logo

Kort verslag BREIN van de tweede termijn Algemeen Overleg Auteursrecht van de Tweede Kamer met de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid

Gepubliceerd op 09/12/2011 om 14:41 | Link

Op 7 december vond de tweede termijn plaats van het Algemeen Overleg Auteursrecht van Tweede Kamerleden met de staatssecretaris van Justitie & Veiligheid. Zie http://www.anti-piracy.nl/nieuws.php?id=239 voor het verslag van BREIN over de eerste termijn die op 30 november plaats vond. Hoewel er meerdere auteursrecht onderwerpen aan de orde zijn, spitst BREIN zich toe op de handhaving tegen illegaal aanbod. [..] Lees meer

Rechter gebiedt online betalingsprovider identiteitsgegevens aan BREIN af te geven

Gepubliceerd op 06/12/2011 om 15:39 | Link

Volgens uitgebreide Nederlandse rechtspraak zijn sites die structureel gebruik maken van illegaal aanbod van films, muziek, games en boeken onrechtmatig. Meestal opereren zulke sites anoniem. BREIN is begonnen Nederlandse online betalingsproviders van zulke sites te benaderen met het verzoek die dienstverlening te staken en de identiteitsgegevens van de klant (de anonieme websitehouder) aan BREIN af te geven zodat zij die aansprakelijk kan houden. Betalingsproviders mogen deze gegevens op basis van eigen afweging vrijwillig afgeven. Kort gezegd heeft de Hoge Raad bepaald dat een benadeelde persoonsgegevens mag opvragen indien de onrechtmatigheid voldoende aannemelijk is, de benadeelde een gerechtvaardigd belang heeft en er geen minder ingrijpende mogelijkheid is de gegevens te achterhalen. [..] Lees meer

Internationale strijd tegen 'release groepen' en 'top sites' gaat door

Gepubliceerd op 05/12/2011 om 16:22 | Link

Vorige week voerde de politie in Duitsland, Zwitserland en Hongarije een actie uit tegen twee 'top sites' die door twee 'release groepen' gebruikt werden om illegaal films te verspreiden. Naast inbeslagname van servers in datacentra in Zwitserland en Hongarije, werden in Duitsland de woningen van zeven verdachten doorzocht.  Release groepen maken illegale kopieŽn van films, bijvoorbeeld door daar clandestien opnamen van te maken in een bioscoop, en zetten die vervolgens op zogeheten top sites waarvandaan ze verder op internet en usenet verspreid worden. De verdachten in deze zaak worden verantwoordelijk geacht voor de illegale verspreiding van tenminste 2500 films. De buitenlandse servers waren op valse naam gehuurd. De zaak werd in 2009 door de bestrijder van auteursrecht inbreuken GVU aan het rollen gebracht. [..] Lees meer

BREIN wil illegale downloadplatforms aanpakken en niet de gebruikers

Gepubliceerd op 01/12/2011 om 16:45 | Link

Naar aanleiding van ons bericht op <http://www.anti-piracy.nl/nieuws.php?id=239> verscheen in de media het bericht dat BREIN gebruikers zou willen aanpakken. Dat is onjuist. BREIN pleit juist voor aanpak van illegale platforms en richt zich daar ook op. Het is niet de bedoeling dat te veranderen. [..] Lees meer

BREIN samenvatting van Algemeen Overleg Tweede Kamer 30.11.11 over Speerpunten auteursrechtbeleid

Gepubliceerd op 30/11/2011 om 20:40 | Link

Vanmorgen vond het Algemeen Overleg plaats van de Tweede Kamer met de Staatssecretaris van Justitie over zijn beleidsvoornemens aangaande het auteursrecht die hij heeft geformuleerd in zijn speerpuntenbrief. Vertegenwoordigers van de PVV, D66, PvdA, VVD, GL en het CDA gaven hun opinie. De speerpuntenbrief gaat over een aantal onderwerpen naast handhaving. Voor BREIN is de discussie over handhaving van belang. Daarin ging het vooral over de geforceerde keuze tussen enerzijds wat met een misleidende term een 'downloadverbod' genoemd wordt en anderzijds een uitbreiding van de 'thuiskopieheffing' op privť kopiŽren. [..] Lees meer

