof dit ook Usenet indexering sites (20), streaming sites (45) en cyberlocker link sites (13) alsmede 1 ftp 'top' site. Tezamen bedienden deze sites ongeveer 3 miljoen Nederlandse gebruikers met 1.5 miljoen verwijzingen/links naar ongeautoriseerde bestanden (n.b. zowel in de gebruikers als in de verwijzingen/links zitten doublures, d.w.z. dezelfde gebruikers die van meerdere sites gebruik maken en verwijzingen/links naar dezelfde bestanden of bestanden met dezelfde content). BREIN liet ook 17.807 illegale bestanden bij cyberlockers verwijderen.
[..] Lees meer

UPC in Oostenrijk moet toegang tot illegale website blokkeren

Gepubliceerd op 17/05/2011 om 21:45 | Link

De Rechtbank in Wenen heeft op 13 mei jongstleden besloten dat UPC voor haar abonnees de toegang tot de illegale website Kino.to moet blokkeren. UPC moet dit doen door de IP-adressen en domeinnaam te blokkeren (of andere technische maatregelen met eenzelfde effect). Indien de site nieuwe IP-adressen gaat gebruiken dan zullen die toegevoegd moeten worden aan de blokkering. De blokkering moet onmiddellijk uitgevoerd worden en in werking blijven hangende de bodemprocedure.

De rechtbank oordeelde dat blokkering het laatste redmiddel is omdat de website evident illegaal is maar de anonieme eigenaren niet achterhaald kunnen worden. De rechtbank vindt blokkering proportioneel omdat de website geen gerechtvaardigd belang heeft in het voortzetten van haar dienst evenmin als de gebruikers een gerechtvaardigd belang hebben in het gebruik ervan. De rechtbank overweegt dat domeinnaam en IP-adres blokkering eenvoudig en tegen lage kosten uitvoerbaar zijn terwijl complexe maatregelen zoals Deep Packet Inspection disproportioneel zouden zijn. Tenslotte oordeelt de rechtbank dat de blokkeringsmaatregel aan UPC opgelegd kan worden conform de Europese e-commerce richtlijn. [..] Lees meer

BREIN vraagt NAW wat moet ik doen?

Gepubliceerd op 11/05/2011 om 16:49 | Link

Nederlandse hosting providers zijn bereid om op sommatie van BREIN zogenaamde 'superheler' sites ontoegankelijk te maken die structureel inbreuk op auteursrecht faciliteren. Hun verplichting daartoe is gebaseerd op de wet en bevestigd in diverse rechterlijke uitspraken (onder meer BREIN-KPN Rechtbank Den Haag 5 januari 2007, BREIN-Leaseweb Hof Amsterdam 3 juli 2008 en BREIN-Euroaccess Rechtbank Den Bosch 8 juli 2008). Weigering om na betrouwbare sommatie een illegale site ontoegankelijk te maken leidt niet alleen tot aansprakelijkheid voor schade maar kan ook tot een veroordeling tot betaling van de volledige proceskosten leiden (BREIN-Euroaccess Rechtbank Den Bosch 8 juli 2008). [..] Lees meer

Downloadverbod: Justice For All

Gepubliceerd op 29/04/2011 om 18:20 | Link

Downloadverbod: Back To The Future, zegt advocaat Christiaan Alberdingk Thijm in zijn opinie op IE-forum.nl. Hij spreekt zich uit tegen het in de Speerpuntenbrief van staatssecretaris Teeven voorgestelde 'downloadverbod' maar er zit iets scheef in zijn redenering. Zie www.ie-forum.nl.
[..] Lees meer

BREIN gaat ‘downloadverbod’ niet tegen individuele internetgebruikers handhaven

Gepubliceerd op 22/04/2011 om 10:32 | Link

BREIN  is voorstander van een ondubbelzinnig verbod op downloaden van evident illegaal aanbod. Met zo een verbod, dat al bestaat voor software en games, kan BREIN niet alleen websites aanpakken die illegaal uploaden faciliteren maar ook websites die het downloaden van illegaal aanbod faciliteren. Het gaat BREIN om het aanpakken van zulke ‘superhelers’. [..] Lees meer

Verbod aangekondigd op downloaden van illegaal aanbod muziek, film en digitale boeken

Gepubliceerd op 11/04/2011 om 12:54 | Link

Staatssecretaris Teeven van Justitie heeft in zijn speerpuntennota voor auteursrechtbeleid onder andere een verbod op het downloaden van illegaal aangeboden films, muziek en digitale boeken aangekondigd. Er bestond al een dergelijk verbod voor software en games dat wordt nu uitgebreid naar films, muziek en digitale boeken. [..] Lees meer

BREIN haalt grootste top site ooit offline

Gepubliceerd op 22/02/2011 om 15:00 | Link

Vandaag haalde BREIN de top site Swan (voorheen ATS genaamd) offline in samenwerking met diens Nederlandse hosting provider Worldstream. Swan is de grootste top site die ooit offline is gehaald, er stond naar schatting meer dan 220 terabyte aan auteursrechtelijk beschermde films, TV series, games, muziek, software en digitale boeken. 'Een terabyte is 1000 gigabyte, dat zijn bijvoorbeeld 250 films of games of 25.000 songs, deze site had daar 220 keer zoveel van', zegt BREIN directeur Tim Kuik. Swan had 12 servers met 142 harde schijven staan. BREIN schat de nieuwwaarde van de ingenomen hardware op rond de 95.000 euro. [..] Lees meer

«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
»