logo

Hoge Raad hoort pleidooi in The Pirate Bay blokkeringszaak

Gepubliceerd op 20/11/2014 om 14:42 | Link

Vrijdag 14 november hoorde Nederlands hoogste rechter de pleidooien van BREIN en de access providers Ziggo en KPN dochter XS4ALL (de ISP's) over de door BREIN gevraagde blokkering van toegang tot de (veroordeelde) illegale site The Pirate Bay. De Advocaat-Generaal (AG) zal op 17 april volgend jaar conclusie nemen alvorens de Hoge Raad haar beslissing neemt, hetgeen waarschijnlijk rond de zomer zal zijn. [..] Lees meer

Online DVD piraat schikt na ex-parte

Gepubliceerd op 19/11/2014 om 17:02 | Link

De 40-jarige vrouw dreef handel in illegale kopieën met name via een Facebook pagina. Uit een catalogus van 3000 Nederlandse en buitenlandse filmtitels werden op bestelling kopieën op DVD toegestuurd voor 2 euro per stuk. De ex-parte beschikking verbood de handel op verbeurte van een dwangsom van €500 per dag met een maximum van €25.000. De vrouw heeft de zaak inmiddels met BREIN geschikt onder meer door betaling van een bedrag ter compensatie. Zie navolgende links voor de ex-parte: [..] Lees meer

Deense ISP's hebben gedragscode voor blokkering illegale sites

Gepubliceerd op 17/10/2014 om 15:04 | Link

Terwijl Nederlandse access providers  zich nog altijd verzetten tegen het blokkeren van toegang tot illegale sites, is in Denemarken op verzoek van de regering een gedragscode over blokkering afgesproken. Wanneer een blokkeringsbevel tegen één van hen wordt gegeven dan conformeren ook de anderen zich daar binnen 7 dagen aan. Blokkering van illegale websites is een van de maatregelen die genomen worden om de omvang van inbreuken terug te dringen. [..] Lees meer

Effectieve Notice & Take Down procedure en aanvullende maatregelen tegen illegaal aanbod verplicht voor Usenet provider

Gepubliceerd op 20/08/2014 om 20:14 | Link

In 2009 benaderde BREIN de, naar eigen zeggen, grootste Usenet provider van Europa News-service Europe (NSE) met de vraag welke maatregelen zij bereid waren te nemen tegen de overweldigende hoeveelheid illegale entertainment content op hun dienst. Geen enkele, was kort gezeg het antwoord, waarop BREIN een bodemprocedure aanspande. NSE bood daarop alsnog een Notice &Take Down (NTD) procedure aan met een Fast Track optie maar die was onvoldoende onder meer door de limiet op het aantal meldingen. [..] Lees meer

Ex-parte BREIN tegen beheerder illegale site

Gepubliceerd op 29/07/2014 om 20:39 | Link

De voorzieningenrechter te Groningen wees een ex-parte beschikking toe aan BREIN tegen de beheerder van een illegale torrent site met de nieuwste films, muziekalbums en ebooks. De beheerder maakte voor zijn site ook gebruik van een zogeheten seedbox waar hij zelf bestanden uploadde zodat die sneller gedownload konden worden door betalende leden. BREIN kon de beheerder identificeren onder meer via deze betaling. De beheerder heeft inmiddels met BREIN geschikt voor een niet nader bekend gemaakt bedrag. [..] Lees meer

Europees Hof: geen aparte toestemming nodig voor caching van legaal aangeboden content

Gepubliceerd op 08/06/2014 om 20:22 | Link

De hoogste Europese rechter deed afgelopen week wederom een interessante uitspraak voor het auteursrecht. Het Hof oordeelde dat voor caching van legaal aangeboden content geen toestemming van rechthebbenden nodig is omdat die immers reeds is gegeven. Zie in het bijzonder overweging 59 van het arrest http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153302&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=431128 [..] Lees meer

Hof van Justitie EU oordeelt dat downloaden van illegaal aanbod illegaal is

Gepubliceerd op 10/04/2014 om 11:48 | Link

In het arrest van vandaag[1]  oordeelt de hoogste Europese rechter (HvJEU) dat downloaden uit illegale bron illegaal is. Tot nu toe was dit, in tegenstelling tot vrijwel alle andere EU landen, toegestaan in Nederland (overigens alleen voor muziek, film en boeken en niet voor software en games). Het oordeel vindt plaats in de context van een zaak over de thuiskopieheffing waarbij de vraag is gerezen of zo een heffing rekening mag houden met het privé kopiëren uit illegale bron. Het HvJEU beantwoordt die vraag ontkennend. [..] Lees meer

Hof van Justitie EU wijst website blokkade door ISP toe

Gepubliceerd op 27/03/2014 om 16:00 | Link

In het arrest van vandaag[1] oordeelt de hoogste EU rechter (HvJEU) dat blokkering van een website die auteursrechten schendt mogelijk is. De zaak tegen het Oostenrijkse UPC WIEN betreft de blokkering van de website www.kino.to die zonder toestemming (streaming) films aanbood. [..] Lees meer

BREIN jaaroverzicht 2013

Gepubliceerd op 04/03/2014 om 16:38 | Link

Legaal aanbod online groeit
 
Onderzoek en praktijk wijzen uit dat mensen best willen betalen voor goed aanbod.  Hoeveel legaal aanbod er al is te krijgen, en waar, kan de consument opzoeken via thecontentmap.nl van de Federatie Auteursrechtbelangen die begin 2014 werd gelanceerd door Minister van Cultuur (OCW) Bussemaker.[i] [..] Lees meer

Mag Geenstijl linken naar ongeautoriseerde bestanden?

Gepubliceerd op 25/02/2014 om 16:11 | Link

Geenstijl gaat in cassatie tegen het arrest van het hof in hoger beroep waarin werd bepaald dat linken door Geenstijl naar ongeautoriseerde bestanden (Playboy naaktfoto's) geen inbreuk maakt maar wel onrechtmatig is. Geenstijl enthousiasmeerde haar lezers immers om vooral alle plaatjes te gaan bekijken, ontsloot die via links op haar site en dat leverde haar extra bekijks en dus extra inkomsten op. [..] Lees meer

«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
»