Europees Hof bevestigt dat ISP's geen algemene toezichtsverplichting mag worden opgelegd

Gepubliceerd op 24/11/2011 om 17:03 | Link

Vandaag deed het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak omtrent de SABAM / Scarlet zaak. De Belgische collectieve beheersorganisatie voor muziekauteursrechten SABAM had gevraagd om de Internet Service Provider (ISP) Scarlet te verplichten een filtersysteem in te voeren om auteursrechtelijk beschermde bestanden uit peer-to-peer (p2p) verkeer te identificeren en de inbreukmakende doorgifte daarvan te blokkeren. [..] Lees meer

To block or not to block, verslag zitting BREIN / Ziggo, XS4all

Gepubliceerd op 24/11/2011 om 15:20 | Link

Op 11 november was de zitting in de bodemprocedure waarin BREIN van Ziggo en XS4all eist dat zij de toegang tot de illegale website The Pirate Bay (TPB) blokkeren. [..] Lees meer

CommerciŽle usenet provider stopt vanwege verbod op aanbod illegale bestanden

Gepubliceerd op 07/11/2011 om 13:54 | Link

Op haar website legt News-service Europe (NSE) uit waarom <http://www.news-service.com/>. BREIN benadrukt dat het NSE's eigen keuze is om haar bedrijf te staken. In plaats daarvan zou ze zich ook op legaal aanbod kunnen gaan richten zoals eerder Mininova.org deed na een vergelijkbaar vonnis. [..] Lees meer

Rechter wijst vordering NSE tot staking executie BREIN-vonnis af

Gepubliceerd op 04/11/2011 om 16:39 | Link

De voorzieningenrechter te Amsterdam wijst de vordering van de commerciŽle Usenet provider News-service Europe (NSE) af. NSE wilde schorsing van de uitvoering van het eerdere verbod dat de rechtbank Amsterdam op vordering van BREIN had uitgesproken. Het argument van NSE dat van een juridische misslag sprake zou zijn is door de voorzieningenrechter afgewezen. Tevens wordt aan BREIN vergoeding van de volledige proceskosten van ruim 9000 euro toegewezen. Zie ons eerdere bericht over de argumenten in het executiegeschil dat nu in het voordeel van BREIN is beslist hier http://www.anti-piracy.nl/nieuws.php?id=234 [..] Lees meer

NSE probeert executie BREIN vonnis aan te vechten

Gepubliceerd op 28/10/2011 om 23:58 | Link

De commerciŽle Usenetdienst News-service Europe (NSE) dat onlangs op vordering van BREIN een verbod opgelegd kreeg, heeft daartegen een executiegeschil aangespannen dat vrijdag 28 oktober op zitting was. NSE heeft daarnaast ook hoger beroep aangetekend maar dat schort de uitvoering van het verbod van de rechtbank niet op aangezien dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. Het executie kort geding is aangespannen om BREIN alsnog van uitvoering van het vonnis in eerste aanleg te weerhouden. De reden die NSE aanvoert is dat uitvoering volgens hen zou resulteren in een juridische misslag en daarom misbruik van bevoegdheid zou opleveren. Zij voert daarvoor dezelfde argumenten aan die door de rechtbank al zijn afgewezen maar beweert dat die in het licht van een nieuwe uitspraak van het Europese Hof alsnog zouden opgaan. BREIN ziet het kort geding als een verkapt hoger beroep omdat de argumenten van NSE al inhoudelijk zijn behandeld en afgewezen. Er zijn geen nieuwe feiten en het arrest werpt geen nieuw licht op de NSE situatie. [..] Lees meer

«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
»