BREIN Review 2018 – “the art of protecting the creative”

Stichting BREIN carries out the collective civil law enforcement for right holders of music, film and series, books and other publication, images and games (often called ‘content’). Right holders are makers as well as producers, publishers and broadcasting companies. Illegal supply, i.e. without consent of the right holders, mainly takes place online.

Lees verder

BREIN overzicht 2018 – “the art of protecting the creative”

Stichting BREIN voert de collectieve civielrechtelijke handhaving uit voor rechthebbenden op muziek, film en series, boeken en andere geschriften, beeld en games (dit wordt vaak ‘content’ genoemd). Rechthebbenden zijn zowel makers als producenten, uitgevers en omroepen. Illegaal aanbod, d.w.z. zonder toestemming van de rechthebbenden, vindt vooral online plaats.

Lees verder

BREIN Overview 2016 and Preview 2017

2017 Preview

Our motto is Legal Offer, Awareness and Enforcement

The
starting-point of collective enforcement by BREIN remains that legal
offer, both free and against payment, needs the support of enforcement
against illegal offer competition. This is the more stringent in the
online environment. Practice proves that this is still necessary, when
everything that is illegally on offer is also legally available online.
After all, “because it’s for free” is the major reason for illegal use,
followed at some distance by “earlier online availability”.

Enforcement
therefore is not only essential to creation and production, but also to
online and offline distribution and further investment in their
innovation. Next to competitive legal offer and consumer information,
enforcement is necessary to render and keep illegal offer and its uses
under control.

Lees verder

BREIN review 2014 and preview 2015

BREIN represents authors, performers, producers, publishers and
distributors of music, film, series, books and games in collective
enforcement action against unauthorised access or distribution of
copyright protected works.

Lees verder

BREIN jaaroverzicht 2014 en vooruitzicht 2015

Legaal aanbod én handhaving

Dankzij de toename van legaal online aanbod hoor je steeds minder vaak dat handhaving van auteursrecht of zelfs het auteursrecht zelf geen pas zou hebben in de digitale samenleving. Niets is dan ook minder waar gebleken:  Ook legaal aanbod, zowel gratis als betaald, heeft de ondersteuning van handhaving tegen concurrentie door illegale online platforms nodig. Onderzoek van IViR en CentERdata in 2014 wees uit dat de voornaamste reden voor consumenten om illegaal te downloaden is omdat het gratis is. Dat blijft ook zo wanneer alle illegaal aanbod tegelijkertijd legaal is te verkrijgen.

Lees verder

BREIN online, de laatste ontwikkelingen

Illegale winkels op internet aanpakken in plaats van consument

Wie inbreuk op internet bestrijdt kan achter de inbreukmakende consument aan gaan of achter de ‘winkel’ op internet waar die consument toegang tot illegale bestanden krijgt. BREIN doet het laatste en als zo’n winkel zich in het buitenland verschanst en volhardt in zijn illegale handel dan kan het zijn dat blokkering door access providers de meest proportionele maatregel is.

Lees verder

Het Europees bedrijfsleven en creatieve industrie reageren op stemming in Europees Parlement

Zie het persbericht hier. Meer informatie over ACTA is te vinden op www.actafacts.com

Het ACTA verdrag biedt bescherming tegen georganiseerde namaak en piraterij op commerciële schaal. Die is schadelijk voor de innovatie, werkgelegenheid en economie in Europa. Behalve de getroffen bedrijven gaat het om meer dan 120 miljoen werknemers.

Het protest tegen ACTA gaat er ten onrechte vanuit dat dit verdrag de vrijheid van individuele internetgebruikers aan banden zou leggen, internet service providers aansprakelijk zou maken en de handel in generieke medicijnen zou verbieden. Dat is allemaal onjuist gebleken maar blijft desondanks door tegenstanders hardnekkig herhaald worden.

Lees verder

Protest tegen ACTA verdrag schiet mis, internet is ook aanjager van misinformatie

Het protest tegen ACTA gaat er ten onrechte vanuit dat dit verdrag de vrijheid van individuele internetgebruikers aan banden zou leggen, internet service providers aansprakelijk zou maken en de handel in generieke medicijnen zou verbieden. Dat is allemaal onjuist. Het uiteindelijke ACTA verdrag is eigenlijk vrij mager. De controverse komt voort uit het feit dat er in een eerder stadium door gebrek aan transparantie zorgen waren dat het verdrag heel ver zou gaan en fundamentele rechten zou beperken, dat blijkt uiteindelijk niet het geval. De vraag lijkt nu of het kind desondanks toch maar met het badwater moet worden weggegooid. Tegenstanders van elke regulering van het internet vinden van wel omdat uitstel als winst wordt gezien. Voor het algemeen belang is uitstel echter geen goede zaak.

Lees verder